Den Gudomlige Healern

På bilden ser vi den Gudomlige Läkaren, Healern som står framför en brunn, bärandes på en kruka med helande, läkande vatten och han delar sitt läkande ljus med dem som står runtomkring honom. På sin mantel finns en kaducé – symbolen häroldsstaven – för medicin och läkning. Den kallas för Dian Cécht av kelterna. Han fick döende att resa sig igen genom sina inkantationer (andebesvärjelse / drev ut det ‘onda’..) med sina gudomliga, dyrbara och heliga ord.

Denne kraftfulle, eviga och kärleksfulla ande som till fullo, ur alla aspekter äger den gudomliga healingförmågan, finns nu vid din sida och här är en indikation om en tid fylld av underbar, magnifik healing på alla plan.

Där kan finnas en person som kan bli en fantastisk healer åt just dig, likväl som en lärare som delar med sig av healinggåvan – och som du i din tur sedan kan sända vidare till andra. Om du inte känner till denne personen ännu så håll ögonen öppna. Se dig omkring. Han eller hon kommer!

Du kan kanske också komma att upptäcka att Du själv är kallad att stå till tjänst åt andra snart. Kom ihåg att ord och tanketro och känsla – är nyckelkomponenter när det handlar om själv-healing. Likväl som när du ska lära andra healingens ädla konst. De är viktiga verktyg i den Gudomlige Läkarens medicinväska så försäkra dig om att detta är en del av din också. VET att det helande, läkande ljuset skiner kring dig och igenom dig. Sådan form av glädjestrålande kan medföra välmående åt alla.

OMVÄNT ~ tolkning ur en annan synvinkel av symboliken i kortet

Det kanske är så att du har förlorat siktet eller riktning för sådant som krävs för ditt eget välmående, eller om du var på väg att upptäcka dina egna healing-gåvor så kan du kanske ha hamnat på sidospår – för ett litet tag. Oavsett vad så är det dags att återgå till att ta hand om dig, ta tillbaka din egen förmåga avseende självhjälp och återanknyt med dina inneboende, medfödda gåvor. Kanske du även har glömt bort din egen tankekraft, idéer och känslorna som är en del av elixiret som frambringar healing till dig – och hjälper dig att ge healing åt andra.

Försäkra dig om att uppmärksamma dessa komponenter alltmedan du kommer tillbaka på din livsväg och följer den färdriktning som är ämnad åt dig. Den Gudomlige Läkaren / Healern, Dina egna kraftfulla Ord – och de åtgärder som Du vidtar för att stödja och underhålla dem – kommer att hjälpa Dig så att Du kan växa och lyfta upp dig själv till högre våglängder.

Akasha Kraft

Känn, förnim den Gudomlige Healern när han stiger fram inför dig och häller ljuset och energin av perfekt helande in i dig. Blunda och känn den strålande värmen av glädjefull hälsa och välbefinnande. Förfoga över och Äg den harmoni och styrka som fyller dig.

VILJA, VISHET och SINNE

En guldkrona för makt och auktoritet ligger ovanför en keltisk treenighets-knut. På vardera sidan av den keltiska knuten är de alkemiska symbolerna för eld och vatten; nedanför är den antika trebenta symbolen för riksvapnet från Isle of Man.

Här är ett budskap som jag vill inviga er i, ha dock i åtanke att precis som ett mynt har två sidor så har även detta budskap en sida som lyfter fram det lite mer positiva, medan den andra, omvända sidan ser saker och ting ur ett lite annorlunda perspektiv.

