Faserna i en Olycklig Relation mellan en Narcissist och en Empat

6

Vad händer när en mycket empatisk person är i en relation med en narcissistisk person som saknar empati och har en enorm känsla av ”egen-viktighet”. Resultatet? Toxiskt och smärtsamt (för den empatiske).

Alla narcissister har en gemensam nämnare som du bör vara medveten om – de är känslomässigt sårade människor.

Vanligtvis är det några barndomstrauma som gav dem ärr för livet. Förmodligen har de känt sig uppskattade, och värdelösa, under en period av sitt liv som gjorde dem till en som ständigt var på jakt efter godkännande och beundran från andra.

Empater är å andra sidan samhällets ”healers”. De är mycket känsliga och empatiska så att de till och med kan känna andras känslor som om det vore deras egna. De vill hjälpa och skydda alla i nöd, och de kommer att försöka eliminera smärtan och den känslomässiga skadan hos narcissisten. Men dessa dygder som empater förfogar över kan bli deras undergång om de inte är tillräckligt försiktiga, och skyddar sig själva.

Så när dessa två motsatser möts är attraktionen enorm – men giftig.

Detta beror på att empaten inte lyckas se narcissistens mörka sida. En narcissistisk person är en person som kan ‘suga ut’ själen från dem som de kommer i kontakt med. Det är ett narcissistiskt tillvägagångssätt att känna sig bekräftad och samtidigt göra andra ömtåliga och obalanserade och använda dem för framtida behov.

Denna situation kan vara mycket förvirrande för en empat. En empat kanske inte ens är medveten om att de har att göra med en narcissist eftersom deras känsliga natur gör att de bara ser det goda i alla.

Empater tenderar att tro att alla är som dem, att människor faktiskt är godhjärtade. Denna godtrogenhet, ack så beundransvärd, kan dock skada dem eftersom alla inte är så ärliga och goda som de är – och olika människor har olika agendor.

En narcissists agenda är att manipulera. De vill ha full kontroll över andra, och använda dem som ett “valideringsverktyg” i behovet att höja sig över dem. Tvärtom så är empatens agenda kärleksfullhet, omsorg och läkande, helande. Det kan aldrig finnas balans mellan dessa två kontrasterande naturer.

Om de ändå inleder en relation, kommer detta förhållande snart att bli en ond cirkel som det nästan är omöjligt att ta sig ut ur. Ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer.    

Empaten kommer snart att bli sårad och börjar känna sig som offret, som i sin tur kan ge dem några narcissistiska drag. När en narcissist ser att empaten är skadad kan det ge dem en känsla av bekräftelse. För ju mer olycklig empaten är – desto lyckligare känner sig narcissisten. Den olycklige empaten börjar sedan söka efter känslor av kärlek och stöd från narcissisten.

Vid denna tidpunkt kommer empaten enbart att fokusera på sina känslor av smärta och kommer att söka bekräftelse och kärlek, utan att inse att de inte är skyldiga till detta – skadan kommer från narcissisten. Det är väsentligt för empaten att vakna upp och förstå detta, innan de själva absorberas och blir narcissister; för sanningen är att alla som är djupt skadade är sårbara för att bli en narcissist.

Så, hur kan en empat stoppa skadan och få ett stopp på detta giftiga förhållande med en narcissist?

Varje försök, eller plan på att ha en konversation med en narcissist är värdelös, eftersom narcissisten, även om den är väldigt karismatisk, är en mycket manipulativ person och kommer att försöka skylla empaten för hans och, hennes smärta också. Detta kommer att få empaten att känna sig ansvarig för alla problem i relationen.

Empater har ett val: de kan förbli offret i narcissistens spel, eller så kan de hitta den nödvändiga styrkan för att gå iväg, bort från relationen och avsluta den helt.

Empaten bör acceptera det faktum att narcissisten aldrig kommer att förändras. Och väntan på att en narcissist ska förändras är slöseri med dyrbar tid.

