Änglarnas budskap om attraktionslagen

Varje tanke är en investering som ger omedelbar utdelning så investera klokt. Du har makt att välja dina tankar så att de står i samklang med kärlek, frid och harmoni. På din begäran kommer universum att ställa dina energier på en högre frekvens.

Änglarna påminner dig här om att attraktionslagen kan hjälpa dig att förbättra den situation som du frågar om. Om du klagar och oroar dig så drar du bara till dig mer av samma, eller likvärdig form av energi som du sänder ut. För att dra till dig det du vill ha då behöver du alltså höja dina tankar och det kan änglarna hjälpa dig med. Föreställ dig att situationen har helats och manifesterats på ett perfekt sätt. Gör detta åtskilliga gånger varje dag. Känn tacksamhet över att situationen redan är perfekt på det andliga planet, för det är första steget mot att dra till sig det fysiska resultatet.

Tänk på det som du önskar dig och undvik oro och klagan.

Höj dig till den nivå som den person, som du vill attrahera, befinner sig på.

När din andliga energi ökar kommer du att upptäcka att du inte längre har samma dragning till situationer eller personer med lägre energi. Eller som är på en lägre våglängd än den du är på. Det är helt normalt och änglarna hjälper dig att avsluta det gamla och inleda det nya.

Kvinnan får upprättelse och återtar sin sanna & rättmätiga plats

Nu kommer heliga Marias tid och drottning Kristina, den heliga Birgitta, Moder Teresa och alla kvinnors tid och upprättelse som leder bort från förtryck. Patriarkernas era blir ett minne blott. Vestaler och annat förtryck av kvinnors sanna värde kommer successivt att avta och sakta klinga bort för att sedan helt försvinna och förpassas till det förgångna. Nu är tiden då vi vågar höja våra röster och all världens kvinnor får åter sin rättmätiga plats på vår vackra jord. Kvinna och man står sida vid sida. Förtrycket av kvinnans röst och existens passerar in i förgången tid. Hon behöver inte längre kämpa utan att få något gehör. Som när den manlige prästen enkelt och lätt sätter en mikrofon på sin krage, alltmedan hon sliter och gnor sommaren lång, för att på förfrågan lära in ett nytt musikstycke och ändå uteblev en mikrofon till hennes sång. Modern sa, att det inte gick att höra lyriken ur dess fulla kontext. Nåväl, en petitess kan tyckas och det må så vara.

Nu är ändå tiden den, att jag, han, du och hon, vi går alla in i en ny och ljusare bana och det gamla och mörka förpassas in i dunklets mörka vrår. Det sker inte som i ett ögonblicks verk utan kommer att ta ett par år eller så och övergången från medeltida förtryck upplöses och försvinner ut i tomma intet.

Hon kommer inte längre att vara en docka, som nickar och ler, enbart för granskning av dess yttre. Hon kommer inte längre att finnas till hands när det passar, enbart för att tillfredsställa hans lustar. Hon blir fri. Fri som den sjungande lärkan och likt en fågelunges första vacklande vingslag, breder hon så ut sina välmenande Ängla-armar och flyger likt örnen och med vinden sprids hennes vishet från centret av vingslagens hjärtinnerliga boning. Hennes alltigenom genomgoda finner åter sin sanna plats och den misstolkade handlingen kring äpplet och dess lust och begär, det ger vika för kunskap och insikt i dess sanna och äkta, utvecklande lära. Allt förändras till det bättre.

Amalgam, Coca cola och annat fördärv, det vägrar vi sedan att ta i vår mun. För viljan, vår fria, den låter oss leva i samklang med naturligt framtagen sort, istället för den förvridna. Skakigt kan det nog kännas ett tag, men omruskning är enbart alltför välmenande för att tolkas som något ont. Den är välsinnad och full av ljus och kraft. Den är välsignad och allas våra välmenande änglar håller ett ömsint tag och för oss varsamt genom ljusets portal.

