Förändringens tid

Vi lever verkligen i förändringens tid och det kan vara turbulent emellanåt. Kanske du känner det som om något fattas dig här i livet och istället söker du i det yttre, fysiska och materiella. Detta ”något” som saknas kan dock inte erhållas på annat sätt än från ditt eget inre. Äkta och sant överflöd är ett naturligt tillstånd i universum. Det härstammar från Guds kärleksfulla hjärta, en välsignelse som skaparen förärar allt levande. För att kunna manifestera överflöd i din fysiska värld så måste du först känna överflöd inifrån.

I ett medvetet närvarande i vardagen, kan vi i denna förändringens tid också snappa upp signaler från andra. Min mamma fick en hjärtinfarkt den 11 maj och det har blivit många resor fram och tillbaka mellan Stockholm och Göteborg. Sedan drygt två veckor tillbaka bor hon nu på hospice och vid ett tillfälle tillbringade jag min tid där under 30 timmar i sträck. Jag sov i mammas rum, med en gällt, skrällande syrgas-maskin bredvid och någon dag efter började jag gråta för jag visste – utan att egentligen veta – att personen i rummet bredvid nyss hade dött. När jag gick ut ur mammas rum för att se efter stod dörren bredvid på vid gavel och jag såg liket under lakanet. Sedan på tågresan hemåt var där en rolig liten tjej i sätet framför mig och plötsligt, när hon pratade med kvinnan som satt strax över mittgången så började barnet plötsligt prata om döden och nästan exakt vad jag satt och tänkte på då. Igår var jag med om precis en liknande händelse då två barn, jämnåriga med föregående, satt mittemot mig på pendeln och plötsligt började prata om exakt det som jag satt och tänkte där och då. Lite roligare saker än förra gången ska tilläggas.

Förändringens tid medför många omvälvande saker och det går inte att förneka att vi alla är förbundna med varandra och att vi är energivarelser. Alla har vi ett flöde av energi och detta energiflöde är vår livskraft. Det är viktigare än något annat enskilt kroppssystem eftersom det inbegriper dem alla. Detta till trots så är både matsmältningen, andningen, cirkulationen, ämnesomsättningen och nervsystemet bättre kända i västvärldens medicin. Mängder av tester har tagits fram för att mäta effektiviteten och skicket hos vart och ett av dessa system, men ännu har inte något sätt utvecklats för att mäta energisystemet, vilket därför helt ignoreras. Ändå påverkar det direkt varje aspekt av vår hälsa. Barnen som började prata i de termer som jag tänkte är naturligt öppna för denna energi och dess system. De behövde inte logiskt tänka efter för att nyttja denna medfödda, inneboende tillgång.

Det finns en andlig anatomi och våra chakran är kärnan i energisystemet. Om du vill förbättra din livskvalitet och skapa mer överflöd i ditt liv, då är chakran en av nycklarna till detta. Att länka upp dig mot din energi och mot dina chakran hjälper dig att förstå din personliga utveckling och hur mycket du har höjt din medvetenhet. Vår tid – förändringens tid – karaktäriseras av ett universellt energiskifte, som tar oss från det konfliktinriktade solar plexus till hjärtats medkännande sfär. Så länge vi har en fysisk kropp och andlig längtan balanserar vi vår världsliga existens med vår andliga potential.

Men, för att undvika mänsklighetens undergång måste vi – i förändringens tid – dessutom lära oss att älska vår fiende. Det rör dina barn och barnbarn och som aldrig kommer att gå en fredlig värld till mötes om vi inte ändrar på oss nu. Alla människor är berättigade att bo på denna planet. Ingen är för mer och ingen är för mindre. Planeten Jorden överlever alltid men vi kan, om vi inte ser upp, utplåna oss själva. Den forna och förgångna tiden, som krävt många oskyldiga människors liv och som fått många att tro att allt levande liv inte är likaberättigat – sådan dårskap får inte ta fäste igen. Älska dig själv och därefter kan du också älska den som gör dig illa. Det finns ingen annan väg att gå.

