Healing & diagnos

Healing, var något som jag kom att tänka på idag. Sedan kom ordet diagnos och att vi ofta, utifrån detta begrepp, uppfattar det som ett absolut svar på något från någon som vi själva har placerat i en mer överordnad maktposition än oss själva. Men betänk att diagnos kan ha en annan betydelse än det som provsvar kan komma fram till, eller som kanske till och med är något som någon själv diagnostiserar sig med. Genom exempelvis doktor google.

Diagnos härstammar från DI=tudelat och AGNOS =>från agnostisk = att man inte vet. Så egentligen är en diagnos något som man kanske inte riktigt vet alla gånger. Jag ser det också som så att läkare ofta kan känna sig ganska hjälplösa, och helt ovetande kring många människors olika åkommor och krämpor och skriver ut mediciner som “skyddar” mot andra mediciners biverkningar och den hjälpsökande hamnar i en ond spiral som många gånger kan vara svår att ta sig ur. Själv fick jag diagnosen artros för något år sedan och blev remitterad både hit och dit men jag tackade nej till både cortisoninjektioner, piller och kirurgi. Senare läste jag något som jag kom över från läkarexpertisen där man kommit fram till att de där cortison-injektionerna gör mer skada än nytta. Det kändes skönt, och att jag på något sätt hade fattat rätt beslut!

Man måste kliva utanför det konventionella tänkandets ramar. Det krävs mod för att ta det steget. Det finns ingen annan makt än vi själva som avgör om healing – eller något annat för den delen – kommer att fungera. Många delegerar sin bestämmanderätt till andra, som bedöms vara experter. Men till syvende och sist ligger val och bestämmanderätt hos den enskilde själv. Mod och en positiv attityd leder en fram längs vägen till god hälsa. Med ett öppet sinne och en positiv inställning kan vi alla uppnå vårt eget bästa och kanske till och med nå vilket mål som helst.

Beträffande Healing så kan en människa vara fördomsfri och skeptisk på samma gång. Men man måste vara försiktig så att man inte blir så hängiven sin skepsis att man förlorar förmågan att öppna sig för nya saker.

Bild: Rare Path, olja och akryl på duk, 30×30 cm – en av mina egna skapelser!

Inspiration & första cirkel-träffen

Nu är nya kursen igång – INSPIRATIONSCIRKEL HÖSTEN 2022 – och i söndags öppnade vi Cirkeln hemma hos mig på Landfjärden, där jag stod som värd, tillsammans med dottern Sandra Ehlers

Här nedan visar jag en del av ‘elevernas’ arbeten från den första cirkel-träffen. Måleriet var på temat Jord, ett av elementen som vi inspirerades av – just den där första soliga, roliga och magiska sammankomsten. Det var superkul, med såväl intuitionsövningar som en del konstövningar, och vi kom alla in i ett ypperligt fint FLOW. Jag är innerligen så tacksam över att få vara en del i denna gemenskap.

Jag kom just att tänka på John Lennon & IMAGINE-låten? ? så… Imagine the whole world creating joy, pure love, and inspirational magic things together – instead of dull things. This will be the new timeline of age, in order to shift our mindset ✨✨✨

Inte bara utåt sett, utan också rikta våra blickar inåt.

Tack till er alla i vår lilla men makalöst fantastiska grupp!

Det finns ännu några platser kvar så kom och delta i vår glädje där vi utforskar ämnen som färg & form genom olika discipliner, samt meditation, intuitionsövningar mm. Inga förkunskaper krävs, men ett öppet sinne är alltid positivt och förhoppning om att tillföra något nytt och roligt in i tillvaron. Varmt välkommen att kontakta för anmälan till någon eller några av de fyra återstående tillfällena som blir denna höst! Mer info i flyern ??????

Love deeply ~ Forgive sincerely ~ Dare greatly

Kram medium Carina Ehlers https://carinaehlers.se/ och Sandra Ehlers https://www.youtube.com/channel/UCi5BOnPfxNKd2-913iKXCAw

Bokomslag och Youtubeklipp

Alessandra Mia från Virginia, USA, har givit ut sin bok med mitt konstverk på omslaget. Ska bli så intressant att ta del av dess innehåll… om sorg, tacksamhet, healing etc. ❤ ska läsa denna av hela mitt hjärta!

Originalet – Rare Passage – har jag målat i blandteknik med ‘pouring acrylic’ i botten och därefter oljefärg för det figurativa, 30*30 cm

Boken finns på Amazon Länk: https://www.amazon.com/dp/B0B93YXNDJ?ref_=pe_3052080_397514860

Ytterligare vill jag berätta att i ett av mina youtube-klipp under ‘Representation’/www.konstkvarteret.se, är det min dotter Sandra Ehlers som lyfter fram olika aspekter av personlig- och andlig utveckling etc. I grunden är hon utbildad partikelfysiker men har sadlat om för att utforska andra spår på livets outgrundliga stigar. Youtubekanalen  ????

The Embodiment Experience – Satya Mountain Yoga  –   Länk: https://www.youtube.com/watch?v=_t5qddpF080

Jag önskar en trevlig fortsatt dag, denna vackar septemberdag som nog kan representera en av våra vackra brittsommardagar. Tack ?

