HSP – High Sensitive Personality – vad är det?

15 – 20 procent av den globala befolkningen är högkänsliga och själv ingår jag i denna skara. Att vara högkänslig innebär att man har förmåga att lägga märke till detaljer i större utsträckning än andra. Man kan också lättare känna av olika stämningar bland folk och hur stämningen är när man kliver in i ett rum. Som högkänslig är man också ofta kreativ, intuitiv och medkännande så känner du igen dig här ska du veta att det är fina personlighetsdrag men som du bör lära dig att utveckla, hantera och sedan förvalta på bästa sätt.

Prinsessan Märtha Louise av Norge tog steget ut ur den andliga garderoben när hon var 30 år och skrev boken ”Född sensitiv: våra berättelser”, som hon har skrivit tillsammans med Elisabeth Nordeng. Där berättar hon om sin högkänslighet och att hon till sist fann sin roll i livet.

Som högkänslig tar du in andras sinnesstämningar, läser av människor på ett djupare plan och lägger ofta tid på att bearbeta känslor och tankar. Eftersom högkänsliga är så mottagliga har de en tendens att bli överstimulerade och har därför ett ökat behov av att dra sig undan och vara ensamma.

Det är också lätt att se förbi människors fasader och masker, likväl som det ofta är lätt att uppfatta vad andra känner och veta hur de mår, om de exempelvis är ledsna, arga, eller har ångest eller ont på ett eller annat sätt. Man kan helt enkelt bli dränerad av för mycket stimuli och eftersom man tar in andras känslor i så hög grad blir man mer sårbar än andra.

Många tror att högkänsliga är introverta och blyga men du kan vara högkänslig och extrovert.  Cirka 30 procent av högkänsliga personer är extroverta och 70 procent är introverta. Det sägs att man ärver sin känslighet från någon och att det är en del av ens identitet. Det är alltså inget som man kan öva bort utan är ett temperamentsdrag som man har livet ut.

Att vara känslig är dock en gåva och det gäller att lyssna till sig själv och lära känna sina egna känslor för att minska strömmen av andras känslor och stämningar. Det är viktigt att finna sitt eget inre rum och att få ut den instängda livsglädjen så att kreativiteten och glädjen åter kommer till sin fulla rätt.

Som medium är det en tillgång att vara extra känslig och använda sig av det på ett konstruktivt sätt, för att stå till tjänst och hjälpa – ur alla dess olika perspektiv. Som att till exempel ha förmågan att ”se” (klärvoajant), känna (klärsentient), lukta (kläraroma), ”höra” (kläraudient) och även då att läsa av personer vid personliga möten (cold reading). Fast det ingår förstås inte i det rent spiritualistiska utövandet för där handlar det om att vara en kanal i ett så kallat treparts samtal. Det är viktigt att jobba med sig själv så att man har förmågan att urskilja vilka som är ens egna tankar och känslor och vilka som är kundens och den tredje partens. Alltså ande-kontakten, eller energin som jag föredrar att kalla den. Fast att vara en helt ren kanal till andra dimensioner tror jag inte att någon endaste människa är kapabel att göra. Ofta färgas kanaliserade budskap, till viss del i alla fall, av mediumets egna värderingar, religionstillhörigheter och annat som mediumet har erfarit under sitt liv.

Hursomhelst så är det A och O att kunna stänga av och sätta på och likväl som en högkänslig person måste lära sig detta så är det lika viktigt för de som arbetar som medium. Det händer ibland att människor ringer till mig och vill att jag ska länka upp mig direkt men som det står på min hemsida så fungerar det inte på det sättet. Man måste boka en tid, antingen för en telefonsession eller ett personligt möte och när man som medium väl har öppnat upp så fungerar det precis lika bra på en ”ickelokal” nivå för medvetandet – alltså per telefonledes – som vid ett personligt möte.

Så om du känner dig som en person som är högkänslig och känner dig totalt fullproppad med intryck från alla andra, då är min rekommendation att du stillar ditt sinne. Sök dig till lugna och rofyllda platser där du kan möta dig själv på en djupare plan och det bästa sättet är att sitta i stillhet och meditera. 

Se Likheter och Känn Medkänsla på Kärlekens Väg

Att döma är en mental vana och den syftar till att skjuta bort obekväma känslor. Det är lättare att sätta etiketten ”dålig” eller ”bra” på någon än att hantera alla de olika känslor som personens beteenden ger upphov till. De trassliga nystan av blandade känslor som brukar ligga under våra värderingar kan innefatta olika former av rädsla, som chock, sorg, skuldkänslor, svek, besvikelser och osäkerhet.

Någons egoistiska beteende kan också utlösa känslor från tidigare upplevelser som utlöst en kvardröjande känslomässig smärta. Då blir våra värderingar en mur som vi reser för att förhindra att det fortsätter att göra ont.

