Är Du En Gammal Själ – 16 tecken som ger en indikation

7

Hur vet du om du är en så kallad gammal själ? Finns det skillnader i karaktärsdrag, egenskaper eller beteenden? Vilka tecken kan jag leta efter som kan hjälpa mig att hålla isär skillnaden? Generellt sett är vi alla gamla själar, men några av oss har varit här längre än andra. Ordet ”gammal” är bara relativt i förhållande till tid. Eftersom tiden är linjär och våra själar är eviga så torde 10. 000 år vara ett ögonblick. Dolores Cannon tror att vi måste inkarnera många, många gånger som andefattiga föremål, eller som växter och djur, innan vi kan bli människor. Därefter, som människor, behöver vi alltjämt inkarnera många, många gånger för att lära oss allt genom de lektioner som vi kom hit för. Till exempel var vi alla tvungna att vara en luftmolekyl och en vattendroppe för att lära oss hur det är att arbeta tillsammans som EN.

16 Aspekter Som Visar Om Du Är En Gammal Själ

 1. Du förstår många av livets djupare lärdomar.

För vissa människor är det svårt att greppa att barnets själ kan vara mycket äldre än hans eller hennes föräldrars själar är. För dessa specifika människor är detta ett tecken på att deras själ kanske kan vara yngre än din själ. När du börjar förstå varför du fortsätter att inkarnera till den tre-dimensionella verkligheten blir den rätt lik filmen Groundhog Day, där Phil vaknar upp varje dag för att ta reda på att det fortfarande är 2 februari, till han lär sig att avlägsna sitt ego och börjar göra goda gärningar för andra.

När du inser att tid, rum, energi och materia är 3-dimensionella skapelser, blir teorin om tid irrelevant, och följaktligen blir också teorin om hur gammal din själ är irrelevant.

Men för att förstå hur gammal din själ kan vara, så fortsätter vi!

2. Du har kontakt med dina naturliga förmågor eller har en extrem fallenhet och intresse för dessa.

Vissa människor är födda med synnerligen speciella medfödda förmågor, som exempelvis exceptionella healing-förmågor eller mediala, psykiska- och andliga förmågor. Dock har vi alla begåvats med inre medfödda förmågor men som tyvärr vanligtvis glöms bort vid sjuårsåldern. Så den faktiska sanningen är att vi alla förfogar över dessa förmågor, men en gammal själ är mer i linje med hur man får tillgång till och implementerar dessa förmågor i mänsklighetens namn. Om du inte har någon speciell förmåga men har ett starkt intresse för dem, då är det helt enkelt din själ som försöker göra dig påmind om dessa, vilka du kanske kan ha haft under en tidigare livstid.

3. Du blir andligt, spirituellt medveten.

Alla är rent medvetande, men många människor har svårt att förstå vad detta betyder. Din själ är rent medvetande och kärlek. Den har en unik förståelse för hur matrisen (the Matrix) hanteras på denna planet och förstår att allt som vi gör gemensamt kommer att bidra till att underlätta andras uppvaknande.

4. Du förstår vikten av förlåtelse.

Vissa människor är gamla själar men som fortfarande har mycket att lära sig för att de är fångade i boxen av sina ideologier, är envisa eller har inte lärt sig betydelsen av förlåtelse. Genom att förlåta dig själv och andra kan vi frigöra all karma mellan dessa människor.

5. Du kan transcendera egot.

Det är nästan omöjligt för någon att helt oförfalskat transcendera egot 100% av tiden – att vara medveten om vårt ego och hur det hanteras mot enhetsmedvetande – det är ett säkert tecken på att vara en gammal själ. Fast å andra sidan så finns det inget ego. Under din livsåterblick kommer du att återuppleva ditt ego igen och se hur det påverkade såväl andra som dig själv. Just då, på denna plats i “tiden” kommer du förmodligen att göra ett själskontrakt i hopp om att övervinna egot och försona eller gottgöra alla egoprolem som du hade i din tidigare inkarnation.

