Dagens Tarotkort ~ Åtta i Stavar

Detta tarotkort påminner oss om de mer djupare aspekterna bakom våra livsresor. När det här kortet dyker upp är det för att påminna oss om att ta en paus, hämta andan och fråga varför vi sysslar med det vi gör och om det är en del av vårt djupare syfte här i detta jordeliv. Vi ombeds att forma mer av en relation mellan våra yttre och inre resor och inte bara vidta åtgärder för sakens skull.

På sätt och vis kan kortet också symbolisera världens problem och att lära känna oss själva lite bättre. Vid dessa tillfällen kan vi känna att vi har tagit ett kliv utanför vår vardagliga existens och inhämtat mer meningsfullhet in i vår atmosfär. På vår livsresa faller ibland bara olika delar av livets pussel på plats och vi kan förstå vårt förflutna lite mer, vår nutid är mer meningsfull och vår framtid blir mer spännande. Under resans gång så kan det ibland vara så att bara en del bitar av livets pussel på plats, då vi förstår vårt förflutna lite mer och vår nutid blir mer begriplig och framtiden blir mer spännande. Vid sådana tillfällen kan vi känna en fantastisk känsla av tidlöshet – en insikt om att våra dagliga påfrestningar och bekymmer är övergående, men ändå är hela bilden så meningsfull. Åttan i Stavar symboliserar de tider då dessa bitar faller på plats – bitar som, när de sätts ihop, bildar det vackraste pusslet som är vårt liv; vår rika gobeläng.

Ytterligare betydelse kan vara:

Du är otålig, något viktigt är på väg att hända. Kortet står oftast för förväntningar.

Kortet kan också stå för en resa, nya vänner och nya erfarenheter. Det som sker, det sker snabbt och till din fördel.

Ibland kan kortet stå för en beundrare eller en snabb kärleksaffär. Spänningen finns i luften.

Ibland står kortet för chatt, meddelande via Internet eller ekonomiska transaktioner via internet.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. 

Åttor står för nya perspektiv samt resultatet av ens ansträngningar.

Allmän betydelse – Kortet symboliserar aktivitet och fart, kombinerat med stort hopp eftersom ett lyckligt slut närmar sig. Kortet står även för kommunikation, meddelanden över avstånd, snabbhet, snabba beslut och handlingar.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Intuitionen visar vägen till högre dimension

Världen så som vi känner den är nu på något sätt på väg att upplösas, försvinna för att ge rum åt något nytt och bättre. Det är en omvälvande förändring för alla och på lite sikt en bättre värld att leva i. Det som många av oss för närvarande bevittnar är en undergång av de bedrägliga och dess inflytande på oss människor. Detta upplevs av många som något fasansfullt och omskakande. Som en apokalyps helt enkelt. Hur mörkt det än verkar vara för närvarande så kommer ändå detta mörka och tunga slutligen att ge vika, och det ljusa och lätta kommer att få vår värld att fortsätta på ett högre plan. I högre och renare vibrationer. De mörka utsågs för att sprida negativitet och rädsla men deras tid ska snart vara över och vi ser deras kollaps.

Låt mig här få förklara min ståndpunkt kring det mörka och det ljusa. Mörker och ljus i denna bemärkelse kan enklast förklaras som energier och med ljus menas skaparens vibrationer och frekvens som levereras genom hela skaparens universum och genom alla varelser. Beträffande mörker så behöver det nödvändigtvis inte handla om negativa energier eller vad vi kan uppfatta som entiteter, “spöken” eller något sådant. Jag talar istället om ljusets motsats, begränsningarna, gränserna, blockeringarna och där skaparens vibrationer inte flyter. Jag talar om begränsningarna inom var och ens varelse och verklighet, vilket kan kännas igen som negativa tankar och känslor. Mörkret består i allt det som skapar åtskillnad mellan oss själva och skaparen. Dessa energier och frekvenser finns oftast inom vårt varande och är skapade av oss själva.

Hur det än må vara för närvarande så kommer jorden att lyftas upp till en högre frekvens. Rädsla kommer att försvinna, både från vårt individuella och från det kollektiva medvetandet och ersätts med kärleksfullhet. Människans uppfattningsförmåga har – på denna tredimensionella resa – tillkommit genom de fem fysiska sinnena, syn, lukt, smak, hörsel, och känsel. Genom dessa sinnen har vi varit synnerligen kontrollerbara. Vi har mer eller mindre endast haft kännedom om det som vi fysiskt blivit utsatta för. De mörka har känt till detta och försett oss med den information – inte sanningen – som de ville att vi skulle få veta.

De bestämde vad vi skulle få se och hur vi skulle influeras av informationen enligt deras agenda. De visste att vi var mottagliga för rädsla. Vårt mänskliga ego fylldes på med rädsla. Det vi ger vår uppmärksamhet åt i den tredje dimensionens låga frekvens är det som ger oss vår uppfattning om världens beskaffenhet. Det som vi påverkas av.

Dessa mörka influensers försäkrade sig om att vi la vår uppmärksamhet på mörka och skrämmande ämnen och därmed blev vårt liv begränsat och kontrollerat av rädsla.

Det här är hur vår jord kom att formas. Detta är samspelet mellan ljus och mörker, yin och yang och som kom till denna materiella värld – för oss att uppleva och för att lära oss om den sanna och äkta kärleken. Denna jordiska resa har inom sinom tid fört oss bort från mörkret.

När våra bröder och systrar inser de mörkas falskhet och svek kommer de att bli fyllda av vrede. De blir rasande och kommer att vilja hämnas. Men allteftersom tiden passerar så lyfts även de upp till högre dimensioner av kärlek och de kommer att kunna förlåta och känna tacksamhet, för de kommer att komma till insikt om att detta mörka egentligen gav dem en stor gåva.

Från den djupa upplevelsen av förtvivlan, vrede, hat, våld, depression, apati, skuld, skam och anklagelser så vet vi att dessa negativa känslor är något som vi inte vill ha. Vi föredrar alltid kärlek. Men dessa mörka influensers har i eoner hållit oss fångna i rädslans vibration. Våra fem sinnen såg och hörde vad de blev uppfödda på, och få var de som kunde se bortom den uppenbara sanningen.

Nu nalkas likafullt en underbar tid av den så efterlängtade uppstigningen, en förändring, en övergång och vårt sjätte sinne har vaknat. Vårt sjätte sinne som är vår själs sinne, inom vilken vi har vår intuition, den stilla, tysta rösten inom oss som kommer från den himmelska världen. Och vårt sjätte sinne ser bortom det fysiska och mot det gudomliga.

Det stora uppvaknandet är sannerligen ett uppvaknande. Det är ett uppvaknande till vår gudomlighet. Det är dags för upplyftandet av den tunga slöjan som har hållit mänskligheten fjättrad vid sina fem sinnen, och som har hållit oss borta från kännedomen om vår helighet och insikten om att vi inte är de små obetydliga människor som vi trodde att vi var. I själva verket är vi gudomliga varelser med vår själ förskansad i vårt hjärta och med kunskap och känsla för rättvisa, godhet och gudomlighet – långt bortom de fem sinnena av vår mänskliga verklighet.