Den fysiska sanningen är att människans ego är byggt på rädsla och därför är det viktigt att döma och värdera alla beslut och handlingar. Rädda beteenden härstammar från rädda övertygelser. Egot är stolt över att det är åtskilt från andra, unikt och bättre än de. För att upprätthålla den illusionen är det förstås nödvändigt för egot att skjuta andras ego i sank.

Att se likheter eller känna medkänsla är hotfullt för egots planer. Det har ju byggt upp tjocka murar av omdömen och värderingar för att slippa lägga märke till att andra människors ego är precis som deras.

Andliga elever förstår vilket högt pris vi betalar när vi värderar på det sättet. För det mesta väljer de medkänsla istället för värderingar och för detta val belönas de med inre frid. Men ändå tycks de mest hängivna elever ha begränsningar när det gäller vem man klarar att förlåta och hysa medkänsla för. Alla har sin egen gräns, men de flesta människor skulle nog hålla med om att personer som tillfogat svår smärta inte förtjänar att ”belönas” med förlåtelse. ”Öga för öga”, betyder för dem att hämnas, att personen som tillfogat dem smärta själv måste lida för att sona sina brott.

Enligt den filosofin vore förlåtelse detsamma som att säga: ”Det du gjorde var okej.” Men sanningen är att förlåtelse inte alls är detsamma som passivitet eller att godkänna det någon gjort.

När vi talar om förlåtelse här så finns det fyra nivåer av förlåtelsen:

Falsk förlåtelse, när man säger att man förlåter någon men egentligen inte menar det.

Förlåtelse utifrån ett dömande, när man förlåter någon för att man själv ska vara bättre än den andre personen – men fortfarande i själva verket håller fast vid oförrätten.

Förlåtelse från hjärtat, när man känner medkänsla för personen och vet att han eller hon bara begick ett misstag.

Förlåtelse utifrån en andlig sanning, när man ser att alla fel är illusioner och i själva verket aldrig har inträffat. Därför går det inte att döma och att förlåta är överflödigt – det finns ju ingenting att förlåta.

Att döma kan verka bra, eftersom det hjälper till att lägga ett avstånd mellan dig själv och dem du dömer. Om någon har sårat dig vill du ju undvika att bli sårad igen.

I den fysiska världen kan människor, som sagt, antingen gå kärlekens eller rädslans väg i varje ögonblick. Det är omöjligt att gå båda vägarna samtidigt. De människor som vi anser är ”pålitliga” eller ”goda” är sådana som oftast går kärlekens väg. Sedan händer det något som triggar egots rädsla och då hoppar de över på rädslans väg.

Våra handlingar följer alltid den väg vi valt och:

♦ om du går kärlekens väg, blir dina handlingar osjälviska, omtänksamma, medkännande, vänliga och på andra sätt kärleksfulla.

♦ om du går rädslans väg, blir dina handlingar själviska, tanklösa, tävlingsinriktade, hårda och på andra sätt uttryck för rädsla.

När vi går fram och tillbaka mellan rädslans och kärlekens väg skapar det alltid förvirring i en relation. Vi trodde att vi kände en person, som oftast gick kärlekens väg, men sedan förändrades han eller hon. Vad hände? Egot hävdar att vi egentligen aldrig känt personen på riktigt, utan att han eller hon är en bluff och inte går att lita på.

Men alla människor har en känslomässig trigger som kan puffa in dem i rädslobaserade tankar och handlingar. Om du dömer alla som någonsin handlar utifrån rädsla blir du väldigt ensam. Dessutom kommer du att döma dig själv för dina rädda handlingar. De finns inga hundraprocentigt kärleksfulla människor på jorden, inte ens du.

Våra verkliga jag är fullständigt kärleksfullt och vi kan känna den positiva resonansen inom oss så snart vi väljer en kärleksfull tanke eller handling. Om du väljer rädslestyrda vägar och handlingar kan obehaget vara nästan fysiskt påtagligt.

Det gamla talesättet ”som ni dömer andra må ni själva bli dömda” gäller verkligen här, för det råder ingen verklig separation mellan dig själv och andra. Detta kanske hjälper dig att förstå detta viktiga budskap: Tänk på en 8-figur, som är en oändlighetskurva. Den ena ringen på åttan är du själv och den andra ringen är någon annan. Lägg märke till att de två ringarna alltid är förbundna med varandra och speglar varandra perfekt.

~ Det höga priset för våra fördömanden innefattar även isolering från oss själva ~

Det du tänker om någon annan speglas tillbaka till dig, som en energi som färdas med i åttans figur och både du och den andre personen påverkas. Egots rädsloenergi känns vass, kall och ensam och båda sidorna av åttan kastas in i ett begränsande mörker.