Överflöd i sann bemärkelse kommer inifrån ditt innersta väsen och när vi lärt oss att öppna upp för de gudomliga sfärernas frikostighet kan du ge ett tack för alla de välsignelser som finns i ditt liv. När vi är tacksamma för vad vi har så skänker universum än mer över oss. Ge och ta emot av all frikostighet. Och framför allt, kom ihåg att du är värd överflöd i ditt liv. Ingenting saknas dig om du fortsätter att ha ett öppet hjärta. Livet är en enda ström av välsignelser.

2019-06-27 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Tro och Healing

Vår tro fungerar som ett filter för all inkommande information. Avsiktlig healing inkluderar alla trossystem. Det finns även kulturella faktorer som påverkar tro, men kom ihåg att det är du som har redigerar-knappen i din kontroll. Du upplever vad du bestämmer dig för att uppleva – alltmedan du lär dig att “ta kontrollen” av upplevelserna, hellre än att känna dig som ett offer för dem. Övertygelser är en mycket kraftfull form av avsikt.

Snarare än att bara reagera av gammal vana så är det viktigt att istället välja hur du vill känna. Här handlar det om förändring och att du kan ändra dina upplevelser när du förstår hur kraftfull din hjärna är och hur elastisk din tro är.

Dra dig till minnes när du senast låg ner i det gröna gräset och blickade upp mot himlen. Stirrandes upp mot denna dynamiska duk av naturen som lockar vår fantasi. Varje passerande moln, formation och avdunstning i glömska, väcker en medvetenhet om något, någon eller någonstans i vårt minne. Flyktiga bilder av böljande figurer som försvinner när vi reflekterar över deras likhet med vår verklighet. Precis när vi är nöjda och har ett porträtt spikat, övergår det stegvis till något annat. Det är lätt att bli helt uppslukad av intrycken som vi kännetecknar från förnimmelsen av vårt eget personliga konstverk. Det finns inga gränser för vad vi kan föreställa oss. Likaså finns där inga gränser för hur vi kan tolka vad vi hör, luktar, smakar och känner. De flesta beskriver sina upplevelser genom att bara använda de 5 sinnena inom 4 dimensioner av tid & rum. Dessa är bara de omedelbara sensoriska fakta, en liten del av de obegränsade upplevelser, öppna för oss.

Några teoretiska fysiker uppskattade nyligen att vår fysiska verklighet består av 11 dimensioner. Polchinski,J “Sträng Teori” Cambridge University, Vol 998 – Hur många av dessa dimensioner kan det vara möjligt att få åtkomst till? Nya upptäckter vid användning av partikel acceleratorer för att studera mörk materia & gravitation expanderar konstant antalet av dimensioner och detta medan vi fortsätter kämpandet med att förstå den materiella världen – inom våra vetenskapliga paradigmer. Ur Intention Heals, Dr Adam McLeod

Den Gudomlige Healern

På bilden ser vi den Gudomlige Läkaren, Healern som står framför en brunn, bärandes på en kruka med helande, läkande vatten och han delar sitt läkande ljus med dem som står runtomkring honom. På sin mantel finns en kaducé – symbolen häroldsstaven – för medicin och läkning. Den kallas för Dian Cécht av kelterna. Han fick döende att resa sig igen genom sina inkantationer (andebesvärjelse / drev ut det ‘onda’..) med sina gudomliga, dyrbara och heliga ord.

Denne kraftfulle, eviga och kärleksfulla ande som till fullo, ur alla aspekter äger den gudomliga healingförmågan, finns nu vid din sida och här är en indikation om en tid fylld av underbar, magnifik healing på alla plan.

Där kan finnas en person som kan bli en fantastisk healer åt just dig, likväl som en lärare som delar med sig av healinggåvan – och som du i din tur sedan kan sända vidare till andra. Om du inte känner till denne personen ännu så håll ögonen öppna. Se dig omkring. Han eller hon kommer!

