Så här Kan Du Starta Din Andliga Resa

Allas andliga resa är unik, ständigt pågående och föränderlig.

Det finns inte något enda läge där vi stannar av denna inre transformation. I själva verket är hela den felaktiga idén att nå ett tillstånd av “perfektion” egentligen bara lika med döden och stagnation. Och vad händer när saker och ting slutar växa, utvecklas och flödar på? Det blir håglöst och likgiltigt, bryts ner, ruttnar och faller sönder.

Medan kraven på ständig tillväxt och utveckling kan vara svåra att hantera ibland, är de nödvändiga för att vi ska hitta vårt livs syfte och fullborda vårt öde på denna planet. Om du vill leva ett djupt, meningsfullt, rikt, givande och kärleksfullt liv, som är fullt av värme, kreativitet och själ – då är inte bara inledningen av din andliga resa viktig utan också avgörande.

Förståeligt nog kanske du känner dig lite skraj och vilsen, utan att veta var du ska börja. Här är några förslag på tillvägagångssätt:

1. Ta reda på syftet/målet med din resa

Tänk noga över varför du vill börja gå den andliga vägen. Har du ett specifikt mål, syfte eller avsikt i åtanke? Vill du hitta något eller undvika något? (Eller kanske båda.) Kanske vill du uppnå eller uppleva något?

Det finns en mängd orsaker till varför människor ger sig in i den andliga resan, och det finns inget rätt eller fel svar. Till exempel vill vissa människor uppleva upplysning, länka sig till sina guider/andliga vägledare, utveckla sina andliga gåvor, hitta sitt livs syfte, pröva sanning/frihet, bli fria från ett gammalt trauma eller beroende, och så vidare.

Tänk på att ditt syfte/mål troligen kommer att alternera och förändras alltmedan du utvecklas på din andliga väg. Detta är helt normalt. Din väg och dina behov är unika för dig så omfamna dem.

2. Var uppmärksam på filosofier, verktyg eller förfaringssätt som väcker ditt intresse

Så snart du har kommit fram till varför du vill utforska den andliga vägen och upptäcka ditt livs-syfte, var då helt enkelt bara uppmärksam och vaken. Lägg märke till vilka andliga områden, idéer, filosofier och praxis som väcker ditt intresse. Den andliga resan behöver inte vara något torrt, monoton och repetitiv (såvida du inte vill att den ska vara det). Detta är en syssla som gynnsamt involverar lek, glädje och passion. I själva verket kommer du sannolikt att få ut mesta möjliga av din andliga resa om du närmar dig den från denna hjärtcentrerade plats. Neurovetenskap har visat att vi lär oss mest när vi har kul så hitta din glädjefullhet. Gå hjärtats väg. Det här är den väg som du är menad att gå på.

3. Res djupt och ingående

En av de viktigaste frågorna som ofta uppstår på den andliga vägen är en viss typ av spirituell materialism eller spirituell fönster-shopping.

Att hoppa från övning till övning kan vara användbart i början (för att bli bekant med territorium). Men om vi kommer in i den beroendeframkallande vanan att hitta en så kallad “nästa och bästa” andliga praxis, verktyg, workshop, etc. så gör vi oss själva en stor otjänst. Vi närmar oss inte bara spiritualitet med ett materialistiskt tänkesätt, utan vi undviker också det grundläggande syftet med den andliga vägen: att djupt transformera och utvecklas.

När du har gjort en del, lite av varje (det kan handla om att titta på youtube-klipp, läsa böcker, delta i workshops etc), är det dags att sakta ner och sammanlänka dig till något. Oroa dig inte om du senare upptäcker att vägen du är på inte är för dig, du kan alltid ändra rutt. Det som är viktigt är att du bromsar ner och engagerar dig för något, till en början – det här är det enda sättet att utvinna nyttigheter, djupa väsentliga sanningar och förankrade visdomar.

Så tona in dig själv och ta reda på vad som tänder din själ. Vad sägs till dig på ett djupare plan? Vad har gynnat dig mest? Börja kretsa runt det ämnet, träna, eller bana väg och ägna din fulla uppmärksamhet åt det. (Och om det finns en handfull vägar, är det också okej, håll dig till dem.)

4. För protokoll över det som du har lärt dig och upplevt

Vi hör en hel del klangfulla ord och mystiska idéer på den andliga vägen. Men ingen av dem betyder särskilt mycket om vi inte aktivt hittar sätt att införliva dem i vårt väsen.

En av de enklaste åtgärderna att få på pränt det som du har lärt dig och upplevt är helt enkelt genom att föra en journal. Ha en speciell logg eller dagbok, i vilken du ägnar dig åt att skriva ner dina tankar, erfarenheter, idéer och upptäckter. Du behöver inte vara en bra författare – eller ens bra på stavning/grammatik – för att göra detta så det kan du förbise! Det som är viktigt är att du har en solid journalanteckning som du kan återkoppla till genom hela din resa.