Livet på Jorden ~ en läxa

“Vi glömmer ofta, när vi lever i en fysisk kropp, att jorden inte är vårt sanna hem; himlen är det. Himlen är ungefär som jorden, med människor, djur, blommor, träd och sådant. Skillnaden är att här uppe finns det ingen konkurrens för att tillgodose fysiska behov. När allt kommer omkring, behöver du inte äta eller betala skatt i himlen! Du har visserligen ansvar, men det är en del av ditt livs-syfte så det är glädjefyllt. Därför är alla i himlen förlåtande, avslappnade, glad och kärleksfulla.”

“Vi kommer till jorden för att uppleva livet i materia, i en fysisk kropp. Det är som att gå på en internatskola. När du väl har en fysisk kropp blir egot uppenbart, eftersom alla tävlar och kämpar för att ta hand om sina fysiska krav. Men om du kan höja dig över dessa energier så lär du dig att frambringa himlens kärlek till jorden. Det kan ta flera livstider att förstå detta enkla, men ack inte så enkla koncept.”

“Lyckligtvis är jag här för att hjälpa dig att lära dig vad som verkligen är viktigt för din andliga tillväxt… nämligen kärlek. Ju mer du kan se dig själv och andra genom himlens kärleksfulla ögon, desto mer kommer du att förstå att alla gör så gott de kan. Du kommer att ha medkänsla för dig själv och andra, och det är då du har klarat av din läxa!”

Glad Påsk ?

Mot Mänskligt Gudomligt Medvetande

Teknik kan användas för helande, läkande och evolution, eller för förstörelse. Den har alltför länge huvudsakligen använts för att krossa fiender, vare sig det är av personlig, lokal, nationell eller internationell karaktär, och med katastrofala konsekvenser. Insikten börjar äntligen gå upp – både för egen del och för massor av människor – att om man ger bort sin makt till de som åtnjuter och vill ha auktoritet över andra så kommer detta i slutänden nästan alltid bara att leda till konflikter. Konflikter som orsakar stort lidande för många, där den stora majoriteten absolut inte vill delta. Följaktligen har motivationen för enorma förändringar i sättet hur individer och nationer interagerar med varandra blivit mycket stark och i hela världen deltar nu många människor i diskussionsgrupper och annat för att skapa sätt att uppnå förändrande, positiva resultat.

Mänskligheten är inne i en stor uppvakningsprocess och när vi tillåter oss själva att frigöra oss från begränsande trosuppfattningar – antingen självpåtagna eller från andra – kommer vårt medvetande succesivt att växa, evolvera och utvecklas till upplyst medvetenhet. Begränsande uppfattningar om vad som är möjligt eller inte har ”programmerats” in i oss från till exempel skolan, arbetskamrater, vänner, familj, släkt, radio, TV, hälso- och sjukvårdssystem etcetera. När var och en tillåter en frigörelse att ske från det där gamla så rensar vi ut från själva och öppnar våra hjärtan för kärlek och blir därigenom förmögna att känna och förstå att vi alla är gudomliga varelser som vaknar upp ur en vansinnig dröm. Den drömmen har pågått alldeles för länge och allas vårt missnöje med den, har nu nått en gräns i vilen vi inte längre är villiga att engagera oss.

Själv tror jag på en stor portion fri vilja i var och en av oss, och därutöver tror jag samtidigt på en högre gudomlig plan vars ändamål är att nå det högsta syftet. Först individuellt och därefter kollektivt. På individnivå finner människor undan för undan sitt eget syfte på livsvägen och ju större medvetenhetsutvecklingen blir desto högre resonerar vi kollektivt för ett kosmiskt upplyst enhetsmedvetande.

Det krävs mod och självacceptans att vara den autentiska sanna varelse som vi innerst inne är. När vi därtill odlar egenskaper som vänlighet, empati och medkänsla är vi på verklig väg mot ett Upplyst Tillstånd för Enhet med Allt Som Är. Att vara vänlig mot en annan varelse är definitivt ett steg att höja sig över det lägre medvetandetillstånden. Där vi befinner oss nu, på mänsklighetens utvecklingstrappa, tror jag att vi alla behöver läka ut från inre gamla sår och traumatiska upplevelser så att vi är hela som den kropp-sinne-ande enhet vi faktiskt är. Healing, eller helande läkande betyder dock inte att vi uppnått upplysning för vårt medvetande. Vi måste ändå börja där och gå in i oss själva, men med det sagt så främjar det inte vår utveckling att sitta ensam på en bergstopp i Himalaya och meditera för det framstår mer som separation än enhet med allt som är. Allt som tjänar upplevelsen av enhet med allt som är, vare sig det handlar om att sprida sanning, befria sig själv från arvet av lägre nivåer i existensen, att åta sig en handlingsväg av tjänande eller helt enkelt bara att visa vanlig vänlighet kommer att hjälpa oss en bra bit på vägen mot upplysning.

