Dagens budskap ~ om Evolution

Du inser att hinder enbart är lektioner på din väg till kärlek.

Livet i den fysiska dimensionen handlar om din själs evolution. Och du förstår nu att det snabbaste sättet att utvecklas är att utnyttja kärlekens energi i allt du gör. Varje dag står du inför möjligheter att projicera din kärleksfulla energi, vilken är motståndskraftig, oföränderlig och lojal i fråga om insikt, förståelse och medkänsla.

Bekräfta och acceptera varje dag som möjliggör din medvetenhet om världen runt omkring dig. Vilket ger dig chansen att expandera i din andlighet. Titta på varje upplevelse och person som något unikt att lära igenom, för det är det som du gjorde upp om och hade en överenskommelse om innan du kom hit. Det är anledningen till att du är här.

Du utvecklas andligt genom den kunskap som du har uppnått via praktiska lektioner och sammansmältningen av sanningar som genljuder inom ditt väsen. Det kan vara svårt att växa utan att gå utanför din bekvämlighetszon. Det är här som dygden av tro och hopp testas, och du omfamnar övertygelsen att allt ordnar sig och blir bra.

Kärlekens kraft är den oändliga sanningen. Med denna kraft så påverkas du inte av dömande och bitterhet. Med detta så är allt förstått, accepterat och förlåtet. När du är i linje med kärlek så kan du se den gemensamma tråden som går igenom alla och allt; du blir medveten om att allt är en del av en större helhet. ’Mindfulnessen’ i att sanningen är större än ditt ego, liksom tacksamhet för varje upplevelse du har, är en viktig aspekt av din utveckling.

‘Heartfully’ – EncausticArt / bivaxmåleri – gjord av mig ~ Såld!

2018-05-09 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Änglabudskap 1 maj

Ut med Gammalt och in med Nytt

Det gudomliga leder oss alltid åt glädjefullhet. Var uppmärksam så att du håller ett vakande öga på sådana tecken som visar vägen mot en ny riktning. Kanske det är dags att byta karriär, eller bostad, eller kanske till och med människor som du har anknytning till. Kanske något socialt arrangemang eller tillställning av något slag dyker upp som guidar dig på ett sätt som får dig att släppa gamla tankar – till förmån för en helt ny livsfilosofi. Förändring kan i sanning vara utmanande, men det kan också vara spännande. Det viktigaste att komma ihåg är att dina änglar vill att du ska vara lycklig och tillfreds inombords och med livet i stort. Allt som händer i livet har ett syfte och där finns en mening med ändamålet. Om du kan omfamna den sanningen med kärlek och tacksamhet i ditt hjärta så blir du välsignad. Oavsett vad du upplever i livet.

Ytterligare betydelser av detta kort:

Se sanningen

Snabba förändringar

Ett andligt uppvaknande

Se livets förändringar som välsignelser snarare än utmaningar

Ett bud om att vakna upp

2018-05-01 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Ett budskap om förlåtelse

”Förlåt alltid dina fiender. Det finns inget som irriterar dem så mycket.” – Oscar Wilde

Du är nu redo och kan aktivera kärlekens kraft för att släppa lidande bakom.

Förlåtelse är kärlekens hörnsten. En fullständig förlåtelse krävs för att vara helt i linje med kärlekens kraft. Såväl gentemot dig själv som mot andra.  Det kan hända att det här är svårt att uppnå eftersom du låter ditt “ego” vara i förarsätet. När du inte kan förlåta, är det egot som håller fast vid förflutna oförrätter och känslan av att inte vara i kontroll. För att få normal funktion på kärleksenergin och för att komma till bukt med gamla blockeringar och orsaker till känslomässiga bryderier så är förlåtelsen nödvändig.

Att förlåta betyder inte att du ursäktar eller tillåter ett visst beteende; istället är du villig att förstå innebörden i lektionen som presenteras. Du är nödvändigtvis inte förpliktigad att försonas med vederbörande, utan du kan förlåta och helt enkelt välja att inte involvera dig själv med den personen eller situationen igen. Ordspråket “Förlåt och glöm” är en felbenämning, för du torde aldrig glömma en lektion. Välsigna erfarenheten, men kom alltid ihåg vad du lärde dig genom den. När du förlåter så öppnar du upp till de positiva och kärleksfulla upplevelserna som Universum vill skänka dig. Nu finns det plats för dem, i det utrymme som tidigare togs i anspråk för barnpassning av de förfärliga och giftiga känslorna.

