Du är den enda som ansvarar för din lycka så tro på dig själv

Slösa inte bort tid genom att vänta på att människor ska bry sig

Detta relaterar till att vänta på människor som bryr sig om dig och även att vänta på någon som bryr sig om något som du har gjort eller sagt. Om du vet att de har hört talas om någon prestation eller kanske något problem som härrör från dig, låt dem då själva nämna vad det rör sig om. Eller inte. På det sättet kommer du att vara säker på att deras intresse och omsorg är genuint och uppriktigt.

Acceptera det faktum att merparten av människorna runtomkring inte helt uppriktigt bryr sig om dig

De flesta människor agerar i allmänhet som om de gillar dig utifrån vana eller tradition. Men det är inte många av dessa människor som i ordets rätta bemärkelse innerligt och ärligt bryr sig om dig. Men hur förhåller sig detta? Jo, såvida inte någon känner dig riktigt ordentligt så är det nästan omöjligt för vederbörande att verkligen bry sig om dig. Även om de skulle vilja det. Detta betyder att chansen är snudd på obefintlig att någon verkligen kan bry sig om dig om de just har träffat dig.

Erkänn och acceptera att du är den enda personen i denna värld som du kan lita på för personlig lycka

Det är fint att ha väldigt goda vänner, familjemedlemmar och kollegor som är pålitliga och ansvarsfulla avseende din lycka och tillfredsställelse, men du bör komma ihåg att dessa människor kanske inte är med dig för alltid och du vet aldrig vad livet ger och hur omständigheterna kan förändras. Alla dessa människor kanske inte för alltid kan bistå dig med glädje och lycka. Det är därför som varje enskild människa måste finna vägar för att möjliggöra lycka ifrån sig själva.

Sätt dina egna synpunkter först

Jag menar inte att det är en dålig idé att acceptera råd och förslag från andra människor, men det är inte särskilt klokt att ta alla förslag och tillämpa dem enligt instruktioner för vägledning. Om råd kommer från yrkesverksamma och experter så bör det ges större vikt, men du är fortfarande den som bestämmer om handlingarna i livet och du är trots allt den som hanterar konsekvenserna av ditt handlande. Det är anledningen till varför du alltid behöver ha förtröstan och tillit till dina egna beslut, ord och handlingar.

 

När du förändrar det sätt på hur du ser på saker och ting, då kommer saker och ting att förändras. -Dr Wayne Dayer

Detta innehåll är inspirerat av en fantastisk artikel som man kan finna här

En tillväxtfas avseende ditt hjärtas behov

Saker och ting som ligger oss varmt om hjärtat har stor likhet med blommor. I det knoppande stadiet är relationen i ett tillstånd av potential och den behöver kärleksfull omtanke och uppmärksamhet för att hjälpa till att växa, utvecklas och blomma. De inblandade personerna i relationen måste vara villiga att lita på och öppna sig själva för varandra.  Med tillräckligt mycket näring kommer relationen att blomstra och ge skönhet åt de liv som är involverade. Det är dags för dig att ge näring åt den potential som kan finnas i dina relationer. Nytt liv och kärlek står inpå knuten och väntar på dig. Du behöver bara nå ut och ta det.

Tillåt dig själv att ta tag i energierna av förnyelse som omger dig nu och tillåt dig själv att slå ut i blom, som en vacker blomma. Beträffande ditt hjärtas önskemål så är du vaken för dess spirande möjligheter.

En blomma följer solen, eftersom dess värme och ljus är upphov till blomman och fyller den med energi. Solen förser även blomman med de näringsämnen som behövs. Vad står solen för i ditt liv? Vad är det som ger dig näring och hjälper dig att frodas? Tillhandahåller dig dina relationer sådant som du behöver? Om det inte förhåller sig så, då är det dags att förändra ditt liv och istället växa åt en ny riktning.

Du är i en tillväxtfas avseende ditt hjärtas behov och dess angelägenheter. ’Stretcha’ dig själv och dina idéer beträffande vad du tror är möjligt och vet – känn att du vet – att allt faktiskt är möjligt om du bara följer solen.

Affirmation:

Jag är öppen för skönheten i relationer som ger näring och uppmuntran.

