Dagens kort ~ Ess i Bägare

Ess i Bägare representerar essensen, kärnan, vårt allra innersta väsen i hjärtat – den djupaste emotionella och andliga kärleken inom oss och den känslomässiga intelligensen som vet hur man ska manifestera denna kärlek. Våra hjärtan är ofta blockerade av många negativa känslor – gamla oförrätter, smärta, obehag, rädslor, och förbittring. Dessvärre så kan vi ha gjort detta till ett “normalt-tillstånd” att ”klamra” oss fast vid. Men egentligen borde det i sanning vara normalt att istället känna glädjefullhet. Det kan bli som en slags hänsynslös handling mot en själv och sitt eget hjärta om man håller sig kvar vid gammal smärta, oförrätter och missnöje. Till följd av detta kan det i fall vara en del i orsaken till hjärt- kärlsjukdom. Kärleksfulla handlingar är att föredra. Främst gentemot sig själv i ett första steg så att vi inte ideligen går tillbaka till förfluten tid. Det förgångna kan i en del fall vara mycket tärande och bättre är då att vara i nuet och lyfta sitt medvetande till andra våglängder. Äss i Bägare är elementet i vatten, i dess fördolda och ursprungliga form. Det är gåtfullt, mystiskt och i originalform. Det är det feminina komplementet till Äss i Stavar. Detta är ett upphovskortet, enkelt, i form av den heliga graalen.

Kortfattad tolkning: Stort överflöd. Fullbordande. Perfektion. Glädje. Fruktbarhet. Välmående. Produktivitet. Skönhet och njutning. Omvänt: Förändring. Avvittring. Instabilitet. Sterilitet. Obesvarad kärlek. Förmörkad glädje. Falskhjärtad. Inkonsekvens.

Ha en fantastisk dag så här mitt i veckan, och föd hjärtat med kärleksfulla känslor och tankar.

Tisdagens Tarotkort ~ NIO i STAVAR

Nian i Stavar skildrar egenskaper som obeveklig och ofrånkomlig uthållighet, att möta alla livets motgångar och om man så vill, missöden som livet faktiskt har att ”erbjuda” oss alla och ändå – detta till trots – stå strak, rakryggad och sublim i slutänden. Det är kortet som står för kurage, beslutsamhet, tålmodighet och integritet. Det här är hjältens kort. Största delen av de heroiska handlingarna i världen är små, de består av små insatser; och merparten av dem går obemärkta förbi. Ibland även för oss själva. Följaktligen kan detta kort vara ett tecken åt oss, ett tecken om att vi måste medge och uppskatta våra egna små, men ändå tappra och modiga steg mot rättvisa och en bättre värld. Det finns många fantastiska saker som detta kort representerar och lovprisar, men det kan också påminna oss om konsekvenserna av att engagera oss och vara delaktig i livets strider, konflikter och tävlingar med för den delen. Allt har sitt pris och Nio i Stavar är inget undantag. Det är en antydan om hur vi kan bli konflikträdda, överkörda och trampade på av livets påfrestande utmaningar. Av den anledningen kan det återspegla hybris, självgodhet eller försvarsinställning – som vem som helst av oss skulle känna om vi hade varit under ständig attack under någon längre tid i våra liv.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

~ * ~ Jag önskar en underbar dag i kärlek- och medkänslans tecken ~ * ~

Måndagens Tarotkort ~ Tre i Bägare

Trean i Bägare är kortet för sammanhållning, gemenskap och en uppmaning om att beakta och komma ihåg detta faktum. I kulturer som förespråkar filosofin att “vi lever för att arbeta” kan det vara svårt att riktigt innerligen ta vårt djupa mänskliga behov av detta på fullt allvar, och att förstå att vi alla är sammanlänkade med varandra, att vörda, hylla och välkomna våra gemensamma nämnare. Och verkligen förstå vikten av att hylla vår gemenskap med varandra. När allt kommer omkring, vad är poängen? Vad uppnås med det? Jo, hyllningen och åminnelsen är ett mål i sig. Vi kan likaså ställa oss frågan; “Vad är meningen med att bara leva för att arbeta? Vad är glädjen med det?” Men också… “Vilken större glädje, själsfrid och garanti finns det – än i kännedomen att man både är älskad och själv kan älska andra?”