I Ljus och Kärlek, och i Tacksamhet och vördnadsfull respekt, från de äldre generationerna som vi lärt från.

I Ljus och Kärlek, och i Tacksamhet och vördnadsfull respekt, för allt liv på vår enastående Moder Jord.

Vi är inte enbart bara människor,

Vi är alla helt formidabla varelser.

God Bless

Budskap genom mig idag i form av psychic writing, eller inspirerad skrift ~ Kram Carina

____________________________________________________________________________________________

Ur ett mer rationellt perspektiv vill jag tillägga att:

Sankta (St.) Birgitta ska det naturligtvis vara då hon var en av Sveriges genom tiderna främsta kvinna. St. Birgitta blev så småningom helgonförklarad där nere i Rom och så hade hon även konverterat till katolicismen. Hennes reliker placerades sedan ut i olika kyrkor då kroppen färdades upp till Sverige igen.

Drottning Kristina, vår andra svenske stora kvinna, konverterade även hon till katolicismen efter att ha abdikerat från tron. Sedan färdades hon landvägen ner genom Europa och offentliggjorde sin katolska trosbekännelse i Bryssel. Under några år färdades hon fram och tillbaka, mellan Sverige och andra europeiska städer. Därefter reste hon till Rom och bosatte sig där under sina 20 sista levnadsår. Hon var mycket frispråkig och det väckte förstås anstöt men hon begravdes, som första kvinna, med stor högtidlighet i Peterskyrkan som är katolicismens huvudkyrka i Vatikanstaten. I ett rum i Palazzo Riaro har Kristina lämnat efter sitt kända citat på den minnesplatta av sten som markerar hennes bortgång: “Jag föddes fri, levde fri och ska dö frigjord”.

‘På väg mot Källan’ – 50×50 cm – Akryl och olja på canvas

Ett par av mina egna målningar ~ den övre målade jag under den gångna sommaren och den nedre är en äldre, med så där 5-6 år på nacken. © Carina Ehlers

Oljemålning av mig, Carina Ehlers – 80×80 cm

Zodiakens Tecken Med Den Starkaste Intuitionen

Intuitionen, den inre kunskapen: Vi känner ofta av den men kammar noll med att förstå vetenskapen bakom den. Alla har vi den här kraften men bara ett fåtal av oss kan förstå dess lärdom.

Ibland ignorerar vi vår intuition eller så tvivlar på den. Det kan kanske också hända att det vi förmodar vara vår intuition inte alls är den. Då vi kanske har svårt att identifiera vår intuition så har ändå våra stjärntecken ett svar på detta.

Vårt horoskop har några indikatorer som definierar vår intuition. Detta beror främst på sambandet mellan Pluto, det tolfte fältet, Ascendenten och Neptunus.

Intuitionens kraft, om den används korrekt, kan styra oss i att fatta rätt beslut, men det kräver ett öppet och vaket sinne för att nå detta.

Några av stjärntecknen är välsignade med denna förmåga.

De 3 Stjärntecknen Med Den Starkaste Intuitionen

1. Fiskarna:

För de andliga Fiskarna är det alltid, “Jag känner och därför finns jag.” De intuitiva Fiskarna förutser saker i sina drömmar eller kan kanske se en del företeelser som är signifikanta men som andra ignorerar. Inre frid är av största vikt för fisken och om de inte får den så kan de kanske använda sig av dunklare, eller mer beskuggade gärningar, som till sin natur är skadliga. Men om fiskarna lyckas hålla sig fokuserade kan de uppnå upplysning. Vad de än gör styrs av deras intuition.

2. Scorpionen:

Skorpionen kan se igenom, eller läsa av vem som helst; de kan enkelt räkna ut vad den andra personen tänker om dem. De upplever allt djupt och vet vad som kommer att hända. Men det är deras fascination för fara som gör att de ignorerar sin egen intuition och tar risker, särskilt i samband med romantiska relationer.