Var tapper och förtröstansfull. Känn tillit och trygghet i den du är. Vet att trots allt kaos och all förvirring så är allt bra. Vi behöver vända oss mot vårt inre och få tillgång till de heliga akashika-arkiven, den heliga sanningen. Få tillgång till kunskapen om det gudomliga genom vår intuition.

Var försiktig med influenser från de mörkas nyhetsmeddelanden. De är desperat högljudda, klanglösa och ofta osanna. Bäst är – om inte helt – men åtminstone ta en del avståndstagande från nyheternas låga vibrationer. Och även från de rädda tredimensionella personer som enbart ser saker och ting genom sina fem fysiska sinnen. De lyssnar på de mörkas agenda. De kommer att sänka era vibrationer. Vårt ego älskar att få näring från dess negativitet och mörker och förutsägelser om katastrofer och kaos.

Vi behöver stilla våra sinnen, gå ut i naturen, lyssna på vacker musik, meditera, affirmera och bejaka det positiva. Vi är här i denna materiella världsliga dimension för att lyfta såväl oss själva som varandra till en högre dimension, där kärleksfullhet råder och förstå att varje möte har en potential att vara ett heligt möte.

Vi vibrerar på samma nivå som den omgivning vi vistas i. Klipp av den låga och barska, våldsamma och hatiska rösten från er uppfattningsförmåga. Flytta till de högre världarna av ljus och kärlek. Vi är vad vi tänker, och vad vi säger. Universell lag säger att vad vi ser som vår verklighet, ja det blir också vår verklighet. Nu är det dags att vi börjar lyssna på vår intuition.

Bakom mörkret finns det ljus vi söker. Minns det.

OPEN SPACE – olja på canvas, 60*60 cm

Ett alster målat av mig! Och nog vet vi väl att det finns ett stort ljust underverk där ute som vi alla går till mötes när vi lämnar detta tunga och mörka bakom oss.  ✨Light and love is ahead in front of us.

Dagens Tarotkort ~ 6 i Svärd

Sex i Svärd representerar en övergångsperiod – en tid då vi tillfälligt måste dra oss undan från världen och livet lite, för att på så sätt ge oss själva möjligheten att komma till en bättre ”plats”, ett bättre utgångsläge för nya synsätt och lite nyare perspektiv på tillvaron. För att helt enkelt ge utrymme åt något bättre inom oss själva, men också i det yttre, i den externa världen. Eftersom vi vid sådana här tillfällen ofta känner oklarhet, tveksamhet och obeslutsamhet kring det som vi ägnar oss åt, kan vi uppleva en förminskad självkänsla – då det är svårt att vistas och njuta av tillvaron i nuet. Utifrån denna synvinkel kan resultatet bli att vi tvivlar på oss själva, glömmer alla framgångar som vi haft tidigare och känner rädsla kring att fastna i denna övergångsfas.

Men om vi är tålmodiga, har tillit och tar oss igenom den här fasen i livet så ger oss detta kort alltid ett löfte om en bättre framtid. Detta kort påminner oss i huvudsak om livets annorlunda sällsamhet. Medan den febrila stressen av projekt och idéer genomförs i livets intensiva virvelvind “där ute” så pågår ett helt annat liv inom oss. När vi står inför något trauma eller skada i livet så påminns vi om denna annorlunda sällsynthet. Sexan i Svärd begär dock inte av oss att vi ska få ett sammanbrott, ”gå i väggen” eller gå mot en undergång för att nå vishet och få insikter! Vi behöver helt enkelt bara höra och följa den inre kallelsen och ägna mer uppmärksamhet åt vårt andliga sinnelag. På så sätt kan vi börja förstå den vishet som ligger till grund för förändring och livets flyktiga natur. Inom denna förståelse kan vi också inse hur mycket av det som vi ägnar vår tid åt bara är bagateller, medan vårt andliga inre sinnelag däremot avslöjar dess verkliga värde och som vidareutvecklar och ger harmoni och trygghet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Skuggarbete ~ Egots försvarsmekanismer som motverkar personlig utveckling

Du är hopplös, värdelös, besvärlig, svår. Ingenting kommer någonsin att gå bra. Alla andra är alltid bättre än du är, du blir aldrig perfekt. Du vill bli omtyckt, men du är inte älskad. Misslyckad med livet. Låter det bekant?

Många kan nog känna igen sig i detta språkbruk. Mentala fällor – eller egots försvarsmekanismer – fungerar som de rostiga kuggarna som fortsätter de stereotypa cyklerna av smärta, giftig skam, skuld och hopplöshet inom oss. I många fall är de så djupt rotade i sinnet att vi är helt omedvetna om dess existens.

Det viktigaste att inse om dessa kognitiva brister är att de är dåligt anpassade sätt att hantera världen och jaget på. Att leva i en värld av mentala snedvridningar är faktiskt som att leva en lögn. Din uppfattning är ständigt besudlad med melankolisk negativitet som frambringar orealistiska och osanna tankar.

Men det är inte ditt fel och det finns ett sätt att komma igenom denna känsla av att ha kört fast.

I denna blogg är mitt mål att hjälpa dig att identifiera, förändra och avprogrammera dessa ego-försvarsmekanismer. Om du gör det kommer du att uppleva mer inre frid, självkärlek, tillit, att vara jordad och känna en andlig förbindelse till livet.

Vad är ego-försvarsmekanismer?

Ego-försvarsmekanismer (eller mentala fällor) är psykologiska strategier som hjälper oss att hantera existensens osäkerhet och tvetydighet. När en smärtsam sanning eller verklighet är för mycket för oss att bära, kan du vara säker på att en ego-försvarsmekanism är där, och kommer in för att rädda dig. Tänk på det som en riddare i glänsande rustning som skyddar ditt förstånd. Den enda svårigheten är att denne inre riddare oftast inte vill släppa dess önskan att skydda oss på grund av rädsla och trauma. När detta händer sitter vi kvar med gammal, föråldrad och dysfunktionell inre programmering som körs på upprepning och orsakar kaos i våra liv.

Lägg märke till följande tecken då ditt ego-försvar skadar dig

• Du lider av låg självkänsla och egenvärde

• Du fightas ständigt med människor

• Du känner dig oenig kring andra utan någon uppenbar anledning

• Du känner dig ofta som ett oskyldigt offer

• Du känner att världen är emot dig

• Du ser världen i svartvitt (“bra eller dåligt”, “rätt eller fel”, “vän eller fiende”, “oss eller dem, etc.)