Många av oss har haft ögonblick, till och med livstider, av lycka som människor, men mestadels har det varit en mardröm snarare än en njutbar dröm. Att uppleva sann separation från Gud skulle avsluta vår existens permanent men detta skulle aldrig kunna hända eftersom det skulle innebära att Gud också skulle upphöra att existera så det är inget alternativ. Men som det nu ser ut på vår jord kan det mycket väl upplevas att vi som människor har separerats och ur förskräckelsen tror att vi är separerade från vår ständigt kärleksfulla Källa så har vi nu den perceptionen, vilket är vad drömmen handlar om, och den har orsakat oss alla enormt lidande.

Enormt mycket lidande, från det uråldriga lidandet, väller nu fram ur karmiska betingelser. Detta kan på flera håll upplevas som väldigt verkligt och smärtsamt, men samtidigt så overkligt och detta är för att vi kollektivt ska kunna släppa det och rensa ut ur våra sinnen så att vi återigen kan få denna möjlighet att känna oss själva som de gudomliga varelser vi är och som vi alltid har varit.

Allt svårt och traumatiskt som åsamkat inre sår visar sig nu hos många av oss som känslor av en intensiv men ospecifik rädsla, ilska, ångest, bitterhet, depression, ovärdighet, känslor av att vara oälskad, och orsakar ett extremt obehag och lidande, vilket kan leda till att en del beter sig på sätt som antingen är självdestruktiva eller mycket skadliga för andra. Här tror jag att vi måste ha stor medkänsla – både med oss själva – men också med alla de som genomgår dessa traumatiska och smärtsamma upplevelser för det kan på ett suveränt sätt hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Och om än människors ibland svåra beteenden framstår som fullständigt outhärdliga så behöver det ändå ske på så sätt att vi visar vänlighet, empati och medkänsla. Endast människor som känner stor smärta – emotionellt, fysiskt eller psykologiskt – attackerar andra, det är en egobaserad reaktion på världen omkring dem, den värld som de anser behandlar dem orättvist och får dem att lida av den intensiva smärtan. Det är verkligt för dem, trots dess overklighet, eftersom de identifierar sig fullständigt med sina fysiska kroppar, som på grund av sin fysiska natur kan lida orimligt.

Kom dock ihåg att de sanna Vi är Kärlek, och det är alla andra också. Jag har hört att om vi gör eller tar fasta på detta, då kan vi verkligen uppleva verklig kärlek.

Lita på din inre vägledning! Vår intuition kan klargöra många sanningar för oss när vi tillbringar tid i stillhet och vi kan förundras över det mirakel som vårt liv är. Livet är det mirakel som vi alla har sökt, men vi har tillåtit våra egon att distrahera oss från att leva i det. Så har det blivit på grund av de historier vi trott på som berättats för oss och om oss – om vår ovärdighet och otillräcklighet – som genererat jämförelser människor emellan och där andra jämfört oss på ett negativt sätt, som verkar vara mycket mer värdefulla varelser än vi själva någonsin skulle kunna vara.

Vi är kärlek, och vi finns på jorden vid denna tidpunkt för att vara de vi är. Det är ett mycket enkelt uppdrag med gudomlig vägledning som vi valde att ta på oss. Precis som Gud så är vi kärlek och vår enda önskan är att hjälpa andra att vakna till verkligheten. Vårt eviga gudomliga hem. Men när vi väl fann oss själva i fysiska kroppar så verkade uppgiften inte längre så enkel. Vi har stundtals blivit helt överväldigade av den till syns enorma omfattning av det som vi gick med på att ta oss an. Men lugn, bara lugn, jag har hört eller vet och förnimmer att vi har våra supporterteam i de andliga dimensionerna och de vakar ständigt över oss, redo att hjälpa oss direkt när vi kallar på dem. De kan hjälpa oss när än vi ber om deras hjälp. Dock, då den fria viljan i detta fall är avgörande så behöver de först få vår kallelse innan de kommer till vår hjälp. De finns alltid nära och hjälper oss alltid när vi ber om det.

Jag har också hört att vi ska undvika att använda våra mänskliga mentala förmågor för att lösa komplexa relationsfrågor rationellt, och det beror på att det bara är vårt ego som försöker bevisa att jag/du har rätt medan den andre har fel och så funkar det inte. Fråga ditt andeteam: ’Vad skulle kärleken göra?’ Vänta sedan lugnt med stillat sinne och lyssna på deras vägledning. Det kan ta några dagar eller till och med längre så ha tålamod. Vi kommer alltid att kunna lösa alla bekymmer, för allas högsta bästa, med andguidernas hjälp och vägledning. Det kan också visa sig som ett slags ”mirakel” som bara löser sig av sig självt. Mirakel finns alltid tillgängliga så släpp förväntningarna och låt dem bara manifesteras. Och må det så bli. Ibland ser vi inte direkt men miraklet kan ändå redan ha inträffat och när du så småningom ser och fått insikt kring detta då kommer förvåning och glädje att fylla ditt hjärta.

Låt oss vara oss själva, låt mirakel ske och låt oss sedan glädjas tillsammans.

