NEJ

NEJ

I dualitetens tillvaro ger ordet “NEJ” och dess betydelse ett dåligt rykte, medan ”JA”, å andra sidan, är förknippat med positivitet, möjligheter och accepterande.

Idén som åsyftar till att ett “JA” – det är en definition av att vara som en bit drivved.

Tyvärr skapar denna polariserade uppfattning, speciellt inom det icke-dualistiska samhället, mycket passivitet och det känns som det har fastnat och/eller hakat upp sig.

När man är som drivved finns det en passivitet som är mycket mer oceanisk. Fredlig. Detta kan indikera att man inte har något verkligt behov av beslut, bara att driva eller flyta till vilket resultat det än blir, för att tillåta vad än som kan tänkas komma i ens väg. Det finns ingen reträtt och det går inte heller framåt. Det finns bara ett ögonblick, och att acceptera allt så som det dyker upp. Den milda och osynliga, förnimbara villigheten att överlämna sig till tidvattnet och låta den föra en dit den vill. Precis som i myten om Oden, och livets träd:

”När Oden hängde spetsad, i nio dagar på Världens Träd, uttalade han orden som han hade ”offrat sig själv för”. Den här strofen ger oss en beskrivning av den enhet som finns mellan gudomen och trädet i myterna. För att betona denna förbindelse finner vi på gammal-engelska ordet treow, som betyder både träd och sanning. Språkhistoriskt sett växer då sanningen och trädet ut ur samma rot.”

Med ordet “ja” har man valt en värld av exkludering. Man bryr sig inte längre – vare sig man kommer att stanna vid stranden eller flyta längre ut till havs, blekna eller försvinna. Det är inte viktigt vad man måste göra. Ett kraftfullt val har satts i rörelse… för vila. För att låta världen omkring dig få avgöra ditt öde.

Detta betyder INTE att man inte agerar om man blir våldtagen, håller på att gå i konkurs eller vill starta ett nytt företag eller något liknande. Åtgärder måste vidtas för att ens medvetenhetsutvecklingen ska äga rum. Icke-dualitet belyser “att göra” och undertrycker det inte. Icke-dualitet möjliggör en integrerad del av att vara. Det är en och samma sak.

I själva verket betyder inte ordet “NEJ” i sig att du har misslyckats. Det betyder att du vet vad som är rätt för dig.

Vad vi är, är så avsiktligt och så intimt medvetet om oss själva att vi vet exakt när vi ska säga ja och när vi ska säga nej. Våra tankar har inte den sublima kunskapen och vet följaktligen inget sådant. Det är våra kroppar som leder medvetandet till befrielse. För bara när vi känner denna kontraktion och denna fysiska upplevelse av “NEJ”, kan vi navigera i vattnet och verkligen leva som ett med livets flod.

Genom att koppla från kroppen avskiljer vi oss från livets träd. Det är i överlämnande till kroppen, som visdomens dualism av “nej” och “ja” kan belysas.

Förändringens Tid, enligt den Gudomliga Planen

Vi har nu kommit 20 år in i det nya millenniet – energierna som har påverkat och påverkar vår jord nu har förändrats – och under de senaste två tusen åren har de nya energierna vuxit fram av den förändring som skett. Fiskens tidsålder är över och den nya cykeln, i Vattumannen, har tagit fart. Genom denna nya tid, i Vattumannens tecken, kommer vi att börja förändra vårt sätt kring hur vi tänker och känner och ser på saker och ting. På ett sätt som vi alla, var och en av oss, uppfattar och ser på livet – det är inne i en förändringsfas där vi redan förändrats och kommer fortsätta förändras under en lång tid framöver. Det finns nu en gigantisk infusion, essens, eller typ besjälade väsen av kärlek, som strömmar ner på jorden och expanderas utåt från dess kollektiva hjärta, precis som kärlek strömmar ner över och i oss och expanderas inifrån från våra egna hjärtan. Denna tillströmning, ja detta inflöde av kärlek förändrar vår medvetenhet om livet och påverkar mänskligheten som helhet.    

Du ombeds att inte frukta några förändringar som kan tänkas uppstå i ditt liv för närvarande, för allt händer i enlighet med den gudomliga planen. Aktuella händelser banar helt enkelt väg för en ljusare framtid. Kärlek lyser upp allt mörker. Var positiv och se det ljusa i det som väntar framöver. Om du känner dig förvirrad eller rädd emellanåt så kom ihåg att detta är en del av den förändrande transformeringsprocessen. Överge allt som inte längre tjänar dig och ditt eget högre syfte i detta jordeliv. Låt allt som återstår höljas i ditt hjärtas ytskikt så att det kan bli helat och läkt. Genom att göra detta kommer du att ge utrymme för nya och vackra energier så de kan få komma fram och som till fullo gör att du kan omfamna en kommande guldålder i Ditt Liv.