Självmedvetenhet & Självkännedom

Att leva ett liv helt och fullt ut handlar om mer än enbart hur mycket pengar du har, eller hur framgångsrik du är. För många är det tillräckligt medan andra inte ser det ur den synvinkeln. När en del människor känner sig desillusionerade av materiella och ytliga ting så längtar de istället efter mening och syfte i sina liv. Till en början kan det bara vara en känsla av missnöje, eller brist på glädje och självförverkligande. Som om de helt enkelt går igenom livets gång utan att verkligen leva till fullo. Ungefär som jämförelsen med att se en bild som har alla linjer, proportioner och form för att skapa en bild; men utan djup, färg och struktur för att få den levande. Jag tror ​​att det är mer färg, ljus och struktur som insups ”in i livet” som gör oss mer självmedvetna.

Vad är självkännedom? En definition är att vi blir mer medvetna om oss själva när vi fokuserar vår uppmärksamhet inåt och riktar den mot förståelse som får oss att må bra och gör oss motiverade. Våra gillande och ogillande, styrkor och svagheter, bedömningar och förutfattade meningar. Upptäcka våra känslomässiga triggers och komma att förstå varför vi reagerar på det sätt vi gör, på såväl yttre som inre påverkan. För att se hur allt detta kopplas till våra egna känslor av självtillit, via den positiva och negativa inre dialogen eller självpratet, som vi alla till viss del upplever.

En viktig del av självmedvetenheten är ”emotionell intelligens” som handlar om att känna igen och ha förmågan att förstå och hantera våra egna känslor. Likväl som att erkänna vår förmåga att urskilja, förstå och påverka känslorna från andra.

Författaren och psykologen Daniel Goldman sa i sin bästsäljare ‘Emotional Intelligence’. ”Enligt min åsikt är det viktigt att erkänna att självmedvetenhet inte enbart handlar om vad vi lägger märke till om oss själva utan också hur vi uppmärksammar och lyssnar på vår inre värld. Den icke-dömande kvalitén är en väsentlig komponent för självmedvetenheten. När vi uppmärksammar vad som händer inom oss erkänner och accepterar vi också sådant som tillhör den ofrånkomliga delen av att vara mänsklig. Snarare än att ge oss svårigheter kring det.

Dessutom så går självmedvetenheten bortom det att endast ackumulera kunskap om oss själva. Det handlar även om att uppmärksamma vårt inre tillstånd med en nybörjares sinne och ett öppet hjärta. Vårt sinne är extremt skickligt på att lagra information om hur vi reagerar på en viss händelse för att sedan utforma en ritning av vårt emotionella liv. Sådan information slutar ofta med att anpassa sinnet, för att senare reagera på ett visst sätt när vi möter liknande händelser i framtiden. Självmedvetenhet tillåter oss att vara medvetna om dessa villkor och förutfattade meningar av sinnet och som kan utgöra grunden för att befria sinnet från det.”

Hur ofta har inte vi alla tagit en titt tillbaka på våra liv och generats när vi kommit ihåg alla de gånger vi har skadat andra med våra tanklösa kommentarer eller genom vår brist på empati och förståelse. Och frågat oss själva hur vi kunde vara så ovänliga eller orsaka någon annan skada.  Men vi är inte längre den person vi då var. Livet och erfarenhet har lärt oss många läxor. Dessa lärdomar har ökat vår egen medvetenhet och känslomässiga intelligens. Om vi nu konfronterades med liknande situation igen så skulle vi inte agera eller uppträda på samma sätt som vi gjorde en gång.

Att bli självmedveten är inte lätt, det kan faktiskt vara mycket svårt. Att helt ärligt se oss själva kräver mod och villighet att se oss själva så som vi verkligen är. För utan att möta något – sin beskuggade del – så kan den inte förändras. Man kan fråga sig varför självmedvetenhet inte är en automatisk sak som kommer när vi åldras. Hur kommer det sig att två personer kan ha en liknande upplevelse och den ene kommer att lära sig något av det, medan den andre inte gör det. Jag tror att det beror på att vi alla är på olika platser/våglängder i våra liv. Vissa har känt den där känslan av missnöje eller otillfredsställelse och upplevt en kraftfull inre längtan att bli mer än vad de för närvarande är. Någon annan är fortfarande förankrad i sin egen inre värld och perceptioner, och har inte utökat sina tankar och känslor utåt, för att omfatta alla.