Bild: Paradigm Shift – Olja & bivax på canvas, 92*74*4 cm ~ mitt konstverk

Fredagens budskap ✨✨✨

Idag drog jag ett av mina kort och här handlar det om transformation, kreativitet och helhet. Skapelsens gudinna säger att det är dags att släppa taget om stela och inrotade idéer. Slappna av och ta en paus för att bara vara. Vidare får jag budskapet att ‘Du’ har verkligen försökt för mycket under senaste tiden och tar saker och ting på alldeles för stort allvar. Detta kan ha blockerat en del personer men här ser jag det som om allt är precis i sin ordning. Men för somliga kan det kanske ha blockerat kreativiteten och gjort ens energinivåer för låga. Förmodligen kan det vara så att man intalar sig själv att “jag” har inte tid att slappna av.

Rådet är emellertid att vi alla behöver ta den där pausen och gå innåt för att finna den ro som är i det stillade sinnet så att inspiration och kreativiteten kommer tillbaka. Vi måste ta oss tid för det, och om du prioriterar detta kommer du att märka att en intressant transformation är på väg att ske. Din kreativitet kommer att öka och du kommer att känna dig som pånyttfödd av ett nytt syfte och ny inspiration.

Ditt intellekt kanske talar om för dig att avslappning är ett värdelöst slöseri med tid, men i själva verket är det tvärtom. Avslappning saktar ner dina tankar och öppnar ditt hjärta. Det är ett bränsle för själen som har en positiv effekt på hela ditt väsen. Ditt välmående är enormt viktigt så ta det inte för givet. Utan det så har inget annat någon betydelse.

~~~~~~~ Affirmation ~~~~~~~

✨ Jag tar mig tid att slappna av dag

✨Jag tar mig tid att vårda min själ varje dag

✨ Jag har en andlig samhörighet med en rymd av kärlek innuti mitt hjärta

✨ Jag finner ro inombords

✨ Jag är ljus, jag är kärlek

Nu börjar solen visa sig lite också och det bådar för en ljus och fin helg.

En akvarellmålning av mig som får repesentera detta inlägg

Dagens Tarot – Tio i Svärd

Tio i Svärd relaterar till de tillfällen i våra liv då vi känner oss som lägst. Den positiva aspekten ändå i detta kort är att det ofta är våra perception, våra egna uppfattningar, som gör att dessa situationer känns värre än de i själva verket är. Således är detta kort en antydan om att vår trosuppfattning är så beskaffad att saker och ting urartar och det blir “fel” eller att livet smiter förbi oss, snarare än som den faktiska verkligheten.

Detta budskap borde naturligtvis vara uppmuntrande. Men samtidigt ligger där en utmaning eftersom sådana här situationer – när förändring av våra uppfattningar sker – ofta genererar en mer realistisk världsbild. Beroende på hur man tolkar det förstås!

Ibland när livet känns svårt och vi kallas att möta dess olika prövningar, kan vi säga till oss själva och andra att oavsett hur mycket vi försöker eller hur “bra” vi är, blir allt bara ”dåligt”. Våra storys om självuppoffring eller martyrskap kan kännas väldigt stärkande. Men i våra uttalanden ligger en dold och subtil botgörelse. Vi har nog – lite till mans och kvinns – en del i oss som vill eller kan missförstås, eller ignoreras för att det ger oss en ursäkt för att inte behöva vara modigare eller bli starkare (jag försökte och jag misslyckades så vad är poängen?). Därigenom kan vi kringgå vår rädsla för misslyckande eller framgång och undvika det legitima lidande som följer med verklig tillväxt. Men när vi väl inser detta kan vi återigen möta livets utmaningar med förnyat mod, i vetskapen om att vi är mycket starkare än vi tidigare trott.

Tio i Svärd kan även stå för till exempel negativa tankar, brustet hjärta, förlust av materiella ägodelar, eller rädsla att vrede och frustration ska ta överhand. Möt dina rädslor genom att erkänna för dig själv det som du fruktar. Skriv på ett papper vad du är rädd för, och därefter gör du om listan och skriver det som positiva affirmationer istället.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se

Varför är det så viktigt att ha ”rätt” – för någon annan än dig själv

Föreställ dig två människor som står bredvid varandra, och så kommer en ny person och ställer sig mellan dem. De två första får frågan: ”På vilken sida står den nya personen?” Den ena skulle sanningsenligt svara: ”Till vänster om mig.” Den andre skulle helt riktigt svara: ”På min högra sida.” I detta exempel är det lätt att se att vardera personen – utifrån sin individuella position och sitt perspektiv svarar enligt sin egen sanning.

Ponera sedan att en godispåse placeras framför två människor och får frågan: ”Är detta bra för er?” Den person som inte äter socker skulle med kraft svara ”Absolut inte!” och den andre som tycker om sötsaker skulle svara: ”Ja, absolut!” Återigen, vem har rätt? Utifrån deras unika position, synvinkel och åsikt så har båda rätt. Var och en delar med sig av sin sanning.