Först och främst handlar det om en tid med enorm kraft, balans och manifestation. De tre första ljusstrålarna, eller Devins energier, rör sig likadant inom dig: Makt och Vilja, Kärlek och Vishet, och Intellekt eller Sinne. Även om du inte är medveten om det så jobbar du på ett intimt plan, djupt och förtroligt, med de Uppstigna Mästarna och som är länkade till dessa energier. I detta deltagande med Mästarna kan du höja ditt fokus till högre våglängd avseende kraft och syfte. Du kan kombinera kreativitetens eld med vattnets mottaglighet och på så sätt skapa ditt bidrag till världen. Med guldkronans aktade upphöjdhet kommer du sannolikt att nå en betydande ställning i fråga om auktoritet och inflytande under en snar framtid. Sannolikt ser det ut att vara en period med stor aktivitet, men du kan hantera detta. Med dessa krafter i rörelse kan du disciplinera dig själv för att sammanbinda, länka ihop sådant som meditation, kreativitet, vila och görande som krävs. Dra nytta av den här tiden och använd de här krafterna väl. De är inget mindre än de gudomliga krafterna som rör sig genom dig så att du kan manifestera dess kraftfulla styrka i världen.

OMVÄNT: Indikerar detta kort att du kan känna det som att dina talanger, energier och även dina högre guider/vägledare saknas på något sätt. Eld brinner inte nedåt, och vatten strömmar inte uppåt. Du har varit inne i en ond cirkel, försjunken i grubblerier och gått runt, runt, kring samma problem och utan att ha fått en klar bild så går funderingarna kring vad som kommer härnäst. Även om det fortfarande kan vara en tid med stor aktivitet så kan mycket av det som du gör tyckas meningslöst och repetitivt. ‘Isle of Man’ flyger dock högt och delar sitt budskap om att du landar och du kommer att stå ut och resa dig upp igen – även i dessa svåra tider. Var inte så mycket i huvudet och gör vad du kan för att återansluta dig med dina högre guider. Ditt yttre inflytande kanske kan vara nedsatt just nu eftersom din krona har ’trillat’. Men din styrka och auktoritet har nu blivit grunden och ett fint fundament för att bygga nytt på. Guds kraft, hjärta och sinne finns inom dig.

15 Mirakler som Redan Hänt Dig i Ditt Liv

Allt som händer och kommer att hända beror på det faktum att du tog vägen, den för dig valda, och bestämde dig för att få saker att fungera till din fördel. Din verklighet och övertygelser skapas med hjälp av Attraktionslagen.

Allt som har hänt i ditt liv är ditt ansvar. Varje person, situation och händelse inträffade på grund av dig och dina handlingar.

Från tid till annan kommer nedslående saker att ske och dessa kan till och med styra dig bort från ditt ursprungliga mål. Men som chef för ditt eget liv är du ansvarig för vad som händer med dig och på vilket sätt du attraherar positivitet.

Du har konstruerat och utvecklat dig själv som en person genom vissa övertygelser, trosuppfattningar och tankar och du har all rätt att alltid hitta sätt att förverkliga dem.

Låt oss titta på de 15 saker som redan har förändrat ditt liv och gjort en stor positiv inverkan som visar dig vägen till framgång. Alla dessa är ett direkt resultat av den effektiva Lagen om Attraktion, och det finns ingen skam i att känna sig stolt eller hänförd över allt som du har åstadkommit.

Lär dig att uppskatta detta och försök att visa tacksamhet gentemot Universum:

 1. Tusentals soliga dagar som du har sett
 2. Varje gång du fick någon att le
 3. Glädjen av att titta på en underbar solnedgång
 4. Stjärnorna på natten
 5. Varje gång när du bara inte kunde sluta skratta
 6. Varje gång du har varit snäll mot någon
 7. Varje låt som värmde ditt hjärta
 8. Allt som du har lärt dig i ditt liv hittills
 9. Otaliga sorter av mat som du har testat och överraskat dig
 10. Varje gång någon har sagt “Jag älskar dig!”
 11. De där fina sova-över-tillsammans-partyna
 12. Den varma känslan när du ser ett småbarn
 13. Varje gång du har fått en kram
 14. Förbindelsen du har med dina vänner
 15. Kärleken från hela din familj

Alla dessa är tydliga tecken som visar hur omtänksamt och effektivt Universum är. Det finns ingen anledning att forcera saker och ting, eller att bli besviken, frustrerad eller irriterad på dig själv och tro att du aldrig har uppnått något fantastiskt under din livstid. Det faktum att du finns till ~ är ett underbart mirakel.