3. Skytten:

Skytten har allt som efterfrågas för att personen ska vara mycket intuitiv men för att kunna tillämpa denna intuition så måste de koncentrera sig på sitt inre jag och vara andlig. De behöver jobba mycket på sin potential och om detta görs på rätt sätt kommer det att rädda dem från obehagliga situationer. Skytten kan identifiera både bra och dåliga situationer, men människor som hör till dessa tecken ignorerar det mest. De behöver inre frid och ro för att tolka världens vägar.

Har du turen att vara en av dem?

Namaste vackra änglar här är ett speciellt budskap för helgen

Namaste vackra änglar här är ett speciellt budskap för helgen!

Det som jag vill att Du ska veta och som jag förmedlar är att energierna just nu är extremt kraftfulla. Jag har nyligen gjort en del energi-healingar’ och mina klienter berättar för mig att de upplever låg energi, humörsvängningar, fysisk smärta, ångest; såväl som andra fysiska och psykiska symptom.

De av Er som är mycket känsliga – som jag själv – kan till och med känna Er fysiskt utmattade. Jag skulle vilja dela med mig till Dig om att det här är väldigt normalt. Lyssna på Din kropp, sinne och ande. Se till att få ordentligt med vila, ät näringsrika livsmedel som regenererar Dig på alla sätt. Om klimatet tillåter där Du bor så gå ut och få lite frisk luft.

Ofta när vi känner oss uttömda på något sätt så tenderar vi att glömma att andas ordentligt. Ta djupa rensande andetag in och ut. Frisk luft är en universell livskraftsenergi, också kallad chi eller prana. Du kommer att bli förvånad över hur bra Du börjar känna Dig genom att vårda och ta hand om Dig själv.

Kom ihåg att ingen är viktigare för Dig, än Du själv! Du är värd varendaste liten gnutta av ansträngning som du lägger ner på Din vitalisering och föryngrande återhämtning! Jag skulle också gärna vilja nämna att även om vi kanske fysiskt, mentalt och/eller känslomässigt känner den här intensiva energin så finns det sagolikt fantastiska och ljusa energier runt omkring oss vid denna tidpunkt. Denna vackra och kraftfulla energi kan bokstavligen lyfta oss in mot nya mål, omständigheter, relationer och situationer. Det är en spännande tid för manifestation av våra högsta drömmar och önskningar.

Ta tid för Dig själv. Var positiv, oavsett vad du kanske går igenom. Håll Dig i vibrationer av välvilja och kärlek! Lägg din hand på ditt hjärta, ta några djupa andetag in och ut och säg högt – allt det där som Du är tacksam för. (Jag är verkligen tacksam för Dig ❤ fina ängel…) och med Din hand fortfarande kvar på Ditt hjärta… säg “Alla mina behov tillgodoses rikligt. Universum välsignar Mig med allt Jag behöver och vill! Tack! Och låt det bli så.

2018-10-27 | Okategoriserade | 1 kommentar.

”Evidence” baserat och Tro

Jag tror att det är viktigt att se kritiskt på saker och ting, men inte så kritiskt att det förtar den sanningen i det som man själv tror på. För det man tror – det är sant.

Säger någon till mig att det till exempel måste vara evidensbaserat – eng. evidence – då börjar jag fundera över om vederbörande helt och hållet utesluter tro i allting? Enligt min uppfattning och mina erfarenheter så är merparten av personer med denna inställning väldigt tvärsäkra på sin sak. De verkar väldigt tvärsäkra när de säger att om evidensen inte finns som styrker, vad det än månde vara, då saknas bevisföring att någonting skulle fungera.

