Hur våra älskade bortgångna hjälper mänskligheten under Corona-viruspandemin

Härom kvällen när jag satt i min egen energi och mediterade fick jag plötsligt kontakt med en nära och kär som gått över till andra sidan. Jag hakade på och följde med i närvarons frekvens och i mitt förändrade medvetandetillstånd kunde jag starkt förnimma själar från andra sidan. Det jag ”såg” var mängder, förmodligen miljoner själar, om inte fler, som omger vår planet och de hade riktat sig mot oss och höll oss i ljus och kärlek.

De var alla sammanlänkade med varandra, som en kollektiv energi, men när jag tittade lite mer noggrant kunde jag se att det var olika individer.

De sjöng en sång, mer som chanting, och i den sången kunde jag känna att de knöt samman vår energimatris då de liksom sydde helande, läkande energi i mänsklighetens tyg. De skickade styrka, kärlek och mod. Jag kände stor vördnad och var helt överväldigad känslomässigt.

”Vi ser er,” sa den stora förenade gruppen till mig. “Vi vet att ni är i fara.”

Jag sa: “Kan ni hjälpa oss?”

De sa: ”Vi kan inte helt rakt och direkt blanda oss i, men vi kan stärka er, vi kan skicka vägledning så att du och andra kommer att fatta beslut som hjälper er att vara så säkra som möjligt, vi kan skicka inspirerande idéer till era ledare, vi kan ge insikter och visdom till era forskare. ”

Jag frågade: “Vad kan vi göra för att lösa detta så snabbt som möjligt?”

De sa: ”Det finns två komponenter i denna prövning; det fysiska och det energimässiga. Era fysiska kroppar bryts ner av viruset och ni måste ta itu med det problemet i materien, vilket är vad era medicinska experter gör.

Den energimässiga komponenten är mer kritisk. Mänskligheten skriver tillsammans ett kapitel i livets bok. Det ni skriver tillsammans blir er verklighet. Ni kan skriva om lidande, rädsla och hjälplöshet som ni alla känner under denna tid, eller så kan ni skriva om hur människor möts för att övervinna denna utmaning och skapa en ny anda av enhet, medkänsla och styrka.

Historien ni berättar är vad som kommer att skrivas.

Börja medvetet tänka på hur ni kommer att diskutera detta i framtiden. Det är det som kommer att programmera er verklighet i nuet.

Sy inte trådar i tyget som du inte vill ha där permanent i väven. Börja väva bonaden med berättelser om hur ni besegrade denna utmaning.”

Jag frågade: “Vad är det för sång som ni alla sjunger?”

”Vi väver kärlek och styrka i väven. Vi lyfter upp er så att ni inte kollapsar. Vi tonar om era själar så att ni kommer ihåg var ni verkligen kommer ifrån och att ni i grunden inte kan skadas av det som sker i materien.”

Jag lyssnade på låten någon minut. Det var obeskrivligt vackert, upplyftande och inspirerande. Jag kände så mycket styrka i sången.

De riktade min uppmärksamhet på energinätet som omger vår planet och som sammansmälter alla levande ting. Det fanns punkter där det flimrade och ändrade färg. Jag visste att det var bräckliga områden. Men det fanns ett yttre skikt med vitt ljus som omgav nätet och gavs ny energi.

Jag visste att vi fick, och får stöd av den andra sidan, och jag visste att allt i slutänden kommer att bli okej för mänskligheten. Kom ihåg att vi är själar – som har en fysisk, mänsklig upplevelse. Ingenting kan släcka ut vårt ljus. Kroppen kan drabbas men själen förblir, som alltid, intakt.

FULLMÅNE 8:e APRIL, 2020 – SUPERMÅNE I VÅGEN

Efter den långa vintern är det dags att luta huvudet bakåt och yla mot den Rosa Fullmånen den 8:e april, 2020 i Vågens tecken. Efter att ha uthärdat det som varit under flera veckor så kanske många av oss gillar att få skrika ut, vråla och klaga. Gå vidare och släppa taget kring den här Fullmånen. Det är ett bra sätt att uttrycka sig själv. Med denna fullmåne kanske du känner dig mer energiskt laddad och kan vara redo för det. Gör så mycket du kan av djupandning och meditera om möjligt, för det är hjälpande och lugnande att stilla sitt sinne under denna period.