6. Du är kapabel att transcendera materialismen.

Pengar och materialism är produkter från den tre-dimensionella verkligheten och det är lätt att ge efter för och rätta sig efter materialismen, särskilt när det exponeras mitt framför ögonen genom reklam, programmering och kompisars grupptryck. En äldre själ inser att pengar inte finns på andra sidan och det förminskar i allmänhet den som vi i grund och botten verkligen är, som andliga varelser. Gamla själar kommer i allmänhet att använda pengar som ett verktyg för att antingen hjälpa till att underlätta deras egna andliga utveckling, genom andliga retreat, eller kanske genom att skapa ett påkostat feng shui-hem som pryds med andlig innebörd – i motsats till de mest exklusiva möblerna. De kan också använda sina pengar för att hjälpa andra som är mindre lyckligt lottade.

7. Du kan förstå konceptet att din kropp är ett hölje för din själ.

Innan du föddes valde du inte bara dina föräldrar, du valde också dina livssituationer och utmaningar som skulle hjälpa till att underlätta för din andliga utveckling – alltmedan du gottgör och försonas med all karma från tidigare. Kroppen som du befinner dig i för närvarande är helt enkelt ett kärl för din själ. Ditt namn är den som din själ för närvarande knyter sig an till, men under tidigare livstider hade du många olika namn och du har levt många tidigare liv som antingen en manlig eller en kvinnlig person. Ditt namn och titel är båda associerade med egot, eftersom du i slutändan är oändligt medvetande och vi alla är i samma team.

8. Du verkar ha en speciell länkning till epoker långt innan du föddes.

Har du någonsin sett en gammal film, eller sett några konstverk från en viss tidsepok som har ett samband med den eran? Då är det sannolikt så att du levde ett tidigare liv under den tidsperioden och det här är ditt cellminne som påminner dig om detta.

9. Du har en förståelse för vad du behöver göra för att fullfölja din andliga utveckling.

Bara genom att ha nått så här långt så är du mer vaken och lyhörd än de flesta på denna planet är. Du har en förståelse för universella lagar och vad som finns kvar att göra på ditt själs-kontrakt. Och även om du inte är specifikt säker på någondera av dessa saker som ska göras så kommer ditt högre jag och guider/andliga vägledare att fortsätta leda dig i rätt riktning.

10. Du har en stark känsla av att “hemma”, det är inte jorden.

Har du någonsin – utan någon särskild anledning – tittat på ett slumpmässigt område på himlen och stirrat på en okänd stjärna? Känner du en speciell koppling till specifika stjärnsystem, som Plejaderna eller Orions Bälte? Gör krig och korruption dig obehaglig till mods, ja eftersom de inte fanns där som du ursprungligen kom ifrån? Är du en av de själar som frivilligt kom hit under denna speciella tidpunkt för att hjälpa till med jordens uppstigning (ascension)? Om du svarade ja på någon av dessa frågor, är det möjligen så att Jorden inte är din hemplanet.

11. Du tenderar att vara mer ensam.

Stigmatiseringen av ordet ensam är ofta nedlåtande, men de som är gamla själar söker bara efter andra fragment av sig själva, och kommer ofta att distansera sig från yngre själar som behöver fler inkarnationer till det tredimensionella planet. Eftersom det finns tröst och gemensamma nämnare bland likasinnade, äldre själar så söker de sig till varandra för de hjälper och underlättar i den gemensamma andliga utvecklingen.

12. Du har en rebellisk natur.

Oavsett om du är upprorisk avseende religion, lagar eller något annat så är detta ett tecken på att din själ känner till de enda sanna lagarna … Universums Lagar. Medan du ändå respekterar resonemanget och avsikten bakom lagar och religion så kanske du inte känner dig tvingad att använda dessa som absoluta lagar. Du vet att det finns en uppsättning högre lagar – vilka är avsedda att underlätta får vår andligt, spirituella väg och utveckling.

13. Du har en djup och stark önskan att uppnå sanning och inre vishet.

Många gamla själar kan lätt genomskåda de lögner som de har lärt genom religion, politik och våra utbildningssystem. Medan de inser att de alla är ett med universum, vill de också att sanningen lyfts fram för att hjälpa andra människors uppvaknande. De fortsätter också att söka kunskap inom de andliga, metafysiska och esoteriska områdena och kommer att införliva denna information mycket lättare än vad de lärde sig i skolan.