”Hur skulle det vara”, argumenterar den som älskar smågodis” om ingen längre gillade smågodis? All världens godisaffärer skulle försvinna, då har jag inte längre friheten att köpa och äta smågodis, ifall jag inte producerar, fixar och ordnar mitt eget – det är inte rättvist! Du borde också gilla smågodis”! Den andre säger: ”Kära nån, om alla åt som du skulle de bli sjuka! I slutänden får jag betala för människor som inte tar ansvar för sin hälsa. Det tänker jag inte understödja! ”Vem har rätt? Återigen så har var och en delat med sig av sin egen sanning. Båda lever i den verklighet som de tror på.

Det skulle vara långt mer främjande om den som inte gillar smågodis sa: ”Så underbart att du väljer det som gläder dig! Jag är så glad att du har funnit det som resonerar med dig. Jag tror att jag ska börja ge dig min smågodis-påse.” Den andre svarar: Tack! Jag hoppas att du hittar andra sätt att njuta av sötman i ditt liv, som är i samklang med dig. Kanske du kommer att tycka att min kärlek och acceptans är söt!” De kramas och går åt var sitt håll i frid – den ene till godisbutiken och den andre för att njuta av en måltid direkt från trädgårdslandet.

Så frågan är inte om vi har rätt eller inte. I vårt eget sinne och vår verklighet har vi alltid rätt. En bättre fråga än ”Har jag rätt” skulle kunna vara ”Är min position, mitt perspektiv och min åsikt användbar? Gör det mig lycklig? Om inte, kan jag finna en mer positiv och kraftfull åsikt?

Projicera denna tanke till de frågor där så många på vår Jord inte är av samma åsikt. ”Vem är den rätte ledaren för ett land?” ”Är vacciner bra för oss?” ”Är religioner hjälpande?” ”Är ateism hjälpande?” ”Är alternativmedicin att föredra?” eller ”Är skolmedicinen att föredra?” eller ”Är ett samarbete dessa emellan till gagn för människan?” ”Är materia åtskild från ande?” ”Är jorden ett levande väsen?” ”Förklara varför?”

Ja, listan kan göras lång och vi har vår alldeles egen utgångspunkt kring hur vi svarar här.

Om vi ber en miljon människor besvara dessa frågor – genom sin unika position, sitt perspektiv och sin åsikt – då skulle det ge oss en miljon något olika svar! Möjligen något att begrunda, och reflektera över – vem har rätt? Vem har fel? Och inte minst, i allt detta, dyker en fråga upp hos mig och det är om Rätt kontra Fel, Gott kontra Ont, Vacker eller Ful, etcetera verkligen är eftersträvansvärt nu när vi undan för undan närmar oss ett mer heltäckande, eller en kollektiv medvetande förhöjning? Det polariserande dualistiska medvetandet är mer eller mindre på upphällning så här gäller det att hänga med. Fast det är en annan fråga och det får vi titta närmare på en annan gång.

Hursomhelst!

Det Finns fortfarande en del människor på Jorden som tror att världen är platt. De har räknat sin matematik, kommit fram med sina argument och i deras verklighet är världen platt. Det skulle krävas att någon som är tillräckligt modig lägger tidigare uppfattningar åt sidan och utforskar dem bortom de gränser som de uppfattar, för att uppleva världen som rund. ”Aha!”, säger ni! ”De är galna! – Världen ÄR rund” och egentligen skulle jag vilja säga till dem av er som insisterar på denna sanning, att i enlighet med er position, ert perspektiv, er vetenskap och åsikt så är den rund. 

Jag stannar upp här för denna gång och kanske detta får någon att reflektera något lite kring det sagda.

Allt gott och lev i glädjefullhet. Du är unik och alldeles underbar.

Akvarellmålning av mig

Vad händer – Vad kan vi göra

Har någon det ”rätta” receptet på en hjälpande medicin för vår jords fortsatta färd? Som det nu ser ut kan vi behöva komma till lite eftertanke kring allt som är, och sker runt omkring oss.

En möjlighet – som jag ser det – kan kanske vara att vi riktar vårt fokus på att balansera våra vänstra- och högra hjärnhalvor så att det blir mer jämvikt i det avseendet. Ur detta kommer så småningom också vår planets västra och östra hemisfär att balanseras. Detta tror jag kan vara en tänkbar väg som i det långa loppet skulle generera en mycket bättre plats att leva på.

Denna slutsats drar jag dels av egna personliga skäl och upplevelser, men också efter att ha studerat diverse skrifter inom såväl religioner, esoterisk lära med mera, och från den profetiska Mayakalendern som fil dr Carl Johan Calleman har forskat på i över 40 år.

Ur mina personliga upplevelser ser jag nu alltmer tydligt att den vänstra hjärnhalvan – som styr det rationella, logiska- och analytiska tänkandet – har tagit överhand. Inte specifikt i mitt eget sinne utan i många andras runt omkring mig. Det kan ibland uppstå obskyra dilemman när jag som musicerande konstnär och spiritualistiskt medium sammanstrålar med människor vars vänstra hjärnhalva är den mest dominerande. Självklart jobbar jag med mig själv så att också jag är mer rationell i mitt sinne men jag kan ibland känna mig dränerad när det är detta som är det enda allenarådande. Säkerligen upplever nog det ’analytiska folket’ det på ett liknande sätt fast tvärtom när de möter mig och det vore trösterikt att få till en förändring kring det här.

Nu har merparten av jordens befolkning levt i detta ojämna, halvdana förhållningssätt gentemot varandra under några tusen år, då det dualistiska synsättet introducerades när den förste fadern reste världsträdet och helt glasklart, står det i alla fall för mig, att någon form av förändring är nödvändig för människans överlevnad och håller så på att ske.