Du kan kanske också komma att upptäcka att Du själv är kallad att stå till tjänst åt andra snart. Kom ihåg att ord och tanketro och känsla – är nyckelkomponenter när det handlar om själv-healing. Likväl som när du ska lära andra healingens ädla konst. De är viktiga verktyg i den Gudomlige Läkarens medicinväska så försäkra dig om att detta är en del av din också. VET att det helande, läkande ljuset skiner kring dig och igenom dig. Sådan form av glädjestrålande kan medföra välmående åt alla.

OMVÄNT ~ tolkning ur en annan synvinkel av symboliken i kortet

Det kanske är så att du har förlorat siktet eller riktning för sådant som krävs för ditt eget välmående, eller om du var på väg att upptäcka dina egna healing-gåvor så kan du kanske ha hamnat på sidospår – för ett litet tag. Oavsett vad så är det dags att återgå till att ta hand om dig, ta tillbaka din egen förmåga avseende självhjälp och återanknyt med dina inneboende, medfödda gåvor. Kanske du även har glömt bort din egen tankekraft, idéer och känslorna som är en del av elixiret som frambringar healing till dig – och hjälper dig att ge healing åt andra.

Försäkra dig om att uppmärksamma dessa komponenter alltmedan du kommer tillbaka på din livsväg och följer den färdriktning som är ämnad åt dig. Den Gudomlige Läkaren / Healern, Dina egna kraftfulla Ord – och de åtgärder som Du vidtar för att stödja och underhålla dem – kommer att hjälpa Dig så att Du kan växa och lyfta upp dig själv till högre våglängder.

Akasha Kraft

Känn, förnim den Gudomlige Healern när han stiger fram inför dig och häller ljuset och energin av perfekt helande in i dig. Blunda och känn den strålande värmen av glädjefull hälsa och välbefinnande. Förfoga över och Äg den harmoni och styrka som fyller dig.

VILJA, VISHET och SINNE

En guldkrona för makt och auktoritet ligger ovanför en keltisk treenighets-knut. På vardera sidan av den keltiska knuten är de alkemiska symbolerna för eld och vatten; nedanför är den antika trebenta symbolen för riksvapnet från Isle of Man.

Här är ett budskap som jag vill inviga er i, ha dock i åtanke att precis som ett mynt har två sidor så har även detta budskap en sida som lyfter fram det lite mer positiva, medan den andra, omvända sidan ser saker och ting ur ett lite annorlunda perspektiv.

Först och främst handlar det om en tid med enorm kraft, balans och manifestation. De tre första ljusstrålarna, eller Devins energier, rör sig likadant inom dig: Makt och Vilja, Kärlek och Vishet, och Intellekt eller Sinne. Även om du inte är medveten om det så jobbar du på ett intimt plan, djupt och förtroligt, med de Uppstigna Mästarna och som är länkade till dessa energier. I detta deltagande med Mästarna kan du höja ditt fokus till högre våglängd avseende kraft och syfte. Du kan kombinera kreativitetens eld med vattnets mottaglighet och på så sätt skapa ditt bidrag till världen. Med guldkronans aktade upphöjdhet kommer du sannolikt att nå en betydande ställning i fråga om auktoritet och inflytande under en snar framtid. Sannolikt ser det ut att vara en period med stor aktivitet, men du kan hantera detta. Med dessa krafter i rörelse kan du disciplinera dig själv för att sammanbinda, länka ihop sådant som meditation, kreativitet, vila och görande som krävs. Dra nytta av den här tiden och använd de här krafterna väl. De är inget mindre än de gudomliga krafterna som rör sig genom dig så att du kan manifestera dess kraftfulla styrka i världen.