• Du tenderar att råka in i ytterligheter i relationer, det vill säga en dag älskar du din partner, nästa dag hatar du hen

• Du tenderar att vara kritisk och sarkastisk

• Du accepterar sällan skuld (för att du “inte har gjort något fel”)

• Du är en cyniker men samtidigt en idealist

• Du har höga förväntningar på dig själv och andra

• Du känner dig missnöjd med dig själv och med livet – en stor del av tiden

• Du har en beroendeframkallande personlighet

• Du tenderar att vara besatt

• Du övertänker kring allt

• Du känner dig ofta ogrundad/osann

• Du känner dig bortkopplad från ditt sanna jag och liv

Hur många av dessa tecken kan du relatera till?

Här följer 9 grundläggande ego-försvarsmekanismer

 1. Att göra antaganden

Ett antagande är ett krav. När vi antar tror vi att något är sant baserat på vad vi tycker är sant – utan bevis. Antaganden kan handla om andra, dig själv eller en viss situation i livet. Antaganden låter ofta så här: “Han behandlar mig på det här sättet för att ____”, “De tror att jag är en ____”, “Jag gör alltid detta för att ____”.

Varför det är skadligt: Antaganden skapar onödigt mycket emotionell och mental smärta, särskilt om du alltid antar det värsta. Antaganden kan också leda till att du gör falska bedömningar om andra. Detta kan skada och till och med förstöra relationer med de människor som du bryr dig om.

2. Extrema övertygelser

En tro är en övertygelse om att något är sant, även om det kanske inte är det. Övertygelser är ofta mycket extrema eller svartvita till sin natur. Övertygelser låter ofta som följande: “Jag kommer aldrig att kunna tala normalt”, “Han/hon hatar mig,” “Andra människor är alltid ute efter att få mig,” “Ingen kommer någonsin att tycka om mig eftersom jag är ful.” Liksom alla mentala fällor tolkas övertygelser omedvetet: de kan vara så djupt rotade att de undviker det medvetna sinnet.

Varför det är skadligt: Trosövertygelse är mycket bländande i sitt slag. Om den är falsk kan den också påverka ditt självvärde fullständigt eftersom den kan vara så djupt rotad. När du kämpar med lågt självförtroende och egenvärde påverkas och förlamas varje aspekt av ditt liv.

3. Negativa jämförelser

En jämförelse är ett dömande som vi gör när vi värderar två eller flera personer/saker mot varandra. Jämförelser kan till exempel existera mellan dig och andra, till exempel “Han är mycket smartare än jag är” och “Min kropp är så fet i jämförelse med hennes.” Jämförelser kan också finnas mellan oss själva och våra idéer om vad som ska hända, t.ex. “Jag borde kunna arbeta hårdare”, “Jag borde vara bättre på att umgås.”Missnöje och låg självkänsla är de två egenskaper som driver jämförelse: vi vill bli bättre, mer perfekta, mer idealiska och utmärka oss över andra. Dessutom så triggar jämförelse också konkurrens: vi använder andra människor och våra ideal som en måttstock för framgång.

Varför det är skadligt: Jämförelse föder en enorm svartsjuka och avund som leder till ilska, smärta och frustration. Dessa ångestfyllda känslor utgör en stor belastning på våra relationer med andra och förstör ofta vänskap, familjeband och romantiska partnerskap

4. Tvångsmässiga önskningar

Att önska, eller åtrå är att vilja ha något som du inte har. Vi gör det för att vi är missnöjda och känner – djupt inom någonstans – en saknad av något. När vi önskar plågas vi av känslan av att vi inte har tillräckligt. VI räcker inte. Begär/önskan låter ofta enligt följande: “Jag vill vara som ____ men jag kan inte,” “Jag vill köpa ____ eftersom det kommer att göra mitt liv bättre”, “Jag vill vara rolig precis som han.” Begär är nära kopplat till jämförelser. När vi jämför oss med andra eller ett mentalt ideal, ser vi oss själva ofta som bristfälliga och därmed uppstår lust efter något mer.

Varför det är skadligt: Den grundläggande principen för buddhistisk tanke är att lust, (habegär) är lika med smärta. Ofta leder begär till lust, och lust leder till avgudadyrkan och besatthet. Resultatet är ofta känslor av olycka, ilska och svartsjuka. När vi tänker på alla brott som begåtts i världen (stölder, mord, våldtäkter, etc) beror de alla på en besatthet som härrör från begär. När vi önskar vad vi inte kan råda över, är resultatet vanligtvis smärta.

5. Strikta förväntningar

Att förvänta sig är att ha den förutfattade tanken att något bör hända eller ska hända. Förväntningar skapas vanligtvis av sinnet som gillar att ha kontroll – även över framtida resultat. När en förväntan utmanas eller inte uppfylls är resultatet ångest, inre oro och vrede/raseri. Till exempel, om du omedvetet förväntar dig att din chef ska behandla dig schysst och blir besviken av dennes arrogans, känner du dig upprörd och fylld av ilska. Förväntningarna härrör från missvisad säkerhet, och detta är ett symptom på säkerhetssökande beteende. Du kan också skapa förväntningar för dig själv, till exempel kan du omedvetet tänka “Jag kommer att rodna och börja stamma”, och omedelbart … gör du det!

Varför det är skadligt: Att förvänta sig vissa beteenden från andra leder vanligtvis till besvikelse, förvirring, frustration och ilska – och detta orsakar belastning på våra relationer. Dessutom, att ställa höga förväntningar på dig själv leder också till lidande eftersom du trots allt är mänsklig och ofullkomlig. Förväntningar kan också bli självuppfyllda profetior: de manipulerar resultatet av en situation genom att förutbestämma huruvida det kommer att bli bra eller dåligt. Om du till exempel förväntar dig att vara orolig så kommer du att vara det 99,9% av tiden. Detta kan ha en oerhört negativ inverkan på ditt liv när ditt sinne redan är partiskt mot dig.

6. Ideal / Fulländad

Ett ideal är ett inbillat perfekt resultat. Ett exempel på ett vanligt ideal är att hitta den “perfekta älsklingen” (“En Sann Kärlek”) – vilket är orealistiskt eftersom alla har brister och beskuggade sidor. Andra fulländade ideal som vi kan ha kan vara att vi vill hitta det perfekta huset, det perfekta jobbet eller göra allt rätt när det gäller vår personliga utveckling. Idealisk är detsamma som ett symptom på perfektionism och vanligtvis ställs orealistiska mål som nästan alltid är omöjliga att leva upp till.

Varför det är skadligt: Eftersom ideal är svåra att uppnå känner vi oss ofta misslyckade, som att våra liv inte är tillräckligt bra, och att ingenting någonsin kommer att lyckas för oss. Dessutom kan ideal få dig att leva under enormt tryck, vilket skapar mycket kronisk ångest som dyker upp i bakgrunden. När vi frekvent misslyckas med att matcha vårt inre ideal med den yttre verkligheten upplever vi en inre kollaps som kan utlösa depression och ibland en existentiell kris. Eftersom de som har många ideal ofta är perfektionister, känner sig deras nära och kära till slut som att de “inte gör tillräckligt” eller inte räcker till. Detta kan sätta enormt tryck på våra relationer.