Det finns också andra sätt att notera vad du har lärt dig och upplevt, som att till exempel skapa konstverk eller komponera musik. Hitta det kreativa utflöde som passar dig bäst. Det kan till och med inkludera att skapa en vlog där du går in i din dagliga upplevelse. Och du kan hålla det här privat eller dela det med andra.

5. Integrera och införliva, förkroppsliga din andlighet

Det är lätt att dras med i spirituell fönster-shopping och hoppa på var och varannan ny och spännande företeelse som dyker upp. Men det krävs mycket mer själsstyrka, uppriktighet och mod för att aktivt integrera och införliva det som du har lärt dig.

Att integrera betyder att absorbera, ta in något i ditt väsen; att göra det till en levande och syresättande del av dig. Att införliva/förankra och förkroppsliga innebär att vara en manifestation för vad du har lärt dig: att vara den förändring som du letar efter, att sammansmälta, förena ditt liv med essensen av det som du har upptäckt.

Det finns åtskilliga sätt att integrera och förankra din andlighet, men kom ihåg att det här är en levande process som tar tid. Du kan inte forcera eller tvinga fram integration, eller ett förkroppsligande, införlivande – det är den naturliga produkten av Själfull mognad och andligt utvecklad erfarenhet.

Det finns emellertid sätt att initiera integrationen, eller förkroppsligandet av din resa. Några av dessa metoder inkluderar:

  • Meditation
  • Mindfulness
  • Kontemplation
  • Skuggarbete
  • Självkärlek
  • Inre barnet-arbete

Allt som hjälper dig att sakta ner tempot i vardagen, vara introspektiv (själv-iakttagande) och gå inåt, samtidigt som du uppmuntrar medvetenheten i nuet, hjälper dig att integrera och förankra det som du upplever.

Istället för att vara ett magiskt skallrande uppslag kommer du aktivt att leva och uttrycka egenskaper som kärleksfullhet, närvaro och vishet. Men först måste du vara uppriktig och hängiven åt denna väg.

✍ psst…

Enligt min uppriktiga åsikt är ingen andlig resa balanserad (eller sund) utan någon nivå av psykologiskt helande.

Faserna i en Olycklig Relation mellan en Narcissist och en Empat

Vad händer när en mycket empatisk person är i en relation med en narcissistisk person som saknar empati och har en enorm känsla av ”egen-viktighet”. Resultatet? Toxiskt och smärtsamt (för den empatiske).

Alla narcissister har en gemensam nämnare som du bör vara medveten om – de är känslomässigt sårade människor.

Vanligtvis är det några barndomstrauma som gav dem ärr för livet. Förmodligen har de känt sig uppskattade, och värdelösa, under en period av sitt liv som gjorde dem till en som ständigt var på jakt efter godkännande och beundran från andra.

Empater är å andra sidan samhällets ”healers”. De är mycket känsliga och empatiska så att de till och med kan känna andras känslor som om det vore deras egna. De vill hjälpa och skydda alla i nöd, och de kommer att försöka eliminera smärtan och den känslomässiga skadan hos narcissisten. Men dessa dygder som empater förfogar över kan bli deras undergång om de inte är tillräckligt försiktiga, och skyddar sig själva.

Så när dessa två motsatser möts är attraktionen enorm – men giftig.

Detta beror på att empaten inte lyckas se narcissistens mörka sida. En narcissistisk person är en person som kan ‘suga ut’ själen från dem som de kommer i kontakt med. Det är ett narcissistiskt tillvägagångssätt att känna sig bekräftad och samtidigt göra andra ömtåliga och obalanserade och använda dem för framtida behov.

Denna situation kan vara mycket förvirrande för en empat. En empat kanske inte ens är medveten om att de har att göra med en narcissist eftersom deras känsliga natur gör att de bara ser det goda i alla.

Empater tenderar att tro att alla är som dem, att människor faktiskt är godhjärtade. Denna godtrogenhet, ack så beundransvärd, kan dock skada dem eftersom alla inte är så ärliga och goda som de är – och olika människor har olika agendor.

En narcissists agenda är att manipulera. De vill ha full kontroll över andra, och använda dem som ett “valideringsverktyg” i behovet att höja sig över dem. Tvärtom så är empatens agenda kärleksfullhet, omsorg och läkande, helande. Det kan aldrig finnas balans mellan dessa två kontrasterande naturer.

Om de ändå inleder en relation, kommer detta förhållande snart att bli en ond cirkel som det nästan är omöjligt att ta sig ut ur. Ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer.    