Detta är årets närmsta och största Super Måne. Så vi kommer att ha mer energi än någonsin. Denna fullmåne, Super Måne, börjar sent på kvällen tisdagen den 7 april på vissa ställen på jorden och kommer att vara i full blom, onsdag natt den 8:e april.

Detta är en underbar tid på året eftersom det ger uttryck för tillväxt och återfödelse. Denna fullmåne kallar på oss så att vi ska vara medvetna om våra inre djupaste önskemål. Att leva i rädsla eller negativt tänkande är skadligt för ditt andliga, själsliga och sinnliga jag. Håll dig motiverad och försök att inte dras in i pandemins drama. Lita på att dina änglar, guider och hjälpare från andra sidan är med dig, som vakar över dig och hjälper dig – samtidigt som du hjälper dig själv – att komma igenom den här situationen. Använd Månens energi för att öka ditt dynamiska spirituella jag.

Varför är Fullmånen i April rosa?

Trots sitt namn blir den rosa månen faktiskt inte rosa i april – i själva verket så ändrar månen aldrig sin färg.

Rosa Månen har sitt namn från rosa blommor som kallas Vild Krypflox och som blommar på våren. Månen är också känd som Ägg Månen på grund av vårens äggläggningssäsong. Båda namnen, rosa och ägg, indikerar groende frön och explosionen av den ljusa skönhet som finns i floxen (rosa) och andra blommor som spricker ut inför vårens debut.

Med Fullmånen i april kommer en ny början, ny tillväxt och den perfekta möjligheten att ta kontroll över ditt liv. Det är dags att utnyttja den medfödda förmågan av kraft som du förfogar över anseende ditt andliga jag.

Oavsett vilka omständigheter du har kring dig på din väg så är du på din väg och varje dag tar du ytterligare ett steg på den vägen. Du rör dig framåt på din andliga resa och det är inte till din fördel att blicka tillbaka. Det förflutna är över och det är dags att vara här och nu. Oroa dig inte för framtiden. Var bara uppmärksam på var du är på din spirituella väg NU.

Att ställa oss följande frågor kan hjälpa oss att anpassa oss, och tona in på sådant som universum vill att vi ska se.

  • Hur mycket är för mycket?
  • Var drar vi linjen? Vilka är riskerna med att göra det?
  • Hur skadligt eller beklagansvärt vill vi ha det, och hur långt är vi villiga att gå för att få det så?
  • Är lagom någonsin tillräckligt?

Ingen vet svaren förutom vi själva, och det kan vara en fördel och välgörande att ta några minuter för att ärligt ställa dessa frågor till sig själv.

Låt Din Själs Diamant få Stråla.

Denna tid på året är fylld med rosa helande energi som kan öppnas för att ta emot och omfamna dess majestät och härlighet. Använd den här tiden för att föreställa dig helande och läkning åt hela jorden. Du spelar en viktig roll i denna värld genom att föreställa dig och skicka ut kärleksfull energi. Underskatt aldrig detta.

Denna rosa månen uppmanar oss att andligt kasta bort de döda delarna av vintern från våra själar och ge plats åt den nya tillväxten som frisläpps vid denna heliga tid. Det här är definitivt en av de mest andliga tiderna på året och kan användas för att hjälpa var och en av oss just nu.

Detta är din möjlighet att främja din själs-tillväxt. Låt inte detta ögonblick gå dig förbi. Det är lätt att säga att jag gör det imorgon eller nästa dag eller nästa dag, och snart kommer du att upptäcka att tio år har förflutit, och du undrar vad du gjorde med ditt liv under den tiden.

Använd energin från denna fullmåne för att blomstra precis som vårblommor och fortsätt att bli djupt rotad i att förändra ditt liv och bli en vänlig själ som välsignar denna värld. Precis som änglar och älvor skickar välsignelser när de far förbi, låt detta få bli din gåva till alla i ditt liv. Ditt ljus lyser och det sänder ut en stråle till världen.