Heartfully – Encaustic Art målning / bivax på platta special (såld!)

Jag önskar er en underbar helg,

med Fina Tankar

och en Fin värld

Förflutna Liv

Idag förmedlar jag ett budskap om förflutna liv och det handlar inte om ditt eget. Så jag skulle vilja att du sluter dina ögon och tar ett djupt andetag in genom näsan, håller andan i några sekunder och samtidigt som du långsamt släpper ut luften genom munnen så tänker du på den älskade som har passerat över till andra sidan och som du vill länka dig till nu…

Detta kort som visar sig här, pekar på att dina älskade i andevärlden skulle vilja låta dig veta att hen skulle vilja att du vilar och stillar ditt sinne. De vill förmedla till dig att de inte var ensamma när de gick vidare till andra sidan. Ingen av oss kommer någonsin till detta jordeliv ensam och inte heller går någon ensam in i det gudomliga ljuset. Efter den fysiska kroppens frånfälle.

Din käresta blev bemött av alla sina kärleksfulla släktingar, vänner och till och med av själar som de inte förväntade sig! De möttes så vackert av de magnifika änglarna, lärarna och deras andliga guider, som försiktigt eskorterade dem till sitt färgglada, himmelska nya liv. Dina kära talar om att allt är så underbart och så väldigt, väldigt verkligt och alldeles på riktigt!

Din käresta kan inte med ord uttrycka för dig, all den vidunderliga kärlek som de välkomnades med. De säger att det känns så naturligt att vara älskad… att de tror att de glömde det när de levde här på jorden. När din älskade kom hit “hem”, var det en otroligt underbar återförening. Himlariket är en plats där vi ser det bästa i alla, och de visar dig också det bästa inom dig själv!

För en hel och mer djupgående läsning går det bra att Boka Din Egen enskilda privatsession

på  

carinaehlers.se https://www.carinaehlers.se/sv-SE

och

Ändra Dina Tankar  ~  Ändra Din Värld

2019-05-03 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Bön, skriven av indianer

Låt mig vandra i skönhet

och göra så att mina ögon alltid är uppfyllda av synen

av den röda och purpurfärgade solnedgången.

Gör så att mina händer respekterar de föremål du har skapat,

och gör min hörsel skarp så att den kan höra din röst.

Gör mig vis så att jag kan förstå,

det som du lärt mitt folk.

Låt mig lära mig,

de läxor du har nedlagt,

i alla blad och stenar.

Jag söker styrka

inte för att bli större än min broder utan för att kunna kämpa mot min största fiende:

mig själv.

Gör mig alltid redo att komma till dig,

med rena händer och klar blick.

Så att när livet slocknar,

som en slocknande solnedgång,

min ande kan komma till dig utan att skämmas.

– Bön av indianer, skriven för flera hundra år sedan

Inga Fler Sår

Det är dags att bryta dig loss och frigöra dig från begränsningarna av någon av dina trosövertygelser.

Ditt liv ligger på randen till något nytt och vackert, men innan denna nya fas kan påbörjas måste du granska din tro och bryta dig loss och avskilja dig från allt som inte längre tjänar ett positivt syfte i ditt liv. Du förtjänar att vara och att rå om ditt hjärtas alla önskningar, för du är ett välsignat verk i skapelsen.

Jesus talade om kärlek och förlåtelse, om medkänsla, fred och icke-dömande och föregick med gott exempel genom att visa kärlek och medkänsla mot alla. Genom att reflektera det ljus som skiner inom andra så möjliggjorde han deras rättmätighet. Men det som han predikat och praktiserat har sedan många gånger förvrängts eller förfalskats av många kyrkliga ledare genom åren. Som ett resultat av detta har mycket av det västerländska medvetandet genomsyrats av undermedvetna känslor av otillräcklighet och skuld. Utan att förstå eller komma till klarhet med det så kan vi känna oss usla, svaga eller kanske till och med omoraliska inom våra egna jag.