Några enkla sätt att odla självmedvetenhet

Skapa ett utrymme för dig själv

Varje dag, kanske första saken på morgonen eller en halvtimme innan du går och lägger dig och då du håller dig borta från de digitala distraktionerna för att istället spendera lite tid med dig själv, läser, skriver, mediterar och ”länkar dig” till dig själv.

Öva Mindfulness 

Mindfulness är nyckeln till självmedvetenhet. Jon Kabat-Zinn definierar mindfulness som ”uppmärksamhet på ett visst sätt, med ändamål, i nuet, icke-dömande”. Genom mindfulness övning kommer du att vara mer närvarande med dig själv så att du kan ”vara där” för att observera vad som händer inom och omkring dig.

Föra dagbok

Att skriva hjälper oss inte enbart med att bearbeta våra tankar utan även att få oss att känna oss anslutna till oss själva och i fred med oss själva. Att skriva kan också skapa mer ”huvud-utrymme” då du låter dina tankar strömma ut på papper. Forskning visar att genom att skriver ner saker som vi är tacksamma för, eller till och med saker som vi kämpar med, hjälper till att förhöja glädje och tillfredsställelse.

Jag tror att det finns olika nivåer av självmedvetenhet, från att till en början ta form av självförståelse och till någon som sedan blir djupt i linje med sig själva och världen runt omkring dem. Oavsett var du befinner dig, på vilken våglängd, så är dock ett liv som levs i självmedvetenhet kanske inte hjälpande mot allt, men väl ändå berikande för ditt liv och på många olika sätt. Personer som är självmedvetna tenderar att vara mer givande, förstående och ha de mest meningsfulla, ärliga interpersonella relationerna. De har en stark känsla av vem de är och är mindre benägna att bli lurade eller överdrivet påverkade av andras tankar och åsikter. Och viktigast av allt, att leva ett liv som är balanserat och i harmoni, i sinne, kropp och själ – helt och meningsfullt, i ordets fulla betydelse.

 

Källa: http://dreamguide.co.uk/self-awareness/

 

 

Är Du En Person Vars Energi Naturligt Stör Elektronik – Tecken

Allt är energi och det finns människor som, oavsett om det vet det eller ej,  har högre frekvens av energi än andra. Dessa personer kallas Sliders.

De har förmåga att påverka elektronik, vilket gör att den sprakar eller slutar att fungera.

De som är helt alerta och speedade kan till och med orsaka skador på elektriska apparater på grund av gnistor av högspännings elektricitet.

Tror du att du är en av dem?

Detta fenomen gör dig ibland frustrerad eller irriterad om du är en riktig Slider.

8 tecken om du är en Slider

Du är en Slider om du har erfarenheter av något eller några av följande:

  • Du påverkar gatubelysning.

  • Du kanske inte kan bära klockor eftersom du lätt tömmer dess batterier, vilket gör att det slutar fungera efter ett par dagar.

  • Du påverkar andra elektriska apparater såsom strålkastare och generatorer i bilfordon, lampor och datorer.

  • Du kan orsaka en glödlampa att sprängas varje gång du rör en lampa eller en ljusströmbrytare.

  • När du är nära datorer så kan de ”frysa” sönder eller få andra problem och cd-skivor kan ändra spår.

  • När du bär med dig kreditkort så kan du påverka så att magnetiska fenomen gör dem oläsliga.

  • Du kanske kan orsaka ett oregelbundet EKG.

  • Du kan ha en hög grad av sensitivitet eller paranormal förmåga.

Allting är energi

Allt i universum är energi. Även om vissa saker verkar solida så har allt ett totalt tomt utrymme med energi-mönster som löper igenom det.

På liknande sätt som jordens elektromagnetiska fält vibrerar vid en frekvens så har vi organ som också vibrerar vid en viss frekvens.

Om förändringar i denna frekvens inträffar – då börjar ovanliga saker hända. Till exempel Slider-fenomenen.

Orsaker till Slider-fenomen

Ett Slider-fenomen inträffar när en Slider går igenom intensiva känslor, som ilska, är upprörd, eller till och med blir för glad och upprymd.

Dessa känslor överbelastar sedan bio-energifälten eller auran. Det mänskliga nervsystemet är kemiskt och elektriskt i sin natur, med neurotransmittorer – hjärnans budbärare – som är elektroniska impulser.

När det utlöses av starka känslor lyser nervsystemet snabbt upp.