~ En Ny Vår Nalkas * I Ljus och Kärlek ~

Är Du En Gammal Själ – 16 tecken som ger en indikation

Hur vet du om du är en så kallad gammal själ? Finns det skillnader i karaktärsdrag, egenskaper eller beteenden? Vilka tecken kan jag leta efter som kan hjälpa mig att hålla isär skillnaden? Generellt sett är vi alla gamla själar, men några av oss har varit här längre än andra. Ordet ”gammal” är bara relativt i förhållande till tid. Eftersom tiden är linjär och våra själar är eviga så torde 10. 000 år vara ett ögonblick. Dolores Cannon tror att vi måste inkarnera många, många gånger som andefattiga föremål, eller som växter och djur, innan vi kan bli människor. Därefter, som människor, behöver vi alltjämt inkarnera många, många gånger för att lära oss allt genom de lektioner som vi kom hit för. Till exempel var vi alla tvungna att vara en luftmolekyl och en vattendroppe för att lära oss hur det är att arbeta tillsammans som EN.

16 Aspekter Som Visar Om Du Är En Gammal Själ

  1. Du förstår många av livets djupare lärdomar.

För vissa människor är det svårt att greppa att barnets själ kan vara mycket äldre än hans eller hennes föräldrars själar är. För dessa specifika människor är detta ett tecken på att deras själ kanske kan vara yngre än din själ. När du börjar förstå varför du fortsätter att inkarnera till den tre-dimensionella verkligheten blir den rätt lik filmen Groundhog Day, där Phil vaknar upp varje dag för att ta reda på att det fortfarande är 2 februari, till han lär sig att avlägsna sitt ego och börjar göra goda gärningar för andra.

När du inser att tid, rum, energi och materia är 3-dimensionella skapelser, blir teorin om tid irrelevant, och följaktligen blir också teorin om hur gammal din själ är irrelevant.

Men för att förstå hur gammal din själ kan vara, så fortsätter vi!

2. Du har kontakt med dina naturliga förmågor eller har en extrem fallenhet och intresse för dessa.

Vissa människor är födda med synnerligen speciella medfödda förmågor, som exempelvis exceptionella healing-förmågor eller mediala, psykiska- och andliga förmågor. Dock har vi alla begåvats med inre medfödda förmågor men som tyvärr vanligtvis glöms bort vid sjuårsåldern. Så den faktiska sanningen är att vi alla förfogar över dessa förmågor, men en gammal själ är mer i linje med hur man får tillgång till och implementerar dessa förmågor i mänsklighetens namn. Om du inte har någon speciell förmåga men har ett starkt intresse för dem, då är det helt enkelt din själ som försöker göra dig påmind om dessa, vilka du kanske kan ha haft under en tidigare livstid.

3. Du blir andligt, spirituellt medveten.

Alla är rent medvetande, men många människor har svårt att förstå vad detta betyder. Din själ är rent medvetande och kärlek. Den har en unik förståelse för hur matrisen (the Matrix) hanteras på denna planet och förstår att allt som vi gör gemensamt kommer att bidra till att underlätta andras uppvaknande.

4. Du förstår vikten av förlåtelse.

Vissa människor är gamla själar men som fortfarande har mycket att lära sig för att de är fångade i boxen av sina ideologier, är envisa eller har inte lärt sig betydelsen av förlåtelse. Genom att förlåta dig själv och andra kan vi frigöra all karma mellan dessa människor.

5. Du kan transcendera egot.

Det är nästan omöjligt för någon att helt oförfalskat transcendera egot 100% av tiden – att vara medveten om vårt ego och hur det hanteras mot enhetsmedvetande – det är ett säkert tecken på att vara en gammal själ. Fast å andra sidan så finns det inget ego. Under din livsåterblick kommer du att återuppleva ditt ego igen och se hur det påverkade såväl andra som dig själv. Just då, på denna plats i “tiden” kommer du förmodligen att göra ett själskontrakt i hopp om att övervinna egot och försona eller gottgöra alla egoprolem som du hade i din tidigare inkarnation.

6. Du är kapabel att transcendera materialismen.

Pengar och materialism är produkter från den tre-dimensionella verkligheten och det är lätt att ge efter för och rätta sig efter materialismen, särskilt när det exponeras mitt framför ögonen genom reklam, programmering och kompisars grupptryck. En äldre själ inser att pengar inte finns på andra sidan och det förminskar i allmänhet den som vi i grund och botten verkligen är, som andliga varelser. Gamla själar kommer i allmänhet att använda pengar som ett verktyg för att antingen hjälpa till att underlätta deras egna andliga utveckling, genom andliga retreat, eller kanske genom att skapa ett påkostat feng shui-hem som pryds med andlig innebörd – i motsats till de mest exklusiva möblerna. De kan också använda sina pengar för att hjälpa andra som är mindre lyckligt lottade.