Syna noga och red ut allt i dina trosuppfattningar och ersätt alla rädslobaserade övertygelser med nya, ljusa och kärleksfulla istället. Den negativa föreställningen av smärta, sorg och lidande kan ersättas med den positiva visionen av förnyelse, andlig omvandling och bli ett slags pånyttfödelse, med glädje och lycka. Det är dock en process som kräver tid och engagemang.

Du kan klara det och allt eftersom så kommer ditt liv att förändras till det bättre.

Vänlighet

Med de 4 målningar som jag visar här i bloggen idag har jag ett budskap som jag gärna delar med mig av och det handlar om vänlighet.

4 st målningar a` 30*30 cm – akryl och olja på canvas, av mig!

Du är en human medmänniska – gjord av kärlek – och du är kompetent att dela den energin med andra.

En “snäll själ” – är av någon anledning en del av vår mänskliga vokabulär. Det hänsynsfulla, barmhärtiga hjärtat är ett kärl, ett ämbar av vänlighet, och du ger generöst till andra genom uppmuntrande ord, leenden, naturlig omtanke och stöd. Genom att leva inom sfären för det goda så behandlar du alla med största respekt och har en tendens att sätta andras behov före dina egna.

Folk älskar att vara i dessa människors närhet eftersom det helt enkelt känns bra att uppmuntras och accepteras så som man är. Vänlighet visar på äkta medkänsla. Det kan aldrig vara falskt eller underkuvat, för det kommer från det närande, hälsosamma och omsorgsfullt vårdande centret i ditt innersta av ditt väsen.

Vänlighet förväntar sig ingenting i gengäld. Vänligheten den är i sig själv dess egen belöning. Förstå att när du delar den här energin så kommer den att ha en “ringar-på-vattnet-effekt” på varje person du kommer i kontakt med. Kom också ihåg behovet av att vara snäll mot dig själv. Inse att du är alltid ett ständigt pågående arbete.

Jag önskar alla en riktigt Glad Påsk

5 Ädla Kvalitéer Hos Människor Som Har Ett Gyllene Hjärta

Människor som har ett så kallat hjärta av guld är verkligen som en välsignelse i någon annans liv. De är som solstrålar i någons själs mörker. Deras vänlighet och medkänsla är alltid där, trots de mörka tider de kanske själva går igenom. De finns främst för att visa kärlek gentemot dem som inte inser det själva. Kolla upp följande egenskaper för att få reda på om du eller någon du känner har ett hjärta av guld!

5 Storsinta, generösa kvaliteter hos människor med ett hjärta av guld:

 1. Naturligtvis tillämpar de och sänder ut kärlek och helande.

Oavsett det förflutna har människor med gyllene hjärtan förmågan att acceptera andra och älska dem som de är. De varken dömer eller håller igen med sin vänlighet mot någon som kommer i dess väg. Du möter en absolut medkänsla och vänlighet i dem. Därför söker sig de sårade, sargade eller fördömda till de här människorna, för de vet att de aldrig skulle bli avvisade. I närvaro av människor med gyllene hjärtan så finner de den helande och läkande kraften som de har sökt efter.

 • De förlåter utan förbehåll.

Människor med gyllene hjärtan har förmåga att förlåta utan begränsningar. De är extremt barmhärtiga, på så sätt att de aldrig ens överger sin välvilja och hjälpsamhet även om de utnyttjas på grund av det. Eftersom de inte kan vara osanna mot sig själva så har de överseende bortom utnyttjandet av de där listiga människorna. Även om de genast berörs av andras beteenden så påverkas de inte av dem.

 • De förfogar inte över avund, agg eller missunnsamhet.

Trots att de utnyttjas av andra så har de inte några elakheter i sinnet. De har ingen tid att hata andra eftersom de spenderar sin energi på att läka människor istället för att hata dem. Bitterhet har ingen plats i deras hjärtan.

 • De tar inte hämnd.