Vad gör en till en Slider?

Eftersom inte alla människor möter de faktorer som kan ha orsakat personen att bli en Slider så är inte heller alla en Slider.

Följande händelser eller olyckor sägs ha orsakat någon att ha ovanligt hög energi:

– Att ha haft en nära döden upplevelse.

– Blivit träffad av blixten.

– Har drabbats av en stor elektrisk chock i det förflutna.

– Andra påstår att de till och med haft UFO eller alien upplevelser.

Andra teorier

Enligt vissa teoretiker föds en del människor på jorden med mångfasetterad energi och förmågor, inklusive Slider- fenomenen, och som har bott på andra planeter i sina tidigare liv.

Dock, om dessa elektriska fenomen inträffar efter en kärestas död, då kan det indikera att andarna/energierna försöker kommunicera med den saknade kärleken.

Människor som har mediala förmågor sägs också vara ”elektriskt folk”. Den högre våglängden av energi betyder att ha en högre vibration, vilket är grunden för medial utveckling.

På grund av sin känslighet för miljöer och situationer med hög energi, Kan mediala personer ofta såväl överföra som att ta emot energi från andra elektriska system.

En ökad medvetenhet utvecklas till andligt uppvaknande, där den uppväckta personen kommer till medvetenheten om saker bortom den täta (densitet) fysiska verkligheten.

Det här är de subtila dynamiska realiteter som ligger bakom det fysiska. Att röra sig in i högre nivåer av medvetenhet leder till att vara känslig och även att kunna bli elektriskt överladdad.

Detta kan man se i kundalini-upplevelser där elektriska fenomen är ett av dess symtom.

Vad ska man göra åt det

Eftersom elektriska upplevelser aldrig är bekväma måste en Slider hitta någon form av grund för balans och leva ett liv med mindre saker som distraherar vederbörandes fokus.

Eftersom detta fenomen utlöses i samverkan med starka känslor så är det viktigt att få inre ro och det bästa sättet att tillgodose sig detta är genom yoga och meditation.

När du utvecklas på en allt högre slinga borde du lära dig att arbeta med din förhöjda energi på ett sätt så att den inte är obekväm – utan tvärtom så att den kan hjälpa andra att höja även deras våglängder.

Källa: https://consciouslifenews.com/slider-phenomena-high-energy-people-causing-electronics-go-haywire/11117856/

 

Erbjud din förlåtelse

En fridfull Healing Energi omger dig just nu. Detta är en perfekt tidpunkt att ge healing till dina relationer och förverkliga dina drömmar om hopp till försoning. Detta är ett budskap om att du ska ställa dig själv frågan: Är det inte dags för förlåtelse? Ha förståelse för att ingen människa någonsin kan bli perfekt. Genom att acceptera detta så är du i en position där du kan förlåta dig själv och de som du är involverad med. Eftersom skuldkänslor och förbittring är tunga vikter att bära så förlåt frikostigt och utan förbehåll. Genom förlåtelse kommer du att känna en tyngd som lyfts bort från dina axlar och omhöljs av ett djupt lugn. Du ger samtidigt gåvan av lugnet till den andre personen.

Erbjud inte enbart förlåtelse – utan även din kärlek och omsorgsfulla insikt. Öppna upp för icke-dömande dialoger med andra och dela det som du har lärt och hur du har vuxit genom detta. När du gör det så uppmuntrar du andra att delta och utöva förlåtelse. Med hopp inför framtiden kan relationer blomstra istället för att vissna bort. Ha även kännedom om att du bjuder in för nya relationer när du förlåter dig själv och omfamnar och släpper in den hoppfulla andan i ditt liv.

Var samtidigt villig att ta emot välsignelserna som andra har att erbjuda dig. Var öppen för deras insikter och vägledning. Lyssna objektivt till vad andra har att säga och följ deras guidning om det känns rätt för dig. Var också mottaglig för Gudomlig inspiration. Den finns runtomkring dig nu vid denna tidpunkt. Läk dig själv, hela och läk dina relationer och var i harmoni, lugn och ro.

Dagens kort kom med budskapet om förlåtelse. Det heter kort och gott ‘Heal’ ~ vilket står för läkning och eftersom jag själv har kunskap inom healing, eller helande, läkande så vill jag tillägga att förlåtelse är en del i healing processen. Lite längre framöver kommer jag att berätta om andra aspekter som vi också behöver ta hänsyn till när det gäller Healingen. Men nu  står förlåtelsen i fokus och en affirmation för detta kort är:

Jag erbjuder och accepterar helande, läkande i mina relationer och jag är i ro.

