Måndagens Tarotkort ~ Narren 0

Nollans kort Narren i leken representerar allt som är nytt, friskt och innovativt. Under medeltiden var domstolspersonen någon som inte förväntades följa samma regler och konventioner som alla andra och var därmed fri att vara spontan och kreativ. Han skrattade för att han var enkel och naiv men i verkligheten är det han som får det sista skrattet eftersom det är de egenskaper som upprätthåller honom och ger honom glädje. Kortet påminner oss om kraften i att anta en barna-liknande enkelhet och varnar oss för att vara cyniska. Det finns många människor som har uppnått stora saker helt enkelt för att de inte lyssnade på någon som sa till dem att det inte var möjligt. Kortet kan emellertid också varna oss för häftighet och barnslighet. Att gå ut i det okända kan ge dig äventyr och spännande nya möjligheter, men kan kanske också få oss att hamna i problematiska situationer som i sin tur kan resultera i att du vänder tillbaka till din utgångspunkt med svansen mellan benen!

Dock, då Narren i andliga frågor representerar idéer och tankar som strävar efter att upphöja sig, överskrida de begränsningar som finns i detta jordeliv – bara inom parentes – så kan ett råd vara att ändå inte ge upp. Vidare så kan Narren inom de materiella frågorna avslöja dårskap, excentricitet, till och med mani. Även en plötslig, oväntad impuls av något slag.

Ett förslag till tolkning: Varje resa börjar med det så viktiga första steget och här bekräftas att det är dags för dig att ta ett modigt språng i din tro. Men var förberedd då du gör detta. Ett nytt stort äventyr väntar och kan vara något att se fram emot. Det sker nu en stor förändring inom dig. Vi knuffas ständigt framåt i livet. Ibland kan det vara skrämmande när vi står inför ett nytt äventyr eller en ny riktning. Bli inte orolig om du känner dig vilsen under den här tiden. De flesta av oss är rädda för förändring och stannar där de är. Vet dock att du genom din egen inre guidning, vishet och självtillit kommer att bli självgående framåt på en positiv och livsförändrande väg. Anpassa dig inte efter vad samhället eller andra förväntar sig av dig just nu. Det är ditt eget äventyr så se med ett barns fräscha ögon. Lev, lek och älska.

Om du alltid säger “vi får se”, händer det aldrig någonting. – Nalle Puh

~ Ha en Bra vecka alla ~

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Söndagens Kort ~ Månen 18

Tarotkortet Månen har länge varit en symbol för illusion och förtrollning. Dess hänförande strålar sades vara orsaken till galenskap och villfarelser. Månkortet representerar de tidpunkter i våra liv då vi möter vilsenhet, oro och tvivel. Att inte veta är skrämmande; inte bara för att det får oss att känna oss ur balans, kontroll och även sårbara, utan också för att osäkerheten kan låta våra fantasier skena iväg helt okontrollerat, fabricerar demoner och hemska eller kusliga förutbestämmelser som kommer att drabba oss. Det som är att lära genom detta kort är dock främst att vår rädsla mestadels är påhittade fantasier, och våra vanföreställningar i regel är självbedrägerier och för ens egen vinning.

Utöver det ovan nämnda kan vi i detta kort se egenskaper som emotioner och känslighet, och att ingenting i livet är stillastående. För vi lever i en värld av ständig förändring och en sak är säker; allting förändras. Det kan här vara dags att möta Din värsta fruktan – och Se de beskuggade sidorna av din själ. Du måste lära att konfrontera det som du har undvikt. Det finns ljus i slutet av tunneln. Lägg märke till – att om du slutar förneka ditt förflutna och tillåter tårarna att få falla som ”de” vill så kommer du att upptäcka diamanter i din själs skattkista. Detta är en reningsprocess för att tvätta bort det som en gång undveks och ignorerades. Detta kort indikerar att det här är en tid när din mediala känslighet kan bli intensiv. Lär att öppna upp för detta, eller ”skruva ner” om nödvändigt – för din kropp kan vara som en stor medial antenn nu. Moder Jord kan hjälpa dig i denna process som är en period av förändring, känslighet och läkning.

