5 Ädla Kvalitéer Hos Människor Som Har Ett Gyllene Hjärta

Människor som har ett så kallat hjärta av guld är verkligen som en välsignelse i någon annans liv. De är som solstrålar i någons själs mörker. Deras vänlighet och medkänsla är alltid där, trots de mörka tider de kanske själva går igenom. De finns främst för att visa kärlek gentemot dem som inte inser det själva. Kolla upp följande egenskaper för att få reda på om du eller någon du känner har ett hjärta av guld!

5 Storsinta, generösa kvaliteter hos människor med ett hjärta av guld:

  1. Naturligtvis tillämpar de och sänder ut kärlek och helande.

Oavsett det förflutna har människor med gyllene hjärtan förmågan att acceptera andra och älska dem som de är. De varken dömer eller håller igen med sin vänlighet mot någon som kommer i dess väg. Du möter en absolut medkänsla och vänlighet i dem. Därför söker sig de sårade, sargade eller fördömda till de här människorna, för de vet att de aldrig skulle bli avvisade. I närvaro av människor med gyllene hjärtan så finner de den helande och läkande kraften som de har sökt efter.

  • De förlåter utan förbehåll.

Människor med gyllene hjärtan har förmåga att förlåta utan begränsningar. De är extremt barmhärtiga, på så sätt att de aldrig ens överger sin välvilja och hjälpsamhet även om de utnyttjas på grund av det. Eftersom de inte kan vara osanna mot sig själva så har de överseende bortom utnyttjandet av de där listiga människorna. Även om de genast berörs av andras beteenden så påverkas de inte av dem.

  • De förfogar inte över avund, agg eller missunnsamhet.

Trots att de utnyttjas av andra så har de inte några elakheter i sinnet. De har ingen tid att hata andra eftersom de spenderar sin energi på att läka människor istället för att hata dem. Bitterhet har ingen plats i deras hjärtan.

  • De tar inte hämnd.

Människor med gyllene hjärtan ändrar inte enbart sitt barmhärtiga beteende mot människor som har skadat dem illa, de kan även förlåta och sluta att tänka på dem också. De har inga planer på att hämnas. I stället tror de att människor gör sådana saker som de gjort av någon viss anledning.

  • Inget tillintetgör dem.

Oavsett hur ont någon annan än gör dem så står människor med gyllene hjärtan resliga, upphöjda och blir aldrig kuvade eller besegrade. Även om de aldrig får ett tack eller någon form av bekräftelse för sin vänlighet kommer de aldrig att upphöra med sina goda gärningar. Ingenting någonsin påverkar dem och de fortsätter att vara och att göra allt i kärleksfullhet, vad än som händer.

Frigör, släpp taget & omvärdera

Idag, denna underbara tisdag, delar jag här i LivsKraftsOrientering- och KonstGalleriInsikten ett speciellt budskap som kommer via dagens dragna kort DETACH ~ Väl bekomme vackra änglar

Ibland hindrar vår självkänsla, eller ego oss från att se händelser tydligt. Det är nu dags att frigöra sig känslomässigt från en situation eller ett förhållande så att du kan ta ett steg tillbaka och omvärdera. Reflektera över hur förhållandet fungerar eller hur en händelse – om det är fallet – har påverkat dig. Är det tillfredsställande? Vilken roll spelar du i dess harmoni eller disharmoni? En ärlig bedömning krävs för att få klarhet och hjälpa dig att bättre förstå vad som kan behövas för att förbättra det hela. Även om omständigheterna redan är bra och tillfredställande så är detta ett faktum att ta fasta på.

Det är viktigt att acceptera att dina tidigare handlingar, beslut och övertygelser har lett dig till din nuvarande situation, oavsett om det är trevligt eller svårt. Vi styr i sanning våra liv i detta jordeliv, men ofta utan medvetet syfte. Genom att granska din situation och ta ansvar för den så kan du befria dig från behovet av att skylla på någon annan person, eller på dig själv eller Ödet. Det finns ingen skuld i samband med detta budskap – enbart klarhet, transparens, tydlighet och självbemyndigande egenmakt.

När du väl har avlägsnat dig från och rannsakat en situation eller relation, kanske bristen av en relation eller annan hjärteangelägenhet, då kommer du att ha bättre möjlighet att avgöra vilket ditt nästa steg kan vara. Kom ihåg att budskapet i detta kort Detach, det vet ingenting om ego. Beslut som skapas, som ett resultat av att dra detta kort, de måste vara rättvisa och balanserade för alla inblandade.

Stay tuned ~

TILLIT – Lita på Din Intuition

Dagens budskap är att Du har en stark koppling till din själs kärleksfulla röst och har tro på din intuition.