Ställ detta i kontrast till att tänka kärleksfulla tankar till den andra ringen av åttan och få den energin speglad tillbaka till dig. Den känns som en varm, mjuk kram och den ger sitt stöd åt er båda. Detta är en expansiv energi som strålar lika starkt som Guds kärlek eller solens fysiska strålar.

Våra åsikter om andra kommer alltid tillbaka till oss. Om någon till exempel dömer dig, passa dig för att reagera genom att automatiskt döma den personen för att vara ”så dömande”. Att döma människor för att de går egots ärenden drabbar automatiskt dig själv också.

Samma loop uppstår när du kommer på dig själv med att vara dömande och sedan fördömer dig själv för att du går på rädslans väg. Egot insisterar på att du ska vara perfekt, för det får dig att känna sig bättre än andra.

Alla former av fördömanden är som affirmationer som skiljer oss från andra människor. De förnekar den andliga sanningen om 8-figuren som förbinder och påverkar oss alla. Gud ser bara, upplever bara och känner bara till kärleken. Gud ser ditt sanna jag, det som H*n ursprungligen skapade: oskyldigt och kärleksfullt. Detta är villkorslös kärlek och den kan du få kontakt med genom att upprepa Guds namn gång på gång. Guds namn försätter dig i samklang med minnet av din verkliga hemvist i livmodern av gudomlig, villkorslös kärlek.

När du minns denna grundläggande, andliga sanning blir hjärtat varmt och öppnar sig för kärleken. Hjärtat är som en portal genom vilken Guds kärlek kan färdas, till dem som behöver det.

Den villkorslösa kärleken lyfter dig och den skyddar dig också från andras egoenergier och handlingar. Guds gudomliga ljus strålar inom dig, från dig och runtomkring dig. Du älskar dig själv på samma sätt som du älskar andra, för du älskar Guds hela skapelse. Det finns ingen känsla av att du är mer eller mindre värd än någon annan, för det skulle innebära en tro på den separation som ligger till grund för rädslan.

Utdrag ur Doreen Virtues bok: 101 Messages Your Angels Want You to Know

Vetenskap Möter Andlighet

Allt är relativt och bara man ger det en chans så går det bra att kombinera att leva i sinnevärlden som Platon så tydligt beskrev, jämsides med att helt enkelt stilla sitt sinne. Mesta delen av vår vakna tid lever vi dock i sinnevärlden och identifierar oss med vår mänskliga natur men så finns även möjligheten att vila i stillhet och det kan man göra i meditation bland annat. Där får vi möjlighet att identifierar oss med vår mer översinnliga, mer gudomliga natur och göra resor till inre platser. Och kanske även till andra fantastiska platser. Det är viktigt här att betona vikten av att ”vila i stillheten” och när vi sedan kan åsidosätta intellektet, vårt resonerande och egot under meditationen, då kan vi vila i Gud.

Vårt andliga jag ropar på oss varje dag och gudsbegreppet kan även definieras på många olika sätt. Numer kan man se och kanske även förstå en del av sådant som många tekniska fysiker är inne på, nämligen att kvantfysiken har likhetstecken mellan Gud och till exempel det Fundamentala fältet. Allt är rymd, 99,999 % är rymd och 0,0001 är verklighet. Komplicerat så det förslår för en humanistisk hjärna! Olika mästare har genom historien kallat denna rymd, detta fält, för olika saker som chi, prana, mana eller Gud. Det kan även benämnas det Universella energifältet med mera.

Vi kan inte känna detta fält men vi kan länka till – i meditation bl a – och det är på detta sätt som vårt medvetande finns. Informationen från allt i universum kommer från rymden och utbytet kanske sker i små ”wormholes”, maskhål. Så allt som händer i Platons sinnevärld är bara en del av vår verklighet. Det finns intelligent information i de elektromagnetiska fälten – detta är teorier – och som betyder att vi alla hör samman. Detta kan bevisas med komplicerade matematiska formler. Det handlar om att den till synes tomma rymden är fylld av bubblande energi som kallas kvantskum. Det handlar om helig geometri och den minsta mätbara längd som finns, Plank-längd. (Pytte-pytte-pytte litet). Det handlar om hur mycket energi det finns i en proton och spiral och partiklar.

I våra helt vanliga vardagliga liv lever vi med tre dimensioner höjd, bredd och djup och det är såklart lättbegripligt, men om vi tänker på en fjärde dimension, den så kallade rumtiden, då blir det kanske snart lite mer komplicerat. Rumtiden föddes ur Einsteins relativitets teori och är en modell där rum och tid är samma sak. Allt som händer, allt som har hänt och allt som ska hända finns där. Här kan man även leka med tanken om parallella universum. Visst finns det något oerhört och heligt i detta och som jag själv ser det så behöver man aldrig någonsin vara ensam om man lär sig att nyttja den inre potential som vi alla faktiskt har med oss – redan när vi föds in i dessa våra liv. Jag känner vördnad inför allt liv och alla mysterier som ännu inte är kartlagda.