Jag tycker det är konstigt att ha denna tvärsäkra och ofta arroganta attityd när vi i själva verket ofta ställs inför olika begrepp eller situationer där vi inte har någon förklaring till hur eller varför något sker eller fungerar, men som ändå visar sig ha inträffat eller fungerat. Om personer själva tar ställning till att de inte vill tro, utan enbart vill veta, då är det deras rättighet att få följa sin egen fria vilja och det bör naturligtvis respekteras av dem som är av annan åsikt. Därmed bör också det motsatta respekteras och accepteras så att de ”evidence-baserade” människorna visar en större acceptans och respekt gentemot dem som väljer att ha en tro. Det kan handla om tro i största allmänhet men också om religiositet, eller om oförklarliga så kallade övernaturliga fenomen och healing och andra saker. Personligen tror jag att det inte kan dröja så värst länge till innan vi vant oss vid begreppet normalt istället för paranormalt. 

Ta till exempel den här gruppen VoF, vetenskap och folkbildning, där de flesta verkar ha en föreställning eller egenbild om att just de är den expertis som alla vi andra behöver för de vet. Under en kort period var jag med i VoF:s Facebookgrupp men gick ur när jag fann allt annat än vänlighet och medkännande mänsklighet. Jag upplevde mest negativitet, ett ständigt raljerande om hur mycket bättre de är än andra och de drar sig inte det mista för att skriva folk på näsan. Så sent som igår när jag sökte efter en sak på nätet så var där en VoF:are som dök upp i en blogg från den ovan nämnda gruppen och hen var på varendaste människa och förlöjligade det man sa. Alla, utom VoF:aren, i den tråden hade en alltigenom positiv attityd och mycket positiva upplevelser kring det berörda ämnet, medan VoF:aren enbart gav hård kritik kring företeelser som han faktiskt inte hade några belägg för, om huruvida det funkar eller inte. Hen hade inte refererat till några studier och kunde inte heller basera sin misstro på vetenskap. Så man tycker att det vore rimligt att hens antaganden borde ha vetenskapligt stöd då det hela var publicerat i en blogg som heter vetenskap och folkbildning.

Där var ett flertal personer som skrev om sina positiva upplevelser kring det aktuella ämnet och hela tiden citerade VoF:aren snudd på varenda persons inlägg och gick på i ‘ullstrumporna’. Jag erkänner att jag är vansinnigt trött på allt detta! Det hade räckt med att kommentera de nerskrivna – från dem som berättade om de positiva upplevelserna – utan att kopiera och klistra in varendaste mening om och om igen, med citattecken kring. Vem är du?- frågade någon – som tycker att du sitter inne med en bättre sanning än andra letar efter? Låt folk vara ifred och låt dem göra som de vill!  

Inte ens fysiker som forskar har möjlighet att få svar på alla frågor som rör det fysiska. Hela tiden lägger forskarna fram nya rön kring hur ”verkligheten” är funtad. Jag tror att vi får en bättre värld utan allt det där hackandet och tyckandet som kom från någon som var övertygad om att hen visste bättre än alla de andra. Utan någon egen erfarenhet kring det positiva som människor faktiskt hade upplevt. 

Jag tror att världen blir bättre med mer tro och den som med bestämdhet säger att -“Det måste vara evidensbaserat!” kan den personen verkligen ha någon tro att stödja sig på i kluriga situationer?

Budskap om Kraften ur Attraktion

Verkliga under,  sådant som ännu inte har inträffat, finns därute väntandes på Dig. Med innehåll av många vackra och fantastiska äventyr och mycket magi. Kan Du hålla ditt hjärta öppet för det som kommer mot dig, utan att överge upplevelserna av ögonblicket som är nu och bli för framtidsorienterad? Du förstår att det finns magi i just detta ögonblick också. Något väcks till liv inom Dig – från djupet av Ditt väsen. På såväl ett yttre som på ett inre plan finns det en form av skifte i denna process. Någonting som kommer att bära frukt, en fruktbarhet eller alstringskraft är igångsatt och sporrande.