Empaten kommer snart att bli sårad och börjar känna sig som offret, som i sin tur kan ge dem några narcissistiska drag. När en narcissist ser att empaten är skadad kan det ge dem en känsla av bekräftelse. För ju mer olycklig empaten är – desto lyckligare känner sig narcissisten. Den olycklige empaten börjar sedan söka efter känslor av kärlek och stöd från narcissisten.

Vid denna tidpunkt kommer empaten enbart att fokusera på sina känslor av smärta och kommer att söka bekräftelse och kärlek, utan att inse att de inte är skyldiga till detta – skadan kommer från narcissisten. Det är väsentligt för empaten att vakna upp och förstå detta, innan de själva absorberas och blir narcissister; för sanningen är att alla som är djupt skadade är sårbara för att bli en narcissist.

Så, hur kan en empat stoppa skadan och få ett stopp på detta giftiga förhållande med en narcissist?

Varje försök, eller plan på att ha en konversation med en narcissist är värdelös, eftersom narcissisten, även om den är väldigt karismatisk, är en mycket manipulativ person och kommer att försöka skylla empaten för hans och, hennes smärta också. Detta kommer att få empaten att känna sig ansvarig för alla problem i relationen.

Empater har ett val: de kan förbli offret i narcissistens spel, eller så kan de hitta den nödvändiga styrkan för att gå iväg, bort från relationen och avsluta den helt.

Empaten bör acceptera det faktum att narcissisten aldrig kommer att förändras. Och väntan på att en narcissist ska förändras är slöseri med dyrbar tid.

I slutändan är det så att allt som betyder något, det är att vi låter andra behandla oss så som vi tror att vi förtjänar att bli behandlade. Om en empat villigt väljer att stanna i den här typen av giftiga förhållanden med en narcissist – är det deras sätt att tänka att de inte förtjänar bättre än så.

Det här kan inte vara längre från sanningen. Empater måste förstå att det inte är deras uppgift att fixa andra, särskilt inte de som inte vill bli fixade och hela, eftersom de inte är medvetna om sin störning.

Empater bör inse att behandlingen de får från narcissisterna inte är en behandling som de förtjänar och måste hitta modet att helt och hållet gå iväg, bort från förhållandet.

Neden, citat från en psykologsajt!

“Narcissisten kan utan problem hugga in i personen fullständigt, förgöra allt den är för det är ju bara att ”hämnas”. De stoppas inte av dåligt samvete – för den andre är numera ondsint och ett hot och i detta liv/död hot så finns inte möjlighet till empati, den andre har försökt förgöra narcissisten och nu måste hotet tillintetgöras fullständigt. Aldrig kan narcissisten stanna upp och se att hotet inte är ett verkligt hot – andras behov är inte ett hot så länge narcissisten skulle kunna släppa sin äta eller ätas världsbild, men det går inte för den har aldrig funnits i något annat sammanhang. Föraktet mot svaghet är för starkt och ingen älskar den som är svag, dom borde förstå bättre än att blotta sin nacke och får skylla sig själva som varit oförsiktiga i att blotta sina svagheter.

Ärke-narcissisten är bortom räddning om hen inte kan släppa idén om att hen är nummer ett och den ende vars behov finns i världen. Hitta tillbaka till en verklig empati och sorg för det narcissisten aldrig fick – förståelse och empati även för dennes ”svaga sidor”. Ofta kan det dock inkludera ilska som narcissisten känner mycket men som ibland kan vara fyllt av skam då ilska inte fick visas mot föräldrarna, då kan narcissisten istället låta ilskan flöda som en evig revansch mot det; en livslång kamp att aldrig någonsin bli det lilla försvarslösa offer som hen var då. The abused becomes the abuser.

Narcissisten är beredd på attack. Om den sänkte garden och såg att om du ser hot vart du än vänder dig så kommer världen agera därefter. Om narcissisten kunde lyssna på någon annan än sig själv så skulle hen förstå att världen inte är svartvit och gråskalan är där man finner det som hen egentligen söker utan att förstå vad det är; villkorslös kärlek inom rimliga gränser både i sig själv och till och från omgivningen.

Detta är INTE andras jobb att göra åt narcissisten. Narcissisten behöver förstå det här på egen hand med hjälp av en fruktansvärt tålmodig terapeut som kan stå pall mot alla projektioner, nedlåtande uttalanden och attacker på terapeutens “svagheter”. Det kommer ta mycket energi och egenterapi för terapeuten att inte börja vackla i sin egen mänsklighet; oftare kanske också då många terapeuter själva kanske valt sin bana efter att ha erfarit liknande dynamiker i sin historia och barndom.