Ett av mina äldre alster som symbol för texten. Målningen i blandteknik är ganska stor & gammal (allt är relativt) En gammal tavla, kraftigt beskuren mest i olja, som jag nog kommer att måla mera på – någon dag framöver!

Dagens Tarotkort ~ 10 i Bägare

Tio i Bägarens tarotkort handlar om familj, äktenskap och engagemang. Det representerar överflöd, harmoni och lycka, vilket bygger på prestation, integration, anpassning och omställning. Frid och harmoni finns närvarande. Önskningar går i uppfyllelse, en efter en, och du kan inte låta bli att fira din lycka. Ett fredligt och kärleksfullt familjeliv ligger också i detta kort. Alla kommer överens, och det är kärlek och glädje som delas med alla. Det är verkligen en lugn och harmonisk miljö som syns i detta kort.

Vidare handlar det om tillfredsställelse, hem, hopp, drömmar, uppfyllelse och glädje. Tio i Bägare symboliserar lycka, och detta kan även inbegripa kärlek, romantik och samhörighet. Tio i bägare är ett tecken på att du inte har någonting att oroa dig över. Du och din älskade är på samma våglängd. Ni har likadana visioner om er framtid tillsamman och allt kommer att blomstra. Om du är singel och letar efter kärlek kan det betyda att ett datum blir magiskt och lovande. Det kommer att finnas kemi. Det kommer att kännas som fjärilar i magen och en explosion av kärleksfulla och varma känslor. Det kommer att bli ett andra datum. Och ett tredje. Och ett fjärde. Det kan betyda att någon du har varit kär i en tid äntligen kommer att besvara dina känslor. Endera parten av er kommer äntligen att bekräfta den andre, eller så kommer hen äntligen att ta modet till sig och be om en lunch tillsammans. Det blir flirtande tillbaka när någon av er gör detta och kyssen kommer när chansen uppstår. I ett omvänt läge kan Tio i Bägare dock signalera om arrogans eller stolthet i ett förhållande. Lycka finns i kortet, men det krävs två för att dansa en tango. Det kan finnas ett behov av att dela samma mål och se saker och ting på ett sätt så att det är i samklang med den andres synsätt.

När Tio i Bägare dyker upp så kan det också innebära en tid för vila och avkoppling. Det kan finnas någon familj som träffas eller något firande som snart inträffar. Det kan representera en tid för familjen att spendera tid tillsammans och bara vara och känna samhörigheten till varandra. Det kan också betyda spännande evenemang som alla leder till underbara överraskningar och lyckliga tider. Tio i Bägare återspeglar också dina personliga värderingar och personliga övertygelser. Det representerar dina övertygelser och värderingar så att du kan skapa ett liv som är i linje med dina värderingar. Det är dags att du lyssnar på ditt hjärta och din inre röst. Låt din intuition vägleda dig att gör vad som är rätt för just dig. Sök möjligheter och ta hand om dina relationer.

Sammanfattningsvis handlar detta kort generellt om att vi är på väg in i en lycklig del av våra liv. Men en kortfattad tolkning kan i en del fall hinta om det omvända. För när vi tittar på detta kort så är Bägarna nästan ordnade som i Livets Träd, men de är instabila och spiller vatten från den stora Lotusen som hänger över dem. Detta kännetecknar en störning och den violetta kraften som oundvikligen angriper varje eventuell antydan om perfektion.

Tolkning: Hem. Glädje. Tillfredsställelse. Frid. Kärlek. Belåtenhet. Familjeharmoni. Ära. Uppskattning. Dygd. Omvänt: Mistande av vänskap. Olycksalighet. Familjegräl. Småsinthet. Vansinne. Vara osams.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/tarot/

Du Förfogar Själv över Din Sanning och Tro

Om du verkligen är troende och tror på något som är högre och har mer kunskap än du själv har, då är det inte nödvändigt att gå till en kyrkobyggnad, tempel eller moské eller någon annan byggnad för att utöva och få gehör för din tro. Du förfogar själv över de nödvändiga byggstenar som rymmer Din Tro.

En äkta, sann troende behöver ingen bikt och inte heller finns behov för att gå till en kyrkobyggnad för vi kan alla hålla våra egna andakter och utöva vår tro var än vi befinner oss. Men jag tror att somliga går till kyrkan, inte för sitt eget inres äkthets skull utan, enkom för att visa andra hur dygdig man är. Visst är det fantastiskt fint att finna gemenskap med andra inom vackert utsmyckade kyrkor (konstnärer och byggnadsarbetares förtjänst) men att gå dit endast för att låtsas inför sin omgivning är hyckleri och bygger inte på en grund av sann, äkta och innerlig tro.