Torsdagens Tarotkort ~ Fem i Stavar

Fem i stavar handlar om konflikter, konkurrens och förtretliga problem som inte verkar vilja försvinna. Vårt behov att fajtas bara för att vinna över andra kan komma utifrån en hälsosam plats, men oftast härrör det från en plats av rädsla inom oss. Vi kan till exempel känna behovet av att skydda gamla beteendemönster, eller ideal och värderingar som är föråldrade. Dessa borde vi istället frigöra oss ifrån – snarare än att försvara. Om vi ibland känner att våra egon behöver skyddas så kan känslor av underlägsenhet också orsaka att vi väljer kraftmätning och bråk. Det kan vara svårt att ignorera uppmaningen om att slåss, och särskilt om vi känner oss hotade eller om vi bara älskar det där surret av adrenalin. Det är emellertid viktigt att hålla koll på vad som triggar igång oss i livet och fråga oss själva om dessa händelser verkligen är viktiga nog att ägna sig åt. Det är trots allt bättre att använda ens energi för att arbeta i riktning mot en plats av inre frid och harmoni om möjligt – snarare än ett tillstånd av konflikt.

Tolkning vid en tarotläggning är såklart individuell men förslagsvis kan man tyda enligt följande: Här är en stagnation i flödet och istället för ett tillstånd av lycka så kan livet mer eller mindre kännas som en börda. Men då – hur frestande det än verkar – handlar det om att inte ge upp. Inga problem varar för evigt i detta jordeliv och hur mörkt det än verkar se ut så kommer alltid en vändning. Du kommer åter att bli förmögen att vända det hela till konstruktivt tankesätt och beteende, istället för det destruktiva. Du kommer att bli redo att möta situationen och även göra något åt det hela.

Tolkningsbegreppen handlar om: Stridigheter. Otillfredsställda begär. Kamp. Tävling. Fientlighet. Arbete. Våldsam stridighet. Våld. Motstånd. Omvänt ~ kan det handla om: Skojeri. Motsägelser. Komplexitet. Inblandning. Varning för obeslutsamhet. Längtan. Önskan. Åtrå. Begär.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Dagens Tarotkort ~ Två i Mynt

Tarotkortet Två i Mynt (Pentakel), är kortet som representerar att följa strömningarna, vara i flödet, eller “Go with the Flow”. Det är den känslan av lätthet vi upplever när vi tar oss an något och gör det så bra att det känns som om vi seglar fram i livet. Vi försöker inte driva på eller ändra något i flödet och dess “strömmande flod” utan flyter bara med i den. Men det faktum att det finns Två Mynt här, antyder att vi kan ta oss an mer än en uppgift åt gången och skickliga nog att hålla många bollar i luften. Att vara i detta flödestillstånd och med enkelhet kunna jonglera våra uppgifter smidigt och lättsamt, det gör att vi känner att vi är i linje med livets utvecklingsprocess.

Ur ett annat perspektiv kan det även handla om transformation, en förändring till det bättre på alla möjliga sätt. Eftersom förändring ibland kan verka svårt att hantera så kan det här krävas vaksamhet, så att vi inte faller. Ha dock i åtanke att ur förändring kommer kraft och ny energi. Ha tillit till processen och precis som ormen – ur en symbolisk synvinkel – kan det finnas behov för oss att krypa ur det gamla skinnet någon gång eller så.

Våra liv är i en ständigt pågående förändringsprocess, viket möjliggör för oss alla att växa och utvecklas på våra inre plan. Detta är mycket berikande och det enda som behövs är tillit till att allting är i sin ordning och vi är alla på ”rätt plats” i livet. Vi är oändliga förmågor, är flexibla, anpassningsbara och fixar med lätthet det som verkar omöjligt.

Tolkning: Förändring. Ömsom vinst eller förlust. Svaghet eller styrka. Svårighet med igångsättande av nya projekt. Besvärliga situationer. Flitig, men ändå opålitlig. Simulerad njutning. Forcerad munterhet. Brev. Meddelande.  Omvänt: Besöka vänner. (Kanske inte just nu, i virustider.) Angenäma förändringar. Harmoni. Litterär förmåga. Fallenhet att hantera situationer.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Söndagens Tarotkort ~ Kung i Svärd (även the Knight)

Kung i Svärd representerar rättvisa och etik, det ultimata i logiskt tänkande och resonemang. Kortet pekar på den del av oss som kan se, förstå och lösa alla problem enkelt och utan besvär. Vi kanske betecknar Kungen av Svärds egenskaper till andra, sådana som myndigheter: “De” är smarta, “De” är artikulerade, “De” är de som kan lösa problem och förändra nationer. Ändå representerar detta kort den bedömning, intellekt, förutseendet och försiktighet – som finns i var och en av oss.