Det är Din tid att leka med den här skaparkraften och att fånga upp dess essenser och ta Dig an denna process av transformation med ett öppet hjärta och sinne. Du vet kanske inte vad detta kan komma att leda till, det enda du behöver känna till är att det bli underbart och helt perfekt. Det som behövs. Oavsett detta så ge rum åt, och tillåt den bördiga och fertila energitillväxten att slå rot. Ta tillvara på överflödet av den energi som nu så naturligt och rikligt finns där inom Dig. Helt enkelt av att bara vara.

Du är en stor själ och med detta följer ofta stora drömmar. Kanske Du bekymrar Dig över att Du vill ha ut för mycket av livet. Kanske Du tänker att Du bara är kapabel till mindre drömmar, men kom ihåg att det finns olika stadier eller faser i nyskapande. Ett hus kan inte bli byggt utan grundläggning. Det spelar ingen roll hur vackra de fläckfria, högglänsande stora fönstren är som Du planerar att installera, för först måste väggarna finnas på plats! Dina stora livsdrömmar är ett pågående arbete. Precis på likadant sätt som Du själv är.

Om Du har arbetat med healing någonting inom Dig, startat upp ett nytt kreativt projekt, eller bara skaffat ett nytt jobb, eller en ny relation och känner att trots en del resultat så finns där ändå en viss otålighet kring känslan av att ännu så saknas det något, det där nya som Du hoppats på. Tvivel kommer kring huruvida du ska fullfölja det hela, eller om Du någonsin hittar ”zonen”/sektorn, eller om Du kan bli skicklig nog i den situation som för närvarande råder.

Om Du känner igen Dig här då är detta ett budskap om att hjälpande krafter är på väg. För att bistå Dig på Din fortsatta väg. Det går bra för Dig! Du gör bra ifrån Dig! Sådant som är av äkta sant värde tar tid att bygga. Gläds och fira varje framgång – även om de är små. Du skapar något värdefullt så var tålmodig, ha tillit och fortsätt.

Här är även ett speciellt budskap om att Du nyligen har avslutat en cykel, eller nivå av manifestation och är i övergången till en ny våglängd, med nya upplevelser och erfarenheter. Precis som en stor fisk som lämnar den lilla dammen och känner sig som en ganska liten fisk i en större damm så kommer det att bli lite av att ”bli van vid det” som krävs för att finna dess väg. Detta kommer att läggas till, kompletteras till sådant som du redan har klarat av och ge en värdefull expansion åt förverkligandet av Dina förmågor, likväl som många nya relationer och gynnsamma tillfällen för att hjälpa Dig att komma vidare på Din väg. Det som Du är på gång med underlättar detta steg i processen. Huruvida Ditt skapande helt enkelt är Din gudomliga livsväg, ett specifikt arbete, eller ett faktiskt barn så finns där en positiv och konstruktiv energi som utvecklas för att förbättra processen och bär Dig vidare längs vägen.

Vågar Du drömma och tro på drömmen till den manifesteras? Utmanande NEJ-sägare till trots. Självklart gör Du det – Du helgade, okränkbara rebell!

Du får vägledning. Du kommer att attrahera vad än som behövs för att slutföra Ditt pågående arbete och få det att förverkligas. Förbli öppen för att ta emot och lita på den mognad som Du har fått från Dina livserfarenheter. Vänd Dig inte bort. Alla nödvändiga beståndsdelar sammanslås och därmed är det bara att tillåta detta införlivande att ha sin gång – så att Du kan manifestera Dina drömmar.

Kram och en fantastisk ny, fin vecka ♥ Carina

 

 

Ett budskap om att Manifestera Dina Drömmar

Livet kan verkligen vara väldigt magiskt och den resa eller det äventyr som du nu står inför har du valt bara för att dina planer ska börja att materialisera sig. Det är precis som om dina änglar går bredvid dig, för varje steg som du tar på din livsväg och som hjälper dig att manifestera allt du behöver. För detta är exakt det som händer! Och nu när du är på dina drömmars väg så kommer de gudomliga sfärerna att belöna dig genom att göra din väg enklare och lättare.