En sann och äkta troende behöver leva i enlighet med sådant som är sanning och äkta. H*n ska vörda allt annat levande på denna jord, likväl som h*n ska visa aktning mot sig själv. Om hon eller han inte har ett kärleksfullt förhållande till sig själv så kan h*n heller inte visa sann och äkta vördnad för allt levande liv som finns här på jorden. Det står i Bibeln att vi ska älska vår nästa så som vi älskar oss själva men tyvärr är fallet inte så för en del människor. Likväl låtsas de vara sant kristet, troende. En sann andlig person visar vördnad och aktning mot såväl sig själv som mot allt annat levande. Om h*n inte har ett förhållande till sig själv som är sant, äkta och kärleksfullt, då kan det heller inte finnas sanning, äkthet och kärleksfullhet mot vederbörandes nästa. Skvaller från munnar är skvallrande om osanning och med sådant skadar man sig själv vilket inte är till gagn för något levande på denna planet. Ingenting gott kommer ur sådant förfarande.

Att vårda sin innersta sanning och tro är att vörda det högre, det sanna och kärleksfulla som finns inom oss alla. Var och en av oss är en del av en större helhet och för att allt ska vara Helt och Sant, i Ljusets och Kärlekens fullkomliga essens så måste vi börja med att se in i oss själva och möta våra mer mörka aspekter. När vi möter och bejakar allting av oss själva och rensar ut ur alla skrymslen och vrår då kan vi så småningom bli redo att välkomna såväl fiende som vän. Utan förbehåll. Vet att vi alla har helighet inom oss och vi har även tillgång till alla nödvändiga resurser som krävs för att vara och leva i harmoni med varandra så plocka fram din medkänsla, vänlighet, tacksamhet och respekt för allt levande liv. När vi har lärt oss att leva i samklang med dessa attribut, i villkorslös kärlek, då tror jag att det blir en mycket bättre värld att leva i. Men först måste allt det mörka lyftas fram i ljuset och det går ännu inte att sticka under stol med att ohyggliga saker förekommer på vår planet, och till och med inom kyrkans väsen har jag sett olämpliga företeelser.

Tyvärr finns det en del förljugenhet inom kyrkan. På ganska nära håll har jag bevittnat sådant som inte ska få finnas på denna jord. Pedofili har vi hört en hel del om när det handlar om den katolska kyrkan och Vatikanen i Rom, men att det också sker övergrepp här hemma av likadan art, det talas det mindre om. Jag kände till en man som var verksam inom ett kristet förbund och sa sig vara kristen men gav sig på små pojkar på kristna sommarläger ute i Stockholms skärgård. Sådant ska tystas ned och när den vuxne, så kallade kristne mannen så småningom dog höjs han till skyarna inom familjens- och släktens krets. Sch… sch… sådant får inte komma ut. Undrar hur det gick för de utsatta pojkarna och deras familjer.

Själv konfirmerades jag en sommar i den Bohuslänska skärgården och vi gick till prästen i det gamla skolhuset och fick lära oss att rabbla utantill-verser från bibeln och psalmboken. Ungefär som i den vanliga skolan så gavs inget utrymme alls att tänka på ett självständigt sätt. Jag tackade för mig och lösgjorde mig från familjen som jag bodde och ditintills bott hos under flera sommarlov. Det var en fin familj – inget tu tal om det – men just då, efter konfirmationen kände jag ett stort behov av att utforska nya vägar.

Långt senare i livet, när jag vid ett tillfälle ute i staden, en vacker dag råkade på en dam som berättade att hon var präst i den Svenska Kyrkan så slogs jag av det faktum att hon enbart lyfte fram hur rik på materiella ägodelar hennes kyrkliga samfund var. Är man en sann kristen troende när man endast ser till de världsliga ägodelarna? Jag har många fler exempel då jag verkligen dragit öronen åt mig och ifrågasatt. Dock handlar det inte om alla utan just bara om en del personer inom den Svenska Kyrkan. Fast jag har mött flera negativa exempel på kristna utövare inom den Svenska Kyrkan och både gått ur och gått in i kyrkan igen. Men när man ser tillbaka på historien och hur oliktänkande brändes på bål och hur kvinnor nästintill alltid har förminskats, och hur exempelvis nordamerikanska indianer på grymmaste sätt felbehandlades för att ”kristnas” så har jag kommit till en ny punkt där jag åter igen överväger mitt ställningstagande till det kyrkliga rummet. Vi har alla tillgång till de nödvändiga byggstenar som rymmer vår egen sanna tro.