Utöver Albert Einstein, Max Karl Ernst Ludvig Planck så har vi även fysikern Peter Higgs som år 2013 fick Nobelpriset i fysik för den teoretiska upptäckten av en mekanism som bidrar till förståelsen av massans ursprung hos subatomära partiklar. Higgspartikeln är en kraftbärande partikel som skapar massa och som ibland kallas för Gudspartikeln eftersom den skulle kunna ge svar på hur universum är uppbyggt. Angående de Subatomära partiklarna så trodde man förr att atomer var de allra minsta partiklarna. Nu vet man att det finns mycket mindre partiklar – subatomära partiklar – och de man mest talar om är elektroner, protoner och neutroner. I protoner och neutroner ingår kvarkar. Sedan har vi Maskhålen och de är tänkta som fenomen i relativitetsteorin, som bildar genvägar genom rumtiden. Hål som går från en punkt i universum till en annan punkt eller till och med till ett annat universum. Tanken är svindlande men det är bara vi själva som sätter upp våra egna begränsningar för vad som är möjligt.

Andlighet och vetenskap börjar nu alltmer att närma sig varandra och rakt igenom historien har det visat sig att sådant som först framstod som oerhört kontroversiellt senare blev självklarheter. Vid en tidpunkt ansåg man att världen var platt och sedan, undan efter undan, har upptäckter gjorts som har kullkastat de tidigare uppfattningarna. Idag står vi på randen mot något nytt och för många ofattbart, men som alltid så finns det många hjärnor och många hjärtan, med spridda teorier och trosuppfattningar. Albert Einsteins kända relativitetsteori var revolutionerande med tankar om att tiden är relativ och går snabbare ju fortare man rör sig och att gravitationen är krökt, men Einstein hade inte alla verktygen då, matematiken och data, som vi har idag och som visar på samhörigheten mellan oss och galaxerna. Det pytte lilla och det megastora.

När man ser på livet ur sådana här perspektiv förstår man förhoppningsvis ganska snart att även vi människor är oändliga varelser som bär på ofantliga resurser inom våra, ja låt oss kalla det, våra egna inre universum. Så när någon säger till mig att jag skulle bli väldigt ensam om jag inte är eller gör som alla andra är eller gör då skakar jag bara av mig det och fortsätter min väg och lyssnar inåt för där har jag oftast svaren på de frågor som berör mig och mitt liv.

Jag tror att om man ständigt låter sig påverkas av allt och alla som finns i den externa, yttre världen, då kommer man ingen vart utan står hela tiden kvar och stampar på samma fläck i hela livet. Man stagnerar helt enkelt och utvecklas ingenting. Vare sig personligt, andligt eller mentalt. Till en början, när vi föds in i detta liv, då finns det naturligtvis ingen möjlighet annat än att förlita sig till de omständigheter som man hamnar i och då är vi förstås helt beroende av människorna som är omkring oss för att överleva. Men senare i livet, när vi har fått erfarenheter från olika yttre håll är det oftast bäst att stanna upp lite och reflektera utifrån sin egen inre kompass.

Många gör det när de hamnar i någon form av livskris. Det kan röra sig om att någon nära och kär avlider, man kan mista ett jobb, en skilsmässa kan bli aktuell, eller så blir man sjuk, eller råkar ut för någon olycka som helt enkelt tvingar en att stanna upp och där i uppvaknandet blir man varse om att det gamla sättet att leva, det håller inte längre. Det är viktigt att veta sitt värde oberoende av andras tyckanden. Var och en bär på sin egen sanning, vilken har färgats av många olika saker och en av grundstenarna för att må bra är att inte ta t ex smicker och klander personligt.

Låt den villkorslösa kärleken få lyfta dig likt kvantskummets kravlösa, bubblande energi för det skyddar dig mot andras egoenergier och handlingar. Guds gudomliga ljus strålar inom dig, från dig och runtomkring dig. Det finns ingen känsla av att du är mer eller mindre värd än någon annan, för det skulle innebära en tro på den separation som ligger till grund för rädslan. Du respekterar dig själv och andra. Du möter och drar till dig andra naturligt, personer som också älskar villkorslöst och därför har du sunda relationer.

Varje cell i kroppen är gjord av 10 biljoner atomer och att tro att det är en slump är galet.  – Nassim Haramein, fysiker

För mer information:

www.resonance.is  ~  Resonance Science Foundation

www.hiup.org         ~ Hawaii Institute for Unified Physics

Dagens budskap ~ om Evolution

Du inser att hinder enbart är lektioner på din väg till kärlek.