7. Du kan förstå konceptet att din kropp är ett hölje för din själ.

Innan du föddes valde du inte bara dina föräldrar, du valde också dina livssituationer och utmaningar som skulle hjälpa till att underlätta för din andliga utveckling – alltmedan du gottgör och försonas med all karma från tidigare. Kroppen som du befinner dig i för närvarande är helt enkelt ett kärl för din själ. Ditt namn är den som din själ för närvarande knyter sig an till, men under tidigare livstider hade du många olika namn och du har levt många tidigare liv som antingen en manlig eller en kvinnlig person. Ditt namn och titel är båda associerade med egot, eftersom du i slutändan är oändligt medvetande och vi alla är i samma team.

8. Du verkar ha en speciell länkning till epoker långt innan du föddes.

Har du någonsin sett en gammal film, eller sett några konstverk från en viss tidsepok som har ett samband med den eran? Då är det sannolikt så att du levde ett tidigare liv under den tidsperioden och det här är ditt cellminne som påminner dig om detta.

9. Du har en förståelse för vad du behöver göra för att fullfölja din andliga utveckling.

Bara genom att ha nått så här långt så är du mer vaken och lyhörd än de flesta på denna planet är. Du har en förståelse för universella lagar och vad som finns kvar att göra på ditt själs-kontrakt. Och även om du inte är specifikt säker på någondera av dessa saker som ska göras så kommer ditt högre jag och guider/andliga vägledare att fortsätta leda dig i rätt riktning.

10. Du har en stark känsla av att “hemma”, det är inte jorden.

Har du någonsin – utan någon särskild anledning – tittat på ett slumpmässigt område på himlen och stirrat på en okänd stjärna? Känner du en speciell koppling till specifika stjärnsystem, som Plejaderna eller Orions Bälte? Gör krig och korruption dig obehaglig till mods, ja eftersom de inte fanns där som du ursprungligen kom ifrån? Är du en av de själar som frivilligt kom hit under denna speciella tidpunkt för att hjälpa till med jordens uppstigning (ascension)? Om du svarade ja på någon av dessa frågor, är det möjligen så att Jorden inte är din hemplanet.

11. Du tenderar att vara mer ensam.

Stigmatiseringen av ordet ensam är ofta nedlåtande, men de som är gamla själar söker bara efter andra fragment av sig själva, och kommer ofta att distansera sig från yngre själar som behöver fler inkarnationer till det tredimensionella planet. Eftersom det finns tröst och gemensamma nämnare bland likasinnade, äldre själar så söker de sig till varandra för de hjälper och underlättar i den gemensamma andliga utvecklingen.

12. Du har en rebellisk natur.

Oavsett om du är upprorisk avseende religion, lagar eller något annat så är detta ett tecken på att din själ känner till de enda sanna lagarna … Universums Lagar. Medan du ändå respekterar resonemanget och avsikten bakom lagar och religion så kanske du inte känner dig tvingad att använda dessa som absoluta lagar. Du vet att det finns en uppsättning högre lagar – vilka är avsedda att underlätta får vår andligt, spirituella väg och utveckling.

13. Du har en djup och stark önskan att uppnå sanning och inre vishet.

Många gamla själar kan lätt genomskåda de lögner som de har lärt genom religion, politik och våra utbildningssystem. Medan de inser att de alla är ett med universum, vill de också att sanningen lyfts fram för att hjälpa andra människors uppvaknande. De fortsätter också att söka kunskap inom de andliga, metafysiska och esoteriska områdena och kommer att införliva denna information mycket lättare än vad de lärde sig i skolan.

14. Du styr och kontrollerar inte över andra.

Äldre själar är mer accepterande, inte bara inför andra människor, utan också kring olika omständigheter. Medan du till exempel inte godkänner korruptionen inom politiken så förstår du ändå hur korruptionen kommer att hjälpa till att väcka, eller att andra får upp ögonen för sanningen. Du respekterar andras fria vilja och är mer benägen att använda takt än att muntligt beordra över andra och deras livsväg. Du är mer av en lagspelare än något annat.