8 Sätt Att Känna Igen En Fejk Trevlig Person

Har du träffat någon person som utan någon speciell anledning hela tiden är trevlig, men pratar illa om alla människor bakom ryggen när de inte är i närheten? Har du någonsin haft en nära vän som inledningsvis tycktes väldigt trevlig men som i slutänden kom att skada dig? Var försiktig med ”FRENEMIES” – eller VänFiender.

Ingen vill hänga med fejkare. Vi vill alla ha ärliga, genuina och raka människor i våra liv. Merparten av oss människor har utnyttjat en viss situation en eller ett par gånger i livet, men för fejkande och bluffande personer ligger det i blodet att skvallra och utnyttja andra.

Ibland är de inte helt ansvariga för sitt beteende. Samhället i detta århundrade har skapat många själviska människor som bara bryr sig om pengar och sätter sitt eget välbefinnande före andras. Som ett resultat av globalisering och teknik har vi alla förstört våra kärnvärden och tack vare de sociala medierna kan vi ibland inte ens avgöra skillnad mellan falska och verkliga individer.

 

Om du känner att människor omkring dig är exakt likadana så som beskrivs här, läs då om de 8 sätten som lär dig att känna igen en falsk trevlig person:

De är trevliga mot alla

Om de är vänner med alla som de känner så betyder det att de inte är någon vän. Även om du är den finaste, raraste personen i världen så kan du detta till trots inte komma överens med varendaste en. Alla människor är olika, med olika personligheter, olika problem och olika liv. Så det är omöjligt för någon att vara kompatibel med alla. Endast falska människor har denna otroliga förmåga, enkom för att de beter sig föränderligt, enligt den andre personens behov. Detta förfarande bygger enbart på deras egna personliga fördelar. De värdesätter människor som har makt och är försiktiga med sina val av vilka människor de ska ägna respekt och uppmärksamhet åt. Deras val baseras på om de kan utnyttja vederbörande.

De är konkurrenskraftiga

De ser allt som tävling. Det spelar ingen roll om det är en vanlig examen eller en livsstil. De tror orubbligt att de är bättre än du och de kommer alltid att se till att de är överlägsna.

De håller aldrig sina löften

Förmodligen har du vid något tillfälle i ditt liv haft en vän som oavsett vad, lovade att alltid finnas där för dig, men ganska snart gick sakerna inte som planerat och h*n stack sin väg, för att sedan inte återkomma. De sa alltid det som du ville höra och sedan använde de detta för att få något i gengäld. De spelar manipulationsspelet och förvränger sina ord så att de kan få vad de vill ha.

De skvallrar hela tiden

Du har antagligen hört talesättet: ”Intelligenta människor pratar bara om nya idéer, vanliga människor pratar om saker och ting, och  ”lägre stående” människor pratar om andra människor.” Var försiktig med dessa människor, för om de skvallrar om de människor som står dem riktigt nära, tänk då på vad de är kapabla till att säga om dig. Bakom din rygg.

De söker alltid uppmärksamhet

Falska människor är så över-självsäkra att de tror att soluppgången och solnedgången är de själva. Du kan inte ta miste utan att märka dem. De talar högt och skryter ständigt och jämt om sina prestationer i livet. När de desperat behöver uppmärksamhet beter de sig som riktiga sociopater och slutar inte förrän de får den möjlighet som de söker.

De är aldrig initiativtagare för kontakt

Har du någonsin frågat dig varför vissa människor helt enkelt inte vill göra det första draget? Oavsett om det bara handlar om ett samtal och ses över en lunch, eller något avslappnat häng så känner du att det alltid är du som initierar kontakt. Om det är så, kom ihåg att de gör det här eftersom du inte är till gagn för dem och de vill inte hålla ett kontinuerligt förhållande med dig.

De kritiserar allt du gör

Äkta och ärliga människor kommer att respektera dig, säga några bra ord om dig och kommer även att försöka lära av dig. Oavsett deras egen situation så kommer de att vara stödjande och alltid glada för din framgång. Å andra sidan kommer ‘FrenEmier’/VänFiender alltid att kritisera ditt arbete, särskilt om de inte klarade av sitt eget jobb eller prestation lika bra som du. Avundsjuka är en typ av hat, vilket i sin tur är ett gift, som är ett resultat av osäkerhet. De föder sitt ego och sin själ genom att kritisera och får dig att känna dig eländig.