När du lyssnar till själens röst, i ditt innersta väsen, då kommer du aldrig att hamna på en väg som inte är avsedd för dig. Men du måste lära dig att lita på den rösten. Genom att hedra den heliga kunskapen inom dig och agera på det, kan du manifestera stora mirakel i ditt liv.

Din intuition längtar efter att bli hörd och varje dag får du möjligheter att testa din tillit för denna realitet. Alltmedan du upplever din resa som människa här i detta jordeliv så är det gynnsamt att vara uppmärksammad på denna ”röst” då den ger sig till känna. Lägg märke till dess innebörd och avvisa nödvändigtvis inte det som kommer till dig som en del av livets flöde, som en del av ett konstant utvecklandet.

När konflikter och utmaningar kommer i ens väg, identifiera då dessa hinder som möjligheter. Man kan också se det som välsignelser i förklädnad. Ju mer du accepterar denna din inre röst och ser den som en säker, trogen och pålitlig källa för vägledande information. Desto lättare blir livet. Tyvärr finns det många saker i denna dimension som du Inte Kan lita på, som vissa människor, och ibland inte ens dina egna ögon. Men oavsett vad så kan du alltid lita på din intuition när den “talar”.

Ha tro och tillit till din egen intuition

Du inser att hinder bara är lärdomar på din väg mot kärlek

Livet i den fysiska dimensionen handlar om din själs evolution. Och nu förstår du att det snabbaste sättet att utvecklas, det är att utnyttja kärlekens energi i allt du gör. Varje dag ställs du inför möjligheter att projicera din kärleksfulla energi – vilken är precis lagom balanserad med förståelse.

Tacka för varje dag som öppnar upp och möjliggör att du blir mer och mer medveten om världen runt omkring dig, vilket ger dig chansen att expandera andligt. Titta på varje upplevelse och person som något unikt att lära ifrån. För det är det som du samtyckte till att göra. Det är därför du är här.

När kunskap som erhålls genom tillämpning av lärdom och integrering av sanningar genljuder inom ditt väsen, då utvecklas du andligt. Det kan vara svårt att utvecklas om man inte tillåter sig själv att gå utanför sin bekvämlighetszon. Det är här som förmågan till tro och hopp testas och du omfamnar övertygelsen om att allt fungerar på bästa möjliga sätt.

Kärlekens kraft är den oändliga, gränslösa sanningen. Med denna kraft påverkas du inte av dömande eller av bitterhet. Med detta förstår, accepterar och förlåter man allt och alla. När du är i linje med kärlek kan du se den gemensamma tråden som går igenom allt och alla; du blir medveten om att allt är en del av en större helhet. Den medvetna befintligheten i att SANNING är större än ditt ego, liksom tacksamhet för varje upplevelse du har, är en viktig aspekt av din utveckling. Din evolution.

2019-02-18 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Se Bara Kärlek

Ett budskap som kan passa bra så här på vår Alla Hjärtans Dag. Se Bara Kärlek ~ Kärlek Är Allt Som Är.

Se bortom det som verkar vara fel, misstag och missförstånd. Se bara kärleken inom varje människa, dig själv inkluderad. Ditt stadiga fokus på den kärlek som varje situation i själva verket bottnar i, för med sig helande, läkande på sätt som du inte hade kunnat drömma om.

Här är en påminnelse från änglarna om att se dig själv, andra och varje situation med deras ögon. När du fokuserar på kärlek faller allt som inte är kärleksfullt bort. Det är som att skruva upp ljuset för att minska mörkret. Kalla på änglarna närhelst du behöver hjälp med att se saker ur en mer kärleksfull synvinkel.

  • Se bortom andras personligheter och egon och se ängeln i dem. Änglarna kan hjälpa dig med detta om det verkar svårt.
  • Förlåt någon eller något.
  • Släpp vrede, smärta eller fördömande och ge detta till änglarna.
  • Ägna dina affirmationer åt det som du önskar, istället för åt det som du är rädd för.

Glad Alla Hjärtans Dag

Lady Nada kommer med uppmuntrande ord


 Detta budskap kommer till dig idag då den Rosa Rosen av Lady Nada, som är en högt uppsatt och storslagen begåvning från högre dimensioner – avseende andlig vägledning – är här för att ge kärlek, helande, styrka, energi och medkänsla åt ditt hjärta. Kanske du har blivit trött, eller utbränd, känt dig deprimerad, arg eller rädd under sistone, vilket har äventyrat ditt själsliga och kanske också fysiska välbefinnande.