Ingen ska ta på sig att rädda narcissisten från sig själv. Narcissisten måste sjunka ned till botten fullständigt och allt vi kan göra är att inte följa med ned i djupet. Vi som sjunkit med ned klarade att ta oss upp, vi som inte är som dom klarar kritik, skuld, skam och ansvar. Varför skyddar vi narcissisten mot det som vi andra klarar på daglig basis? De är människor precis som vi och vi som låtsats att de kommer undan gör alla en otjänst. Men det är farligt att göra det här gentemot personen; beroende på allvarlighetsgrad så kan det innefatta risken av fysiskt våld eller verbala kränkningar som är svåra att reparera om det kommer från en som man litat på och älskar.

Acceptera att precis som du så är narcissisten ansvarig för att rädda sig själv; din kärlek når aldrig in i deras sinnevärld. Dom vet inte vad kärlek är och genom att utplåna dig för narcisissten lär du dem att kärlek är svart eller vit. Visa narcisissten att kärlek också är att du sätter en gräns – det kan innefatta att springa för livet och aldrig se tillbaka. Köp inte narcissistens idé om att hen är speciell och förtjänar kärlek utan att ge lika mycket som den får – det finns andra därute och det finns sådana som dig! Sök balansen i att be att få lite mer av vad du ger – då slipper du fler narcissister!”

Avslutningsvis ska tilläggas att en relation mellan en empat och en narcissist nödvändigtvis inte behöver handla om en parrelation, som exempelvis ett äktenskap eller liknande utan det kan lika gärna handla om två syskon eller någon annan par-konstellation. I vissa specifika situationer – som för ett syskonpar – finns det inte en fråga om att inleda en relation för det valet fanns förstås inte där från början. Med förståelsen att relationen aldrig kan bli hållbar utan tvärtom leda till undergång för empaten så finns det inget annat än att ta sig ur den onda cirkeln. Om man inte vill förbli ett offer! För ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer som blir bortfintad och tillintetgjord.

Inget är dock hugget i sten och det positiva är att den olycklige empaten kan ta sig ur relationen, om än det blir svårt, och sedan gå åt det håll som var menat. Och med insikt och förståelse kring upplevelsen kan empaten hädanefter – i viss vaksamhet – göra mer konstruktiva vägval, val som bygger på äkta och sann medkänsla. Som allt annat i livet kan det vara en svårvunnen läxa, men som ändå går att lära.

“Så som man tror, sådan är man”:

“Såsom människan tänker i sitt hjärta, sådan är hon. Så om du inte vill bli dömd, fördöm inte. Om du vill tro, visa tron. Om du vill ha kärlek, visa kärlek. “Ja”, säger du, “detta har jag så ofta hört!” Ja, men vad har du gjort med det?”… 💜 – Edgar Cayce

utan förhoppningar, syften, önskningar ska alla vidtas rätt eftersom det rätta medför fred, frid och harmoni i kropp och tanke… 💜 …såsom en mäniska tänker i sitt hjärta, sådan är hon…” – Edgar Cayce

Dagens Tarotkort ~ Drottning i Stavar

Drottning i Stavar representerar vitalitet och livskraft. Hon har hetta och passion i solarplexus och anser att livet är till för att levas. Detta kort representerar livsenergin i oss alla, vilken inte kan förstöras, fast den kan vara dold eller inaktiv. Någonstans djupt inom oss har vi alla denna livskraft – den där sortens livslust och glädjefullhet som fick oss att vilja gå upp på morgonen när vi var barn.  Drottningen påminner oss om att denna vitalitet är källan till vår energi och inspiration. Därför bör vi rikta in oss på detta när vi vill göra positiva förändringar i vårt liv. Drottning i Stavar står för en mycket varm kvinna, med temperament. Hon har sinne för affärer. Kortet kan också betyda att affärssinne kan behövas i en situation.

🌈🌼  Ytterligare…

Drottning i Stavar kan också vara en indikation på att vi har egenskaper inom oss som entusiasm, dynamik, andlig och fysisk styrka, optimism, självförtroende, självständighet – eller så kan man själv lyssna på en person vars råd är av sådan dignitet. Och fastän att vi ibland kan känna oss ”låga” inom, med tanke på att stavar står för arbete och ibland för kamp, kan det här vara en indikation på att man har resurser inom som rätt utnyttjade kan vara oss till gagn.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Drottningar står för kvinnlighet.

Allmän tolkning – Kortet symboliserar framgång i affärer och intresse för pengar.

Jobb – Du är en stark man eller kvinna, med hög position men du kan vara alltför hård mot andra. Du är stark och oberoende och kan ha en hög position inom ett företag, på ditt jobb eller i en skola eller annan institution. Kortet kan också stå för att en sådan kvinna kan bli din fiende eller vän. Hon kan antigen hjälpa eller hindra dig.