De ler hela tiden

Falska människor tenderar att le för mycket – för att på så sätt dölja sin sanna personlighet och sina känslor. De flesta människor blir lurade av detta beteende och det är precis genom detta som de blir offer för ’FrenEmier’/VänFiende manipulation.

Tänk vad mycket bättre vår planet skulle må om det fanns en balans mellan att ge och ta emot!

 

Källa: https://curiousmindmagazine.com/

 

 

 

 

Här är förklaringen till varför intelligenta människor väljer att vara mindre sociala

Drömmer du någonsin om att vara en eremit? Föredrar du att bo i en stuga på landet, istället för i en livlig stad? Sticker du hellre näsan i en bok än att ta dig en svängom?

Gömmer du dig när någon oväntat ringer på din dörrklocka?

Om detta låter som du, då har jag goda nyheter. Du är inte asocial utan faktum är att du faktiskt kan vara en lysande begåvning.

Människor Som Tenderar Att Associera Med Färre Personer Och Söker Social Interaktion Mer Sällan, Är Mycket Intelligenta Enligt En NCBI-Studie. Intressant Nog Så Ökar Deras Välbefinnande När De Väljer Att Leva Enligt Denna Strategi.

Enligt ledande forskare, Satoshi Kanazawa och Norman Li så kan kanske den rätta strategin, för dem som söker lyckan som ‘eremit i skogen’, vara vägen att följa och speciellt för människor som är mycket intelligenta. Genom grundlig forskning kunde dessa evolutionära psykologer dra slutsatsen att människor blir lyckligare av att bo i mindre tätbefolkade områden. De fann också att lyckan förstärks när en större andel av våra sociala interaktioner är hos våra mest älskade, i motsats till främlingar, tillfälliga vänner eller bekanta.

Föga överraskande rapporterade studiens deltagare en högre nivå av glädje när de hade mer frekvent social interaktion – förutom en grupp. Hos de mest intelligenta människorna var det inte enbart en förminskad effekt, utan helt och hållet omvänt.

Som Forskarna Förklarade så Upplever Faktiskt De Mer Intelligenta Individerna En Lägre Tillfredsställelse avseende Livskvalitén Med En Mer Frekvent Socialisering Med Vänner.

Carol Graham, som studerar lyckans ekonomi, analyserade denna effekt i en Washington Post-artikel. ”Det man fann tyder på – och det är ingen överraskning – att de med högre intelligens och förmågan att använda den, är mindre benägna att spendera så mycket tid för att umgås eftersom de är inriktade på annat och mer långsiktiga mål.”

Med andra ord, den nörd som säger att h*n har bättre saker att göra än att umgås med vänner är faktiskt något på spåren.

Vid tolkningen av resultaten av denna studie fann evolutionära psykologer stor betydelse i förhållande tillthe Savannah Theory i denna dynamik. Teorin tyder på att vi finner lycka i samma saker som skulle ha gjort våra förfäder lyckliga. På savannen var befolkningstätheten låg och interpersonell interaktion (samspel i ömsesidig påverkan) var otroligt viktig för överlevnaden.

Även om det ligger till stöd för denna teori så tyder resultaten av studien på att de mest hög-intelligenta människorna kan utvecklas på sidan om behovet av mycket frekventa sociala interaktioner. Istället börjar de stödja aktiviteter som främjar positiva framsteg i den moderna världen – som tenderar att vara mer intellektuellt och ekonomiskt baserade. Vi behöver mindre interaktion än våra förfäder så de mest utvecklade människorna slutade att prioritera detta.

Så nästa gång du väljer att stanna hemma istället för att träffas på klubben så behöver du inte känna dig konstig för det.

Känn Dig Smart.

Du Är En Evolutionär Banbrytare.