OMVÄNT: Indikerar detta kort att du kan känna det som att dina talanger, energier och även dina högre guider/vägledare saknas på något sätt. Eld brinner inte nedåt, och vatten strömmar inte uppåt. Du har varit inne i en ond cirkel, försjunken i grubblerier och gått runt, runt, kring samma problem och utan att ha fått en klar bild så går funderingarna kring vad som kommer härnäst. Även om det fortfarande kan vara en tid med stor aktivitet så kan mycket av det som du gör tyckas meningslöst och repetitivt. ‘Isle of Man’ flyger dock högt och delar sitt budskap om att du landar och du kommer att stå ut och resa dig upp igen – även i dessa svåra tider. Var inte så mycket i huvudet och gör vad du kan för att återansluta dig med dina högre guider. Ditt yttre inflytande kanske kan vara nedsatt just nu eftersom din krona har ’trillat’. Men din styrka och auktoritet har nu blivit grunden och ett fint fundament för att bygga nytt på. Guds kraft, hjärta och sinne finns inom dig.

15 Mirakler som Redan Hänt Dig i Ditt Liv

Allt som händer och kommer att hända beror på det faktum att du tog vägen, den för dig valda, och bestämde dig för att få saker att fungera till din fördel. Din verklighet och övertygelser skapas med hjälp av Attraktionslagen.

Allt som har hänt i ditt liv är ditt ansvar. Varje person, situation och händelse inträffade på grund av dig och dina handlingar.

Från tid till annan kommer nedslående saker att ske och dessa kan till och med styra dig bort från ditt ursprungliga mål. Men som chef för ditt eget liv är du ansvarig för vad som händer med dig och på vilket sätt du attraherar positivitet.

Du har konstruerat och utvecklat dig själv som en person genom vissa övertygelser, trosuppfattningar och tankar och du har all rätt att alltid hitta sätt att förverkliga dem.

Låt oss titta på de 15 saker som redan har förändrat ditt liv och gjort en stor positiv inverkan som visar dig vägen till framgång. Alla dessa är ett direkt resultat av den effektiva Lagen om Attraktion, och det finns ingen skam i att känna sig stolt eller hänförd över allt som du har åstadkommit.

Lär dig att uppskatta detta och försök att visa tacksamhet gentemot Universum:

 1. Tusentals soliga dagar som du har sett
 2. Varje gång du fick någon att le
 3. Glädjen av att titta på en underbar solnedgång
 4. Stjärnorna på natten
 5. Varje gång när du bara inte kunde sluta skratta
 6. Varje gång du har varit snäll mot någon
 7. Varje låt som värmde ditt hjärta
 8. Allt som du har lärt dig i ditt liv hittills
 9. Otaliga sorter av mat som du har testat och överraskat dig
 10. Varje gång någon har sagt “Jag älskar dig!”
 11. De där fina sova-över-tillsammans-partyna
 12. Den varma känslan när du ser ett småbarn
 13. Varje gång du har fått en kram
 14. Förbindelsen du har med dina vänner
 15. Kärleken från hela din familj

Alla dessa är tydliga tecken som visar hur omtänksamt och effektivt Universum är. Det finns ingen anledning att forcera saker och ting, eller att bli besviken, frustrerad eller irriterad på dig själv och tro att du aldrig har uppnått något fantastiskt under din livstid. Det faktum att du finns till ~ är ett underbart mirakel.

Heartfully – Encaustic Art målning / bivax på platta special (såld!)

Jag önskar er en underbar helg,

med Fina Tankar

och en Fin värld

Förflutna Liv

Idag förmedlar jag ett budskap om förflutna liv och det handlar inte om ditt eget. Så jag skulle vilja att du sluter dina ögon och tar ett djupt andetag in genom näsan, håller andan i några sekunder och samtidigt som du långsamt släpper ut luften genom munnen så tänker du på den älskade som har passerat över till andra sidan och som du vill länka dig till nu…

Detta kort som visar sig här, pekar på att dina älskade i andevärlden skulle vilja låta dig veta att hen skulle vilja att du vilar och stillar ditt sinne. De vill förmedla till dig att de inte var ensamma när de gick vidare till andra sidan. Ingen av oss kommer någonsin till detta jordeliv ensam och inte heller går någon ensam in i det gudomliga ljuset. Efter den fysiska kroppens frånfälle.