Beroende på omständigheterna så kan det vara svårt att uttrycka din förlåtelse personligen. Kom då ihåg att förlåtelse även kan göras icke-lokalt – på en nivå för medvetandet.

Borttagning av störande personer från ditt medvetande, eller att förtränga din ilska mot dem befriar dig inte effektivt från problemet. Förlåtelse är en viktig del vid rensning av negativa känslor. I processen att förlåta andra måste du även förlåta dig själv. Den som förlåter tillåter sig själv att släppa taget om det förflutna. Förlåtelse tillåter dig att leva fritt i nuet.

“Förlåtelse är första steget mot healing.” – Mark Twain

Om Intentioner och DNA – Healing

Eftersom boken Intention Heals av Drömhealern Adam / DreamHealer Adam – numera Dr Adam McLeod – ännu inte finns på svenska har jag gjort en egen översättning och tycker att ett stycke om Avsikter/Intentioner är så intressant att jag delar ett litet utdrag här i min blogg.

”Kraft är förmågan att omsätta avsikter i verkligheten och sedan underhålla den.” – Warren Bennis

 

Intentioner eller avsikter är målbaserat tänkande. Vad händer i din kropp med en avsikt? En avsikt aktiverar nervceller i hjärnan genom att faktiskt skicka signaler från en nervcell till en annan som varnar hela ditt väsen.

När du på en större skala tänker en tanke så skickar dina nervceller signaler långt utanför din fysiska kropp, vilka genljuder i din egen unika frekvens. Din resonans ansluter dig till det universella energifältet som kan beskrivas som insamling av all information om allt i universum och dess anslutning till allt annat.

Detta fält finns på alla platser och vid alla tillfällen samtidigt som sammanbinder alla tidigare, nuvarande och alla troliga framtida händelser. Det är en mall för informationsutbyte; och en mall vi faktiskt får tillgång till med fokuserad avsikt. Vi är verkligen formidabla varelser.

Din kropp består av triljoner celler, där sker ett oräkneligt antal kemiska reaktioner som äger rum varje sekund. Alla dessa reaktioner är påverkade på en molekylär nivå genom dina avsikter, vilka är den drivande källan som manipulerar energi och informations system.

När du förväntar dig ett positivt resultat, sänder du denna avsikt inom dig själv och då inleds en kaskad av biokemiska reaktioner i din kropp. Din avsikt har satt allt i rörelse för att påverka händelserna så att de är i linje med dina tankar. Dina avsikter påverkar saker långt bortom din medvetenhet. Din kropp lyssnar på vad du själv säger och reagerar därefter. Snacka om att ta kontroll!

Precis som en förälder är ansvarig för sin avkomma så är du ansvarig för välmående av varje cell i din kropp. Tänk i termer av föräldraskap om dina celler, då du bara ger det som är bäst för dem. Förse dina celler med de bästa möjliga ingredienserna för optimal fysisk och psykisk hälsa. Uppmuntra dig själv med positiva tankar, precis som du skulle inspirera ditt barn.

Som Adam förklarat i en tidigare vetenskaplig handling…

Det finns en mängd vetenskapliga bevis på att våra avsikter påverkar våra biologiska mekanismer som i sin tur påverkar läkningsprocessen. Det har bevisats experimentellt att mentala bilder och avsikter, riktade till specifika delar av vår kropp faktiskt producerar betydelsefulla fysiologiska förändringar. (ADER, R. (1981) Psykoneuro immunologi.) Särskilda avsikter verkar ändra frekvensen i energifälten, som ger riktning till specifika läknings vägar.

Ett sådant experiment gjordes av HeartMath Research Center (HjärtMatematiskt Forsknings Center) för effekten av medveten avsikt på mänskligt DNA (arvsmassa). (R. McCraty, G. Rein, et al. (2003). ”Modulering av DNA Bekräftelse av Hjärt-Fokuserade Avsikter”, HeartMath Research.)

Experimenten visar att DNA verkligen har ändrat sin form när forskarna medvetet, fokuserat med olika känslor mot DNA.