”Att titta på framtiden tenderar att dela upp människor i ”optimister” och ”pessimister”. Således finns det å ena sidan de som bara kommer att prata om vad de ser som positiva aspekter av vart saker barkar hän, till exempel de som utan grund i historien eller någon kvalificerad vetenskaplig teori kommer att prata om mänskligheten som plötsligt går in i 5-dimensionalitet, ett stort uppvaknande, uppstigning eller något i samma riktning. På andra sidan finns de som bara ser negativa aspekter och argumenterar för att världen hopplöst är förlorad på grund av klimatförändringar, överbefolkning, miljöförstöring etc.”  – Carl Johan Calleman, år 2011

Han tror inte att någon av dessa attityder har någon förtjänst och menar istället att en djupare analys kring alla bakomliggande faktorer behövs och pekar på att detta dock inte kan verka positivt för alla, för ibland behöver vi ändra våra åsikter om vad som är ”bra” och ”dåligt”.

Jag tänker som såhär att ja, det som är ”bra” för mig kanske är ”dåligt” för dig – i nuvarande belägenhet – men efter något tag kanske du ändrar uppfattning och tycker att det var ”bra” också för dig. Som en välsignelse i förklädnad, och då kommer det något positivt ur det hela så småningom.

Vad Mayakalendern i grunden visar på är ett tidsschema för medvetandets utveckling, som kan tydas som medvetandets evolution och klättring uppför den ”kosmiska pyramiden”, som i sin tur avslutades 28 oktober 2011 – enligt den gregorianska kalendern. Calleman kartlägger bakgrunden till alla stora skiften ända tillbaka till ’Big Bang’, det namn som moderna fysiker använder för att beskriva början på universums skapelse, men lyfter också fram det faktum att Mayakalendern når ännu längre tillbaka. Det bekräftas i en stenstod från Coba och trots att den inkluderar upp till en miljon miljarder gånger universums kända ålder så har maya namngivit från universums kända utveckling (16,4 miljarder år).

När vi följer vägledning från maya och som Calleman föreslår, ”utifrån den så finns där också den så kallade hermetiska principen och den globala hjärnan. Vi kan nu i själva verket se att, utifrån de vindar som världsträdet skapar så kan profetior mycket väl ha en verklighetsbakgrund. Det blir plötsligt mycket lätt att förstå att det i förväg profeterats om européernas och kristendomens ankomst till Mesoamerika.”

Den så kallade hermetiska principen: som där uppe – så där nere, är förenlig med en modell baserad på de fyra riktningarna, (världsträdet) med en mittlinje som separerar de två globala hemisfärerna, och dessa egenskaper som förknippas med de fyra riktningarna pekar på existensen av ett antal paralleller mellan vår jords globala hjärna och den mänskliga hjärnan.

Därmed är det nog så att våra hjärnhalvor har olika funktioner därför att de är mikroskopiska speglingar av jordens västra och östa hemisfär.  Här drar Calleman slutsatsen att: den rationella, handlingsinriktade, västra hemisfären är en parallell till den vänstra, maskulina, hjärnhalvan – medan den meditativa östra hemisfären å andra sidan är en parallell till den högra, intuitiva, helhetsorienterade feminina hjärnhalvan, vilken också är ett centrum för människans bilduppfattning.

Så det ena som vi kanske kan behöva se över hos oss själva är att få en balans mellan våra två hjärnhalvor, och det andra att vi blir medvetna om mönster och konturerna hos en kosmisk plan. För den kan tjäna som vägledning för förverkligandet av det högre syftet med våra liv. Och kanske det om 10 år eller så finns mer grund för att bygga en värld av fred och enhet, och att allt fler av oss kan komma att uppnå ett kollektivt högre medvetandetillstånd.

Hur balanserar vi de två hjärnhalvorna så att de är i linje med varandra:

Ett första steg kan vara att komma underfund med vad man själv befinner sig – som: Är jag mer analytiskt orienterad till min läggning, eller är jag helt raka motsatsen, till exempel konstnärlig etcetera – men kanske till och med till ytterligheten att ’bara flyga iväg upp i det blå’. Nåja, som vår värld är beskaffad ser jag nog ändå att de flesta kan tänka rationellt när så behövs. Om än stora omvälvande förändringar är på gång att ske med förståelse kring en gudomlig plan för medvetandets utveckling så ger det dock fortfarande ett överslag åt den vänstra hjärnhalvans dominans.

Ett andra steg kan vara att utforska sådant som man tidigare har negligerat och till och med avfärdat som flummigt trams. Detta behöver den mer logiskt, analytiskt orienterade ta i beaktande. Åtminstone om hen vill dra sitt strå till stacken för en bättre framtida värld. Å andra sidan behöver de som är mer orienterade från sin högra hjärnhalva träna i begrepp som rimlighet och fakta etcetera.