Livet i den fysiska dimensionen handlar om din själs evolution. Och du förstår nu att det snabbaste sättet att utvecklas är att utnyttja kärlekens energi i allt du gör. Varje dag står du inför möjligheter att projicera din kärleksfulla energi, vilken är motståndskraftig, oföränderlig och lojal i fråga om insikt, förståelse och medkänsla.

Bekräfta och acceptera varje dag som möjliggör din medvetenhet om världen runt omkring dig. Vilket ger dig chansen att expandera i din andlighet. Titta på varje upplevelse och person som något unikt att lära igenom, för det är det som du gjorde upp om och hade en överenskommelse om innan du kom hit. Det är anledningen till att du är här.

Du utvecklas andligt genom den kunskap som du har uppnått via praktiska lektioner och sammansmältningen av sanningar som genljuder inom ditt väsen. Det kan vara svårt att växa utan att gå utanför din bekvämlighetszon. Det är här som dygden av tro och hopp testas, och du omfamnar övertygelsen att allt ordnar sig och blir bra.

Kärlekens kraft är den oändliga sanningen. Med denna kraft så påverkas du inte av dömande och bitterhet. Med detta så är allt förstått, accepterat och förlåtet. När du är i linje med kärlek så kan du se den gemensamma tråden som går igenom alla och allt; du blir medveten om att allt är en del av en större helhet. ’Mindfulnessen’ i att sanningen är större än ditt ego, liksom tacksamhet för varje upplevelse du har, är en viktig aspekt av din utveckling.

‘Heartfully’ – EncausticArt / bivaxmåleri – gjord av mig ~ Såld!

2018-05-09 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Änglabudskap 1 maj

Ut med Gammalt och in med Nytt

Det gudomliga leder oss alltid åt glädjefullhet. Var uppmärksam så att du håller ett vakande öga på sådana tecken som visar vägen mot en ny riktning. Kanske det är dags att byta karriär, eller bostad, eller kanske till och med människor som du har anknytning till. Kanske något socialt arrangemang eller tillställning av något slag dyker upp som guidar dig på ett sätt som får dig att släppa gamla tankar – till förmån för en helt ny livsfilosofi. Förändring kan i sanning vara utmanande, men det kan också vara spännande. Det viktigaste att komma ihåg är att dina änglar vill att du ska vara lycklig och tillfreds inombords och med livet i stort. Allt som händer i livet har ett syfte och där finns en mening med ändamålet. Om du kan omfamna den sanningen med kärlek och tacksamhet i ditt hjärta så blir du välsignad. Oavsett vad du upplever i livet.

Ytterligare betydelser av detta kort:

Se sanningen

Snabba förändringar

Ett andligt uppvaknande

Se livets förändringar som välsignelser snarare än utmaningar

Ett bud om att vakna upp

2018-05-01 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Ett budskap om förlåtelse

”Förlåt alltid dina fiender. Det finns inget som irriterar dem så mycket.” – Oscar Wilde

Du är nu redo och kan aktivera kärlekens kraft för att släppa lidande bakom.

Förlåtelse är kärlekens hörnsten. En fullständig förlåtelse krävs för att vara helt i linje med kärlekens kraft. Såväl gentemot dig själv som mot andra.  Det kan hända att det här är svårt att uppnå eftersom du låter ditt ”ego” vara i förarsätet. När du inte kan förlåta, är det egot som håller fast vid förflutna oförrätter och känslan av att inte vara i kontroll. För att få normal funktion på kärleksenergin och för att komma till bukt med gamla blockeringar och orsaker till känslomässiga bryderier så är förlåtelsen nödvändig.

Att förlåta betyder inte att du ursäktar eller tillåter ett visst beteende; istället är du villig att förstå innebörden i lektionen som presenteras. Du är nödvändigtvis inte förpliktigad att försonas med vederbörande, utan du kan förlåta och helt enkelt välja att inte involvera dig själv med den personen eller situationen igen. Ordspråket ”Förlåt och glöm” är en felbenämning, för du torde aldrig glömma en lektion. Välsigna erfarenheten, men kom alltid ihåg vad du lärde dig genom den. När du förlåter så öppnar du upp till de positiva och kärleksfulla upplevelserna som Universum vill skänka dig. Nu finns det plats för dem, i det utrymme som tidigare togs i anspråk för barnpassning av de förfärliga och giftiga känslorna.

Beroende på omständigheterna så kan det vara svårt att uttrycka din förlåtelse personligen. Kom då ihåg att förlåtelse även kan göras icke-lokalt – på en nivå för medvetandet.