Lägg märke till små tecken och du kommer då att förstå att dina änglar hjälper dig. Koncentrera dig på tecknen med glädjefullhet och optimism. Försäkra dig om att uttrycka din tacksamhet över det som manifesteras. Detta i sin tur, kommer signifikant att generera än mer guidning, eller vägledning och som du får den stora äran att ta emot.

Alltmedan du fortsätter att röra dig framåt så kommer du att se klarare och mer tydligt, och även länkarna mellan allt arbete som du har lagt ned för att förbereda dig inför din resa och färdigheterna som fordras för att vara framgångsrik. Just i denna stund.

Du kommer bara helt plötsligt att inse och förstå hur verkligt förberedd du faktiskt är för en uppgift. Skicklighet, kreativitet och beslutsamhet finns på sin plats och resurser som magiskt bara dyker upp. Förmågan att göra förändringar snabbt och framgångsrikt finns även de. Så tacka och ta emot ~ ni som i ert klarseende förstår att detta budskap är ämnat åt er.

I Ljus och kärlek

Budskap om hinder som du tar dig över

Jag delar med mig av det som kommer till mig i detta nu och om du känner igen dig i det här så är budskapet riktat mot dig och du kan med glädje och kärleksfullhet enkelt och lätt bara ta emot.

Budskapet lyder som följer ~ Det som uppfattas som svåra tider, eller hinder, svårigheter eller bekymmer det kommer faktiskt att vara över inom kort. De utmanande upplevelserna kommer att förpassas in i dåtid och du släpper det förflutna för att istället fokusera på nytt och glädjefullt som kommer in i ditt liv. Det är som en känsla av lättnad och kanske detta också är något som har förväntats, fast på en mer undermedveten ‘plats’ i ditt väsen.

När du nu mer medvetet kommer till insikt om att hinder och svårigheter är på väg bort, ut ur ditt liv, då kommer du sakta men säkert att känna dig lättare. Och friare. Saker och ting kommer att ske med mer lätthet och det är som ett snabbt hejdå, blandat med glädjen av att äntligen släppa taget om det gamla och istället fortsätta framåt.

Om du bär på något tungt från det förflutna så är det här ett budskap om att det är dags att överlämna detta till dina änglar. Att tänka på det förgångna som om det vore värre än det i själva verket var, kommer inte att vara någon till gagn så överlämna det som känns tungt och svårt till änglarna. Om där finns någon form av beroende, eller medberoende i en relation så frigör dig från detta genom att be din skyddsängel om hjälp. Och lär dig att skratta åt dina problem. 

Svårigheter kommer att upphöra!

Min konst verkar inte så intressant som budskapen gör

Idag, 29/9 på Mikael dagen, har jag haft vernissage på Galleri Albin Art här i Oslo. Just denna dag, för 27 år sedan så dog min lillebror Mikael. Han var 29 år – dog 29:de – på sin namnsdag Mikael!

Nåväl, 54 tavlor hängde jag upp igår kväll här i Oslo och idag på vernissagen var det lite knapert med besökare. Jag känner ju inte en endaste en här i Norge och som jag uppfattar det så ska man bjuda in sin egen krets av personer till sina utställningar. Men det fungerar inte i verkligheten för de man känner har redan sett ens konst etc. Hursomhelst så har jag annonserat i såväl Aftonposten som i Dagbladet som de stora tidningarna här i Norge heter, men likväl så kommer inget folk. Jag börjar fundera kring det jag gör och om jag gör det rätta som är satt för mig i livet att göra. Kanske det är något annat som jag ska ägna mer tid åt? Ja, naturligtvis vet jag att jag har andra strängar på min lyra för jag är faktiskt certifierat medium också och har gått på Akademin i Stockholm hos Vendela Cederholm, Lottie Wahlin och Birgitta Tholander. Numera har sistnämnda lämnat plats åt en ny lärare. Nåväl, jag har detta i bagaget och det är en fin och trygg grund och någonting som jag inte ångrar för en sekund i livet men samtidigt så har också konsten, plus mycket annat, funnits där och pockat på min uppmärksamhet så vad är det rätta egentligen? Ja, den frågan är det säkert många som ställer sig. Det är verkligen inte så lätt att veta.