När forskarna har skickat kärleksfulla känslor mot DNA prover blir DNA strängarna längre eller utrullade som i ett avkopplande läge. Omvänt gäller när forskarna skickade vrede, rädsla eller stress mot DNA´’:na’, då spändes de åt och blev kortare. Hopdragningen, eller kontraktionen relaterade direkt till genuttryck. Detta öppnar till fantastiska möjligheter så att våra sinnen kan få möjlighet att medvetet förändra DNA uttryck.

Bokstavligen är formen på din framtid i slutänden ditt beslut. Du skapar formen på vad som komma skall. Du kommer att manifestera det du fokuserar på.

Du kan göra en medveten ansträngning för att ändra dina automatiska stressreaktioner. Du kan lära dig att reagera på situationer med ett mer kärleksfullt svar. Ta för ana att sätta dig själv i den andre personens skor. Till exempel nästa gång när en telefonförsäljare ringer så kan du motstå frestelsen att reagera med plötslig och abrupt vrede.

Förändring är ett val. – Adam

Ur Profeten ~ av Khalil Gibran

En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:
“Tala till oss om barnen.”
 
Och han sade:
Ert barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er men är inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, ty de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.
Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt.
Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar.
Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt.
Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand.
Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig.

av Khalil Gibran ur Profeten

Inner Child – 80×70 cm – olja på canvas, av mig

2018-04-18 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Hur själar väljer sina föräldrar och familjer

För några år sedan, innan min dotter föddes, drömde jag en natt om att få en liten flick-bebis. Hon kom till mig och omfamnade mig. Innan hon försvann berättade hon för mig att jag var hennes mamma och att hon heter Evelyn. Jag minns fortfarande den livliga drömmen som om det vore igår. Efter det, när jag fick reda på att jag var gravid, visste jag genast att det var en tjej och jag gav henne det namn hon själv valde: Evelyn.

Våra själar återvänder till jorden så många gånger för att växa och utvecklas. Som du kanske redan känner till så innebär termen reinkarnation att själen kommer in i olika kroppar under många livstider. Jag tror att efter att själen fattat ett beslut om viljan finns att komma tillbaka till Jorden då måste den i första hand bestämma vilken typ av liv som önskas. Det här är nära relaterat till vilka lektioner den skulle vilja lära sig, samt inkluderar att vara i harmoni med en förälder/ar. Det beror helt på syftet och själens önskan, som relaterar till livsstil och livsläror.

Till exempel som när två själar, som man och hustru, har mötts tidigare då kan de vara tillsammans igen för att återuppliva den erfarenheten omigen. Ibland vill själen inkarnera i en viss del av världen och då kommer den inte att lägga så stor vikt på de föräldrar den väljer. Precis så som vi människor är så är varje själ olika och därför anpassas valet beroende på typ av själ.

I det ögonblick som själen väljer föräldrarna länkar själen sig till den personen och är alltid i närheten och väntar på den rätta tiden att födas. När jag gör intuitiva avläsningar för mina klienter, kan jag ofta känna själarna hos de barn som de ska få. Jag kan också känna huruvida barnet är en flicka eller en pojke och ibland kan jag även se vad de är avsedda att uppleva tillsammans under hela sitt liv tillsammans som en familj.

När jag har en session är jag inte 100% säker på att jag ska se det ofödda barnet, men vanligtvis kan jag med framgång känna det, om det är nära dig och om det snart blir en familjemedlem.

Självklart, genom tänkesätt och föreställning, påverkar föräldrarna också avsevärt den själ som vill gå med och bli en del av familjen. Allt beror på våra tankar, önskemål, stämningar och ändamål under dagen eller till och med månaden. Så själarna reagerar på alla dessa energier som vi skickar till universum. Detta gäller särskilt mamman. Hennes dagliga aktiviteter och tankar under hela perceptions- och skapelse perioden utgör ett fält, som liknar en magnet, som lockar själar som är intresserade av att bli dess barn.