Borttagning av störande personer från ditt medvetande, eller att förtränga din ilska mot dem befriar dig inte effektivt från problemet. Förlåtelse är en viktig del vid rensning av negativa känslor. I processen att förlåta andra måste du även förlåta dig själv. Den som förlåter tillåter sig själv att släppa taget om det förflutna. Förlåtelse tillåter dig att leva fritt i nuet.

”Förlåtelse är första steget mot healing.” – Mark Twain

Om Intentioner och DNA – Healing

Eftersom boken Intention Heals av Drömhealern Adam / DreamHealer Adam – numera Dr Adam McLeod – ännu inte finns på svenska har jag gjort en egen översättning och tycker att ett stycke om Avsikter/Intentioner är så intressant att jag delar ett litet utdrag här i min blogg.

”Kraft är förmågan att omsätta avsikter i verkligheten och sedan underhålla den.” – Warren Bennis

 

Intentioner eller avsikter är målbaserat tänkande. Vad händer i din kropp med en avsikt? En avsikt aktiverar nervceller i hjärnan genom att faktiskt skicka signaler från en nervcell till en annan som varnar hela ditt väsen.

När du på en större skala tänker en tanke så skickar dina nervceller signaler långt utanför din fysiska kropp, vilka genljuder i din egen unika frekvens. Din resonans ansluter dig till det universella energifältet som kan beskrivas som insamling av all information om allt i universum och dess anslutning till allt annat.

Detta fält finns på alla platser och vid alla tillfällen samtidigt som sammanbinder alla tidigare, nuvarande och alla troliga framtida händelser. Det är en mall för informationsutbyte; och en mall vi faktiskt får tillgång till med fokuserad avsikt. Vi är verkligen formidabla varelser.

Din kropp består av triljoner celler, där sker ett oräkneligt antal kemiska reaktioner som äger rum varje sekund. Alla dessa reaktioner är påverkade på en molekylär nivå genom dina avsikter, vilka är den drivande källan som manipulerar energi och informations system.

När du förväntar dig ett positivt resultat, sänder du denna avsikt inom dig själv och då inleds en kaskad av biokemiska reaktioner i din kropp. Din avsikt har satt allt i rörelse för att påverka händelserna så att de är i linje med dina tankar. Dina avsikter påverkar saker långt bortom din medvetenhet. Din kropp lyssnar på vad du själv säger och reagerar därefter. Snacka om att ta kontroll!

Precis som en förälder är ansvarig för sin avkomma så är du ansvarig för välmående av varje cell i din kropp. Tänk i termer av föräldraskap om dina celler, då du bara ger det som är bäst för dem. Förse dina celler med de bästa möjliga ingredienserna för optimal fysisk och psykisk hälsa. Uppmuntra dig själv med positiva tankar, precis som du skulle inspirera ditt barn.

Som Adam förklarat i en tidigare vetenskaplig handling…

Det finns en mängd vetenskapliga bevis på att våra avsikter påverkar våra biologiska mekanismer som i sin tur påverkar läkningsprocessen. Det har bevisats experimentellt att mentala bilder och avsikter, riktade till specifika delar av vår kropp faktiskt producerar betydelsefulla fysiologiska förändringar. (ADER, R. (1981) Psykoneuro immunologi.) Särskilda avsikter verkar ändra frekvensen i energifälten, som ger riktning till specifika läknings vägar.

Ett sådant experiment gjordes av HeartMath Research Center (HjärtMatematiskt Forsknings Center) för effekten av medveten avsikt på mänskligt DNA (arvsmassa). (R. McCraty, G. Rein, et al. (2003). ”Modulering av DNA Bekräftelse av Hjärt-Fokuserade Avsikter”, HeartMath Research.)

Experimenten visar att DNA verkligen har ändrat sin form när forskarna medvetet, fokuserat med olika känslor mot DNA.

När forskarna har skickat kärleksfulla känslor mot DNA prover blir DNA strängarna längre eller utrullade som i ett avkopplande läge. Omvänt gäller när forskarna skickade vrede, rädsla eller stress mot DNA´’:na’, då spändes de åt och blev kortare. Hopdragningen, eller kontraktionen relaterade direkt till genuttryck. Detta öppnar till fantastiska möjligheter så att våra sinnen kan få möjlighet att medvetet förändra DNA uttryck.

Bokstavligen är formen på din framtid i slutänden ditt beslut. Du skapar formen på vad som komma skall. Du kommer att manifestera det du fokuserar på.

Du kan göra en medveten ansträngning för att ändra dina automatiska stressreaktioner. Du kan lära dig att reagera på situationer med ett mer kärleksfullt svar. Ta för ana att sätta dig själv i den andre personens skor. Till exempel nästa gång när en telefonförsäljare ringer så kan du motstå frestelsen att reagera med plötslig och abrupt vrede.