15. Du känner en skillnad mellan dig själv och den “verkliga världen”.

Alltmedan du transcenderar egot och materialismen så upplever du att du lever en annorlunda form av livsstil. Samtidigt som den här livsstilen är unik för din nuvarande inkarnation så verkar det också vara en bekant och familjär färdriktning.

16. Är du nyfiken på om du är en gammal själ eller inte.

Många unga själar skulle inte ställa den här frågan – eller i alla fall vara mindre bekymrade över den. Även om många äldre själar, av olika anledningar, inte heller är berörda så “vet de” att de är gamla själar, men det är trevligt att få bekräftelse som stämmer överens med ens andliga utveckling. Det är mycket kunskap som vi har lärt oss under alla våra livstider, och som alla har kulminerat till just denna inkarnation. Alla dina tidigare livsinkarnationer är inbäddade i ditt cellminne och kan återkallas genom regressioner från tidigare liv. De flesta av människorna på denna planet är gamla själar, men många förblir “sovande” och har fortfarande mycket mer att lära sig och kommer att behöva ytterligare flera inkarnationer på ett tredimensionellt plan.

Källa: In5D

Måndagens Tarotkort ~ Narren 0

Nollans kort Narren i leken representerar allt som är nytt, friskt och innovativt. Under medeltiden var domstolspersonen någon som inte förväntades följa samma regler och konventioner som alla andra och var därmed fri att vara spontan och kreativ. Han skrattade för att han var enkel och naiv men i verkligheten är det han som får det sista skrattet eftersom det är de egenskaper som upprätthåller honom och ger honom glädje. Kortet påminner oss om kraften i att anta en barna-liknande enkelhet och varnar oss för att vara cyniska. Det finns många människor som har uppnått stora saker helt enkelt för att de inte lyssnade på någon som sa till dem att det inte var möjligt. Kortet kan emellertid också varna oss för häftighet och barnslighet. Att gå ut i det okända kan ge dig äventyr och spännande nya möjligheter, men kan kanske också få oss att hamna i problematiska situationer som i sin tur kan resultera i att du vänder tillbaka till din utgångspunkt med svansen mellan benen!

Dock, då Narren i andliga frågor representerar idéer och tankar som strävar efter att upphöja sig, överskrida de begränsningar som finns i detta jordeliv – bara inom parentes – så kan ett råd vara att ändå inte ge upp. Vidare så kan Narren inom de materiella frågorna avslöja dårskap, excentricitet, till och med mani. Även en plötslig, oväntad impuls av något slag.

Ett förslag till tolkning: Varje resa börjar med det så viktiga första steget och här bekräftas att det är dags för dig att ta ett modigt språng i din tro. Men var förberedd då du gör detta. Ett nytt stort äventyr väntar och kan vara något att se fram emot. Det sker nu en stor förändring inom dig. Vi knuffas ständigt framåt i livet. Ibland kan det vara skrämmande när vi står inför ett nytt äventyr eller en ny riktning. Bli inte orolig om du känner dig vilsen under den här tiden. De flesta av oss är rädda för förändring och stannar där de är. Vet dock att du genom din egen inre guidning, vishet och självtillit kommer att bli självgående framåt på en positiv och livsförändrande väg. Anpassa dig inte efter vad samhället eller andra förväntar sig av dig just nu. Det är ditt eget äventyr så se med ett barns fräscha ögon. Lev, lek och älska.

Om du alltid säger “vi får se”, händer det aldrig någonting. – Nalle Puh

~ Ha en Bra vecka alla ~

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Söndagens Kort ~ Månen 18

Tarotkortet Månen har länge varit en symbol för illusion och förtrollning. Dess hänförande strålar sades vara orsaken till galenskap och villfarelser. Månkortet representerar de tidpunkter i våra liv då vi möter vilsenhet, oro och tvivel. Att inte veta är skrämmande; inte bara för att det får oss att känna oss ur balans, kontroll och även sårbara, utan också för att osäkerheten kan låta våra fantasier skena iväg helt okontrollerat, fabricerar demoner och hemska eller kusliga förutbestämmelser som kommer att drabba oss. Det som är att lära genom detta kort är dock främst att vår rädsla mestadels är påhittade fantasier, och våra vanföreställningar i regel är självbedrägerier och för ens egen vinning.