Tolkning och dess begrepp här handlar om: Ett problems lösning. Avslutning. Tröst. Läkning. Tillfredsställande resultat. Fullbordan. Gästvänlighet. Överflöd. Välstånd. Andlig fruktbarhet. Frikostighet. Stor rikedom.  Eftersom allting har såväl positiva som negativa aspekter så har även innebörden i detta kort en motsvarighet! ~ Omvänt ~ kan det handla om: Omåttliga lustar. Prestigeförlust. Förseningar. Brist på uppskattning. Förgängligt behag.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Söndagens kort ~ Kejsarinnan III

Tolkning av nr 3 kejsarinnan: I tarotlekens stora arkana finns det både en kejsare och en kejsarinna som är några av de så kallade stora arketyperna. Skillnaden mellan dem är att kejsarinnan reglerar sin dominans på ett mer feminint sätt. Hon är nationens mor. Hennes inställning är att ta hand om, se efter och sköta om sina föremål – saker och ting men också kropp, själ och andras – som om de var hennes egna barn. Hon är både medkännande och förlåtande. Hon tror att sättet att få ut mesta, eller bästa möjliga och det högsta goda av människor – det är att vårda, skydda, måna om, och ta hand om dem och att detta är det enda ansvarsfulla sättet (för vem som helst egentligen) men i synnerhet för en som har auktoritet att förhålla sig till detta sätt. Kejsarinnan uppmanar oss att titta på våra egna liv och hur vi behandlar människorna omkring oss. Handlar vi alltid med medkänsla och förståelse? Har vi förmåga att sätta oss i en annan persons skor så att säga? Detta kort ber oss också att i större omfattning ge medkänsla till oss själva, vilket för många kan vara den svåraste lektionen att ”ta till sig” från detta kort.

Tolkningsbegreppen handlar om: Feminint framåtskridande. Fruktbarhet. Fullbordande. Moder. Syster. Maka. Äktenskap. Barn. Feminin influens. Förmåga att motivera andra. Praktiskhet. Intuition. Kärlek. Skönhet. Framgång. Elegans. Eftersom allting har såväl positiva som negativa aspekter så har även arketypen här motsvarande ~ så Omvänt: Kan det ibland handla om Vankelmod. Overksamhet. Brist på intresse. Koncentrationsbrist. Obeslutsamhet. Dröjsmål. Oro. Sterilitet. Otrohet. Lättja. Utsvävningar.   

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

       

Jag önskar alla en fin dag, på Internationella Kvinnodagen

Lördagens Tarotkort ~ Sju i Mynt

Sjuan i Mynt (det 7:de i Pentakel) är bedömnings- eller prövningskortet. Det representerar de faser längs livets väg, de tidpunkter då vi kan och behöver vila och ta reda på var vi egentligen “är” någonstans och vad vi ska göra härnäst. Det är inte ovanligt att vi befinner oss i någon form av svacka i livet, med strul, kanske gräl eller trassel av något slag och stångar våra huvuden mot väggen och prövar samma gamla lösningar på likartade problem.

Således kan vi upprepa mönster och vanor på grund av bristen att hitta några alternativ, och bortefter en viss punkt i livet kan det bli mycket svårt att ändra dessa beteenden kring hur man ska göra med saker och ting, och hur man ska gå tillväga för att komma vidare. Om vi ​​ska växa som människor och inte nöja oss med att vara kvar på samma plats och liksom stå på samma fläck och stampa under hela vårt liv så måste vi se till att vi tar och gör goda och medvetna val. Dessa val måste återspegla var vi befinner oss i vårt liv idag – våra känslor, drömmar, ambitioner – och inte våra mål från igår, eller de som omedvetet överförts till oss från våra föräldrar. Det är bra att släppa ambitioner som inte längre är relevanta för oss. Om vi inte fullbordade dessa mål så motsvarar det inte alls ett misslyckande utan snarare en framgång – därför att vi kan vara ärliga mot oss själva och gå vidare på ett mer sanningsenligt sätt. Kanske är våra drömmar nu mer ambitiösa när vi inser att vi är starkare än vad vi tidigare trodde, eller kanske är de färre eftersom vi känner behov av att sakta ner tempot.