I slutändan är det så att allt som betyder något, det är att vi låter andra behandla oss så som vi tror att vi förtjänar att bli behandlade. Om en empat villigt väljer att stanna i den här typen av giftiga förhållanden med en narcissist – är det deras sätt att tänka att de inte förtjänar bättre än så.

Det här kan inte vara längre från sanningen. Empater måste förstå att det inte är deras uppgift att fixa andra, särskilt inte de som inte vill bli fixade och hela, eftersom de inte är medvetna om sin störning.

Empater bör inse att behandlingen de får från narcissisterna inte är en behandling som de förtjänar och måste hitta modet att helt och hållet gå iväg, bort från förhållandet.

Neden, citat från en psykologsajt!

“Narcissisten kan utan problem hugga in i personen fullständigt, förgöra allt den är för det är ju bara att ”hämnas”. De stoppas inte av dåligt samvete – för den andre är numera ondsint och ett hot och i detta liv/död hot så finns inte möjlighet till empati, den andre har försökt förgöra narcissisten och nu måste hotet tillintetgöras fullständigt. Aldrig kan narcissisten stanna upp och se att hotet inte är ett verkligt hot – andras behov är inte ett hot så länge narcissisten skulle kunna släppa sin äta eller ätas världsbild, men det går inte för den har aldrig funnits i något annat sammanhang. Föraktet mot svaghet är för starkt och ingen älskar den som är svag, dom borde förstå bättre än att blotta sin nacke och får skylla sig själva som varit oförsiktiga i att blotta sina svagheter.

Ärke-narcissisten är bortom räddning om hen inte kan släppa idén om att hen är nummer ett och den ende vars behov finns i världen. Hitta tillbaka till en verklig empati och sorg för det narcissisten aldrig fick – förståelse och empati även för dennes ”svaga sidor”. Ofta kan det dock inkludera ilska som narcissisten känner mycket men som ibland kan vara fyllt av skam då ilska inte fick visas mot föräldrarna, då kan narcissisten istället låta ilskan flöda som en evig revansch mot det; en livslång kamp att aldrig någonsin bli det lilla försvarslösa offer som hen var då. The abused becomes the abuser.

Narcissisten är beredd på attack. Om den sänkte garden och såg att om du ser hot vart du än vänder dig så kommer världen agera därefter. Om narcissisten kunde lyssna på någon annan än sig själv så skulle hen förstå att världen inte är svartvit och gråskalan är där man finner det som hen egentligen söker utan att förstå vad det är; villkorslös kärlek inom rimliga gränser både i sig själv och till och från omgivningen.

Detta är INTE andras jobb att göra åt narcissisten. Narcissisten behöver förstå det här på egen hand med hjälp av en fruktansvärt tålmodig terapeut som kan stå pall mot alla projektioner, nedlåtande uttalanden och attacker på terapeutens “svagheter”. Det kommer ta mycket energi och egenterapi för terapeuten att inte börja vackla i sin egen mänsklighet; oftare kanske också då många terapeuter själva kanske valt sin bana efter att ha erfarit liknande dynamiker i sin historia och barndom.

Ingen ska ta på sig att rädda narcissisten från sig själv. Narcissisten måste sjunka ned till botten fullständigt och allt vi kan göra är att inte följa med ned i djupet. Vi som sjunkit med ned klarade att ta oss upp, vi som inte är som dom klarar kritik, skuld, skam och ansvar. Varför skyddar vi narcissisten mot det som vi andra klarar på daglig basis? De är människor precis som vi och vi som låtsats att de kommer undan gör alla en otjänst. Men det är farligt att göra det här gentemot personen; beroende på allvarlighetsgrad så kan det innefatta risken av fysiskt våld eller verbala kränkningar som är svåra att reparera om det kommer från en som man litat på och älskar.