7. Reaktiva extremer

I psykologin är det tekniska begreppet ”reaktionsbildning” och detta är något du kan observera överallt. Det omedvetna sinnets natur är att det kräver absoluta evidens – det måste se världen i svart eller vitt. Det finns inget grått eller “däremellan”. Som ett resultat tenderar våra sinnen att ta sig till en eller annan ytterlighet.

Många människor som till exempel har haft en mycket strikt religiös uppväxt blir, som vuxna, desillusionerade över de dogmatiska idéer som de har fått lära sig. Dessa personer hoppar ofta, så snart som möjligt, på ateismens tåg och blir fanatiska förespråkare mot Gud – nästan på samma nivå av dogmatism som religionen de uppfostrades i. Ett annat exempel på en reaktiv extrem är en person som kämpar för att acceptera sin sexualitet. Som ett resultat kan de bli aktivt homofoba och diskriminera HBTQ-samhället.

Varför det är skadligt: Att hoppa till reaktiva ytterligheter, medan det är naturligt, begränsar vår förmåga att uppleva, omfamna och uttrycka alla autentiska, genuina delar av oss. Vanligtvis skadar vi inte enbart andra (genom att reagera mot dem), utan vi skadar oss själva i processen.

8. Undertryckande

Alltför ofta lever vi med den inre spänningen av motstridiga önskningar som vi fruktar kommer att vara socialt oacceptabla. Låt oss säga att du vill skratta högt och fritt, men du vet att andra kommer att titta konstigt på dig så du undertrycker det autentiska självuttrycket. Eller kanske du gillar en film eller en låt som du vet att dina vänner inte gillar, och hemlighåller det önskemålet och glömmer bort det.

Även om undertryckande kan vara till hjälp i vissa situationer (som att ta hand om små, krävande barn), kan det vara som ett gift när det görs regelbundet. Undertryckande gör inte så att en känsla, impuls eller tanke i dig försvinner. I själva verket kan det triggas så att en slaggpöl skapas inom – som är redo att explodera när som helst i framtiden.

Varför det är skadligt: Undertryckande är ett stort hinder för personlig utveckling och ett meningsfullt liv, eftersom det resulterar i oförmåga att vara autentisk mot dig själv (vilket är nyckelelementet i att kunna acceptera och älska sig själv som den du är). Ju mer du undertrycker i dig själv, desto mer måste du anta en falsk image eller mask för att hantera den yttre världen. Ju mer du bär den här masken, desto finare känner du dig och en ökande nivå av frånkoppling från din själ uppstår.

9. Förtryck

Förtryck skiljer sig från undertryckande på ett viktigt sätt. Medan undertryckande initialt är en medveten process att ha en önskan, eller lust, och lära sig att undvika eller ignorera det så är förtryck en helt omedveten process.

Du kan till exempel ha haft en traumatiserande upplevelse som barn som var så turbulent eller disharmonisk att den måste begravas och glömmas bort omedelbart. Naturligtvis var detta inte ditt fel: det hände automatiskt som en ego-försvarsmekanism. Ändå ligger det förtryckta innehållet fortfarande begravt i ditt omedvetna och kan ge uttryck för olika destruktiva sätt i ditt liv.

Varför det är skadligt: Problemet med förtryck är att det är automatiskt och omedvetet. Som sådan blir vi inte ens medvetna om vad våra ursprungliga, genuina önskningar var för att de raserades innan de fick chansen att blomstra. Resultatet är en känsla av att vara ur kontakt med ditt sanna jag och känna utanförskap, försummad och åsidosatt från livet. Lösningen på detta är att göra ett medvetet inre arbete och göra en självrannsakan och söka svar i själen.

Källa: www.lonerwolf.com

Guider och Andliga Vägledare

För många människor är guider/andliga vägledare lika med entiteter som vi väljer, eller är hjälpare som tilldelas oss innan vi föds.

För andra representerar de andliga guiderna delar av våra omedvetna sinnen som symboliskt hjälper oss att hitta helhet. Och för ytterligare andra människor är guider/andliga vägledare delar av vårt högre jag som uppenbarar sig för oss i olika skepnader och former.

Oavsett vad du tycker om guider, och oavsett hur “new age” eller “jordnära” din förståelse är så är det utan tvivel så att vi alla behöver vägledning, råd och stöd i livet utöver våra egna förmågor, eller från dem omkring oss.

Precis som många andra andliga element inom andlighet så har guider blivit kraftigt nedsolkade, kritiserade och kommersialiserade – både på internet och i verkliga livet – men trots detta uppenbart skamfilade rykte är andliga vägledare/guider ändå en gemensam mänsklig upplevelse.

Guider är ofta tänkta som andar som leder oss, men enligt min erfarenhet av dem så är de universella krafter som leder vår inre kraft till större klarhet, frihet, glädje och fridfullhet.

Om du just står i färd med att börja din resa och ansluta dig till dina andliga vägledare/guider, fortsätt att läsa.

Vad är Andliga Vägledare/Guider?

Våra guider är universella krafter som är här för att hjälpa oss. En guide kan vara en ängel, ett djur, en mytisk varelse, en förfader, en forntida gud eller gudinna, en annan värld eller en interdimensionell varelse.

På den mest grundläggande nivån är en andeguide en typ av energi som förkroppsligas i en rad olika former. Andeguider är arketypiska krafter; aspekter av livet som lär, varnar, stödjer, tröstar, påminner och avslöjar saker som vi behöver lära kring för att växa.

Finns det verkligen guider i en annan dimension? Eller är allihopa i vårt sinne? Saken är den att: Jag kan inte ge dig något svar på detta. Det är ett av livets stora mysterier! Endast du själv kan bestämma detta.

Du kanske också undrar huruvida vi har flera guider, eller bara en?

Man kan dela in guider i två kategorier: våra primära, huvudguider och våra sekundära guider. De primära guiderna följer oss vanligtvis genom hela livet och hjälper oss att lära oss omfattande livslektioner. De sekundära guiderna är tillfälliga och hjälper till med dagliga problem eller problem som vi tampas med.

Med andra ord så ja, jag tror att vi har flera andliga vägledare/guider. Några som vi är födda med, andra som besöker oss sporadiskt under livets gång.

Här följer ett antal olika sorters guider/andliga vägledare

Just nu verkar det vara en vanlig trend att tro att andliga guider främst är djur eller ängla-varelser, men detta är bara en liten dimension av de många möjligheter som finns där ute.

Jag tror att andeguider kan ha/anta obegränsade skepnader och former. Likväl som ett fulländat gudomligt väsen som vi möter under en shamansk resa, kan en andeguide också vara en vindpust som får håren på ens armar att resa sig.

Det finns så många möjligheter där ute, och nedan kommer jag att dela upp de viktigaste “typerna”, “arter” eller former av guider som du kan stöta på längs din väg. Kom ihåg att du kan ha mer än en – och de flesta har ofta det!