Utöver det ovan nämnda kan vi i detta kort se egenskaper som emotioner och känslighet, och att ingenting i livet är stillastående. För vi lever i en värld av ständig förändring och en sak är säker; allting förändras. Det kan här vara dags att möta Din värsta fruktan – och Se de beskuggade sidorna av din själ. Du måste lära att konfrontera det som du har undvikt. Det finns ljus i slutet av tunneln. Lägg märke till – att om du slutar förneka ditt förflutna och tillåter tårarna att få falla som ”de” vill så kommer du att upptäcka diamanter i din själs skattkista. Detta är en reningsprocess för att tvätta bort det som en gång undveks och ignorerades. Detta kort indikerar att det här är en tid när din mediala känslighet kan bli intensiv. Lär att öppna upp för detta, eller ”skruva ner” om nödvändigt – för din kropp kan vara som en stor medial antenn nu. Moder Jord kan hjälpa dig i denna process som är en period av förändring, känslighet och läkning.

Torsdagens Tarotkort ~ Fem i Stavar

Fem i stavar handlar om konflikter, konkurrens och förtretliga problem som inte verkar vilja försvinna. Vårt behov att fajtas bara för att vinna över andra kan komma utifrån en hälsosam plats, men oftast härrör det från en plats av rädsla inom oss. Vi kan till exempel känna behovet av att skydda gamla beteendemönster, eller ideal och värderingar som är föråldrade. Dessa borde vi istället frigöra oss ifrån – snarare än att försvara. Om vi ibland känner att våra egon behöver skyddas så kan känslor av underlägsenhet också orsaka att vi väljer kraftmätning och bråk. Det kan vara svårt att ignorera uppmaningen om att slåss, och särskilt om vi känner oss hotade eller om vi bara älskar det där surret av adrenalin. Det är emellertid viktigt att hålla koll på vad som triggar igång oss i livet och fråga oss själva om dessa händelser verkligen är viktiga nog att ägna sig åt. Det är trots allt bättre att använda ens energi för att arbeta i riktning mot en plats av inre frid och harmoni om möjligt – snarare än ett tillstånd av konflikt.

Tolkning vid en tarotläggning är såklart individuell men förslagsvis kan man tyda enligt följande: Här är en stagnation i flödet och istället för ett tillstånd av lycka så kan livet mer eller mindre kännas som en börda. Men då – hur frestande det än verkar – handlar det om att inte ge upp. Inga problem varar för evigt i detta jordeliv och hur mörkt det än verkar se ut så kommer alltid en vändning. Du kommer åter att bli förmögen att vända det hela till konstruktivt tankesätt och beteende, istället för det destruktiva. Du kommer att bli redo att möta situationen och även göra något åt det hela.

Tolkningsbegreppen handlar om: Stridigheter. Otillfredsställda begär. Kamp. Tävling. Fientlighet. Arbete. Våldsam stridighet. Våld. Motstånd. Omvänt ~ kan det handla om: Skojeri. Motsägelser. Komplexitet. Inblandning. Varning för obeslutsamhet. Längtan. Önskan. Åtrå. Begär.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Dagens Tarotkort ~ Två i Mynt

Tarotkortet Två i Mynt (Pentakel), är kortet som representerar att följa strömningarna, vara i flödet, eller “Go with the Flow”. Det är den känslan av lätthet vi upplever när vi tar oss an något och gör det så bra att det känns som om vi seglar fram i livet. Vi försöker inte driva på eller ändra något i flödet och dess “strömmande flod” utan flyter bara med i den. Men det faktum att det finns Två Mynt här, antyder att vi kan ta oss an mer än en uppgift åt gången och skickliga nog att hålla många bollar i luften. Att vara i detta flödestillstånd och med enkelhet kunna jonglera våra uppgifter smidigt och lättsamt, det gör att vi känner att vi är i linje med livets utvecklingsprocess.

Ur ett annat perspektiv kan det även handla om transformation, en förändring till det bättre på alla möjliga sätt. Eftersom förändring ibland kan verka svårt att hantera så kan det här krävas vaksamhet, så att vi inte faller. Ha dock i åtanke att ur förändring kommer kraft och ny energi. Ha tillit till processen och precis som ormen – ur en symbolisk synvinkel – kan det finnas behov för oss att krypa ur det gamla skinnet någon gång eller så.