Ibland händer det att vårt innersta blir uttröttat av allt kämpande med trötthet, depression och kanske medkänsla och så vidare och vi tycker att vår välvilja och förståelse till trots så är det ändå svårt att egentligen bry sig. Kanske du har överlåtit ditt hjärta och din själ in i någon annans angelägenheter, eller i något annat och känner att dina ansträngningar har tagits för givna eller ratats och valts bort. Eller kanske du bearbetar en stor förlust. Oavsett orsaken så har Lady Nada kommit för att ge tröst åt och hjälpa din själ. Din smärta och lidande kommer att passera inom den närmsta framtiden och enklare och mer varsamt än du kanske förväntat dig.

Anden påminner dig om att komma ihåg att betydande befogenhet och egenmakt kan utvecklas genom alla våra utmaningar. När du känner dig vilsen så kom tillbaka till den där kärleken, som Rosa Rosen utvecklar i ditt hjärta. Många utmaningar du ställs inför är till för att hjälpa dig att växa i din inre förmåga att älska villkorslöst och överlämna till det gudomliga… även i de stunder då saker och ting inte verkar speciellt meningsfulla. Du genomgår utmaningarna bara för att du är kapabel till det, är kraftfull och klok. Det är den perfekta tiden nu att frigöra dig från all skuld och rädsla (all negativitet) från det förflutna. Vet att du är älskad… har alltid varit… och kommer alltid att förbli.

https://www.instagram.com/carinaehlers_artspirit/

The Gift & ett citat av Eckhart Tolle

Här visar jag först min nymålade tavla som bygger på en inre syn jag fick vid ett specifikt tillfälle. När det hände så var jag i ett medvetet tillstånd av nuet, då tankar inte existerade och jag kände mig fullkomligt närvarande hur djupt jag än gick in i mig själv. Mina tankar går genast till Eckhart Tolle och hans fantastiska och storslagna bok; Lev livet fullt ut, och återger här ett citat som minner om vikten att vara närvarande i nuet. Kanske det också kan vara till hjälp angående den frågeställning jag fick i mitt förra blogginlägg om Hur man gör när man förlåter!

Den här målningen är också en av mina chakratavlor och representerar rotchakrat som har den röda färgen. Det är baschakrat, det första av de 7 av våra energicentra👣

“När du blir mer medveten om din verklighet i nuet kan du plötsligt få vissa insikter om varför din prägling fungerar på vissa specifika sätt, till exempel varför dina relationer följer vissa mönster och du kan komma ihåg saker som har hänt i det förflutna eller se dem i ett klarare ljus. Detta är bra och kan vara till hjälp, men det är inte nödvändigt. Vad som är nödvändigt är din medvetna närvaro. Den löser upp det förflutna. Den är den omvandlande kraften. Försök alltså inte att förstå det förflutna, utan var så närvarande du kan. Det förflutna kan inte överleva i din närvaro. Det kan bara överleva i din frånvaro.”

Och så några till av mina senaste målningar…

Kram och en God helg ~


Embrace All Blessings – 30×30 cm – Akryl och därefter olja, på canvas

Förlåtelse ~ Dagens Budskap

Att hålla sig kvar vid förbittring och ilska förhindrar, eller till och med kväver din andliga utveckling. Förbittring är en av de starkaste och mest skadliga av människans känslor! Förlåtelseakten är faktiskt i själva verket en lika otrolig kraftfullhet – som är så stark och har kapacitet att läka och transformera.

Det här budskapet får du nu eftersom det förflutna gör ont och måste läkas. Andevärlden försöker hjälpa dig att ta dig ur den stagnerande energin som dröjer kvar runt gamla sår så att det fördolda, själsliga, livsupplevelserna kan komma upp till ytan så att säga. När dessa tidigare sår har skingrats kommer du att känna dig vitaliserad, återupplivad, energifylld, gladare och mer förenad med dig själv på ett djupare plan. Förlåtelse handlar om val. Det handlar inte om att befria, eller rädda någon från deras tidigare handlingar mot dig; det handlar om att frigöra den ångest och plåga som din själ mäktar med och måste klara av att hantera.

Förlåtelse kräver medkänsla, insikt, vänlighet och vishet. Varje gång du förlåter någon så kommer det att möjliggöra åt dig ett frigörande av positiv energi och som leder mot friskare och mer produktiva strävanden. Varje gång du förlåter, bryter du cykeln av smärta. Förlåtelse gör att du kan bli mindre påverkad och begränsad av lidandet. Du ger dig själv möjligheten att sluta att känna dig som ett offer. Eftersom dessa känslor av vrede och smärta upplöses så återfår du din förmåga att älska, att ha tillit, och har tro kring att allt kommer upp till ytan och då kan du hitta tillbaka till ditt sanna jag och älska dig själv och vibrera på en högre nivå. Att förlåta någon är inte ett tecken på svaghet – det är ett tecken på ren andlig styrka.