Källor:

iHeartIntelligence

ThoughtCatalog

WashingtonPost

Är du deprimerad? Stephen Hawking har ett fint budskap till dig

Det faktum att Stephen Hawking tillhör en av världens främsta och mest intelligenta behövs knappast nämnas. Han föddes exakt 300 år efter Galileos död och som barn, innan han behärskade naturvetenskapen, var han extremt matematiskt begåvad. Hawking föddes 8 januari 1942 och senare när han vid 21 års ålder kom att diagnostiseras med sjukdomen ALS (amyotrophic latheral sclerosis) sa läkaren att han förmodligen inte skulle överleva sin 24 års dag.

Hawking gav dock inte upp utan lyckades fortsätta, precis som han har gjort även i alla andra aspekter i livet och nu är han 74 år gammal; Därutöver så forskar han fortfarande, undervisar, resonerar och spekulerar kring olika teorier och publicerar än i denna dag. Hawking hävdar att när han diagnostiserades med ALS så förväntade han sig till en början ingenting av sitt liv. Senare dock, som han tillägger, var det just sjukdomen som fick honom att än mer känna sig tillfreds och stolt över sina prestationer och upplevelser. Nu har han 12 heders examen/utmärkelser och han har gjort några banbrytande fynd om den stora smällen – the Big Bang – och om universum och livet i allmänhet. Merparten sittandes i sin rullstol, oförmögen att röra sig och att tala.

Hawking påminner oss om att det viktigaste i livet är att följa rätt attityd. Han säger: ”Glöm inte att titta upp på stjärnorna och inte ner på fötterna. Sluta aldrig arbeta. Arbetet gör livet meningsfullt. Om du lyckas hitta kärleken är du en lycklig person. Ge aldrig upp kring detta.” I en av sina föreläsningar vid Royal Institute of London återgav han en chockerande jämförelse mellan svarta hål och hopplöshet och depression – generellt sett för att man inte kan undkomma någondera av dem.

Hawking uttalade offentligt att ”Poängen med denna föreläsning är att svarta hål inte är så svarta som de har presenterats på bilder. De är inte som man tidigare tänkte att de var. Saker kan ‘fly’ från svarta hål, men på andra sidan. Förmodligen till ett annat universum. Så om du har en slags känsla av att befinna dig i ett svart hål då ska du aldrig ge upp, för du kan komma ur det. Om den drabbade vill så borde den ha rätt att avsluta sitt liv. Men enligt min mening skulle det vara ett enormt misstag. Det spelar ingen roll hur miserabelt och uselt livet än verkar vara, det finns alltid något att göra, och att lyckas med det. Medan det finns liv finns det alltid hopp.”

Faktum är att ‘Hawking-tillvägagångssättet’ kan tillämpas på många sätt och som ligger långt ifrån vetenskapen och astronomin: ”Om du har någon funktionsnedsättning är det troligtvis inte ditt fel, men detta till trots så är det inte bra eller positivt att skylla på världen eller förvänta sig att andra ska tycka synd om en. Medlidande leder ingenvart. Varendaste människa behöver tänka positivt och måste försöka göra sitt allra bästa beträffande situationen de befinner sig i. De fysiska handikappen har ingenting med de mentala/intellektuella sinnestillstånden att göra. Jag tycker att om någon har ett fysiskt funktionshinder så måste de fokusera på aktiviteter där de fysiska handikappen inte ses som ett allvarligt problem. De olympiska spelen för funktionshindrade lockade tyvärr aldrig mig, fast det är lätt att säga då jag ändå aldrig tyckte om atletiskt förfarande.”

Som vi kan se här så gör Hawking inte någon större skillnad mellan folket i allmänhet och universum, och som hans dotter Lucy säger så finner han inspiration i båda dess teman: ”Han vill aldrig sluta, han har den där otroliga tron på livet och han använder all sin energi för att fortsätta. Men inte fortsätta bara med avsikten att överleva, utan för att göra förändringar i världen, att producera beaktansvärt arbete genom att skriva böcker, ge föreläsningar och inspirera andra människor som har samma eller liknande problem som han själv har.”

Nu känner du väl att också du vill gå ut och göra en förändring i världen, en skillnad utifrån ditt perspektiv som kan leda till det bättre för såväl dig själv som för andra!