 • Hälften Man Hälften Vilddjur (Trans-arter)

Många andeguider visar sig som hälften man/kvinna och hälften djur. Exempel inkluderar centaurer, fauner, harpier, sjöjungfruar, sfinxer, älvor och minotaurier. Många gudar förekommer också som andeguider, till exempel Anubis (sjakalhuvud med egyptisk gud), Ganesha (elefant-hövdad indisk gud), Ra (falkhuvud, mänsklig kropp), etc.

 • Djur/Totem

Djur är välkända andeguider och har vunnit mycket popularitet under de senaste åren, kanske tack vare deras tillgänglighet i vår vardag. Vissa forntida kulturer, såsom ursprungsbefolkningar (amerikaner och kineser), höll djur som heliga symboler av deras stammar eller härkomst. Numer kommer djur att representera och återspegla en persons egen inre längtan och behov, rör sig från gruppbruk till mer personlig och individuell tillämpning.

 • Ljusvarelser

Många beskriver “ljusvarelser” (vanligtvis även omtalade som skyddsänglar), som sina andeguider. Ljusvarelser sägs hjälpa människor att komma igenom traumatiska livspositioner som död, förlust och sorg. Ljusvarelser kallas så på grund av deras tendens att uppenbara sig lysande, strålande eller fulla av ljus.

 • Förfäder

Nedärvda guider är entiteter som har någon form av blodsband till oss och vår släkt. En förfaders-guide kan vara en nyligen avliden medlem av din familj (mamma, pappa, moster, farfar etc) eller en släkting som har varit död sedan länge, som du kanske aldrig har träffat under din livstid. När jag länkar upp mig ibland kan jag få kontakt med någon förfader sedan långt tillbaka i tiden och de verkar mer som skuggiga varelser men som ändå känns tydligt bekanta. De lärde mig att fastän att jag kände mig ensam och isolerad i min nuvarande familj så är jag en del av något mycket större. Meddelandena som våra förfäder ger kan vara vackra och livsförändrande.

 • Växter

Shamaner tror att världen och allt i den består av dynamisk, levande energi. Detta inkluderar växter. Ayahuasca – en själslig brygd som tillverkas av en klätterväxt som vanligtvis finns i Peru – är ett av de mest kända sätten att komma i kontakt med naturens andar. Intressant nog är Banisteriopsis Caapi (Ayahuasca) vinrankan känd som “själarnas vinstock”, och det är vanligt att alla som tar den känner sig vägledda av växten, in i riken av inre och yttre existens. Detsamma kan sägas för många andra själsaktiva (och icke-själsaktiva växter). Växter kan antingen vara symboliska, som i hedniska traditioner som associerar vissa kvaliteter med vissa växter, eller erfarenhetsmässigt, där intag av växten stimulerar mental, fysisk och emotionell expansion.

 • Gudar och Gudinnor

Gudar och gudinnor har dyrkats, fruktats och skrivits om sedan tidernas begynnelse. De är allmänt spridda över varje kultur, varje tradition, varje religion och alla delar av världen. Vanliga gudar och gudinnor som fungerar som andeguider inkluderar Athena, Quan Yin, Apollo, Lakshmi, Lugh, Kali, Hathor, Horus, The Green Man och Selene.

 • Uppstigna Mästare

Uppstigna mästare är varelser som redan har levt på denna planet, genomgått ett andligt uppvaknande men har blivit upplysta, medvetna eller har transcenderat/höjt sig över den jordiska reinkarnationscykeln. Således representerar uppstigna mästare de ultimata lärarna och portarna till det gudomliga. Det sägs att uppstigna mästare, som alla andeguider, lär alla människor som kallar på dem (inte bara du) att uppnå större helhet och harmoni i livet. Vanliga exempel inkluderar Krishna, Jesus, Confucius, Kuthumi, Melchisedek, Maria Jesu moder, Mahavatar Babaji, Gautama Buddha och många fler.

~ Vägledning ~

Kärlekens gåva är resan från glömska till kärlek.

Jag önskar er alla en underbar vecka – kanske med bad, eller skogsbad om vattnet är för kallt och blåbärsplockning och svampletande är också trevligt. Skogen, havet, och naturen ger så mycket med lukter, smak, känseln, synen, hörseln eller förnimmelse. Ta tillfället som bjuds och bara var där och upptäck sådant som oftast försvinner i stadens hektiska brus.

Källa: www.lonerwolf.com

Så här Kan Du Starta Din Andliga Resa

Allas andliga resa är unik, ständigt pågående och föränderlig.

Det finns inte något enda läge där vi stannar av denna inre transformation. I själva verket är hela den felaktiga idén att nå ett tillstånd av “perfektion” egentligen bara lika med döden och stagnation. Och vad händer när saker och ting slutar växa, utvecklas och flödar på? Det blir håglöst och likgiltigt, bryts ner, ruttnar och faller sönder.

Medan kraven på ständig tillväxt och utveckling kan vara svåra att hantera ibland, är de nödvändiga för att vi ska hitta vårt livs syfte och fullborda vårt öde på denna planet. Om du vill leva ett djupt, meningsfullt, rikt, givande och kärleksfullt liv, som är fullt av värme, kreativitet och själ – då är inte bara inledningen av din andliga resa viktig utan också avgörande.

Förståeligt nog kanske du känner dig lite skraj och vilsen, utan att veta var du ska börja. Här är några förslag på tillvägagångssätt:

1. Ta reda på syftet/målet med din resa

Tänk noga över varför du vill börja gå den andliga vägen. Har du ett specifikt mål, syfte eller avsikt i åtanke? Vill du hitta något eller undvika något? (Eller kanske båda.) Kanske vill du uppnå eller uppleva något?

Det finns en mängd orsaker till varför människor ger sig in i den andliga resan, och det finns inget rätt eller fel svar. Till exempel vill vissa människor uppleva upplysning, länka sig till sina guider/andliga vägledare, utveckla sina andliga gåvor, hitta sitt livs syfte, pröva sanning/frihet, bli fria från ett gammalt trauma eller beroende, och så vidare.

Tänk på att ditt syfte/mål troligen kommer att alternera och förändras alltmedan du utvecklas på din andliga väg. Detta är helt normalt. Din väg och dina behov är unika för dig så omfamna dem.

2. Var uppmärksam på filosofier, verktyg eller förfaringssätt som väcker ditt intresse

Så snart du har kommit fram till varför du vill utforska den andliga vägen och upptäcka ditt livs-syfte, var då helt enkelt bara uppmärksam och vaken. Lägg märke till vilka andliga områden, idéer, filosofier och praxis som väcker ditt intresse. Den andliga resan behöver inte vara något torrt, monoton och repetitiv (såvida du inte vill att den ska vara det). Detta är en syssla som gynnsamt involverar lek, glädje och passion. I själva verket kommer du sannolikt att få ut mesta möjliga av din andliga resa om du närmar dig den från denna hjärtcentrerade plats. Neurovetenskap har visat att vi lär oss mest när vi har kul så hitta din glädjefullhet. Gå hjärtats väg. Det här är den väg som du är menad att gå på.