När det finns fler barn i familjen väljer själarna också huruvida de vill vara dina barn beroende på syskon eller inte. Ibland är själarna, som ännu inte är födda och vill vara syskon, i kontakt med varandra och bestämmer vilket syskon som ska gå först. Jag kan föreställa mig min bror och jag som pratar på “andra sidan”, fatta beslut om vem som ska gå först. I en del fall väljer man ett syskon som senare kan upplevas mer som en belastning än som en fin vän och då har de valt detta för att få möjligheten att lära och utvecklas. När det är ett missfall, har jag sett den specifika själen vanligtvis kommer tillbaka igen genom en senare graviditet. Om det finns en chans för det. En gång såg jag ett barn i ett missfall från en kvinna som kom tillbaka för att bli född i sin bästa väns familj.

Efter tusentals sessioner som jag hittills har gjort, kan jag säga en sak säkert: vi väljer alla våra familjemedlemmar, den plats vi vill inkarnera och de saker som vi kommer att uppleva under hela vår livstid. Jag känner mig så stolt eftersom min dotter bestämde sig för att välja mig. Det är den bästa gåvan jag har fått under denna livstid!

Detta inlägg är omskrivet från The Daily Awe

2018-04-17 | Okategoriserade | 1 kommentar.

6 Sätt Att Enkelt Läsa Av Någon Annan

Många tänker sig sådant som att läsa någon annans tankar och sinne som en slags form av kontrollmekanism. Om du kan förutsäga deras nästa steg så kan du enkelt styra deras framtida handlingar.

Att läsa av någon annans tankar har många fördelar, inte bara för dig själv utan också för den andre personen eftersom du på det sättet helt kan förstå vad de vill säga, hur de verkligen känner och få kontakt med dem på en djupare nivå.

Kroppsspråk

Kroppsspråket kan tydligt visa vad andra människor tänker på. Om de rör vid sin panna medan de pratar så betyder det att de är blyga. Hur sitter de, eller hur står de? Var uppmärksam på deras hållning: förminskar de sig så att de ser mindre ut än vad de egentligen är? korsar de sina ben och armar?

När primater i naturen vill visa sin styrka så öppnar de upp sig. Deras kroppar sträcker ut sig och bröstet bänds ut. På detta sätt minskar nivån av kortisol hormonet i deras kroppar, vilket minskar stressen. På liknande sätt, fast om du gör dig själv så att du ser mindre ut, då ökar istället nivåerna av kortisol hormonet. Därför kan du läsa mycket om någons personlighet utifrån dess kroppsspråk och kroppshållning.

Lägg noga märke till hur de andas

Observera på vilket sätt de andas. Om de andas genom ryggraden och dess bas så indikerar detta på ett lugn. Om inandningen däremot är mer ytlig, grund eller svag så betyder det att de är stressade. Människans mentala tillstånd kan avslöjas genom dess sätt att andas.

Om du märker att de andas ojämnt och på ett lite mer illavarslande sätt, då är de förmodligen oroliga och kommer sannolikt att ha något som de vill dölja för dig. De kan också känna sig nervösa, skämmas eller ljuga för dig. När någon är sanningsenlig, är deras andning lugn och avslappnad.

Se dem rakt i ögonen

Att ögonen är själens speglar är sant. De kan avslöja mycket om personen som du pratar med. Pupillerna varierar beroende på typen av våra känslor och det beror på vad vår hjärna tänker. Om hjärnan är överbelastad så sammandrar sig pupillerna vanligtvis. Också när vi träffar någon för första gången så tenderar de att vidga sig. Om de vidgas men omedelbart drar ihop sig, då indikerar det att personen inte är intresserad av dig. Om de förblir i samma vidgade position så tyder detta på att de är glada och tillfreds med att vara tillsammans med dig.

Orden är inte lika viktiga som tonfallet i rösten

Tonen i en persons röst kan säga mycket om vem de är. Var uppmärksam på jäkt och skyndsamhet: om det är snabbt så indikerar detta på nervositet, om det är långsamt så indikerar detta på lugn. Energin bakom orden, är oändligt mycket mer viktiga än de faktiska orden. Vanligtvis kan vi känna igen betydelsen av många tonfall, men ibland måste vi verkligen själva också vara ”intonade” – ratta in oss på rätt frekvens eller våglängd – och lyssna noggrant för att kunna få några svar.

Var tillsammans

Det bästa sättet att inse hur någon är, är att spendera mycket tid med dem. Var tillsammans med dem i några månader eller ett år och så småningom kommer ni att kunna läsa varandras tankar. När du är nära någon kan du förutsäga deras reaktioner. Du kan även känna exakt vad de känner utan att ens prata. I det ögonblick som du Ser personen kommer du att se sorgen bakom leendet.