Kärlek – Om du är man, betyder kortet att du kommer att träffa en imponerande kvinna men hon är ingen som du bara kan fördriva tiden med. Om du beter dig olämpligt mot henne så kommer hon enbart att hitta någon annan. Hon är attraktiv och charmerande och du vill kanske inte förlora hennes intresse. Om du är kvinna, kan kortet stå för sinnelaget i dig själv, men oftast betyder kortet en rival eller en kvinna som ger dig trubbel.

Ekonomi – När det gäller det ekonomiska så hanteras detta väl. Du visar självförtroende, optimism och kompetens.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek

🐘 Dagens Affirmation: Jag är full av kraft och styrka 🐘

Kreativitet och Välstånd

Nu drar jag några kort för egen del och kanske något kan stämma in på Dig också. Själv kallar jag inte det här för en slump utan mer som, ja, Gudomlig manipulation och när det handlar om kreativitet så är det ärkeängel Gabriel som kommer med budskapet om ett kreativt skrivande.

Ta dig tid att skriva ned i en dagbok eller författa en artikel eller bok. Det är det huvudsakliga men vi ska kika in lite närmare och höra vad hon mer har att förtälja.

Jo nämligen att; “Din själ längtar efter att uttrycka sig kreativt genom att skriva. Jag kan hjälpa dig att schemalägga denna aktivitet. Hedra eventuella inre hintar som vägleder dig till att skriva. Skrivandet kan vara för ditt eget nöje, eller kanske en renande upplevelse av personligt uttryck i en privat dagbok. När du jobbar med förbindelse med det skrivna ordet, kanske du får ta emot gudomlig vägledning till att skriva artiklar eller böcker som skall puliceras. Kalla på mig när som helst för att guida dig genom denna process.”

Ja, det låter otroligt lockande men om sanningen ska fram så har jag så många andra projekt inom det kreativa gebitet. För närvarande i alla falll. Visst älskar jag att skriva och uttrycka i ord det som själen, och mitt högre jag anbefaller mig om att göra men jag har också andra kreativa projekt på gång… inom måleriet, det mer konstnärliga.

Mitt senaste alster i blandteknik ~ akryl på 3D-canvas och olja för det figurativa💜💦

Nåväl, kreativiteten är i antågande och sedan var det ytterligare ett budskap och det handlar om Välstånd. Och här har vi Ärkeängel Ariel som säger att “Dina materiella behov tillgodoses när du följer din intuition och förverkligar dina drömmar.”

Det är ett underbart fint budskap för visst är det väl ren magi att kunna få ynnesten att sysselsätta sig med det man brinner för och samtidigt kunna försörja sig på det.

Budskapet från ärkeängel Ariel lyder som följer;

“Jag häller ett ymnighetshorn av rikedom över dig och ditt liv, och ber dig att du öppnar famnen och tar emot. Vissa av skatterna kommer i form av strålande idéer och några kommer som möjligheter. Vi samarbetar för att förverkliga dina högsta drömmar, och jag ber dig att du överlämnar eventuell oro till mig. Gud och jag älskar dig väldigt mycket, och hjälper dig så gärna på det här viset. Vi vet att du också kommer att sprida det goda till andra.”

Ja det var allt för denna gång och jag hoppas att något kan vara till gagn – också för dig – av dessa dagens budskap ~ Kram

🔴🟠🟡🟢🔵🟣🌸🕉

Kram och Njut av vår fina sommar och ta väl hand om dig och om varandra. 💙💦💦💦💦

4 styck alster målade av mig ~ finns nu att se på sommarutställning i Nynäshamn på Konstpoolen

Dagens Tarotkort ~ Åtta i Svärd

Åttans kort i svärdsviten signalerar om vilsenhet och att vara desorienterad. Det är en antydan om de skeden i våra liv då vi plötsligt tänker ”Hur hamnade jag här? Vad hände med mitt liv? Vart tog mina drömmar vägen? Vid sådana tillfällen kanske vi känner oss förtvivlade och utan hopp kring situationen vi befinner oss i. Men när allt kommer omkring kanske vi har jobbat oerhört hårt för att komma dit vi är idag, och ändå kan det kanske liknas vid, typ, en stege som lutar mot fel vägg där vi nu är. Åttan i Svärd är en riktig tankeställare, eller som en väckarsignal, som kanske kan vara en anledning till fruktan. Att komma till insikt med och förstå sanningen i våra liv kan vara skrämmande, men att inte inse – det är värre. Således är vi fångade: vi måste ändra på saker och ting för att leva mer autentiska liv, och vi är medvetna om vilket hårt arbete detta kommer att bli. Våra nuvarande livsstilar kanske har gjort oss som ‘fångar’ i dessa oäkta, illusoriska liv – och för att vara sanningsenliga om vem vi verkligen är, kanske äventyrar för mycket förändring och med det kanske också stort obehag. Men det är nödvändigt för oss att möta sanningen om vår situation för att vi ska bli, och kunna vara den vi verkligen är och inte titta tillbaka på våra liv med ånger.  