3. Res djupt och ingående

En av de viktigaste frågorna som ofta uppstår på den andliga vägen är en viss typ av spirituell materialism eller spirituell fönster-shopping.

Att hoppa från övning till övning kan vara användbart i början (för att bli bekant med territorium). Men om vi kommer in i den beroendeframkallande vanan att hitta en så kallad “nästa och bästa” andliga praxis, verktyg, workshop, etc. så gör vi oss själva en stor otjänst. Vi närmar oss inte bara spiritualitet med ett materialistiskt tänkesätt, utan vi undviker också det grundläggande syftet med den andliga vägen: att djupt transformera och utvecklas.

När du har gjort en del, lite av varje (det kan handla om att titta på youtube-klipp, läsa böcker, delta i workshops etc), är det dags att sakta ner och sammanlänka dig till något. Oroa dig inte om du senare upptäcker att vägen du är på inte är för dig, du kan alltid ändra rutt. Det som är viktigt är att du bromsar ner och engagerar dig för något, till en början – det här är det enda sättet att utvinna nyttigheter, djupa väsentliga sanningar och förankrade visdomar.

Så tona in dig själv och ta reda på vad som tänder din själ. Vad sägs till dig på ett djupare plan? Vad har gynnat dig mest? Börja kretsa runt det ämnet, träna, eller bana väg och ägna din fulla uppmärksamhet åt det. (Och om det finns en handfull vägar, är det också okej, håll dig till dem.)

4. För protokoll över det som du har lärt dig och upplevt

Vi hör en hel del klangfulla ord och mystiska idéer på den andliga vägen. Men ingen av dem betyder särskilt mycket om vi inte aktivt hittar sätt att införliva dem i vårt väsen.

En av de enklaste åtgärderna att få på pränt det som du har lärt dig och upplevt är helt enkelt genom att föra en journal. Ha en speciell logg eller dagbok, i vilken du ägnar dig åt att skriva ner dina tankar, erfarenheter, idéer och upptäckter. Du behöver inte vara en bra författare – eller ens bra på stavning/grammatik – för att göra detta så det kan du förbise! Det som är viktigt är att du har en solid journalanteckning som du kan återkoppla till genom hela din resa.

Det finns också andra sätt att notera vad du har lärt dig och upplevt, som att till exempel skapa konstverk eller komponera musik. Hitta det kreativa utflöde som passar dig bäst. Det kan till och med inkludera att skapa en vlog där du går in i din dagliga upplevelse. Och du kan hålla det här privat eller dela det med andra.

5. Integrera och införliva, förkroppsliga din andlighet

Det är lätt att dras med i spirituell fönster-shopping och hoppa på var och varannan ny och spännande företeelse som dyker upp. Men det krävs mycket mer själsstyrka, uppriktighet och mod för att aktivt integrera och införliva det som du har lärt dig.

Att integrera betyder att absorbera, ta in något i ditt väsen; att göra det till en levande och syresättande del av dig. Att införliva/förankra och förkroppsliga innebär att vara en manifestation för vad du har lärt dig: att vara den förändring som du letar efter, att sammansmälta, förena ditt liv med essensen av det som du har upptäckt.

Det finns åtskilliga sätt att integrera och förankra din andlighet, men kom ihåg att det här är en levande process som tar tid. Du kan inte forcera eller tvinga fram integration, eller ett förkroppsligande, införlivande – det är den naturliga produkten av Själfull mognad och andligt utvecklad erfarenhet.

Det finns emellertid sätt att initiera integrationen, eller förkroppsligandet av din resa. Några av dessa metoder inkluderar:

 • Meditation
 • Mindfulness
 • Kontemplation
 • Skuggarbete
 • Självkärlek
 • Inre barnet-arbete

Allt som hjälper dig att sakta ner tempot i vardagen, vara introspektiv (själv-iakttagande) och gå inåt, samtidigt som du uppmuntrar medvetenheten i nuet, hjälper dig att integrera och förankra det som du upplever.

Istället för att vara ett magiskt skallrande uppslag kommer du aktivt att leva och uttrycka egenskaper som kärleksfullhet, närvaro och vishet. Men först måste du vara uppriktig och hängiven åt denna väg.


Källa: www.lonerwolf.com

Faserna i en Olycklig Relation mellan en Narcissist och en Empat

Vad händer när en mycket empatisk person är i en relation med en narcissistisk person som saknar empati och har en enorm känsla av ”egen-viktighet”. Resultatet? Toxiskt och smärtsamt (för den empatiske).

Alla narcissister har en gemensam nämnare som du bör vara medveten om – de är känslomässigt sårade människor.

Vanligtvis är det några barndomstrauma som gav dem ärr för livet. Förmodligen har de känt sig uppskattade, och värdelösa, under en period av sitt liv som gjorde dem till en som ständigt var på jakt efter godkännande och beundran från andra.

Empater är å andra sidan samhällets ”healers”. De är mycket känsliga och empatiska så att de till och med kan känna andras känslor som om det vore deras egna. De vill hjälpa och skydda alla i nöd, och de kommer att försöka eliminera smärtan och den känslomässiga skadan hos narcissisten. Men dessa dygder som empater förfogar över kan bli deras undergång om de inte är tillräckligt försiktiga, och skyddar sig själva.

Så när dessa två motsatser möts är attraktionen enorm – men giftig.

Detta beror på att empaten inte lyckas se narcissistens mörka sida. En narcissistisk person är en person som kan ‘suga ut’ själen från dem som de kommer i kontakt med. Det är ett narcissistiskt tillvägagångssätt att känna sig bekräftad och samtidigt göra andra ömtåliga och obalanserade och använda dem för framtida behov.

Denna situation kan vara mycket förvirrande för en empat. En empat kanske inte ens är medveten om att de har att göra med en narcissist eftersom deras känsliga natur gör att de bara ser det goda i alla.

Empater tenderar att tro att alla är som dem, att människor faktiskt är godhjärtade. Denna godtrogenhet, ack så beundransvärd, kan dock skada dem eftersom alla inte är så ärliga och goda som de är – och olika människor har olika agendor.

En narcissists agenda är att manipulera. De vill ha full kontroll över andra, och använda dem som ett “valideringsverktyg” i behovet att höja sig över dem. Tvärtom så är empatens agenda kärleksfullhet, omsorg och läkande, helande. Det kan aldrig finnas balans mellan dessa två kontrasterande naturer.

Om de ändå inleder en relation, kommer detta förhållande snart att bli en ond cirkel som det nästan är omöjligt att ta sig ut ur. Ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer.    

Empaten kommer snart att bli sårad och börjar känna sig som offret, som i sin tur kan ge dem några narcissistiska drag. När en narcissist ser att empaten är skadad kan det ge dem en känsla av bekräftelse. För ju mer olycklig empaten är – desto lyckligare känner sig narcissisten. Den olycklige empaten börjar sedan söka efter känslor av kärlek och stöd från narcissisten.