För att komma över de spärrar som finns hos den mer logiskorienterade personen är det hjälpande att till exempel plocka fram sitt barnasinne och gå ur det där fyrkantiga nedärvda mönstret. Alla kan vara lekfulla, alla kan sjunga, alla kan lära sig att spela ett musikinstrument, alla kan spela något skojigt sällskapsspel, alla kan måla, alla kan skratta, alla kan prata med sina krukväxter, alla kan krama träd, alla kan ta skogs-bad, alla har förmågan att nyttja sin intuition, alla får information från den gudomliga källan så det är inte så svårt. Men vare sig man anser sig kunna sjunga eller inte så gör det ändå, och pröva andra uttrycksformer som finns i det där fantastiska oupptäckta territoriet.  Detta var mina förslag och det finns fler sätt att finna på nätet så det är bara att sätta igång ✨??? Glad helg önskar jag er alla.

 Den mest grundläggande sanningen om Mayakalendern är att den beskriver perioderna för de pulser och vibrationer som utgår från världsträdet. Dessa bestämmer sedan det mänskliga medvetandets evolution. – Carl Johan Calleman

ParadigmSkifte

Moder Jord talar till oss från sitt inre och genom hennes starkt vibrerande hjärtslag försöker hon göra sig hörd på flera olika sätt. Det går inte längre att leva över sina tillgångar och inte heller tänka i banor som att det där får någon annan ta hand om och städa upp. I stort och smått och i många olika skikt behöver vi själva ta tag i, och ordna det som vi har trott vara den endaste sanningen.

‘Paradigm Shift’ – i grunden en bivaxmålning, med oljefärg för detaljer. Titeln kom till mig för att konstverket får representera att det är dags att vakna och förstå att förändring är i antågande.

Allting som händer här och nu kanske kan liknas vid ett gudomligt spel och det är med största sannolikhet så att vi är inne i ett nytt paradigmskifte. Ett nytt paradigm som ställer allt på sin spets för att vi ska ruskas om och sedan komma ut ur turbulensen till en bättre plats, med förnyade fräscha insikter och krafter. Helt enkelt ett nytt förhållningssätt till vad ett liv faktiskt innebär.

För närvarande är det som om vi lever i en tragikomedi, en ologisk upp-och nerpå vänd serie av händelser i vilken många upplever negativa känslor, ensamhet och kaos. Men kanske allt ändå är tänkt att vara så här? Det kanske inte egentligen har hänt något fel, och det kanske egentligen inte finns några olyckor på planeten Jorden.

Det ter sig dock som en absolut katastrof, där fullständig förvirring och kaos råder men som kanske i själva verket är ett slags utspelande av händelser som har bestämts av det gudomliga jaget, som har designats av den store Jag Är, och som har utformats av oss själva – som en del av den store Jag Är.

Våra informationskällor – television, radio och dagspress – upprepar i tungsinnade ordalag sin desinformation, och undan för undan har vi så programmerats för att vara i en slags falsk sanning som kanske egentligen inte var menad för oss från allra första början, utifrån ett större perspektiv sett.

Andlighet och reinkarnation har vi fått höra är inte verkliga, medan de är sanning i vår verklighet. Vi är gudomliga själar, alla sprungna ur den stora ’Big Bang’ och har för närvarande en mänsklig upplevelse. Vi använder våra biologiska kroppar – som är oändligt kraftfullare än den kraftfullaste superdatorn – och kommunicerar på olika sätt för att fungera i denna materiella dimension. När det kommer till reinkarnation så har vi i sanning levt många liv och spelat många roller i denna jordiska dimension. Det goda och det onda har kommit till strid om vår trohet. Religioner i all ära, men lever vi efter till exempel de tio budorden, eller efter medkänsla, eller efter alla godhetsprinciper som behöver efterföljas om vi ska undgå att hamna i helvetet. För att komma dithän att bete oss kärleksfullt och omtänksamt mot varandra finns det ingen genväg förbi oss själva.

Vår mat, vår luft och vårt vatten har förorenats. Vår miljö har blivit förorenad för att dumma ner våra kroppar och försvaga vår vilja så att vi kan vara mer följsamma och underordnade och i mindre grad kan motstå kraven från de negativa inflytelser som finns. Och vetenskapen inte att förglömma som är så vida känd, prisad, så hävdad att vara den absoluta sanningen – en travesti av gissningar och misstolkningar och utformad för att vilseleda och ofta, eller ibland till och med lura oss. Stor del av detta är som en framvuxen plan av datorsociala medier. Och de gled sakta men säkert in i våra liv med sensmoral att vara förenande. Men istället för ett nytt och kraftfullt verktyg för vänskap och kommunikation har det visat sig vara ett tveeggat verktyg.

Betänk; Eftersom svärd är tveeggat kan det skära igenom alla barriärer som håller en tillbaka – om det görs med precision och konstruktivt. Kom ihåg att det finns en annan sida av knivbladet! Om du är obetänksam, eller använder det på ett destruktivt sätt så kan det vara skadligt för dig själv och andra.

De tveeggade datorsociala medieverktygen har blivit källor för rädsla och smärta. För de är separations- och särskiljningsanordningar. De har tagit platsen för sann gemenskap och vänskap. Som människor i denna fysisk-jordiska dimension är våra gudomliga själar inhöljda i var och ens egen mänskliga kropp, men likväl fortfarande sammanlänkade och enade. Ändå är våra sinnen och egon så utformade att vi kan leva liv i skenbar separation och isolering, vara mycket programmerbara och på så sätt genomgå individuella upplevelser.