Källa: Ewao  Du kan se videoklippet här med Stephen Hawking

 

 

Nymålat ~ 11-året

‘Let go’ – Olja på canvas – 46×55 cm

Efter dryga 3 veckor här på Landfjärden, har dottern och pojkvännen återvänt till sin boning i österrikiska alperna och nu när lakanstvätt och annat är avklarat känner jag för att helt kortfattat visa lite av mitt bildmåleri. Den första, bilden ovan, är en oljemålning som jag visar för att det var mer av den tekniken – realism –  som jag målade mer av tidigare, eller som en ‘curator’ från Italien sa i ett ‘statement’: ”Arbetet av Carina Ehlers är en hymn till frihet, en uppmuntran att sväva och nå våra mål, men till synes ouppnåeliga. Ett illustrerat utförande av stort djup, som rider på vågen av en hyperrealism vilande på en stark surrealism. Ett konstnärligt uttryck för stort symboliskt och tekniskt kunnande.”
– Martina Calari

Därefter följer några nyare alster, av en mer experimentell karaktär, där färg och form blivit den styrande faktorn i bildskapandet.

Här är flera olika akrylmålningar i varierande storlekar – från 20×20 cm till 50×50 cm – på canvas.

…fler av akryl på canvas…

Midway Across – 20×20 cm – akryl på canvas

Love Heals – 18×24 cm – akryl och strukturpasta

Strax efter julen kände jag så för ett nytt moment och målade på små figurer i olja på några av mina akrylmålningar ~ och så här blev resultatet!

Deva in Divine Purpose – 40x40x3,7 cm

Etherial Garden – 50x50x3,7 cm

De tre sista, 24×30 cm ~ 1) Liberated Life    2) Bestows Grace    3) Bonds of Love

En underbar fortsättning på detta 11-år önskar jag alla idag den 11/1 ~ 

11-året, i år 2018 = 2+0+1+8=11 ~ 11 är en MästarSiffra & senast vi hade ett 11-år var 2009 och dessförinnan 1910 så många av oss kommer endast att få uppleva två till tre stycken 11-år under vår livstid här på jorden.

Så njut av detta 11-år som bland annat står för Uppvaknande, Mirakel, Helhet, Klarhet, Balans, Harmoni och Kärlek. 

Kärlek ~ Tacksamhet ~ Respekt

Om du har lust kan du se mer på min hemsida

 

 

 

 

Glada Nyheter i Årets Första Kort

Ur en av alla mina kortlekar – bestående av 78 kort – ”råkade” jag bara dra det allra första, nummer 1, i stora arkanan. Bilden ser härligt magisk ut och den förebådar positiva händelser och ting som kan komma in i våra liv någon, eller kanske flera gånger under det kommande året. Så vad är då dess omen och vad är det dolda budskapet:

Förverkliga Dina Drömmar

Det finns inget behov för ytterligare förberedelser för du är redo att sätta igång. Även om det är små steg så ta första steget mot de förändringar som du önskar ske i ditt liv. Lägg märke till tecken som guidar dig i rätt riktning, likväl som de utvägar, möjligheter, tillgångar, support och beskydd som mirakulöst dyker upp.

Livet kan verkligen vara magiskt! Detta kort visar sig eftersom dina planer verkligen kommer att ta form nu. Det är nästan som om dina änglar går längs med dig, för varje steg du tar och hjälper dig att manifestera allt du behöver. För detta är precis vad som är på gång att hända och nu när du är på väg mot dina drömmars mål så kommer universum att belöna dig genom att göra vägen enklare.

Sök små tecken så att du ser och förstår att dina änglar finns där och hjälper dig. Fokusera på tecknen med glädje och optimism, och försäkra dig om att du uttrycker din tacksamhet. Detta i sin tur kommer att generera ännu fler vägledande ögonblick som kommer dig till gagn. Då du fortsätter att röra dig framåt kommer du utan minsta tvivel att se tydliga sammanhang mellan allt arbete som du har gjort, då du förberedde din resa, och de färdigheter som behövdes för att bli till en framgång i detta nu.

Ytterligare betydelse för detta kort:

Plötslig insikt i hur verkligt förberedd du är för en uppgift.
Skicklighet, kreativitet och beslutsamhet.
Tillgångar som magiskt verkar dyka upp.
Förmågan att snabbt göra förändringar snabbt och framgångsrikt.

Lite roligt i sammanhanget också måste jag berätta, är att jag såg Hemligheten‘ – The Secret – på Netflix häromkvällen och så dyker detta kort helt oförhappandes upp. Se den filmen! Jag rekommenderar den å det varmaste.

En underbar fortsättning till alla på det nya året ~ Glädje – Ljus – Kärlek ~ Carina