Vid denna tidpunkt kommer empaten enbart att fokusera på sina känslor av smärta och kommer att söka bekräftelse och kärlek, utan att inse att de inte är skyldiga till detta – skadan kommer från narcissisten. Det är väsentligt för empaten att vakna upp och förstå detta, innan de själva absorberas och blir narcissister; för sanningen är att alla som är djupt skadade är sårbara för att bli en narcissist.

Så, hur kan en empat stoppa skadan och få ett stopp på detta giftiga förhållande med en narcissist?

Varje försök, eller plan på att ha en konversation med en narcissist är värdelös, eftersom narcissisten, även om den är väldigt karismatisk, är en mycket manipulativ person och kommer att försöka skylla empaten för hans och, hennes smärta också. Detta kommer att få empaten att känna sig ansvarig för alla problem i relationen.

Empater har ett val: de kan förbli offret i narcissistens spel, eller så kan de hitta den nödvändiga styrkan för att gå iväg, bort från relationen och avsluta den helt.

Empaten bör acceptera det faktum att narcissisten aldrig kommer att förändras. Och väntan på att en narcissist ska förändras är slöseri med dyrbar tid.

I slutändan är det så att allt som betyder något, det är att vi låter andra behandla oss så som vi tror att vi förtjänar att bli behandlade. Om en empat villigt väljer att stanna i den här typen av giftiga förhållanden med en narcissist – är det deras sätt att tänka att de inte förtjänar bättre än så.

Det här kan inte vara längre från sanningen. Empater måste förstå att det inte är deras uppgift att fixa andra, särskilt inte de som inte vill bli fixade och hela, eftersom de inte är medvetna om sin störning.

Empater bör inse att behandlingen de får från narcissisterna inte är en behandling som de förtjänar och måste hitta modet att helt och hållet gå iväg, bort från förhållandet.

Neden, citat från en psykologsajt!

“Narcissisten kan utan problem hugga in i personen fullständigt, förgöra allt den är för det är ju bara att ”hämnas”. De stoppas inte av dåligt samvete – för den andre är numera ondsint och ett hot och i detta liv/död hot så finns inte möjlighet till empati, den andre har försökt förgöra narcissisten och nu måste hotet tillintetgöras fullständigt. Aldrig kan narcissisten stanna upp och se att hotet inte är ett verkligt hot – andras behov är inte ett hot så länge narcissisten skulle kunna släppa sin äta eller ätas världsbild, men det går inte för den har aldrig funnits i något annat sammanhang. Föraktet mot svaghet är för starkt och ingen älskar den som är svag, dom borde förstå bättre än att blotta sin nacke och får skylla sig själva som varit oförsiktiga i att blotta sina svagheter.

Ärke-narcissisten är bortom räddning om hen inte kan släppa idén om att hen är nummer ett och den ende vars behov finns i världen. Hitta tillbaka till en verklig empati och sorg för det narcissisten aldrig fick – förståelse och empati även för dennes ”svaga sidor”. Ofta kan det dock inkludera ilska som narcissisten känner mycket men som ibland kan vara fyllt av skam då ilska inte fick visas mot föräldrarna, då kan narcissisten istället låta ilskan flöda som en evig revansch mot det; en livslång kamp att aldrig någonsin bli det lilla försvarslösa offer som hen var då. The abused becomes the abuser.

Narcissisten är beredd på attack. Om den sänkte garden och såg att om du ser hot vart du än vänder dig så kommer världen agera därefter. Om narcissisten kunde lyssna på någon annan än sig själv så skulle hen förstå att världen inte är svartvit och gråskalan är där man finner det som hen egentligen söker utan att förstå vad det är; villkorslös kärlek inom rimliga gränser både i sig själv och till och från omgivningen.

Detta är INTE andras jobb att göra åt narcissisten. Narcissisten behöver förstå det här på egen hand med hjälp av en fruktansvärt tålmodig terapeut som kan stå pall mot alla projektioner, nedlåtande uttalanden och attacker på terapeutens “svagheter”. Det kommer ta mycket energi och egenterapi för terapeuten att inte börja vackla i sin egen mänsklighet; oftare kanske också då många terapeuter själva kanske valt sin bana efter att ha erfarit liknande dynamiker i sin historia och barndom.

Ingen ska ta på sig att rädda narcissisten från sig själv. Narcissisten måste sjunka ned till botten fullständigt och allt vi kan göra är att inte följa med ned i djupet. Vi som sjunkit med ned klarade att ta oss upp, vi som inte är som dom klarar kritik, skuld, skam och ansvar. Varför skyddar vi narcissisten mot det som vi andra klarar på daglig basis? De är människor precis som vi och vi som låtsats att de kommer undan gör alla en otjänst. Men det är farligt att göra det här gentemot personen; beroende på allvarlighetsgrad så kan det innefatta risken av fysiskt våld eller verbala kränkningar som är svåra att reparera om det kommer från en som man litat på och älskar.

Acceptera att precis som du så är narcissisten ansvarig för att rädda sig själv; din kärlek når aldrig in i deras sinnevärld. Dom vet inte vad kärlek är och genom att utplåna dig för narcisissten lär du dem att kärlek är svart eller vit. Visa narcisissten att kärlek också är att du sätter en gräns – det kan innefatta att springa för livet och aldrig se tillbaka. Köp inte narcissistens idé om att hen är speciell och förtjänar kärlek utan att ge lika mycket som den får – det finns andra därute och det finns sådana som dig! Sök balansen i att be att få lite mer av vad du ger – då slipper du fler narcissister!”

Avslutningsvis ska tilläggas att en relation mellan en empat och en narcissist nödvändigtvis inte behöver handla om en parrelation, som exempelvis ett äktenskap eller liknande utan det kan lika gärna handla om två syskon eller någon annan par-konstellation. I vissa specifika situationer – som för ett syskonpar – finns det inte en fråga om att inleda en relation för det valet fanns förstås inte där från början. Med förståelsen att relationen aldrig kan bli hållbar utan tvärtom leda till undergång för empaten så finns det inget annat än att ta sig ur den onda cirkeln. Om man inte vill förbli ett offer! För ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer som blir bortfintad och tillintetgjord.

Inget är dock hugget i sten och det positiva är att den olycklige empaten kan ta sig ur relationen, om än det blir svårt, och sedan gå åt det håll som var menat. Och med insikt och förståelse kring upplevelsen kan empaten hädanefter – i viss vaksamhet – göra mer konstruktiva vägval, val som bygger på äkta och sann medkänsla. Som allt annat i livet kan det vara en svårvunnen läxa, men som ändå går att lära.