I det här lågvibrerande tredimensionella paradigmet på planeten jorden kan vi genom att uppleva utmanande händelser välja mellan det ena eller det andra som svarar bäst an på dessa händelser och individualisera våra talanger, preferenser och förmågor. Men ändå längtar våra själar djupt efter samhörigheten, gemenskapen och kamratskap – från våra ihågkomna himmelska existenser.

Vi behöver varandra, vi längtar efter sann, ärlig och autentisk gemenskap.

Sociala medier, ja all kommunikation via dator, utformades av de krafter/kalla inflytelser, för att hålla oss åtskilda. När vi istället är tillsammans känner vi värmen i varandras leenden och vi ser ljuset lysande i varandras ögon. Vi känner varandras energi, vi lyfter varandra genom att vara ömsesidigt på samma plats och på samma våglängd. Vi kan höra tonläget i våra ord och känna kärleken genom att blanda våra auror tillsammans. En aura går inte att se på vare sig en datorskärm eller i en teveapparat.

De kramar som vi ger varandra, den mjuka beröringen är avgörande för vårt välbefinnande. Spädbarn som inte är älskade och hållna och gosade dör av sådan försummelse. När vi är tillsammans har vi interaktiva konversationer, vi kan svara varandra i realtid och korrigera misstolkningar. Med fysisk samvaro kan vi verkligen kommunicera med varandra. Med sociala medier etcetera, det vill säga att interaktion med enbart datormaskin-stoff gör att denna mycket nödvändiga, personliga interaktion tas bort. Och den har ersatts av ytliga, vansinniga inlägg för att bevisa varje individs överlägsenhet och förmåga av ett materiellt slag.

Negativa känslor, rädsla och känslor av att inte vara tillräckligt bra kan bli ett av resultaten av utsattheten av att inte bli ordentligt sedd eller hörd i de binära talens maskinella värld. Men också vise versa då en positiv feedback klickas fram av någon inbördes-beundran-krets. Precis som med det tveeggade svärdet jag beskrev. Och på gott och ont. Det finns såklart positiva aspekter men betänk även de negativa. När dagarna går kan svårmodet komma krypandes inpå bara skinnet, sorg ökar och ensamhetskänslor när hen blir avvisad, och depression och känslor av svår nedstämdhet är ofta resultatet. Vi ser och läser om unga människor som i tid och otid tar sina egna liv och jag förmodar att detta ofta har sitt ursprung i den bristande kontakten på sann och äkta kontakt med andra, en gemenskap som bygger på en nära och fysisk basis.

Förenade i vår gemenskap är vi mycket kraftfulla. I separation är vi lätthanterliga av destruktiva inflytelser som med lätthet kan ta kontrollen över våra liv, och lättprogrammerbara till efterlevnad och undergivenhet, rädsla och apati.

Sociala medier är verkligen ett tveeggat svärd för det finns den där andra aspekten, och det är att sociala medier har blivit vår alternativa mediekälla. Det är en plats för sanningssägare, de som har vaknat till sanningen om planeten jordens konspiration, kan lägga upp sina videor och berätta sanningen om mänsklig historia. Det är den plats där forskning kan göras och lögnen i huvudmedierna avslöjas. Och det är en stor gåva att den sanningen som avslöjas är att ta ner de ”mörka” negativa inflytelserna som existerar, avslöja korruptionen och ta bort djävulen från planeten jorden.

Hursomhelst så vill jag inte alls måla fan på väggen utan tvärtom vill jag uppmuntra alla att vara vid gott humör och vid gott mod. Vi är på väg mot en ljusare värld och hur det än verkar så går ändå allt framåt. Den tid vi befinner oss i nu är som de gamla profetiorna förutsagt och vår planet jorden är på väg mot ett ”lyft” och ljusare tider stundar. Allt avgörs av den gudomliga planen. Ha i åtanke att som vi så väl känner i våra hjärtan så återstår bara det bästa. Se till dig själv, fokusera på det goda, det underbara och ljuset som du har möjlighet att faktiskt känna nu och som skiner från hjärtat. Ta tillfället i akt och förfina din egen natur. Denna stora paus i planeten jordens uppstigning’ är en gåva för dig, för mig och för hela mänskligheten för att hjälpa oss alla att faktiskt vakna, och låta vårt kollektiva medvetande få följa med upp i detta stora paradigmskifte. De upprörande lögnerna, de ”mörka” människornas fruktansvärda, avskyvärda beteende har accentuerats för att väcka de som fortfarande sover. Kanske inte alla har förmåga att vakna ännu, men tillräckligt många nog för att en förändring till det bättre är att stunda.

Moder Jord talar till oss med besked så att vi förstår vikten av att genomföra olika former av förändringar i våra liv. Förändringar som handlar om alltifrån hur vi ser på oss själva, hur vi ser på vår världsbild, hur vi hanterar våra egna inre liv och de yttre handlingar som härrör därifrån.

Det bästa har ännu inte hänt så kärlek och ljus är mitt hopp ~ det bästa återstår när vi stiger upp ur det lågvibrerande tredimensionella paradigmet.

Beskuren från min målning ‘Paradigm Shift’