Lycka finner du inom dig själv – tillämpa närvarons kraft och upplev livets rikedom. ~ Här och Nu ~

Dagens Tarotkort ~ Sexan i Stavar

Sexan i Stavar representerar de prövningar och vedermödor som vi behöver genomgå för att nå en väg mot seger och framgång. Seger och framgång kan handla om såväl det yttre och världsliga, men också om vårt inre och en mer själsutvecklande aspekt. Ur en symbolisk synvinkel är detta idrottarens kort, som tränar, offrar, svettas och så småningom vinner. Ibland när vi är ihärdiga, envisa och fortsätter att anstränga oss och trots obetydliga tecken på framgång så kan det vara universums sätt att säga att vi är inne på fel spår. När Sex i Stavar dyker upp är det emellertid en indikation på att våra försök att komma framåt inte är förgäves, utan tvärtom så kan framgång snarare finnas precis runt hörnet! Sexan i Stavar uppmanar oss också att förstå att våra ansträngningar är en viktig del av resan mot framgång, lycka eller välgång och att vi växer genom vår envisa tålmodighet. Ibland när vi tror att vi inte har lyckats så märker vi att allt engagemang och ansträngningar som vi bemödat oss med ändå har gjort oss till bättre människor. När detta kort dyker upp bör vi känna oss till freds, glädjas och belöna oss själva för våra prestationer, men vi bör också komma ihåg att ingenting av det som vi uppnår uteslutande är vår egen förtjänst till framgång. Tvärtom så bygger varje framgång i viss mån på andras medverkan och/eller vägledning: till exempel våra vänner, partners, kollegor eller familj. Därför är det värt att komma ihåg att våra framgångar inte helt och hållet är våra egna och ska således delas och firas med dem som stöttar och älskar oss.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/tarot/

Tankarnas Förteckning

Ifrågasätt dina negativa övertygelser

Hur tar vi oss förbi vårt negativa tänkande och självbegränsande sätt för att få tillgång till ett mer expansivt och positivt liv? Det första steget som vi alla behöver ta är att upptäcka vad som håller oss tillbaka för detta.

Här bjuder jag på 22 frågor som kan hjälpa dig att identifiera dina negativa uppfattningar – uppfattningar och tro kring sådant som du tror att saker och ting ska vara. Det är en del frågor från ”Silva-metoden”, vilka jag tyckte var mest användbara. Jag föreslår en investering av din tid om cirka 30 minuter, som du spenderar för att ärligt svara på dessa frågor. En 30 minuters investering i dig själv och din egen inre utveckling, för att nå din egen högsta potential, kanske inte är så fel!

Solens Verk – Olja på canvas – 60×60 cm
 1. Vad saknas i ditt liv?
 2. Vad har du för ursäkter när det gäller det du saknar i ditt liv?
 3. Till vad eller vem skyller du skulden på för din brist på det du saknar?
 4. Vad längtar du efter?
 5. Vilken typ av attityder har du? Är de mestadels positiva eller negativa?
 6. Vad är det som ger upphov till fruktan inom dig? Vad gör dig rädd?
 7. Vad gör dig arg?
 8. Vilka situationer får dig att bli dramatisk eller att vara reaktiv?
 9. Vad håller dig tillbaka från att agera?
 10.  Vad tycker du att du nöjer dig med eller ger upp?
 11.  Fastnar du i maktspel med familj, vänner eller kollegor?
 12.  Hålls du tillbaka av perfektionism?
 13.  Skjuter du upp saker och ting?
 14.  Har du negativa förväntningar?
 15.  Har du svaga gränser kring din person?
 16.  Har du stödjande eller saboterande vanor?
 17.  Har du haft långvariga hemligheter?
 18.  Hur är din livskvalitet, jobb, pengar, kärlek, lycka, relationer, livsmiljö, hälsa osv?
 19.  Vad krävs för att du ska bli rik? (Tänk också på inre rikedom.)
 20.  Hur mycket älskar du, respekterar, beundrar dig själv?
 21.  Vilken roll spelar ditt ego?
 22.  Hur ärlig är du när du svarar på dessa frågor?

Vad Dina Uttalanden Säger till Dig

Vi har många uttalanden som vi tänker eller säger om oss själva varje dag, det är viktigt att ifrågasätta alla dessa för att få reda på dess tillförlitlighet. Ett enkelt sätt att ta reda på om de uttalanden som vi säger till oss själva är trosövertygelser – i så fall – en enkel fråga att ställa är…

Är detta sant för ALLA enskilda personer i världen?

Den betydande merparten av det vi anser vara den absoluta sanningen är ofta ingenting annat än trosuppfattningar som har överförts till oss och delgivits som om de är heliga. Dessa övertygelser måste noggrant granskas, för om inte dessa övertygelser reduceras till aska så kommer de allvarligt att begränsa vår sanna och verkliga potential.

I framtida blogginlägg kan jag berätta mer om begränsande övertygelser som håller oss tillbaka och hur det kan hanteras, eller hur vi ska förhålla oss till dem.