Eftersom Kungen av Svärds mentala kapacitet är stor så betraktas detta kort som kraftfullt och effektivt när du känner dig upprörd eller vilsen. Ändå, till skillnad från så många så kallade “stora” tänkare, är han också rättvis och etisk, vilket gör honom jämförbar med den typ av domare eller ledare som världen så väl behöver idag. Kung i svärd kan betyda att du snart kommer till en viktig insikt, eller att du kommer att ta reda på något som är viktigt.

Detta kort kan även tyda på den rebelliske tonåringen som rasar mot världen och all dess orättvisa. Han talar rakt på sak utan att ta hänsyn till konsekvenserna, exempelvis såsom att skada människors känslor. Det här kortet kan representera en del av oss själva som inte vill släppa vår vrede och erkänna att det som är bakomliggande kan vara sårbarhet eller en känsla av att vi agerar utan fattning. Dessa känslor kan ha kommit från en tid då vi kritiserades eller blev underkuvade, vilket fick oss att känna osäkerhet och att undertrycka en del av vår livsenergi. Men om vi kan vända det här kan vi utnyttja denna energi och använda den till vår fördel. Vi kan då vara i en bra position för att rätta till några av de felen i våra liv eller till och med i världen, och använda våra starka röster för att tala på ett mer övervägt, medkännande och effektivt sätt.

Tolkning: En aktiv och bestämd person. Erfaren. Auktoritär. Behärskad. Befallande. Professionell. Mycket analytisk. Rättfärdig. Kraftfull. Överlägsen. En person med många idéer, tankar och planer. Tapperhet. Händighet. Hjältedåd. Omvänt: En person som kan driva ett ärende till ruinens brant. Grymhet. Konflikt. Själviskhet. Sadism. En som orsakar onödig oreda och sorg. Perversitet. Oförmåga. Oförskämdhet. Dispyt (eller fördärv) över en kvinna. Impulsiva misstag. Högfärdig dåre. Anspråkslöshet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/
Jag önskar er alla en fin söndag och själv väljer jag Kärlek istället för Rädsla.

Dagens Tarotkort ~ Två i Bägare

Två i Bägare är ett kort som står för sammankoppling, en sammanlänkning av något slag. Det representerar vanligtvis en förening mellan två personer, men kan också vara fusionen av två sinnen eller av två idéer. Två i Bägare är ett av de där oumbärliga, essentiella typ – ”du kommer att träffa en lång, mörk-främling-tarotklichéer!” Det kan sannerligen signalera om en romantisk attraktion, antingen för närvarande i ditt liv eller att det så småningom kommer att bli verkligt för dig. Kortet kan också representera konsten att hjälpa varandra: ett tillfälligt möte av två själar, som hjälper varandra en bit på vägen och njuter av varandras sällskap. Kärnan i detta kort är förbindelse/relation/koppling. Det talar om samförståndet, enheten av två aspekter och de gåtor, problem och uppgifter som detta för med sig. För att två själar, två sinnen eller till och med två separata delar av oss själva ska kunna sluta upp till en enhet så kan det behövas några korseldar eller en del smärta. För då blir vi mer härdade och ”elastiska” vilket möjliggör att vi enklare kan ta emot mer framstående och nobla människor, väsen, med mera. Vi blir kapabla att ta in mer än enbart sådant som kommer från oss själva. Hur som helst så återspeglar kortet försoning också, eftersom de båda halvorna kastas isär, och tillbaka tillsammans i dansen mot harmoni.

Betydelse ur lite annan synvinkel: Konkret så refererar Tvåan i Bägare till något ganska positivt, för det är ett av de mer gynnsammaste av korten i tarotleken – avseende relationer, vare sig det handlar om romantiska, men även affärsrelationer eller på annat sätt. Det antyder att ett nytt partnerskap är på gång, och det kommer att skapas med balans, respekt och ära.