Detta är anledningen till varför jag känner mig förvånad när en förälder säger att de inte känner igen något fel som hände med deras barn. De skulle säga att det betedde sig på ett normalt sätt. Detta visar ofta att den tid som föräldern tillbringade med barnet inte var tillräcklig för att de skulle känna igen hur barnet kände sig djupt där inne, inuti. Om de lagt mer uppmärksamhet till barnet, då skulle inga ord ha behövts för att föräldern skulle ha insett att något inte stod rätt till med deras barn.

Vissa partners kan dock tillbringa flera år tillsammans, men känner fortfarande inte den andra personen speciellt väl. Om än det är sällsynt så händer det fortfarande. Men i allmänhet kan vi säga att tiden assisterar som ett utmärkt verktyg för att nå in i den andra människans hjärna.

Var försiktig med att inte ge bränsle till den andres sinne av din personliga energi

Hälften av den andres reaktion beror på dig. Om du tilltalar dem på ett nervöst sätt så svarar de förmodligen på samma sätt tillbaka. Om vi är avslappnade och agerar naturligt framför den andre personen så skulle vi kunna se dess sanna energi och hur de verkligen beter sig.

Glöm inte att om du inte är säker så kan du alltid fråga den andra personen hur den verkligen känner. Om du frågar och verkar väldigt intresserad och är beredd att lyssna då kommer du förmodligen att få det sanna svaret.

Du måste alltid börja med dig själv först. När någon frågar “hur mår du”, ta några sekunder för att tänka och svara sedan ärligt. Om du är medveten om dina egna känslor kan du börja bli medveten även om andras känslor. Hur skulle du kunna förvänta dig att känna andra människors känslor om du inte ens känner dina egna?

Det här inlägget har jag omskrivet från Qwaym

2018-04-15 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Jag reste mig igen & sparkar någon så sparkar jag igen

Jag kommer från ett fattigt arbetarhem och anklagad och slagen som jag blev, för sådant som jag inte hade gjort, kändes kränkande och nedtryckande. ”Håll käften ungdjävul annars slår jag dig!” var också kränkande ord som jag tog till mig på ett tidigt stadie. Väldigt tidigt fick jag lära mig att klara mig själv och det inkluderade att jag fick tjäna ihop mina egna slantar från 8-års åldern. Bortskämd? Nej. Jag knackade dörr och sålde GT och GP. Så i tredje klass blev jag uttagen till en sångklass och om det inte vore för den fantastiske och helt underbara läraren i musik – magister Wahlström – så hade de där skolåren enbart gett mig än mer skador. För klassföreståndarinnan kompletterade de kränkande handlingarna som jag redan utsattes för hemifrån.

14 år ung började jag att arbeta mer på riktigt, för det fanns ingen där hemma som tillhandahöll sådant som mensskydd, strumpor, underkläder eller kläder över huvud taget. Skolan fortsatte och på kvällar, helger och alla skollov stod jag i butik. Detta var enda lösningen för att täcka de mest basala utgifterna. Ljusglimtar fanns för jag har alltid varit en påhittig liten tjej men i det stora hela så var uppväxten en tuff och svår prövning. Ingenting har någonsin varit gratis för mig. Jag har alltid arbetat hårt och jag skriver inte detta för att rättfärdiga mig på något sätt men om någon uppfattar mig som en rikemans…  som inte har gjort ett handtag i hela sitt liv så får h*n tänka om.

Visst, idag har jag det bra och det bästa av allt är att jag är stolt, tacksam och glad över den utveckling som har skett på ett mer osynligt plan. Jag är också oerhört tacksam gentemot de människor som jag har fått den stora äran att ha koppling till i detta avseende. Jag lär mig ständigt och ju mer man fokuserar på det som är ”fel” eller saknas, desto mer fastnar man i egots energi av dömande, kritik och ouppfyllda förväntningar. Det bästa för oss alla är att finna en ”plats” för avslappning, öppenhet och tillitsfullhet.