Tarotkort idag ~ Äss i Mynt

Ess i Mynt (Pentakel) representerar en dörr till något nytt och mer välmående sätt att leva och är ett positivt kort som dyker upp i en läggning – när vi behöver mer konkreta förändringar i livet. Ess i Mynt talar för soliditet och om att uppnå synliga resultat. Det handlar inte om fantasifulla drömmar och illusoriska idéer, och innebär inte heller att allt som vi behöver och önskar oss plötsligt kommer fallandes från himlen så att våra drömmar går i uppfyllelse. Men om vi kan och/eller har förmågan att arbeta hårt så kommer kortet att fungera i linje med oss, vilket inger stort hopp om framgångsrikt resultat i vad än vi kan tänkas ha i åtanke. En av de saker som vi får en vink om när vi drar detta kort, det är att lita på att den väg som tar hand om våra praktiska och materiella behov inte är så ansträngande och/eller oframkomliga som vi så ofta tror. Hur mycket gladare skulle vi vara tro, om vi fick pengar som blev till vår slav, inte tvärtom? Äss i Mynt föreslår att vi med rätt attityd kan uppnå denna mer hälsosamma relation till den materiella världen – och gör det genom att samtidigt även lindra trycket på andra områden i vårt liv, som exempel familj och relationer. Även om en del arbete krävs från vår sida för att uppfylla dess löfte så är Ess i Mynt i slutänden ändå ett mycket optimistiskt kort.

Tolkning: Perfektion. Färdighet. Medgång. Sällhet. Fullständig lycka. Kraft. Välgång. Guld. Värdefulla mynt eller artefakter. Skatter. Kombinationen av materiella och andliga rikedomar. Innehållsrikedom. Omvänt: Glädjelös medgång. Bortslösad förmögenhet. Bortkastade pengar. Pengakorruption. Olycka. Snålhet. Kattguld. Materialism.

Hur våra älskade bortgångna hjälper mänskligheten under Corona-viruspandemin

Härom kvällen när jag satt i min egen energi och mediterade fick jag plötsligt kontakt med en nära och kär som gått över till andra sidan. Jag hakade på och följde med i närvarons frekvens och i mitt förändrade medvetandetillstånd kunde jag starkt förnimma själar från andra sidan. Det jag ”såg” var mängder, förmodligen miljoner själar, om inte fler, som omger vår planet och de hade riktat sig mot oss och höll oss i ljus och kärlek.

De var alla sammanlänkade med varandra, som en kollektiv energi, men när jag tittade lite mer noggrant kunde jag se att det var olika individer.

De sjöng en sång, mer som chanting, och i den sången kunde jag känna att de knöt samman vår energimatris då de liksom sydde helande, läkande energi i mänsklighetens tyg. De skickade styrka, kärlek och mod. Jag kände stor vördnad och var helt överväldigad känslomässigt.

”Vi ser er,” sa den stora förenade gruppen till mig. “Vi vet att ni är i fara.”

Jag sa: “Kan ni hjälpa oss?”

De sa: ”Vi kan inte helt rakt och direkt blanda oss i, men vi kan stärka er, vi kan skicka vägledning så att du och andra kommer att fatta beslut som hjälper er att vara så säkra som möjligt, vi kan skicka inspirerande idéer till era ledare, vi kan ge insikter och visdom till era forskare. ”

Jag frågade: “Vad kan vi göra för att lösa detta så snabbt som möjligt?”

De sa: ”Det finns två komponenter i denna prövning; det fysiska och det energimässiga. Era fysiska kroppar bryts ner av viruset och ni måste ta itu med det problemet i materien, vilket är vad era medicinska experter gör.

Den energimässiga komponenten är mer kritisk. Mänskligheten skriver tillsammans ett kapitel i livets bok. Det ni skriver tillsammans blir er verklighet. Ni kan skriva om lidande, rädsla och hjälplöshet som ni alla känner under denna tid, eller så kan ni skriva om hur människor möts för att övervinna denna utmaning och skapa en ny anda av enhet, medkänsla och styrka.

Historien ni berättar är vad som kommer att skrivas.

Börja medvetet tänka på hur ni kommer att diskutera detta i framtiden. Det är det som kommer att programmera er verklighet i nuet.

Sy inte trådar i tyget som du inte vill ha där permanent i väven. Börja väva bonaden med berättelser om hur ni besegrade denna utmaning.”

Jag frågade: “Vad är det för sång som ni alla sjunger?”

”Vi väver kärlek och styrka i väven. Vi lyfter upp er så att ni inte kollapsar. Vi tonar om era själar så att ni kommer ihåg var ni verkligen kommer ifrån och att ni i grunden inte kan skadas av det som sker i materien.”

Jag lyssnade på låten någon minut. Det var obeskrivligt vackert, upplyftande och inspirerande. Jag kände så mycket styrka i sången.

De riktade min uppmärksamhet på energinätet som omger vår planet och som sammansmälter alla levande ting. Det fanns punkter där det flimrade och ändrade färg. Jag visste att det var bräckliga områden. Men det fanns ett yttre skikt med vitt ljus som omgav nätet och gavs ny energi.

Jag visste att vi fick, och får stöd av den andra sidan, och jag visste att allt i slutänden kommer att bli okej för mänskligheten. Kom ihåg att vi är själar – som har en fysisk, mänsklig upplevelse. Ingenting kan släcka ut vårt ljus. Kroppen kan drabbas men själen förblir, som alltid, intakt.