När Tvåan i Bägare dyker upp så är det en indikation på ett partnerskap som bygger på styrkan, en stark koppling och ett balanserat och jämnt partnerskap. Utbytet av bägare antyder att varje inblandad parts känslor sammanflätas med den andres, och varje aktörs känslor har djupgående påverkan på den andre. Här indikeras att det handlar om ett kraftfullt och stabilt par, och glädjen över att två blir en.

Tolkning och dess begrepp handlar om: Kärlek. Begynnande eller förnyad vänskap. Passion. Strålande glädje. Varm vänskap. Förening. Engagemang. Förståelse. Samarbete. Partnerskap. Äktenskap.    Omvänt: Otillfredställd kärlek. Falsk vänskap. Oroliga relationer. Skilsmässa. Separation. Ogynnsamma begär. Vårdslöshet. Utsvävningar. Frosseri. Överdåd. Motstånd. Missförståelse.


Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

~ The joy of two becoming one. ~

Fredagens Kort ~ 16 Tornet XVI

Betydelsen av Tornet är enkel men ibland en indikation om osäkerhet, instabilitet och kanske något ouppklarat bekymmer. Det står för dramatisk omvälvning och förändring i ens liv. Kortet visar en ödeläggelse där ett torn försätts att krascha ner av blixtnedslag, vilket representerar en plötslig och kanske ett dramatiskt bakslag i tur, eller i framgång eller lycka. För dem som inte gillar skiftet som antyds i detta kort kommer inte att bifallas – eftersom förändringar ibland inte ger oss tid att anpassa oss till läget, då vissa situationer kan vara abrupta, plötsliga och komma utan förvarning. Men ibland är det precis vad vi behöver: att skakas om, eller att få en så kallad vakna-upp-signal. Även om det kanske inte alls känns så, då när det händer, är det ändå tider som dessa som kan vara de mest fördelaktiga för oss.

Betydelse ur lite annan synvinkel: DE SPRÄNGDA TORNEN, eller GUDENS HUS. Detta kort tillskrivs det hebreiska bokstaven Pe, som betyder mun. Kortet – som ger möjlighet till två tolkningar i en – är en manifestation i sin otäckaste form, av ren ödeläggelse, en rasering av gamla etablerade Aeon av blixtar, lågor och krigsmotorer. Den andra tolkningen hämtas från kulturen Shiva. Överst på kortet visas Shivas Öga. Enligt detta representerar kortet perfektion, perfektion av förintelse genom frigörelse från det organiserade livets fängelse. Duvan och ormen representerar de feminina och maskulina impulserna. På Schopenhauer-språket, “Viljan att Leva och Viljan att Dö.”

Tolkning och dess begrepp här handlar om: Fullständig och hastig förändring. Nedbrytande av gamla trosföreställningar. Lämnandet av gamla förhållanden. Avbrytandet av en vänskapsrelation. Åsiktsutbyte. Oförväntade händelser. Konkurs. Nedgång. Stabilitetsförlust. Trygghetsförlust. Omvänt: Fortsatt förtryck. Följa gamla hjulspår. Leva i slentrian. Oförmåga att få till en betydelsefull förändring. Att vara fångad i en olycklig situation.

Det finns såklart ytterligare betydelser när detta kort dyker upp i en läggning och utifrån den specifika situation som visar sig där och då kan andra saker och ting komma i dagern. Inget är hugget i sten som vi vet!

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * För mer info: https://carinaehlers.se/

~ Jag önskar en fin dag ~

Torsdagens Tarotkort ~ Tio i Mynt

Tarotkortet Tio i Mynt – Pentakel – representerar stabilitet och ankomsten till en säker bas, varifrån vi kan njuta av frukterna av vårt arbete. Kortet är menat som en suck av lättnad i slutet av en period med mycket arbete och flit – ett tecken på att allt är okej. Det betyder inte för den sakens skull att vi helt och hållet kan sluta att arbeta – såväl med våra liv (det inre), som med det externa arbetet – utan istället föreslås här en ”nivå” från vilken vi kanske kan granska och tar reda på hur långt vi har kommit. Kortet är således besläktat med en belöning som ger oss en trygg, lycklig ”plats”, från vilken vi kan se tillbaka och fira och gratulera oss själva för våra ansträngningar. Kortet kan dyka upp när vi har känt oss oroade, kanske efter att ha kämpat under en till synes oändlig tid utifrån någon aspekt av vårt arbete. Och det kan handla om våra andliga, sociala eller romantiska liv. Fastän att vi har lagt möda och arbete på att komma vidare så kanske vi ändå känner att vi inte gör det. Det kan finnas många upp- och nedgångar på vägen för att få det vi vill ha. Svängningarna mellan framgång och misslyckande är en oundviklig del av livet, men ändå kan osäkerheten få oss att känna tvivel och får oss att längta efter ett grundläggande fundament för stabilitet. Tio i Mynt representerar just den ”platsen.”