14. Du styr och kontrollerar inte över andra.

Äldre själar är mer accepterande, inte bara inför andra människor, utan också kring olika omständigheter. Medan du till exempel inte godkänner korruptionen inom politiken så förstår du ändå hur korruptionen kommer att hjälpa till att väcka, eller att andra får upp ögonen för sanningen. Du respekterar andras fria vilja och är mer benägen att använda takt än att muntligt beordra över andra och deras livsväg. Du är mer av en lagspelare än något annat.

15. Du känner en skillnad mellan dig själv och den “verkliga världen”.

Alltmedan du transcenderar egot och materialismen så upplever du att du lever en annorlunda form av livsstil. Samtidigt som den här livsstilen är unik för din nuvarande inkarnation så verkar det också vara en bekant och familjär färdriktning.

16. Är du nyfiken på om du är en gammal själ eller inte.

Många unga själar skulle inte ställa den här frågan – eller i alla fall vara mindre bekymrade över den. Även om många äldre själar, av olika anledningar, inte heller är berörda så “vet de” att de är gamla själar, men det är trevligt att få bekräftelse som stämmer överens med ens andliga utveckling. Det är mycket kunskap som vi har lärt oss under alla våra livstider, och som alla har kulminerat till just denna inkarnation. Alla dina tidigare livsinkarnationer är inbäddade i ditt cellminne och kan återkallas genom regressioner från tidigare liv. De flesta av människorna på denna planet är gamla själar, men många förblir “sovande” och har fortfarande mycket mer att lära sig och kommer att behöva ytterligare flera inkarnationer på ett tredimensionellt plan.

Källa: In5D

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som medium och konstnär - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare. Är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt genom litteratur samt i olika workshops, bl a i Kanada med Drömhealern Adam. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag hoppas kunna vara till hjälp, och dra ett strå till stacken för att föra in ljus, glädje och kärleksfullhet. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många över hela vår jord som jobbar för detta ändamål. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag förlitar mig till en högre kraft, en gudomlig kärleksfull källa som självklart vet bättre än jag gör. Mitt ande-team (nära och kära, guider och änglar) finns också till hands och hjälper när så krävs. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra. För det börjar alltid med oss själva. Om du inte kan älska dig själv så hur kan då till exempel en partner älska dig?

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

7 kommentarer

 1. Marie Hallner den

  Tack för väldigt intressant och igenkännande läsning. Var inte gammal när jag tittade mot stjärnorna och undrade när mina riktiga föräldrar skulle hämta mig….? och ordet stjärnbarn dök upp i mitt huvud. Detta läste jag sen och fick rysningar över hela kroppen när jag förstod att jag ej var ensam om detta. Kram från en gammal själ

  • livskraftsorientering den

   Kram till Dig min frände och håll ditt huvud stolt och upprätt som har förmåga att förstå detta blogginlägg. Det är mycket just nu i dessa tider som kommer upp till ytan och jag förstår att många har svårt att ta till sig detta. Nu! Men vi är alla komna ur den Stora Smällen / The Big Bang och fastän att en del negligerar detta faktum att vi inkarneras (finns mängder av bevis /evidens som stödjer detta men som inte har lyfts fram i massmedia – ännu) och med bakgrund av detta så måste vi till slut förstå att vi alla är sammanlänkade med varandra. Oavsett religionstillhörighet, hudfärg, utbildning, fattig eller rik, gammal som ung, etcetera så har vi Alla på denna Jord precis lika mycket värde. Vi är alla en del av detta stora ljus som kom ur den Stora Smällen. Men vi är fria själar att välja våra egna livsvägar och min egen gör jag det bästa av att förvalta på bästa sätt. Kram och en fin helg 🙂

 2. Hans `Luthman den

  Hej.

  Jag har tagit del av några av dina tankar som väcker både respekt och nyfikenhet. ‘
  Vi har inom familjen och som 70+ stora svårigheter med konflikter som rör
  relationen mellan barn-vuxna. Det här har också lett till ett omfattande
  missbruk av alkohol för min sambo där någon hjälp inte står att få i dag
  inom vården. Min fråga är då kort: Kan du möjligen genom din verksamhet
  se djupare ner i sambandet orsak-verkan, vilka krafter som verkar på djupet?
  Min sambo, författare med en utgivande konstnärssjäl är svårt plågad av
  vuxna barns – ska vi kalla det ondska.
  Var finns du på kartan om du känner och tror att en medial vägledning
  och samtal skulle kunna tillföra energi och läkning i en infekterad familje-
  situation? Du är välkommeni så fall att höra av dig.