FULLMÅNE 8:e APRIL, 2020 – SUPERMÅNE I VÅGEN

Efter den långa vintern är det dags att luta huvudet bakåt och yla mot den Rosa Fullmånen den 8:e april, 2020 i Vågens tecken. Efter att ha uthärdat det som varit under flera veckor så kanske många av oss gillar att få skrika ut, vråla och klaga. Gå vidare och släppa taget kring den här Fullmånen. Det är ett bra sätt att uttrycka sig själv. Med denna fullmåne kanske du känner dig mer energiskt laddad och kan vara redo för det. Gör så mycket du kan av djupandning och meditera om möjligt, för det är hjälpande och lugnande att stilla sitt sinne under denna period.

Detta är årets närmsta och största Super Måne. Så vi kommer att ha mer energi än någonsin. Denna fullmåne, Super Måne, börjar sent på kvällen tisdagen den 7 april på vissa ställen på jorden och kommer att vara i full blom, onsdag natt den 8:e april.

Detta är en underbar tid på året eftersom det ger uttryck för tillväxt och återfödelse. Denna fullmåne kallar på oss så att vi ska vara medvetna om våra inre djupaste önskemål. Att leva i rädsla eller negativt tänkande är skadligt för ditt andliga, själsliga och sinnliga jag. Håll dig motiverad och försök att inte dras in i pandemins drama. Lita på att dina änglar, guider och hjälpare från andra sidan är med dig, som vakar över dig och hjälper dig – samtidigt som du hjälper dig själv – att komma igenom den här situationen. Använd Månens energi för att öka ditt dynamiska spirituella jag.

Varför är Fullmånen i April rosa?

Trots sitt namn blir den rosa månen faktiskt inte rosa i april – i själva verket så ändrar månen aldrig sin färg.

Rosa Månen har sitt namn från rosa blommor som kallas Vild Krypflox och som blommar på våren. Månen är också känd som Ägg Månen på grund av vårens äggläggningssäsong. Båda namnen, rosa och ägg, indikerar groende frön och explosionen av den ljusa skönhet som finns i floxen (rosa) och andra blommor som spricker ut inför vårens debut.

Med Fullmånen i april kommer en ny början, ny tillväxt och den perfekta möjligheten att ta kontroll över ditt liv. Det är dags att utnyttja den medfödda förmågan av kraft som du förfogar över anseende ditt andliga jag.

Oavsett vilka omständigheter du har kring dig på din väg så är du på din väg och varje dag tar du ytterligare ett steg på den vägen. Du rör dig framåt på din andliga resa och det är inte till din fördel att blicka tillbaka. Det förflutna är över och det är dags att vara här och nu. Oroa dig inte för framtiden. Var bara uppmärksam på var du är på din spirituella väg NU.

Att ställa oss följande frågor kan hjälpa oss att anpassa oss, och tona in på sådant som universum vill att vi ska se.

 • Hur mycket är för mycket?
 • Var drar vi linjen? Vilka är riskerna med att göra det?
 • Hur skadligt eller beklagansvärt vill vi ha det, och hur långt är vi villiga att gå för att få det så?
 • Är lagom någonsin tillräckligt?

Ingen vet svaren förutom vi själva, och det kan vara en fördel och välgörande att ta några minuter för att ärligt ställa dessa frågor till sig själv.

Låt Din Själs Diamant få Stråla.

Denna tid på året är fylld med rosa helande energi som kan öppnas för att ta emot och omfamna dess majestät och härlighet. Använd den här tiden för att föreställa dig helande och läkning åt hela jorden. Du spelar en viktig roll i denna värld genom att föreställa dig och skicka ut kärleksfull energi. Underskatt aldrig detta.

Denna rosa månen uppmanar oss att andligt kasta bort de döda delarna av vintern från våra själar och ge plats åt den nya tillväxten som frisläpps vid denna heliga tid. Det här är definitivt en av de mest andliga tiderna på året och kan användas för att hjälpa var och en av oss just nu.

Detta är din möjlighet att främja din själs-tillväxt. Låt inte detta ögonblick gå dig förbi. Det är lätt att säga att jag gör det imorgon eller nästa dag eller nästa dag, och snart kommer du att upptäcka att tio år har förflutit, och du undrar vad du gjorde med ditt liv under den tiden.

Använd energin från denna fullmåne för att blomstra precis som vårblommor och fortsätt att bli djupt rotad i att förändra ditt liv och bli en vänlig själ som välsignar denna värld. Precis som änglar och älvor skickar välsignelser när de far förbi, låt detta få bli din gåva till alla i ditt liv. Ditt ljus lyser och det sänder ut en stråle till världen.