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Dagens Tarotkort – Domedagen XX ~ 20

Detta kort återspeglar Domedagen eller den slutgiltiga dagen för summering. Domens dag. Detta är förmodligen den dag då goda själar väcks av en trumpetfanfar och slutligen belönas för sitt hårda arbete. Fast då vi ständigt erbjuds möjligheter att förändra oss själva och våra liv så behöver vi inte vänta till dess för att få uppleva en sådan livsförändrande begivenhet. Knepet kan vara att lyssna efter den där trumpet signalen och känna igen den när vi hör den. Och det leder till god bedömning med ett positivt utfall.

🌈🌼  Ytterligare…

Yttersta Domen utgör en tid av rannsakan. En tid då man behöver reflektera och tänka över sitt liv, vart man har kommit, vad man har åstadkommit och hur man har nått hit. Kortet kan också stå för en period i livet då man kommer att testas. En student kan få upp det här kortet inför prov, tentamen och examina.

Den här tiden innebär också en tid för beslut angående vad nästa mål blir, och sedan infinner sig en känsla av lättnad.

Domedagen står oftast för vägskäl, och behov av att fatta beslut, beslut kring hur/vad göra härnäst. Vad man väljer medför konsekvenser, men det viktigaste är att välja något.

Domedagens kort kan också stå för att räkenskapens tid nu är här och att man nu får möta sina rädslor. Gamla skulder behöver nu betalas, det går inte längre att smyga sig undan sitt ansvar.

Kortet symboliserar förnyelse och förändring, svåra avgörande beslut och frigörelse, liksom resultat.

Jobb – På jobbet kommer du att behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål.

Kärlek – Du kan vänta dig att diskutera med din partner, erkänna era misstag, och ta relationen till en ny nivå.

Ekonomi – Nu går det inte längre att vänta, det gäller att betala sina skulder.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Dagens Tarotkort – Måttfullhet XIV ~ 14

Det här kortet har det enkla budskapet om måttlighet i alla ting. Måttfullhet innebär att visa återhållsamhet, behärskning och självdisciplin i våra handlingar och känslor. Att bli fångad i extrema situationer och kraftfulla känslor kan vara spännande men leder det oss någonvart? Förmodligen inte på lång sikt. Att dämpa, eller tona ned något är att ta det som det är och mildra, temperera och släta över det hela. Måttfullhetens kort ber oss att titta på våra liv och se om vi kan använda detta mjukare tillvägagångssätt i olika situationer. I stället för att försöka forcera och påtvinga saker och ting att äga rum så ber det oss att försiktigt försöka moderera, och utöva tålamod istället.

🌈🌼 ytterligare…

Måttfullheten står för vårt behov av balans i livet. Oftast tvingas vi till kompromisser av olika slag för att få en känsla av balans. Oftast inträder en känsla av harmoni när man väl uppnått detta inre tillstånd av jämvikt.

Måttfullheten inbegriper även sådant som har att göra med generositet, acceptans och önskan att undvika konflikter.

I korta ordalag innebär Måttfullheten att man söker en jämvikt genom att kompensera något dåligt med något bra.

Jobb – På jobbet kommer turbulensen att hitta en jämvikt. Du kommer kanske att behöva göra vissa kompromisser och ge upp vissa saker för att allt skall kunna lugna ner sig.

Kärlek – I kärlek står kortet för jämvikt i sin relation eller accepterande av att kärlekslivet inte alltid är på topp. En känsla av harmoni kommer att infinna sig.

Ekonomi – Du gör kanske inte stora vinster men du lyckas i alla fall betala dina räkningar och kanske ändra dina prioriteringar. Om du har tur och självbehärskning, kommer du även att lyckas lägga undan lite pengar.

Tolkning: Återhållsamhet. Måttfullhet. Tålmodighet. Förverkligande genom självbehärskning och sparsamhet. Anpassning. Harmoni. Att blanda eller sammanföra till en fullkomlig förening. Ledning. Fusion. Anpassningsförmåga. Positiva influenser. Konsolidering. Lyckosam sammansättning. 🦋 Omvänt: Missämja. Intressekonflikt. Fientlighet. Oförmåga att arbeta med andra. Svårighet att förstå andra. Otålighet. Sterilitet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Jag påmindes om att BE TILL ÄRKEÄNGEL MICHAEL

Jag letade upp den officiella bönen för honom och hade svårt för att mäkta med flödet av ord som användes. Jag sökte efter en som kändes mer samtida, som kanske mer kunde gå i linje med mig. Alla ord kändes som en barriär mellan Ärkeängel Michael och mig. Så jag påminde mig själv om att detta egentligen inte spelade någon roll och att allt jag behövde göra helt enkelt var att tala direkt med Ärkeängel Michael. På mitt eget sätt. Det skulle vara tillräckligt bra och mycket effektivt.