Förändring är ett val. – Adam

Ur Profeten ~ av Khalil Gibran

En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:
”Tala till oss om barnen.”
 
Och han sade:
Ert barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men är inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, ty de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.
Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt.
Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.
Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt.
Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig.

av Khalil Gibran ur Profeten

Inner Child – 80×70 cm – olja på canvas, av mig

2018-04-18 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Hur själar väljer sina föräldrar och familjer

För några år sedan, innan min dotter föddes, drömde jag en natt om att få en liten flick-bebis. Hon kom till mig och omfamnade mig. Innan hon försvann berättade hon för mig att jag var hennes mamma och att hon heter Evelyn. Jag minns fortfarande den livliga drömmen som om det vore igår. Efter det, när jag fick reda på att jag var gravid, visste jag genast att det var en tjej och jag gav henne det namn hon själv valde: Evelyn.

Våra själar återvänder till jorden så många gånger för att växa och utvecklas. Som du kanske redan känner till så innebär termen reinkarnation att själen kommer in i olika kroppar under många livstider. Jag tror att efter att själen fattat ett beslut om viljan finns att komma tillbaka till Jorden då måste den i första hand bestämma vilken typ av liv som önskas. Det här är nära relaterat till vilka lektioner den skulle vilja lära sig, samt inkluderar att vara i harmoni med en förälder/ar. Det beror helt på syftet och själens önskan, som relaterar till livsstil och livsläror.

Till exempel som när två själar, som man och hustru, har mötts tidigare då kan de vara tillsammans igen för att återuppliva den erfarenheten omigen. Ibland vill själen inkarnera i en viss del av världen och då kommer den inte att lägga så stor vikt på de föräldrar den väljer. Precis så som vi människor är så är varje själ olika och därför anpassas valet beroende på typ av själ.

I det ögonblick som själen väljer föräldrarna länkar själen sig till den personen och är alltid i närheten och väntar på den rätta tiden att födas. När jag gör intuitiva avläsningar för mina klienter, kan jag ofta känna själarna hos de barn som de ska få. Jag kan också känna huruvida barnet är en flicka eller en pojke och ibland kan jag även se vad de är avsedda att uppleva tillsammans under hela sitt liv tillsammans som en familj.

När jag har en session är jag inte 100% säker på att jag ska se det ofödda barnet, men vanligtvis kan jag med framgång känna det, om det är nära dig och om det snart blir en familjemedlem.

Självklart, genom tänkesätt och föreställning, påverkar föräldrarna också avsevärt den själ som vill gå med och bli en del av familjen. Allt beror på våra tankar, önskemål, stämningar och ändamål under dagen eller till och med månaden. Så själarna reagerar på alla dessa energier som vi skickar till universum. Detta gäller särskilt mamman. Hennes dagliga aktiviteter och tankar under hela perceptions- och skapelse perioden utgör ett fält, som liknar en magnet, som lockar själar som är intresserade av att bli dess barn.

När det finns fler barn i familjen väljer själarna också huruvida de vill vara dina barn beroende på syskon eller inte. Ibland är själarna, som ännu inte är födda och vill vara syskon, i kontakt med varandra och bestämmer vilket syskon som ska gå först. Jag kan föreställa mig min bror och jag som pratar på ”andra sidan”, fatta beslut om vem som ska gå först. I en del fall väljer man ett syskon som senare kan upplevas mer som en belastning än som en fin vän och då har de valt detta för att få möjligheten att lära och utvecklas. När det är ett missfall, har jag sett den specifika själen vanligtvis kommer tillbaka igen genom en senare graviditet. Om det finns en chans för det. En gång såg jag ett barn i ett missfall från en kvinna som kom tillbaka för att bli född i sin bästa väns familj.

Efter tusentals sessioner som jag hittills har gjort, kan jag säga en sak säkert: vi väljer alla våra familjemedlemmar, den plats vi vill inkarnera och de saker som vi kommer att uppleva under hela vår livstid. Jag känner mig så stolt eftersom min dotter bestämde sig för att välja mig. Det är den bästa gåvan jag har fått under denna livstid!

Detta inlägg är omskrivet från The Daily Awe

2018-04-17 | Okategoriserade | 1 kommentar.

6 Sätt Att Enkelt Läsa Av Någon Annan

Många tänker sig sådant som att läsa någon annans tankar och sinne som en slags form av kontrollmekanism. Om du kan förutsäga deras nästa steg så kan du enkelt styra deras framtida handlingar.

Att läsa av någon annans tankar har många fördelar, inte bara för dig själv utan också för den andre personen eftersom du på det sättet helt kan förstå vad de vill säga, hur de verkligen känner och få kontakt med dem på en djupare nivå.