Hur som helst så är det viktigast att tänka på att sanningen är härledd från uppriktig och ärligt övervägande om vem vi är nu, och vad vi behöver eller vill ha för oss själva för närvarande.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek *** https://carinaehlers.se/tarot/

Fredagens Tarotkort ~ STYRKAN XI * 11

STYRKANS kort kommer som 8 (VIII) i vissa tarotlekar, som exempelvis i WAITES Universella Tarot – men här, i Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek, visar sig kortet som 11 eller XI romerska siffror – (11=1+1=2 inom numerologi)

Styrka är en av de viktigaste mänskliga egenskaperna som vi kan ha. Tolkningen av Tarotkortet Styrkan representerar följande egenskaper: Styrka. Mod. Medkänsla. Vishet. Integritet. Kraft. Beslutsamhet. Övertygelse. Trots. Handling. Självförtroende. Iver. Materians seger över anden eller andens seger över materian. Fullbordande. Omvänt kan kortet representera egenskaper som: Svaghet. Småsinthet. Impotens. Sjukdom. Tillitsbrist. Missbruk av kraft. Ge efter för frestelse. & Likgiltighet.

Medkänsla, integritet och vishet kan kanske förefalla jämbördiga om inte viktigare, men utan vilje-styrkan och egenskapen att få saker och ting utförda så blir det ingenting av det hela så att säga. Således är styrkan som nämns här inte en yttre eller fysisk styrka, utan snarare en inre styrka. Förmågan att uthärda svårigheter och motgångar, och fortsätta under tyngande, pressande omständigheter – de är alla aspekter av detta ovan nämnda. Eftersom styrka också är förbundet med mycket mod så visar Styrkans kort ofta en lämplig bild av ett lejon. Och som här, i denna TOTH tarotlek, även en kvinnlig figur som utstrålar styrka, mod och kraft. Ett lejon har råd att vara modigt – eftersom den vet att den har den fysiska styrkan för att kunna hantera alla situationer den befinner sig i. Hos människor är också modet i ens övertygelse och karaktärsstyrka två sidor av samma mynt.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek *** https://carinaehlers.se/medial-vagledning/

Torsdagens Tarotkort ~ Solen

Solens… ljus har alltid varit en metafor för sanningen. När vi säger att vi kan “se ljuset” menar vi att vi kan se sanningen i en situation. När vi talar om att bli ”upplysta” menar vi att uppnå en viss nivå, eller våglängd av förståelse. Som den högsta och mest överlägsna källan av ljus så är solen därmed en kraftfull symbol för kunskap och förståelse. Okunnighet och ignorans kan kanske vara som ett slags upprymdhet, eufori eller lyckorus men kunskap är inre styrka och makt. Ett slags självbemyndigande om man så vill. Först när vi verkligen innerligt förstår en situation till fullo, då har vi kraften att omvandla den och få vad vi vill. Solen är också förknippad med storhet, betydande sublimitet och framgång så när det här kortet dyker upp är det en positiv påminnelse om att vi också är “strålande” och verkligen “skiner.”