Det jag funderar över här, och speciellt då avseende blogginläggen jag gör hos Tarotguiderna, är varför mina inlägg om min konst aldrig får så hög läs täthet som mina mediala budskap får. Så om jag ska rätta mig efter denna så kallade statistik då bör jag ägna mig mer åt det mediala och jag älskar även denna sträng som finns på min lyra. Men varför inte kombinera de båda inriktningarna och få det till att gå i linje med varann? Ja, det kan man verkligen fråga sig men så är det ju det där med tiden – vilken i sig egentligen bara är en illusion – fast å andra sidan så säger den kropp-sinne-ande enhet som man är emot och orkar inte med hur mycket som helst. Då får man göra val utifrån den plattform är på i detta nu. Dock enligt många inom det andligt mediala gebitet så hör konst och spirituellt, medialt och andligt ihop. I runda svängar så är det en och samma sak. Jag besökte det kända mediumet Jörgen Gustafsson för några år sedan och så tyckte i alla fall han och det är han absolut inte ensam om att tycka. Men ekonomin likväl som kropp och själ måste hänga med i denna komposition.

Endast 3 personer totalt kom på min vernissage idag och vilket arbete jag har lagt ner på detta. Alla andra utställningar inte att förglömma. Det kostar på att försöka vara konstnär. Inte bara i att prestera utan också att sköta allt arbete omkring. Att måla och skapa alster i alla de former är så roligt så roligt men sedan tillkommer så mycket arbete som inte syns i slutänden. Ramar ska spikas ihop och målas, alternativt införskaffas och målas. Därefter är det ett evinnerligt spikande för att få fast tavlan däri och ståltrådar för upphängning, vilka inte helt sällan är upphovsgivare till stora sår i nävarna.  Sedan är det hemsidor som ska uppdateras, tavlor som ska fotograferas, redigeras och sedan laddas in på uppemot 7 olika web-sidor. Sedan ska sidorna skötas och se snygga ut och därtill ska några betalas. Därtill kommer andra finansiella kostnader och det är såväl material som utställningskostnader och resor med mera med mera. I slutänden så blir det en brakförlust, ja om man nu ska se krasst på det hela.

Så nu står jag här till slut och har kommit fram till att någon förändring måste till för att jag ska orka med och ha råd med det hela. Jag funderar också kring hur många andra gör som håller på med att skriva till exempel mediala budskap på sina hemsidor. I USA och Kanada och även i Sverige med för den delen så är det många som lägger upp en knapp på sin hemsida där läsarna kan ge en donation. Dit har jag dock inte kommit ännu – fast tanken finns såklart eftersom jag ibland har lagt ner flera timmar på att skriva budskap här i denna blogg. Det är såklart jättefint och fantastiskt också att kunna glädja och hjälpa andra med det som man får till sig så för nu så låter jag allt bara vara som det är. Men jag skulle bli så glad om man kunde se även en del av det andra som jag gör och delar med mig av till världen.

Kram på er ~ Jag vet att ni ger ni också

 

 

9-årige “stjärnbarnet” hävdar att hon kan läka vatten & varskor folket om att “vakna”

Vi kommer alla in i våra jordeliv med något slags syfte, vilket kan bidra till samhället i sin helhet och dess tillväxt, både på ett materiellt och andligt plan. För att kunna uppnå detta syfte så programmerar våra vibrationer våra förmågor och låser upp speciella förmågor från de oändliga möjligheterna som vi är rikligt försedda med.

Så är fallet med stjärnbarnen. De kommer till denna dimension för att vara behjälpliga i andlig tillväxt, såväl för dem som finns omkring dem och bidra till den väldigt nödvändiga tillväxten av vår planet och åt oss, som dess barn.