Kroppsspråk

Kroppsspråket kan tydligt visa vad andra människor tänker på. Om de rör vid sin panna medan de pratar så betyder det att de är blyga. Hur sitter de, eller hur står de? Var uppmärksam på deras hållning: förminskar de sig så att de ser mindre ut än vad de egentligen är? korsar de sina ben och armar?

När primater i naturen vill visa sin styrka så öppnar de upp sig. Deras kroppar sträcker ut sig och bröstet bänds ut. På detta sätt minskar nivån av kortisol hormonet i deras kroppar, vilket minskar stressen. På liknande sätt, fast om du gör dig själv så att du ser mindre ut, då ökar istället nivåerna av kortisol hormonet. Därför kan du läsa mycket om någons personlighet utifrån dess kroppsspråk och kroppshållning.

Lägg noga märke till hur de andas

Observera på vilket sätt de andas. Om de andas genom ryggraden och dess bas så indikerar detta på ett lugn. Om inandningen däremot är mer ytlig, grund eller svag så betyder det att de är stressade. Människans mentala tillstånd kan avslöjas genom dess sätt att andas.

Om du märker att de andas ojämnt och på ett lite mer illavarslande sätt, då är de förmodligen oroliga och kommer sannolikt att ha något som de vill dölja för dig. De kan också känna sig nervösa, skämmas eller ljuga för dig. När någon är sanningsenlig, är deras andning lugn och avslappnad.

Se dem rakt i ögonen

Att ögonen är själens speglar är sant. De kan avslöja mycket om personen som du pratar med. Pupillerna varierar beroende på typen av våra känslor och det beror på vad vår hjärna tänker. Om hjärnan är överbelastad så sammandrar sig pupillerna vanligtvis. Också när vi träffar någon för första gången så tenderar de att vidga sig. Om de vidgas men omedelbart drar ihop sig, då indikerar det att personen inte är intresserad av dig. Om de förblir i samma vidgade position så tyder detta på att de är glada och tillfreds med att vara tillsammans med dig.

Orden är inte lika viktiga som tonfallet i rösten

Tonen i en persons röst kan säga mycket om vem de är. Var uppmärksam på jäkt och skyndsamhet: om det är snabbt så indikerar detta på nervositet, om det är långsamt så indikerar detta på lugn. Energin bakom orden, är oändligt mycket mer viktiga än de faktiska orden. Vanligtvis kan vi känna igen betydelsen av många tonfall, men ibland måste vi verkligen själva också vara ”intonade” – ratta in oss på rätt frekvens eller våglängd – och lyssna noggrant för att kunna få några svar.

Var tillsammans

Det bästa sättet att inse hur någon är, är att spendera mycket tid med dem. Var tillsammans med dem i några månader eller ett år och så småningom kommer ni att kunna läsa varandras tankar. När du är nära någon kan du förutsäga deras reaktioner. Du kan även känna exakt vad de känner utan att ens prata. I det ögonblick som du Ser personen kommer du att se sorgen bakom leendet.

Detta är anledningen till varför jag känner mig förvånad när en förälder säger att de inte känner igen något fel som hände med deras barn. De skulle säga att det betedde sig på ett normalt sätt. Detta visar ofta att den tid som föräldern tillbringade med barnet inte var tillräcklig för att de skulle känna igen hur barnet kände sig djupt där inne, inuti. Om de lagt mer uppmärksamhet till barnet, då skulle inga ord ha behövts för att föräldern skulle ha insett att något inte stod rätt till med deras barn.

Vissa partners kan dock tillbringa flera år tillsammans, men känner fortfarande inte den andra personen speciellt väl. Om än det är sällsynt så händer det fortfarande. Men i allmänhet kan vi säga att tiden assisterar som ett utmärkt verktyg för att nå in i den andra människans hjärna.

Var försiktig med att inte ge bränsle till den andres sinne av din personliga energi

Hälften av den andres reaktion beror på dig. Om du tilltalar dem på ett nervöst sätt så svarar de förmodligen på samma sätt tillbaka. Om vi är avslappnade och agerar naturligt framför den andre personen så skulle vi kunna se dess sanna energi och hur de verkligen beter sig.

Glöm inte att om du inte är säker så kan du alltid fråga den andra personen hur den verkligen känner. Om du frågar och verkar väldigt intresserad och är beredd att lyssna då kommer du förmodligen att få det sanna svaret.

Du måste alltid börja med dig själv först. När någon frågar ”hur mår du”, ta några sekunder för att tänka och svara sedan ärligt. Om du är medveten om dina egna känslor kan du börja bli medveten även om andras känslor. Hur skulle du kunna förvänta dig att känna andra människors känslor om du inte ens känner dina egna?

Det här inlägget har jag omskrivet från Qwaym

2018-04-15 | Okategoriserade | 1 kommentar.