Tidigare Liv

Välkommen till fundering kring tidigare liv. Ibland så tänker vi på det förgångna, det som har varit, men dagens förflutna liv handlar inte om ditt eget så jag skulle vilja att du sluter dina ögon, tar ett djupt andetag in genom näsan, håller andan i några sekunder och andas sedan långsamt ut genom munnen. Gör detta samtidigt som du tänker på den eller de älskade som har gått över till andra sidan och som du vill länka dig till idag…

Detta kort dyker upp här nu eftersom din/dina älskade skulle vilja låta dig veta och förstå att de är här med dig nu. Faktum är att de står precis bredvid dig i detta ögonblick. Din eller dina nära och kära delar med sig till dig att himlen, eller den gudomliga dimensionen, inte är uppe i himlen… det är egentligen bara en annan dimension och frekvensnivå, parallellt med det jordiska fysiska planet.

Varje ögonblick, varje dag, har du ett följe av kraftfulla och kärleksfulla skyddsänglar som ser till dig och vakar över dig från deras dimension. De interagerar med dina fysiska upplevelser för att ta med den gudomliga Anden till jordplanet så att säga. Utan Anden skulle den fysiska världen vissna, skrumpna, förtvina, dö och mista sin skönhet. Det är Anden som är livskraftsenergi för allt och alla.

Änglarna och guiderna, inklusive dina nära och kära, som gör dig sällskap är ditt himmelska, typ umgänge. De är dina kärleksfulla supportrar. Precis som alla andra så har även du tillgång till himlens hjälp genom att bekräfta, acceptera och tona in dig, eller som på radion till exempel, ställa in rätt frekvens, med denna Högre Dimension. Meditation, musik, naturvandringar, kreativitet och andra liknande handlingar hjälper dig att medvetet knyta an till dina nära och kära. De är alltid med dig. De är här!

#enksildasessioner #medialabudskap #tarot #certifieratmedium #livskraftsorientering #rådgivning #nynäshamn #landfjärden #stockholmslän #carinaehlers.se

Håll Dig Centrerad ~ helgens budskap

Detta kort kommer till dig idag eftersom anden råder dig att du måste fortsätta att lita på dina egna instinkter och att göra din egen resa, utan att jämföra det med någon annans väg i livet. Var snäll att inte bli avskräckt av bedömningar eller jämförelser. Moder Jord behöver ditt ljus, det som bara kan komma från dig. Om du försöker matcha din skönhet, med vad du uppfattar vara en annan själs skönhet så kommer du att ge så mycket mindre.

Många av oss som är annorlunda och unika har missförståtts, och som barn har många varken blivit bekräftade, uppskattade eller fick något värde överhuvud taget. I stället uppmuntrades vi att anpassa oss, att ändra på oss och vara annorlunda än så som man var, bara för att bli älskad. Detta mönster kan brytas.

Nu är det dags att älska och läka dig själv. Att veta att du är vacker. Du behöver inte ändra på dig för någon annan persons skull. Du behöver i synnerhet inte ändra något kring den som du är inför Universum, Anden eller det Gudomliga. Du uppmuntras istället att bli ännu MER av DIG!

Håll dig centrerad nu och låt dig inte störas av någon annan själ, genom hot, konfrontation, tvivel, svartsjuka eller rädsla. Att hålla dig centrerad innebär att du accepterar ditt medfödda värde och din värdighet, din rätt att existera och blomstra, trivas och acceptera den kärlek som skapade dig som den du är, för att uppfylla ditt gudomliga livs syfte.

Du får nu bekräftelse av Anden att du är på rätt väg. Du behöver inte kollapsa i rädsla eller tvivel för att lindra gammal skuld eller göra andra människor mer bekväma. Det är inte själviskt att du är stark. Som en del av din andliga träning lärde sig din Själ att vara öppen, för att få vägledning och kanalisera healing/helande, läkande. Det här är vad du behövde för att kunna ha förmåga som hjälpare åt andra.

Nu är det dags att balansera det med härdighet, styrka och till och med en del gudomlig envishet! Ge inte upp kring vem, eller den som är du, förbli hela tiden öppen för vägledning, och därmed hitta balansen av kärleksfull visdom som krävs för att utveckla dig själv.

Att hålla dig centrerad betyder inte att du inte längre ger efter. Istället väljer du medvetet att anförtro – i gudomlig kärlek – och bli ännu mer självberättigad. Du är här för att skina ditt ljus åt andra. Ditt ljus står klart och lyser troget, och de som behöver det guidas av dess ljus till din trygga omfamning.

Var stark. Känn din inre skönhet och dina personliga gränser. Du måste känna dig trygg i din förmåga att säga nej likväl som du behöver veta att du kommer att säga ja när ditt hjärta leder dig att göra det. Var sann mot dig själv.

2019-01-25 | Okategoriserade | 1 kommentar.