Din käresta blev bemött av alla sina kärleksfulla släktingar, vänner och till och med av själar som de inte förväntade sig! De möttes så vackert av de magnifika änglarna, lärarna och deras andliga guider, som försiktigt eskorterade dem till sitt färgglada, himmelska nya liv. Dina kära talar om att allt är så underbart och så väldigt, väldigt verkligt och alldeles på riktigt!

Din käresta kan inte med ord uttrycka för dig, all den vidunderliga kärlek som de välkomnades med. De säger att det känns så naturligt att vara älskad… att de tror att de glömde det när de levde här på jorden. När din älskade kom hit “hem”, var det en otroligt underbar återförening. Himlariket är en plats där vi ser det bästa i alla, och de visar dig också det bästa inom dig själv!

För en hel och mer djupgående läsning går det bra att Boka Din Egen enskilda privatsession

på  

carinaehlers.se https://www.carinaehlers.se/sv-SE

och

Ändra Dina Tankar  ~  Ändra Din Värld

2019-05-03 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Bön, skriven av indianer

Låt mig vandra i skönhet

och göra så att mina ögon alltid är uppfyllda av synen

av den röda och purpurfärgade solnedgången.

Gör så att mina händer respekterar de föremål du har skapat,

och gör min hörsel skarp så att den kan höra din röst.

Gör mig vis så att jag kan förstå,

det som du lärt mitt folk.

Låt mig lära mig,

de läxor du har nedlagt,

i alla blad och stenar.

Jag söker styrka

inte för att bli större än min broder utan för att kunna kämpa mot min största fiende:

mig själv.

Gör mig alltid redo att komma till dig,

med rena händer och klar blick.

Så att när livet slocknar,

som en slocknande solnedgång,

min ande kan komma till dig utan att skämmas.

– Bön av indianer, skriven för flera hundra år sedan

Inga Fler Sår

Det är dags att bryta dig loss och frigöra dig från begränsningarna av någon av dina trosövertygelser.

Ditt liv ligger på randen till något nytt och vackert, men innan denna nya fas kan påbörjas måste du granska din tro och bryta dig loss och avskilja dig från allt som inte längre tjänar ett positivt syfte i ditt liv. Du förtjänar att vara och att rå om ditt hjärtas alla önskningar, för du är ett välsignat verk i skapelsen.

Jesus talade om kärlek och förlåtelse, om medkänsla, fred och icke-dömande och föregick med gott exempel genom att visa kärlek och medkänsla mot alla. Genom att reflektera det ljus som skiner inom andra så möjliggjorde han deras rättmätighet. Men det som han predikat och praktiserat har sedan många gånger förvrängts eller förfalskats av många kyrkliga ledare genom åren. Som ett resultat av detta har mycket av det västerländska medvetandet genomsyrats av undermedvetna känslor av otillräcklighet och skuld. Utan att förstå eller komma till klarhet med det så kan vi känna oss usla, svaga eller kanske till och med omoraliska inom våra egna jag.

Syna noga och red ut allt i dina trosuppfattningar och ersätt alla rädslobaserade övertygelser med nya, ljusa och kärleksfulla istället. Den negativa föreställningen av smärta, sorg och lidande kan ersättas med den positiva visionen av förnyelse, andlig omvandling och bli ett slags pånyttfödelse, med glädje och lycka. Det är dock en process som kräver tid och engagemang.

Du kan klara det och allt eftersom så kommer ditt liv att förändras till det bättre.

Vänlighet

Med de 4 målningar som jag visar här i bloggen idag har jag ett budskap som jag gärna delar med mig av och det handlar om vänlighet.

4 st målningar a` 30*30 cm – akryl och olja på canvas, av mig!