  Vänligen
  Hans Luthman

  • livskraftsorientering den

   Hej Hans!

   Jag såg först nu ditt inlägg här när jag precis ska lägga ut ett nytt blogginlägg om healing. Det kanske kan vara intressant för dig att ta del av och så ska jag sedan se vad jag kan komma fram till angående din situation.

   Min hemsida som finns här, vid min andra information, förtäljer var jag finns någonstans men jag lägger den här också; https://carinaehlers.se/ och där kan du ta del av det jag gör.

   Varma hälsningar
   Carina Ehlers

 3. livskraftsorientering den

  Hej igen Hans! Bara det steget att ta del av mina blogginlägg tyder på att du är intresserad, villig och mogen att börja din egen andliga resa. Alla har vi vår egen väg och egen sanning vilket menas med att det i första hand gäller att utveckla sina egna inre förmågor och ta hand om sådant som ligger en själv varmast om hjärtat. Då blir det så småningom lättare att bistå de omkring oss och som på något sätt ber oss om, eller åtminstone ger en antydan om att de vill få den assistans som man är kapabel att tillhandahålla. Det måste förstås finnas ett ömsesidigt mottagande och givande på något plan och framförallt att den potentielle mottagaren är insatt och villig – från sin egen innersta kärna – att ta emot det som ”hjälparen” önskar dela med sig av. Vi kan aldrig påtvinga någon annan vår egen sanning men om man börjar med sin egen personliga och andliga utveckling, med allt vad det innebär – kan vi förhoppningsvis så småningom kan vara ”behjälpliga” åt den närmsta kretsen som också kan bli inspirerade och dras åt ett mer hållbart liv än det som du beskriver med sambon. Det går aldrig att övertala någon annan om sin egen tro eller övertygelse och sanning. Även om vi lever tillsammans med någon partner så har ändå var och en sin egen vandring att göra i detta jordeliv. Det är viktigt att förstå tror jag. Ibland är det omöjligt att se den förändring man önskar i sin bekantskapskrets eller till och med inom familjen och det enda sättet då, som jag ser det, är att försöka finna mer likasinnade som man kan dela sina känslor och tankar med och därigenom få inspiration som lockar fram våra talanger och som på sikt får oss att leva och utveckla kvaliteter som kärlek, vänlighet, närvaro och visdom. Jag förstår att detta inte är ett konkret svar på din fråga här och nu, men kanske det kan få dig att reflektera kring de här svårigheterna med konflikter i relationen barn-vuxna. De vuxna barnens ”ondska” som kan verka som roten till problematiken kanske ligger längre tillbaka, kanske flera generationer, och det bästa är återigen att börja med sig själv för att över huvud taget komma någon vart. Det är aldrig för sent! När man själv är på ”vägen” som tillhandahåller lek, glädje, passion och livslust – då kommer ens andliga resa att ge så mycket mer om vi låter hjärtat få en central plats i det hela. Nåväl, jag får avsluta här! Berättar bara i förbifarten att min begåvade ’Healer-dotter’, som jag skrev om i bloggen ”Reiki healing och energin” – kommer till Sverige nästa vecka och kanske vi tillsammans finner på någonting i form av utvecklingscirkel eller så. Jag finns på Landfjärden, 4 mil söder om Stockholm och min hemsida är: https://carinaehlers.se/

 4. jeanette den

  regressions (själs) tidigare liv – gör du detta.?

  • livskraftsorientering den

   Hej Jeanette!
   Tack för din fråga och, nej jag har inte någon utbildning i regressionsterapi. Har dock varit på en regression själv för många år sedan och fick i och med det en mer djupgående förståelse för vem jag är. Minns inte namnet på terapeuten men jag kan med värme rekommendera alla som kommit vilse på livets stig att göra något liknande. Det är av stor vikt att den du vänder dig till har erfarenhet och insikt i detta liv, och att h*n vet vad det handlar om. Sedan är det också viktigt att den hjälpsökande själv är öppen för vad som kan döljas i ens undermedvetna. På ett sådant sätt att man själv hjälper till att nå dit man önskar. Hoppas du förstår hur jag menar. ?

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.