ALEISTER CROWLEY’S – TOTH Tarotlek – för mer info: https://carinaehlers.se/medial-vagledning/

Dagens Tarotkort ~ Fem i Svärd

Fem i Svärd relaterar till känslan av att känna sig nedtyngd och tron att vi måste kämpa i vår strävan för vår överlevnad. Lite emellanåt och kanske också i tider som dessa kan det kännas viktigt att vi bara vill ta hand om oss själva och känna att vi kanske dukar under om vi inte gör det. När allt kommer omkring så kan man fråga sig vem som tar hand om en om man inte gör det själv? Om vi inte tar väl hand om oss så vem kommer då att göra det? Sanningen är att vi inte kan förvänta oss att någon annan ska ta hand om våra behov, men alltför ofta tas detta perspektiv för ”långt” och därmed kan vi agera själviskt och anta en filosofi som att “agera för egen vinning och strunta i andra.” Många av oss upplever situationer som skadar vårt förtroende för andra och får oss att tro att vi bara kan lita på oss själva. Ändå är det värt att komma ihåg att kärlek är en större kraft i världen än en ”bristvara” och att det finns tillräckligt med resurser för att ta hand om alla våra behov. Rädslan för brist (på kärlek) kan tyvärr göra det till en självuppfyllande profetia – så det är viktigt att revidera vår negativa trosuppfattning och tillit igen.

ALEISTER CROWLEY’S – TOTH Tarotlek – för mer info: https://carinaehlers.se/medial-vagledning/

Jag önskar er alla en fin dag, med inspiration, kärlek, tro och hopp ~ i Ljus & Kärlek

Tisdagens Tarotkort ~ Översteprästinnan

Här handlar det om “Görande” och “Varande”. Om hon kunde tala så skulle hon – Översteprästinnan – förmodligen säga något i stil med, Människor försöker alltid att göra så mycket nuförtiden. Vi är inte mänskliga “göromål” (göra saker hela tiden) utan mänskliga “varelser”! Ändå pratar hon inte – hon lyssnar enbart. Hon är en Guds kvinna som sitter i tystnad, kontemplation och eftertanke. Hon söker förståelse och letar efter det större syftet med allting som är, förståelsen och betydelsen bakom allting. Kortet påminner oss om att det är tillfällen då det är bättre att inte agera utan istället observera och bara göra ett drag eller åtgärd när vi verkligen vet vad som händer. Om vi bara sysslar med aktivitet och fyller våra liv med saker att göra så riskerar vi att missa de djupare aspekterna av våra liv, som att höra dialogen och kallelsen som talar om vilka vi verkligen är och varför vi är här.

ALEISTER CROWLEY’S – TOTH Tarot-kortlek – för mer info: https://carinaehlers.se/medial-vagledning/

Dagens Tarot ~ 6 i Svärdsviten

Sex av Svärd representerar en övergångsperiod – en tid då vi tillfälligt måste dra oss tillbaka, för att komma till ett ”bättre plan” i oss själva och externt, i vår omvärld. Eftersom det kan vara svårt att leva i världen då vi inte är på det klara med vad det är vi egentligen gör så kan det vid sådana här tillfällen uppstå känslor som en förminskad självkänsla. Som ett resultat kan vi tvivla på oss själva, glömma alla framgångar vi har haft tidigare och kan vara rädda för att vi kommer att fastna i denna övergångsfas. Dock, om vi har tålamod med oss själva och har tron att se att det hela löser sig så kommer detta kort faktiskt med besked som tyder på en bättre framtid. Det här kortet påminner oss väsentligen om livets olika nyanser och skiftningar. Medan det intensiva jäktandet av planer som ska förverkligas i livets stormiga virvelvind där ute, finns det ett helt annat liv inom oss. När vi står inför trauma eller misslyckanden i livet, då påminns vi om livets olika skiftningar. Ändå begär inte Sex av svärd av oss att genomleva misslyckanden, nederlag eller olyckliga slut för att nå vår egen inre vishet! Vi behöver helt enkelt lyssna på, och följa den inre uppmaningen och ägna mer uppmärksamhet åt våra andliga naturer. På så sätt kan vi börja förstå den vishet som ligger till grund för förändring och livets flyktiga natur. Genom att förstå detta kan vi också inse hur mycket av det som vi gör faktiskt är ganska så betydelselöst och inte alls så viktigt – medan däremot vår andliga natur avslöjar vårt verkliga och sanna värde. Det hjälper oss framåt och bevarar oss i samklang och harmoni med oss själva.