Våra liv är i en ständigt pågående förändringsprocess, viket möjliggör för oss alla att växa och utvecklas på våra inre plan. Detta är mycket berikande och det enda som behövs är tillit till att allting är i sin ordning och vi är alla på ”rätt plats” i livet. Vi är oändliga förmågor, är flexibla, anpassningsbara och fixar med lätthet det som verkar omöjligt.

Tolkning: Förändring. Ömsom vinst eller förlust. Svaghet eller styrka. Svårighet med igångsättande av nya projekt. Besvärliga situationer. Flitig, men ändå opålitlig. Simulerad njutning. Forcerad munterhet. Brev. Meddelande.  Omvänt: Besöka vänner. (Kanske inte just nu, i virustider.) Angenäma förändringar. Harmoni. Litterär förmåga. Fallenhet att hantera situationer.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

Söndagens Tarotkort ~ Kung i Svärd (även the Knight)

Kung i Svärd representerar rättvisa och etik, det ultimata i logiskt tänkande och resonemang. Kortet pekar på den del av oss som kan se, förstå och lösa alla problem enkelt och utan besvär. Vi kanske betecknar Kungen av Svärds egenskaper till andra, sådana som myndigheter: “De” är smarta, “De” är artikulerade, “De” är de som kan lösa problem och förändra nationer. Ändå representerar detta kort den bedömning, intellekt, förutseendet och försiktighet – som finns i var och en av oss.

Eftersom Kungen av Svärds mentala kapacitet är stor så betraktas detta kort som kraftfullt och effektivt när du känner dig upprörd eller vilsen. Ändå, till skillnad från så många så kallade “stora” tänkare, är han också rättvis och etisk, vilket gör honom jämförbar med den typ av domare eller ledare som världen så väl behöver idag. Kung i svärd kan betyda att du snart kommer till en viktig insikt, eller att du kommer att ta reda på något som är viktigt.

Detta kort kan även tyda på den rebelliske tonåringen som rasar mot världen och all dess orättvisa. Han talar rakt på sak utan att ta hänsyn till konsekvenserna, exempelvis såsom att skada människors känslor. Det här kortet kan representera en del av oss själva som inte vill släppa vår vrede och erkänna att det som är bakomliggande kan vara sårbarhet eller en känsla av att vi agerar utan fattning. Dessa känslor kan ha kommit från en tid då vi kritiserades eller blev underkuvade, vilket fick oss att känna osäkerhet och att undertrycka en del av vår livsenergi. Men om vi kan vända det här kan vi utnyttja denna energi och använda den till vår fördel. Vi kan då vara i en bra position för att rätta till några av de felen i våra liv eller till och med i världen, och använda våra starka röster för att tala på ett mer övervägt, medkännande och effektivt sätt.

Tolkning: En aktiv och bestämd person. Erfaren. Auktoritär. Behärskad. Befallande. Professionell. Mycket analytisk. Rättfärdig. Kraftfull. Överlägsen. En person med många idéer, tankar och planer. Tapperhet. Händighet. Hjältedåd. Omvänt: En person som kan driva ett ärende till ruinens brant. Grymhet. Konflikt. Själviskhet. Sadism. En som orsakar onödig oreda och sorg. Perversitet. Oförmåga. Oförskämdhet. Dispyt (eller fördärv) över en kvinna. Impulsiva misstag. Högfärdig dåre. Anspråkslöshet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/
Jag önskar er alla en fin söndag och själv väljer jag Kärlek istället för Rädsla.

Dagens Tarotkort ~ Två i Bägare

Två i Bägare är ett kort som står för sammankoppling, en sammanlänkning av något slag. Det representerar vanligtvis en förening mellan två personer, men kan också vara fusionen av två sinnen eller av två idéer. Två i Bägare är ett av de där oumbärliga, essentiella typ – ”du kommer att träffa en lång, mörk-främling-tarotklichéer!” Det kan sannerligen signalera om en romantisk attraktion, antingen för närvarande i ditt liv eller att det så småningom kommer att bli verkligt för dig. Kortet kan också representera konsten att hjälpa varandra: ett tillfälligt möte av två själar, som hjälper varandra en bit på vägen och njuter av varandras sällskap. Kärnan i detta kort är förbindelse/relation/koppling. Det talar om samförståndet, enheten av två aspekter och de gåtor, problem och uppgifter som detta för med sig. För att två själar, två sinnen eller till och med två separata delar av oss själva ska kunna sluta upp till en enhet så kan det behövas några korseldar eller en del smärta. För då blir vi mer härdade och ”elastiska” vilket möjliggör att vi enklare kan ta emot mer framstående och nobla människor, väsen, med mera. Vi blir kapabla att ta in mer än enbart sådant som kommer från oss själva. Hur som helst så återspeglar kortet försoning också, eftersom de båda halvorna kastas isär, och tillbaka tillsammans i dansen mot harmoni.