~ En Ny Vår Nalkas * I Ljus och Kärlek ~

Är Du En Gammal Själ – 16 tecken som ger en indikation

Hur vet du om du är en så kallad gammal själ? Finns det skillnader i karaktärsdrag, egenskaper eller beteenden? Vilka tecken kan jag leta efter som kan hjälpa mig att hålla isär skillnaden? Generellt sett är vi alla gamla själar, men några av oss har varit här längre än andra. Ordet ”gammal” är bara relativt i förhållande till tid. Eftersom tiden är linjär och våra själar är eviga så torde 10. 000 år vara ett ögonblick. Dolores Cannon tror att vi måste inkarnera många, många gånger som andefattiga föremål, eller som växter och djur, innan vi kan bli människor. Därefter, som människor, behöver vi alltjämt inkarnera många, många gånger för att lära oss allt genom de lektioner som vi kom hit för. Till exempel var vi alla tvungna att vara en luftmolekyl och en vattendroppe för att lära oss hur det är att arbeta tillsammans som EN.

16 Aspekter Som Visar Om Du Är En Gammal Själ

 1. Du förstår många av livets djupare lärdomar.

För vissa människor är det svårt att greppa att barnets själ kan vara mycket äldre än hans eller hennes föräldrars själar är. För dessa specifika människor är detta ett tecken på att deras själ kanske kan vara yngre än din själ. När du börjar förstå varför du fortsätter att inkarnera till den tre-dimensionella verkligheten blir den rätt lik filmen Groundhog Day, där Phil vaknar upp varje dag för att ta reda på att det fortfarande är 2 februari, till han lär sig att avlägsna sitt ego och börjar göra goda gärningar för andra.

När du inser att tid, rum, energi och materia är 3-dimensionella skapelser, blir teorin om tid irrelevant, och följaktligen blir också teorin om hur gammal din själ är irrelevant.

Men för att förstå hur gammal din själ kan vara, så fortsätter vi!

2. Du har kontakt med dina naturliga förmågor eller har en extrem fallenhet och intresse för dessa.

Vissa människor är födda med synnerligen speciella medfödda förmågor, som exempelvis exceptionella healing-förmågor eller mediala, psykiska- och andliga förmågor. Dock har vi alla begåvats med inre medfödda förmågor men som tyvärr vanligtvis glöms bort vid sjuårsåldern. Så den faktiska sanningen är att vi alla förfogar över dessa förmågor, men en gammal själ är mer i linje med hur man får tillgång till och implementerar dessa förmågor i mänsklighetens namn. Om du inte har någon speciell förmåga men har ett starkt intresse för dem, då är det helt enkelt din själ som försöker göra dig påmind om dessa, vilka du kanske kan ha haft under en tidigare livstid.

3. Du blir andligt, spirituellt medveten.

Alla är rent medvetande, men många människor har svårt att förstå vad detta betyder. Din själ är rent medvetande och kärlek. Den har en unik förståelse för hur matrisen (the Matrix) hanteras på denna planet och förstår att allt som vi gör gemensamt kommer att bidra till att underlätta andras uppvaknande.

4. Du förstår vikten av förlåtelse.

Vissa människor är gamla själar men som fortfarande har mycket att lära sig för att de är fångade i boxen av sina ideologier, är envisa eller har inte lärt sig betydelsen av förlåtelse. Genom att förlåta dig själv och andra kan vi frigöra all karma mellan dessa människor.

5. Du kan transcendera egot.

Det är nästan omöjligt för någon att helt oförfalskat transcendera egot 100% av tiden – att vara medveten om vårt ego och hur det hanteras mot enhetsmedvetande – det är ett säkert tecken på att vara en gammal själ. Fast å andra sidan så finns det inget ego. Under din livsåterblick kommer du att återuppleva ditt ego igen och se hur det påverkade såväl andra som dig själv. Just då, på denna plats i “tiden” kommer du förmodligen att göra ett själskontrakt i hopp om att övervinna egot och försona eller gottgöra alla egoprolem som du hade i din tidigare inkarnation.

6. Du är kapabel att transcendera materialismen.

Pengar och materialism är produkter från den tre-dimensionella verkligheten och det är lätt att ge efter för och rätta sig efter materialismen, särskilt när det exponeras mitt framför ögonen genom reklam, programmering och kompisars grupptryck. En äldre själ inser att pengar inte finns på andra sidan och det förminskar i allmänhet den som vi i grund och botten verkligen är, som andliga varelser. Gamla själar kommer i allmänhet att använda pengar som ett verktyg för att antingen hjälpa till att underlätta deras egna andliga utveckling, genom andliga retreat, eller kanske genom att skapa ett påkostat feng shui-hem som pryds med andlig innebörd – i motsats till de mest exklusiva möblerna. De kan också använda sina pengar för att hjälpa andra som är mindre lyckligt lottade.