Tolkningsbegreppen handlar om: Rikedomar. Trygghet. Framgång. Lycka. Kreativitet. Familjeangelägenheter. Släkttraditioner. Arv. Hem. ~ Omvänt ~ kan det handla om: Dåliga odds. Möjlig förlust. Risk. Rån. Arvsförlust. Upplösning. Hasardspel. Lättja. Slöhet. Meningsskiljaktighet. Tungmod.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * För mer info: https://carinaehlers.se/

~ En fin och bra torsdag önskar jag er alla ~

Dagens kort ~ Ess i Bägare

Ess i Bägare representerar essensen, kärnan, vårt allra innersta väsen i hjärtat – den djupaste emotionella och andliga kärleken inom oss och den känslomässiga intelligensen som vet hur man ska manifestera denna kärlek. Våra hjärtan är ofta blockerade av många negativa känslor – gamla oförrätter, smärta, obehag, rädslor, och förbittring. Dessvärre så kan vi ha gjort detta till ett “normalt-tillstånd” att ”klamra” oss fast vid. Men egentligen borde det i sanning vara normalt att istället känna glädjefullhet. Det kan bli som en slags hänsynslös handling mot en själv och sitt eget hjärta om man håller sig kvar vid gammal smärta, oförrätter och missnöje. Till följd av detta kan det i fall vara en del i orsaken till hjärt- kärlsjukdom. Kärleksfulla handlingar är att föredra. Främst gentemot sig själv i ett första steg så att vi inte ideligen går tillbaka till förfluten tid. Det förgångna kan i en del fall vara mycket tärande och bättre är då att vara i nuet och lyfta sitt medvetande till andra våglängder. Äss i Bägare är elementet i vatten, i dess fördolda och ursprungliga form. Det är gåtfullt, mystiskt och i originalform. Det är det feminina komplementet till Äss i Stavar. Detta är ett upphovskortet, enkelt, i form av den heliga graalen.

Kortfattad tolkning: Stort överflöd. Fullbordande. Perfektion. Glädje. Fruktbarhet. Välmående. Produktivitet. Skönhet och njutning. Omvänt: Förändring. Avvittring. Instabilitet. Sterilitet. Obesvarad kärlek. Förmörkad glädje. Falskhjärtad. Inkonsekvens.

Ha en fantastisk dag så här mitt i veckan, och föd hjärtat med kärleksfulla känslor och tankar.

Tisdagens Tarotkort ~ NIO i STAVAR

Nian i Stavar skildrar egenskaper som obeveklig och ofrånkomlig uthållighet, att möta alla livets motgångar och om man så vill, missöden som livet faktiskt har att ”erbjuda” oss alla och ändå – detta till trots – stå strak, rakryggad och sublim i slutänden. Det är kortet som står för kurage, beslutsamhet, tålmodighet och integritet. Det här är hjältens kort. Största delen av de heroiska handlingarna i världen är små, de består av små insatser; och merparten av dem går obemärkta förbi. Ibland även för oss själva. Följaktligen kan detta kort vara ett tecken åt oss, ett tecken om att vi måste medge och uppskatta våra egna små, men ändå tappra och modiga steg mot rättvisa och en bättre värld. Det finns många fantastiska saker som detta kort representerar och lovprisar, men det kan också påminna oss om konsekvenserna av att engagera oss och vara delaktig i livets strider, konflikter och tävlingar med för den delen. Allt har sitt pris och Nio i Stavar är inget undantag. Det är en antydan om hur vi kan bli konflikträdda, överkörda och trampade på av livets påfrestande utmaningar. Av den anledningen kan det återspegla hybris, självgodhet eller försvarsinställning – som vem som helst av oss skulle känna om vi hade varit under ständig attack under någon längre tid i våra liv.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

~ * ~ Jag önskar en underbar dag i kärlek- och medkänslans tecken ~ * ~