Du är en human medmänniska – gjord av kärlek – och du är kompetent att dela den energin med andra.

En “snäll själ” – är av någon anledning en del av vår mänskliga vokabulär. Det hänsynsfulla, barmhärtiga hjärtat är ett kärl, ett ämbar av vänlighet, och du ger generöst till andra genom uppmuntrande ord, leenden, naturlig omtanke och stöd. Genom att leva inom sfären för det goda så behandlar du alla med största respekt och har en tendens att sätta andras behov före dina egna.

Folk älskar att vara i dessa människors närhet eftersom det helt enkelt känns bra att uppmuntras och accepteras så som man är. Vänlighet visar på äkta medkänsla. Det kan aldrig vara falskt eller underkuvat, för det kommer från det närande, hälsosamma och omsorgsfullt vårdande centret i ditt innersta av ditt väsen.

Vänlighet förväntar sig ingenting i gengäld. Vänligheten den är i sig själv dess egen belöning. Förstå att när du delar den här energin så kommer den att ha en “ringar-på-vattnet-effekt” på varje person du kommer i kontakt med. Kom också ihåg behovet av att vara snäll mot dig själv. Inse att du är alltid ett ständigt pågående arbete.

Jag önskar alla en riktigt Glad Påsk

5 Ädla Kvalitéer Hos Människor Som Har Ett Gyllene Hjärta

Människor som har ett så kallat hjärta av guld är verkligen som en välsignelse i någon annans liv. De är som solstrålar i någons själs mörker. Deras vänlighet och medkänsla är alltid där, trots de mörka tider de kanske själva går igenom. De finns främst för att visa kärlek gentemot dem som inte inser det själva. Kolla upp följande egenskaper för att få reda på om du eller någon du känner har ett hjärta av guld!

5 Storsinta, generösa kvaliteter hos människor med ett hjärta av guld:

 1. Naturligtvis tillämpar de och sänder ut kärlek och helande.

Oavsett det förflutna har människor med gyllene hjärtan förmågan att acceptera andra och älska dem som de är. De varken dömer eller håller igen med sin vänlighet mot någon som kommer i dess väg. Du möter en absolut medkänsla och vänlighet i dem. Därför söker sig de sårade, sargade eller fördömda till de här människorna, för de vet att de aldrig skulle bli avvisade. I närvaro av människor med gyllene hjärtan så finner de den helande och läkande kraften som de har sökt efter.

 • De förlåter utan förbehåll.

Människor med gyllene hjärtan har förmåga att förlåta utan begränsningar. De är extremt barmhärtiga, på så sätt att de aldrig ens överger sin välvilja och hjälpsamhet även om de utnyttjas på grund av det. Eftersom de inte kan vara osanna mot sig själva så har de överseende bortom utnyttjandet av de där listiga människorna. Även om de genast berörs av andras beteenden så påverkas de inte av dem.

 • De förfogar inte över avund, agg eller missunnsamhet.

Trots att de utnyttjas av andra så har de inte några elakheter i sinnet. De har ingen tid att hata andra eftersom de spenderar sin energi på att läka människor istället för att hata dem. Bitterhet har ingen plats i deras hjärtan.

 • De tar inte hämnd.

Människor med gyllene hjärtan ändrar inte enbart sitt barmhärtiga beteende mot människor som har skadat dem illa, de kan även förlåta och sluta att tänka på dem också. De har inga planer på att hämnas. I stället tror de att människor gör sådana saker som de gjort av någon viss anledning.

 • Inget tillintetgör dem.

Oavsett hur ont någon annan än gör dem så står människor med gyllene hjärtan resliga, upphöjda och blir aldrig kuvade eller besegrade. Även om de aldrig får ett tack eller någon form av bekräftelse för sin vänlighet kommer de aldrig att upphöra med sina goda gärningar. Ingenting någonsin påverkar dem och de fortsätter att vara och att göra allt i kärleksfullhet, vad än som händer.