Hårt arbete, disciplin och samtidigt ta hand om sig själv likväl som sin familj, med största omsorg, är en bedrift som väl de flesta av oss går igenom under livets gång. Alla får sin beskärda del och ibland är det som om några får sin del lite extra beskuren. Fastän att livet har varit tufft och hårt så fanns ändå ljusglimtarna där och med detta i ryggsäcken så ställer jag mig själv frågan; Varför råkar jag ständigt på dessa tjattrande papegojor och andra högdjur? Det är märkligt eftersom jag kommer från en fattig arbetarfamilj.

Min goda standard till trots i denna dag så kommer jag aldrig att bli en skvallrande kafferepstant. Mitt liv fortsätter precis som det alltid har gjort och jag följer anvisningarna inifrån och hoppas och tror att det leder mig rätt. Jag kommer att förbli den som jag innerst inne är och det är trösterikt att ha kommit fram till denna insikt att jag – alla motgångar till trots – förstår att jag inte är en värdelös varelse som man sparkar på hur som helst.

Jag vill inget annat än väl och det är en fin handling att hjälpa och stötta sina medmänniskor så som jag faktiskt gör. Och när det kommer till kritan så är det i slutänden inte den materiella statusen som räknas. Och kom ihåg! Ingen är för mer och ingen är för mindre. Och Förlåtelse är nyckeln – det är en kraftfull tillgång att använda sig av.

En Glad Och Härlig Helg Önskar Jag Alla

~ ♥ ~

Jag med min lille son – året var 1982

Villkorslös Kärlek * Självkänsla * Hängivenhet

Idag får jag till mig budskap om såväl Villkorslös Kärlek som Självkänsla och Hängivenhet.

Den Villkorslösa Kärleken kännetecknas här av acceptans och tillgivenhet och det som ska förmedlas lyder enligt följande:

 

Du är ett älskat barn av Universum. Öppna ditt hjärta och ta för dig av ovillkorlig kärlek. Känn det ändlösa flödet av gudomlig kärlek som strömmar genom dig. Minsta lilla självkritik som du kan känna nu är en konflikt från en omedveten värld som läggs på dig, men som inte är en del av dig och din Gudomliga själ. Den Gudomliga ”Modern” arbetar nu med din själ för att lindra och hjälpa dig med dessa andliga skador och tvivel. Ta emot och låt henne återställa dig till helhet. Acceptera det som är sant och heligt i dig.

Sedan har vi Självkänslan och här gäller det att inte söka bekräftelse och att inte tvivla på sig själv när bekräftelsen uteblir. Du uppmuntras här istället att stå i din fullvuxna andlighet och kräv din rätt till självkänsla genom att lita på det Du känner och tror på. Överge ej dig själv för att få erkännande i stunden. Och var inte rädd för att ta ställning – för när allt kommer omkring så är det på detta sätt som du blir en sann ledare i ditt eget liv.

Och avslutningsvis lite om Hängivenheten: Närvaron av Gud är överallt. Om du känner dig avskuren från den Gudomliga Källan så är det du som avvek. Istället för att fastna i tvivel och fruktan så är rådet här att gå ut och ta in den naturliga världen. Fokusera på skönhet, kraft och helheten som naturen representerar. Andas in det Gudomliga ~ Du är Gud och Gud är i dig.

 

~ ♥ ~ 

‘Heartfully’ – enkaustisk/bivaxmåleri av mig

Ändra riktning ~ så lyder dagens änglabudskap

De förändringar som du upplever är gudomligt styrda genom din nyväckta villighet att öppna ditt hjärta för kärlek och vår vägledning. Du är beskyddad nu och i framtiden – så följ stigen till de lyckliga resultat som du önskar dig.

Detta är ett kort som tyder på att du har ändrat inställning på ett sätt som har gett ditt liv en ny och mer positiv riktning. Ditt gamla sätt att leva intresserar dig inte så mycket längre och du upptäcker att du undviker vänner och sysselsättningar du tidigare drogs till. Du förtjänar en livsstil och en karriär som stämmer bättre överens med det som intresserar och engagerar dig. Änglarna vägleder dig genom denna förändringens tid. Attraktionslagen borgar för att du kommer att manifestera nya underbara möjligheter och relationer.

Ytterligare betydelse som kortet kan ha:  Du inleder en ny fas i livet * Du är på väg att starta upp ett nytt projekt * En graviditet, födsel, eller adoption är möjlig * Något nytt i ditt liv är en välsignelse – även om det inte verkar så nu.