“Så som man tror, sådan är man”:

“Såsom människan tänker i sitt hjärta, sådan är hon. Så om du inte vill bli dömd, fördöm inte. Om du vill tro, visa tron. Om du vill ha kärlek, visa kärlek. “Ja”, säger du, “detta har jag så ofta hört!” Ja, men vad har du gjort med det?”… 💜 – Edgar Cayce

utan förhoppningar, syften, önskningar ska alla vidtas rätt eftersom det rätta medför fred, frid och harmoni i kropp och tanke… 💜 …såsom en mäniska tänker i sitt hjärta, sådan är hon…” – Edgar Cayce

Dagens Tarotkort ~ Drottning i Stavar

Drottning i Stavar representerar vitalitet och livskraft. Hon har hetta och passion i solarplexus och anser att livet är till för att levas. Detta kort representerar livsenergin i oss alla, vilken inte kan förstöras, fast den kan vara dold eller inaktiv. Någonstans djupt inom oss har vi alla denna livskraft – den där sortens livslust och glädjefullhet som fick oss att vilja gå upp på morgonen när vi var barn.  Drottningen påminner oss om att denna vitalitet är källan till vår energi och inspiration. Därför bör vi rikta in oss på detta när vi vill göra positiva förändringar i vårt liv. Drottning i Stavar står för en mycket varm kvinna, med temperament. Hon har sinne för affärer. Kortet kan också betyda att affärssinne kan behövas i en situation.

🌈🌼  Ytterligare…

Drottning i Stavar kan också vara en indikation på att vi har egenskaper inom oss som entusiasm, dynamik, andlig och fysisk styrka, optimism, självförtroende, självständighet – eller så kan man själv lyssna på en person vars råd är av sådan dignitet. Och fastän att vi ibland kan känna oss ”låga” inom, med tanke på att stavar står för arbete och ibland för kamp, kan det här vara en indikation på att man har resurser inom som rätt utnyttjade kan vara oss till gagn.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Drottningar står för kvinnlighet.

Allmän tolkning – Kortet symboliserar framgång i affärer och intresse för pengar.

Jobb – Du är en stark man eller kvinna, med hög position men du kan vara alltför hård mot andra. Du är stark och oberoende och kan ha en hög position inom ett företag, på ditt jobb eller i en skola eller annan institution. Kortet kan också stå för att en sådan kvinna kan bli din fiende eller vän. Hon kan antigen hjälpa eller hindra dig.

Kärlek – Om du är man, betyder kortet att du kommer att träffa en imponerande kvinna men hon är ingen som du bara kan fördriva tiden med. Om du beter dig olämpligt mot henne så kommer hon enbart att hitta någon annan. Hon är attraktiv och charmerande och du vill kanske inte förlora hennes intresse. Om du är kvinna, kan kortet stå för sinnelaget i dig själv, men oftast betyder kortet en rival eller en kvinna som ger dig trubbel.

Ekonomi – När det gäller det ekonomiska så hanteras detta väl. Du visar självförtroende, optimism och kompetens.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek

🐘 Dagens Affirmation: Jag är full av kraft och styrka 🐘

Kreativitet och Välstånd

Nu drar jag några kort för egen del och kanske något kan stämma in på Dig också. Själv kallar jag inte det här för en slump utan mer som, ja, Gudomlig manipulation och när det handlar om kreativitet så är det ärkeängel Gabriel som kommer med budskapet om ett kreativt skrivande.

Ta dig tid att skriva ned i en dagbok eller författa en artikel eller bok. Det är det huvudsakliga men vi ska kika in lite närmare och höra vad hon mer har att förtälja.

Jo nämligen att; “Din själ längtar efter att uttrycka sig kreativt genom att skriva. Jag kan hjälpa dig att schemalägga denna aktivitet. Hedra eventuella inre hintar som vägleder dig till att skriva. Skrivandet kan vara för ditt eget nöje, eller kanske en renande upplevelse av personligt uttryck i en privat dagbok. När du jobbar med förbindelse med det skrivna ordet, kanske du får ta emot gudomlig vägledning till att skriva artiklar eller böcker som skall puliceras. Kalla på mig när som helst för att guida dig genom denna process.”

Ja, det låter otroligt lockande men om sanningen ska fram så har jag så många andra projekt inom det kreativa gebitet. För närvarande i alla falll. Visst älskar jag att skriva och uttrycka i ord det som själen, och mitt högre jag anbefaller mig om att göra men jag har också andra kreativa projekt på gång… inom måleriet, det mer konstnärliga.

Mitt senaste alster i blandteknik ~ akryl på 3D-canvas och olja för det figurativa💜💦

Nåväl, kreativiteten är i antågande och sedan var det ytterligare ett budskap och det handlar om Välstånd. Och här har vi Ärkeängel Ariel som säger att “Dina materiella behov tillgodoses när du följer din intuition och förverkligar dina drömmar.”

Det är ett underbart fint budskap för visst är det väl ren magi att kunna få ynnesten att sysselsätta sig med det man brinner för och samtidigt kunna försörja sig på det.

Budskapet från ärkeängel Ariel lyder som följer;

“Jag häller ett ymnighetshorn av rikedom över dig och ditt liv, och ber dig att du öppnar famnen och tar emot. Vissa av skatterna kommer i form av strålande idéer och några kommer som möjligheter. Vi samarbetar för att förverkliga dina högsta drömmar, och jag ber dig att du överlämnar eventuell oro till mig. Gud och jag älskar dig väldigt mycket, och hjälper dig så gärna på det här viset. Vi vet att du också kommer att sprida det goda till andra.”

Ja det var allt för denna gång och jag hoppas att något kan vara till gagn – också för dig – av dessa dagens budskap ~ Kram

🔴🟠🟡🟢🔵🟣🌸🕉

Kram och Njut av vår fina sommar och ta väl hand om dig och om varandra. 💙💦💦💦💦

4 styck alster målade av mig ~ finns nu att se på sommarutställning i Nynäshamn på Konstpoolen

Dagens Tarotkort ~ Åtta i Svärd

Åttans kort i svärdsviten signalerar om vilsenhet och att vara desorienterad. Det är en antydan om de skeden i våra liv då vi plötsligt tänker ”Hur hamnade jag här? Vad hände med mitt liv? Vart tog mina drömmar vägen? Vid sådana tillfällen kanske vi känner oss förtvivlade och utan hopp kring situationen vi befinner oss i. Men när allt kommer omkring kanske vi har jobbat oerhört hårt för att komma dit vi är idag, och ändå kan det kanske liknas vid, typ, en stege som lutar mot fel vägg där vi nu är. Åttan i Svärd är en riktig tankeställare, eller som en väckarsignal, som kanske kan vara en anledning till fruktan. Att komma till insikt med och förstå sanningen i våra liv kan vara skrämmande, men att inte inse – det är värre. Således är vi fångade: vi måste ändra på saker och ting för att leva mer autentiska liv, och vi är medvetna om vilket hårt arbete detta kommer att bli. Våra nuvarande livsstilar kanske har gjort oss som ‘fångar’ i dessa oäkta, illusoriska liv – och för att vara sanningsenliga om vem vi verkligen är, kanske äventyrar för mycket förändring och med det kanske också stort obehag. Men det är nödvändigt för oss att möta sanningen om vår situation för att vi ska bli, och kunna vara den vi verkligen är och inte titta tillbaka på våra liv med ånger.  

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/