Låt oss be Ärkeängel Michael om beskydd varje dag. Varje morgon när vi vaknar och innan vi stiger upp! Ärkeängel Michael behöver inga tjusiga ord – naturligtvis behöver han inte det. Låt oss bara uttala hans namn och samtidigt veta, och lita på att han är den store beskyddaren och se det som ett fullbordat faktum!

För länge sedan när jag kände mig otrygg och i fara så gjorde jag samma sak med Kristus. Jag kallade på Kristi namn, och hotet försvann omedelbart. Det var en unik och extremt kraftfull upplevelse, som gav mig en naturlig och äkta förståelse för hur Kristus och Kristusliknande andliga krafter fungerar. Jag delar vad som fungerar för mig så att du kanske kan dra nytta av det.

Ärkeängel Michael är en av de större ärkeänglarna inom kristendomen, judendomen och islam. Han är ledare för alla ärkeänglar och för mig är han en Mästerlig Skyddsängel. Fulländad och näst intill Gud – ungefär som traditionen säger; ”Den som är som Gud”. Symboliskt är han representerad som en ung man, som svingar ett upplyst blått svärd med en besegrad drake vid sina fötter. Han är chefen för de Himmelska styrkorna, väktaren av Kärlek och Eld. Han ger Ljus till allt mörker.

Ärkeängel Michael skyddar människor mot ondska. Han hjälper också människor som länkar sig till honom, att hålla sig fria från bojor av rädsla, och att förbli självständiga, fria och obehindrade tänkare. Detta är utmanande i dag så jag tycker att det är mycket användbart att ha detta fantastiska stöd och beskydd till vårt förfogande.

Låt oss kalla på denne mäktiga ärkeängeln för att få omedelbart, gudomligt beskydd! När Michael slår ner draken, så segrar Ljuset, och lyser upp allt gott och dåligt.

Vi är mest mottagliga när vi sover och därför kan vi be honom innan vi går till sängs att befria oss från tvivel och ångest som dränerar vår livskraft. Ärkeängel Michael besvarar våra böner genom att ge oss styrka för att bekämpa våra demoner. Låt oss vara tacksamma för hans rensning och rening av våra giftiga energier som härrör från våra ängsliga tankar.

När vi ber direkt till Ärkeängel Michael blir vi beskyddade från all fara – inom frekvensen av “här och nu”. Vi kan be honom, klippa av alla band mellan fruktan och vår kropp med sitt självlysande svärd. Allt vi behöver göra är att tro, och vara tacksamma för att det sker omedelbart!

Dessutom kan vi föreställa oss att slå med vårt eget skimrande blå svärd för att fördriva tankemönster och mental programmering som vi vill bli kvitt. Vi kan visualisera att vi kapar av länkarna till beteenden och attityder som stör oss så att vi kan återansluta med vår verkliga djupgående natur.

I stunder av intensiv rädsla, till och med panik, låt oss be Ärkeängel Michael om HJÄLP NU, be om vad vi behöver, ha tillit, ha tro, att vi är beskyddade. Amen.

Skicka ett e-postmeddelande till mig på carinas.box@gmail.com för att få råd i en privatsession, jag skulle älska det!

Tack. Jag väljer att le. I Ljus och Kärlek, Carina Ehlers

Dagens Tarotkort – Kejsaren IV ~ 4

Kejsaren är härskaren och inte bara över en nation utan av ett imperium. Han är den högsta befälhavaren, högst upp på trädet som bestämmer strukturen och reglerna i spelet och förväntar sig att alla ska spela efter hans regler. Han är varken en tyrann eller en medkännande ledare; han tror helt enkelt på att få saker och ting gjorda och känner att det bästa sättet att göra detta på, det är att ha någon i en position som är bemyndigad (från en myndighet) och se till att allt görs korrekt. Ett budskap som kejsarkortet har åt oss är att vi alla har vårt eget “imperium” att regera över och bör agera som han gör, och ta ansvar för våra liv – genom vårt eget själv bemyndigande.

🌈 🤴 ytterligare…

Kejsaren står för auktoriteterna i våra liv, som finns utanför oss själva och som vi måste ta hänsyn till. De har makten att forma våra liv – till det bättre eller till det sämre. Kejsaren utgör oftast en hindrande kraft och betyder oftast att vi kommer i kontakt eller konflikt med auktoriteter.