Människor med gyllene hjärtan ändrar inte enbart sitt barmhärtiga beteende mot människor som har skadat dem illa, de kan även förlåta och sluta att tänka på dem också. De har inga planer på att hämnas. I stället tror de att människor gör sådana saker som de gjort av någon viss anledning.

 • Inget tillintetgör dem.

Oavsett hur ont någon annan än gör dem så står människor med gyllene hjärtan resliga, upphöjda och blir aldrig kuvade eller besegrade. Även om de aldrig får ett tack eller någon form av bekräftelse för sin vänlighet kommer de aldrig att upphöra med sina goda gärningar. Ingenting någonsin påverkar dem och de fortsätter att vara och att göra allt i kärleksfullhet, vad än som händer.

Frigör, släpp taget & omvärdera

Idag, denna underbara tisdag, delar jag här i LivsKraftsOrientering- och KonstGalleriInsikten ett speciellt budskap som kommer via dagens dragna kort DETACH ~ Väl bekomme vackra änglar

Ibland hindrar vår självkänsla, eller ego oss från att se händelser tydligt. Det är nu dags att frigöra sig känslomässigt från en situation eller ett förhållande så att du kan ta ett steg tillbaka och omvärdera. Reflektera över hur förhållandet fungerar eller hur en händelse – om det är fallet – har påverkat dig. Är det tillfredsställande? Vilken roll spelar du i dess harmoni eller disharmoni? En ärlig bedömning krävs för att få klarhet och hjälpa dig att bättre förstå vad som kan behövas för att förbättra det hela. Även om omständigheterna redan är bra och tillfredställande så är detta ett faktum att ta fasta på.

Det är viktigt att acceptera att dina tidigare handlingar, beslut och övertygelser har lett dig till din nuvarande situation, oavsett om det är trevligt eller svårt. Vi styr i sanning våra liv i detta jordeliv, men ofta utan medvetet syfte. Genom att granska din situation och ta ansvar för den så kan du befria dig från behovet av att skylla på någon annan person, eller på dig själv eller Ödet. Det finns ingen skuld i samband med detta budskap – enbart klarhet, transparens, tydlighet och självbemyndigande egenmakt.

När du väl har avlägsnat dig från och rannsakat en situation eller relation, kanske bristen av en relation eller annan hjärteangelägenhet, då kommer du att ha bättre möjlighet att avgöra vilket ditt nästa steg kan vara. Kom ihåg att budskapet i detta kort Detach, det vet ingenting om ego. Beslut som skapas, som ett resultat av att dra detta kort, de måste vara rättvisa och balanserade för alla inblandade.

Stay tuned ~

TILLIT – Lita på Din Intuition

Dagens budskap är att Du har en stark koppling till din själs kärleksfulla röst och har tro på din intuition.

När du lyssnar till själens röst, i ditt innersta väsen, då kommer du aldrig att hamna på en väg som inte är avsedd för dig. Men du måste lära dig att lita på den rösten. Genom att hedra den heliga kunskapen inom dig och agera på det, kan du manifestera stora mirakel i ditt liv.

Din intuition längtar efter att bli hörd och varje dag får du möjligheter att testa din tillit för denna realitet. Alltmedan du upplever din resa som människa här i detta jordeliv så är det gynnsamt att vara uppmärksammad på denna ”röst” då den ger sig till känna. Lägg märke till dess innebörd och avvisa nödvändigtvis inte det som kommer till dig som en del av livets flöde, som en del av ett konstant utvecklandet.

När konflikter och utmaningar kommer i ens väg, identifiera då dessa hinder som möjligheter. Man kan också se det som välsignelser i förklädnad. Ju mer du accepterar denna din inre röst och ser den som en säker, trogen och pålitlig källa för vägledande information. Desto lättare blir livet. Tyvärr finns det många saker i denna dimension som du Inte Kan lita på, som vissa människor, och ibland inte ens dina egna ögon. Men oavsett vad så kan du alltid lita på din intuition när den “talar”.

Ha tro och tillit till din egen intuition