7. Du kan förstå konceptet att din kropp är ett hölje för din själ.

Innan du föddes valde du inte bara dina föräldrar, du valde också dina livssituationer och utmaningar som skulle hjälpa till att underlätta för din andliga utveckling – alltmedan du gottgör och försonas med all karma från tidigare. Kroppen som du befinner dig i för närvarande är helt enkelt ett kärl för din själ. Ditt namn är den som din själ för närvarande knyter sig an till, men under tidigare livstider hade du många olika namn och du har levt många tidigare liv som antingen en manlig eller en kvinnlig person. Ditt namn och titel är båda associerade med egot, eftersom du i slutändan är oändligt medvetande och vi alla är i samma team.

8. Du verkar ha en speciell länkning till epoker långt innan du föddes.

Har du någonsin sett en gammal film, eller sett några konstverk från en viss tidsepok som har ett samband med den eran? Då är det sannolikt så att du levde ett tidigare liv under den tidsperioden och det här är ditt cellminne som påminner dig om detta.

9. Du har en förståelse för vad du behöver göra för att fullfölja din andliga utveckling.

Bara genom att ha nått så här långt så är du mer vaken och lyhörd än de flesta på denna planet är. Du har en förståelse för universella lagar och vad som finns kvar att göra på ditt själs-kontrakt. Och även om du inte är specifikt säker på någondera av dessa saker som ska göras så kommer ditt högre jag och guider/andliga vägledare att fortsätta leda dig i rätt riktning.

10. Du har en stark känsla av att “hemma”, det är inte jorden.

Har du någonsin – utan någon särskild anledning – tittat på ett slumpmässigt område på himlen och stirrat på en okänd stjärna? Känner du en speciell koppling till specifika stjärnsystem, som Plejaderna eller Orions Bälte? Gör krig och korruption dig obehaglig till mods, ja eftersom de inte fanns där som du ursprungligen kom ifrån? Är du en av de själar som frivilligt kom hit under denna speciella tidpunkt för att hjälpa till med jordens uppstigning (ascension)? Om du svarade ja på någon av dessa frågor, är det möjligen så att Jorden inte är din hemplanet.

11. Du tenderar att vara mer ensam.

Stigmatiseringen av ordet ensam är ofta nedlåtande, men de som är gamla själar söker bara efter andra fragment av sig själva, och kommer ofta att distansera sig från yngre själar som behöver fler inkarnationer till det tredimensionella planet. Eftersom det finns tröst och gemensamma nämnare bland likasinnade, äldre själar så söker de sig till varandra för de hjälper och underlättar i den gemensamma andliga utvecklingen.

12. Du har en rebellisk natur.

Oavsett om du är upprorisk avseende religion, lagar eller något annat så är detta ett tecken på att din själ känner till de enda sanna lagarna … Universums Lagar. Medan du ändå respekterar resonemanget och avsikten bakom lagar och religion så kanske du inte känner dig tvingad att använda dessa som absoluta lagar. Du vet att det finns en uppsättning högre lagar – vilka är avsedda att underlätta får vår andligt, spirituella väg och utveckling.

13. Du har en djup och stark önskan att uppnå sanning och inre vishet.

Många gamla själar kan lätt genomskåda de lögner som de har lärt genom religion, politik och våra utbildningssystem. Medan de inser att de alla är ett med universum, vill de också att sanningen lyfts fram för att hjälpa andra människors uppvaknande. De fortsätter också att söka kunskap inom de andliga, metafysiska och esoteriska områdena och kommer att införliva denna information mycket lättare än vad de lärde sig i skolan.

14. Du styr och kontrollerar inte över andra.

Äldre själar är mer accepterande, inte bara inför andra människor, utan också kring olika omständigheter. Medan du till exempel inte godkänner korruptionen inom politiken så förstår du ändå hur korruptionen kommer att hjälpa till att väcka, eller att andra får upp ögonen för sanningen. Du respekterar andras fria vilja och är mer benägen att använda takt än att muntligt beordra över andra och deras livsväg. Du är mer av en lagspelare än något annat.

15. Du känner en skillnad mellan dig själv och den “verkliga världen”.

Alltmedan du transcenderar egot och materialismen så upplever du att du lever en annorlunda form av livsstil. Samtidigt som den här livsstilen är unik för din nuvarande inkarnation så verkar det också vara en bekant och familjär färdriktning.

16. Är du nyfiken på om du är en gammal själ eller inte.

Många unga själar skulle inte ställa den här frågan – eller i alla fall vara mindre bekymrade över den. Även om många äldre själar, av olika anledningar, inte heller är berörda så “vet de” att de är gamla själar, men det är trevligt att få bekräftelse som stämmer överens med ens andliga utveckling. Det är mycket kunskap som vi har lärt oss under alla våra livstider, och som alla har kulminerat till just denna inkarnation. Alla dina tidigare livsinkarnationer är inbäddade i ditt cellminne och kan återkallas genom regressioner från tidigare liv. De flesta av människorna på denna planet är gamla själar, men många förblir “sovande” och har fortfarande mycket mer att lära sig och kommer att behöva ytterligare flera inkarnationer på ett tredimensionellt plan.

Källa: In5D