Kejsaren står för våra chefer, människor med makt, myndigheter, fadersfigurerna samt lag och ordning. Kejsaren står för nödvändigheten att lyda och underordna sig makthavarnas vilja. Kejsaren står dock även för manlighet, rigiditet, männen i våra liv, familjens överhuvud samt beskydd. Kejsaren kan också stå för en auktoritativ man eller för en auktoritativ far.

Kejsaren står för Narrens eller barnets möte med sin far, och de strukturer som finns i samhället, med överordnade och underordnade. Narren inser att han/hon inte alltid kan göra som han/hon vill.

Den negativa sidan av Kejsaren kommer till uttryck när man begränsar konst och litteratur och vissa former av kunskap i samhället. Kejsaren kan vara sätta gränser, vilket i vissa situationer behövs, men kan också bli auktoritär och hindra utveckling.

Allmän betydelse – Kejsaren står för stabil makt och beskydd, liksom för auktoritet som grundas i förnuft och övertygelse. Oftast dyker Kejsaren i våra liv när man möter hinder i livet eller när man får problem med auktoriteter. Men Kejsaren dyker också upp när man själv behöver sätta gränser, eller när man söker råd och beskydd. Det finns hinder i din väg, men de är tillfälliga, om du inte ger upp med detsamma.

Jobb – Om du söker jobb behöver du se upp med auktoriteter som försöker hitta en plats för dig. Du behöver också veta vad du skulle vilja göra och försöka förhandla. Om du har en chefsposition på jobbet, är det dags att sätta gränser och ta kontrollen över verksamheten för att styra den i rätt inriktning.

Kärlek – I kärlekslivet kan en auktoritär man dyka upp om du är kvinna. Du som är kvinna, kan också bli hindrad i ditt val av partner. Är du man, kommer du att använda dig av dina manliga egenskaper för att attrahera rätt kvinna. Du kommer att vilja beskydda henne.

Ekonomi – Snart kommer du i kontakt med vissa auktoriteter eller myndigheter som kommer att påverka din ekonomiska situation.

Personlighet – Kejsaren är antigen rebellen som försöker utmana makten eller den auktoritäre som försöker styra, beskydda och begränsa.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Kraftfull övning som avlägsnar fruktan för negativa band

💎 Sätt dig bekvämt.

💎 Blunda och bli medveten om din andning.

💎 Låt din kropp få komma till stillhet, och låt alla spänningar försiktigt få blekna bort.

💎 Bejaka din länkning till Jorden och be om beskydd. Säg till dig själv, “Jag är helt och hållet omgiven och skyddad av den Gudomliga Källans Vita Ljus.”

💎 Se dig själv i ditt inre öga, där du tar dig själv till din speciella plats (den heliga helgedomen där du vet att du är i säkerhet) och tillåt dig att stilla ditt sinne.

💎 Kalla på dina speciella guider, ditt Högre Jag, de Uppstigna Mästarna, och dina skyddsänglar att vaka över dig och ge dig beskydd.

💎 Se det Vita Ljuset som omger dig. Be Ärkeängeln Michael att placera ett skydds-fält runt ditt hem så att inga negativa påverkningar kan komma igenom till dig.

💎 När du har nått ett tillstånd av inre stillhet, lugn och ro då ber du Ärkeängeln Michael – med sitt kraftfulla och snabba Ljusets svärd – att vara med dig, och finnas där för dig.

💎 Tillåt all rädsla – som är redo att frisläppas – att försiktigt få komma in i ditt medvetande. Du behöver bara vara medveten om rädsla; du behöver inte uppleva dem.

💎 Sedan ser du dessa rädslor samlas inuti en boll, omgiven av Vitt Ljus. Vet att de är separata och avskilda från dig.

💎 Platsen som du har skapat är fullständigt säker och helig. Du badar i kristallklart Vitt Ljus. Du är medveten om dina skyddsänglar som ständigt vakar över dig och som eftersträvar en lugn, följsam och lätt väg för dig att följa.

💎 Du är medveten om att ditt Högre Jag är stabilt, tryggt och ständigt länkat till dig genom en silversträng som kommer in genom toppen av ditt huvud, går ner genom varje energicentra i din kropp, och hela vägen ner in i Jorden och dess kärna.

💎 Be Ärkeängeln Michael att använda sitt svärd med blått ljus för att klyva band som binder dig till alla rädslor som du vill lämna bakom dig. Vad det än gäller ska du veta att du bara behöver be om det du önskar få hjälp med, och det görs direkt.

💎 Sitt i stillhet, i meditation då du med alla dina sinnen upplever att du är omgiven av storslagna, läkande energier.

💎 Kanske du vill ställa frågor, be om ytterligare helande läkning eller så avslutar du övningen. Du kan vänta på ytterligare budskap eller förnimmelser. Sedan, när du känner dig klar med den här sessionen, kan du tacka och återvända till ditt vanliga medvetande och vara här och nu.