Betydelse ur lite annan synvinkel: Konkret så refererar Tvåan i Bägare till något ganska positivt, för det är ett av de mer gynnsammaste av korten i tarotleken – avseende relationer, vare sig det handlar om romantiska, men även affärsrelationer eller på annat sätt. Det antyder att ett nytt partnerskap är på gång, och det kommer att skapas med balans, respekt och ära.

När Tvåan i Bägare dyker upp så är det en indikation på ett partnerskap som bygger på styrkan, en stark koppling och ett balanserat och jämnt partnerskap. Utbytet av bägare antyder att varje inblandad parts känslor sammanflätas med den andres, och varje aktörs känslor har djupgående påverkan på den andre. Här indikeras att det handlar om ett kraftfullt och stabilt par, och glädjen över att två blir en.

Tolkning och dess begrepp handlar om: Kärlek. Begynnande eller förnyad vänskap. Passion. Strålande glädje. Varm vänskap. Förening. Engagemang. Förståelse. Samarbete. Partnerskap. Äktenskap.    Omvänt: Otillfredställd kärlek. Falsk vänskap. Oroliga relationer. Skilsmässa. Separation. Ogynnsamma begär. Vårdslöshet. Utsvävningar. Frosseri. Överdåd. Motstånd. Missförståelse.


Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

~ The joy of two becoming one. ~

Fredagens Kort ~ 16 Tornet XVI

Betydelsen av Tornet är enkel men ibland en indikation om osäkerhet, instabilitet och kanske något ouppklarat bekymmer. Det står för dramatisk omvälvning och förändring i ens liv. Kortet visar en ödeläggelse där ett torn försätts att krascha ner av blixtnedslag, vilket representerar en plötslig och kanske ett dramatiskt bakslag i tur, eller i framgång eller lycka. För dem som inte gillar skiftet som antyds i detta kort kommer inte att bifallas – eftersom förändringar ibland inte ger oss tid att anpassa oss till läget, då vissa situationer kan vara abrupta, plötsliga och komma utan förvarning. Men ibland är det precis vad vi behöver: att skakas om, eller att få en så kallad vakna-upp-signal. Även om det kanske inte alls känns så, då när det händer, är det ändå tider som dessa som kan vara de mest fördelaktiga för oss.

Betydelse ur lite annan synvinkel: DE SPRÄNGDA TORNEN, eller GUDENS HUS. Detta kort tillskrivs det hebreiska bokstaven Pe, som betyder mun. Kortet – som ger möjlighet till två tolkningar i en – är en manifestation i sin otäckaste form, av ren ödeläggelse, en rasering av gamla etablerade Aeon av blixtar, lågor och krigsmotorer. Den andra tolkningen hämtas från kulturen Shiva. Överst på kortet visas Shivas Öga. Enligt detta representerar kortet perfektion, perfektion av förintelse genom frigörelse från det organiserade livets fängelse. Duvan och ormen representerar de feminina och maskulina impulserna. På Schopenhauer-språket, “Viljan att Leva och Viljan att Dö.”

Tolkning och dess begrepp här handlar om: Fullständig och hastig förändring. Nedbrytande av gamla trosföreställningar. Lämnandet av gamla förhållanden. Avbrytandet av en vänskapsrelation. Åsiktsutbyte. Oförväntade händelser. Konkurs. Nedgång. Stabilitetsförlust. Trygghetsförlust. Omvänt: Fortsatt förtryck. Följa gamla hjulspår. Leva i slentrian. Oförmåga att få till en betydelsefull förändring. Att vara fångad i en olycklig situation.

Det finns såklart ytterligare betydelser när detta kort dyker upp i en läggning och utifrån den specifika situation som visar sig där och då kan andra saker och ting komma i dagern. Inget är hugget i sten som vi vet!

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * För mer info: https://carinaehlers.se/

~ Jag önskar en fin dag ~