Människan utvecklas ständigt och “stjärnbarnen” är nästa evolutionära kedja, som är mycket mer andligt medvetna än resten av oss. De kommer med speciella gåvor, såsom helande förmågor, extra sensorisk uppfattningsförmåga, universell vishet och många andra “superkrafter.”

Författaren Mary Rodwell lyfter fram deras existens i sin bok The New Human: Uppvaknande till Vårt Kosmiska Arv, och förklarar att även om de är fysiskt oskiljaktiga för de flesta människor så är de ljusbärare som är här för att styra uppvaknandet av det jordbundna medvetandet.

“De nya barnen är födda utan program och kommer att skapa ett globalt uppvaknande”, förklarar hon. De program som hon refererar till är de illusioner vi alla fått lära oss beträffande verkligheten och som i stor utsträckning definieras av tradition och allmänt accepterade “normer”.

Den svenske molekylärbiologen Dr. Ohlson, Ph.D., är en av de forskare som har dedikerat sin karriär i att dechiffrera mysteriet kring dessa barn som innehar en annan realitets sensitivitet och mottaglighet.

För att beskriva dem, myntade hon en ny term – ”brevfolk”, som pekar på ett antal vetenskapligt bevisade skillnader mellan dem och den genomsnittlige amerikanen. “Det är inte så enkelt som främmande DNA. Det är en kombination av genetiskt förbättrade kroppar, i kombination med själar från olika sfärer i vårt universum och som inkarnerar i dessa “förbättrade” kroppar, förklarar hon.

“Själarna har olika frekvenser beroende på deras evolutionära status och det spelar en roll vid aktivering av DNA i den specifika kroppen”, fortsätter hon och förklarar att de kan höra över det normala intervallet, är mer medvetna om “minsta skillnader i nyanser av färg, mer än normalt”, de har ett förbättrat lukt- och smaksinne, uppvisar större känslighet för alla frekvenser, radioaktiv strålning, likväl som för energifält och energi som utsänds från arga människor eller djur.

Nioåriga Cathy från Nordeuropa är en av de barn som Mary Rodwell listar med “stjärn-barn” förmågor, och den här tjejen hävdar att hon har förmågan att läka och rena vatten genom att tala “stjärnspråk”.

Hennes mamma kontaktade Rodwell för att dela med sig av vad Cathy kunde göra och meddelandet hon ville att världen skulle höra. I e-postmeddelandet förklarar hon att Cathy kunde tala “stjärnspråk” för att läka vatten.

“Vid tiden för min första graviditet sa en “röst” att mina barn inte var mina. De skulle bara komma genom mig. Dessa barn tillhör inte någon. Det var inte förrän nyligen som jag blev medveten om att det fanns sådana saker som extra terrestrials/utomjordingar”, skriver hon och förklarar att hon är mor till 4 stycken.

Hon beskriver Cathy som en speciell tjej som “finner den konventionella världen och reglerna svåra.” Hon har svårt att förstå varför hon inte får göra saker på sitt eget sätt. Hon säger vidare att genom att “diktera vissa helande/läkande ord i ett ET-språk” kan hon läka och rena vatten.

“Jag märkte att vattnet faktiskt smakade annorlunda efteråt. Hon säger att stjärnaspråk är från en plats utanför universum. Cathy tar emot meddelanden på ET-språk och förstår vad de säger till henne. Hon säger att de är viktiga.”

Om detta är sant visar det ännu mer hur lite vi är medvetna om vad existens verkligen omfattar och hur mycket vi fortfarande har att lära oss om universum och våra förmågor, inte bara som materia – i köttet – utan också som andliga varelser.

Kanske det viktigaste budskapet som Cathy försöker sända till oss alla är att vakna upp och inse hur vi påverkar och influerar vår verklighet. Lyssna på hennes meddelande nedan – länk till youtbe-film – och berätta gärna var du anser om detta ämne.

A Star Child Speaks • I Can Heal Water • Call for Humanity to Wake Up!