Acceptera att precis som du så är narcissisten ansvarig för att rädda sig själv; din kärlek når aldrig in i deras sinnevärld. Dom vet inte vad kärlek är och genom att utplåna dig för narcisissten lär du dem att kärlek är svart eller vit. Visa narcisissten att kärlek också är att du sätter en gräns – det kan innefatta att springa för livet och aldrig se tillbaka. Köp inte narcissistens idé om att hen är speciell och förtjänar kärlek utan att ge lika mycket som den får – det finns andra därute och det finns sådana som dig! Sök balansen i att be att få lite mer av vad du ger – då slipper du fler narcissister!”

Avslutningsvis ska tilläggas att en relation mellan en empat och en narcissist nödvändigtvis inte behöver handla om en parrelation, som exempelvis ett äktenskap eller liknande utan det kan lika gärna handla om två syskon eller någon annan par-konstellation. I vissa specifika situationer – som för ett syskonpar – finns det inte en fråga om att inleda en relation för det valet fanns förstås inte där från början. Med förståelsen att relationen aldrig kan bli hållbar utan tvärtom leda till undergång för empaten så finns det inget annat än att ta sig ur den onda cirkeln. Om man inte vill förbli ett offer! För ju mer tillgivenhet och kärlek som empaten ger, desto mer kontroll kommer narcissisten att känna och gör därmed empaten till sitt offer som blir bortfintad och tillintetgjord.

Inget är dock hugget i sten och det positiva är att den olycklige empaten kan ta sig ur relationen, om än det blir svårt, och sedan gå åt det håll som var menat. Och med insikt och förståelse kring upplevelsen kan empaten hädanefter – i viss vaksamhet – göra mer konstruktiva vägval, val som bygger på äkta och sann medkänsla. Som allt annat i livet kan det vara en svårvunnen läxa, men som ändå går att lära.

“Så som man tror, sådan är man”:

“Såsom människan tänker i sitt hjärta, sådan är hon. Så om du inte vill bli dömd, fördöm inte. Om du vill tro, visa tron. Om du vill ha kärlek, visa kärlek. “Ja”, säger du, “detta har jag så ofta hört!” Ja, men vad har du gjort med det?”… ? – Edgar Cayce

utan förhoppningar, syften, önskningar ska alla vidtas rätt eftersom det rätta medför fred, frid och harmoni i kropp och tanke… ? …såsom en mäniska tänker i sitt hjärta, sådan är hon…” – Edgar Cayce

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som medium och konstnär - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare. Är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt genom litteratur samt i olika workshops, bl a i Kanada med Drömhealern Adam. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag hoppas kunna vara till hjälp, och dra ett strå till stacken för att föra in ljus, glädje och kärleksfullhet. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många över hela vår jord som jobbar för detta ändamål. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag förlitar mig till en högre kraft, en gudomlig kärleksfull källa som självklart vet bättre än jag gör. Mitt ande-team (nära och kära, guider och änglar) finns också till hands och hjälper när så krävs. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra. För det börjar alltid med oss själva. Om du inte kan älska dig själv så hur kan då till exempel en partner älska dig?

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

6 kommentarer

 1. Rebecca den

  Intressant läsning!

  Jag lever med en man som är narcissist,vi är gifta,ihop i 6 år och tre barn. Två av dem är placerade.. jag är högkänslig, väldigt empatisk och håller på med healing..han är sjuk med tumörer i hjärnan,hjärtfel , testosteron nästan nere på noll..förlorade de flesta två döttrarna pga att jag inte orkade med att leva med honom så jag lämnade honom genom att gå till Soc och berätta om helvetet..men jag kom tillbaka då jag inte vågade gå igenom skilsmässa och flytta då jag var rädd för att han skulle ställa till med ett helvete för att försöka knäcka mig och jag fick inget stöd i att lämna..så jag gick in i väggen..skaffade ett tredj barn och började om och hoppades han skulle vakna.. men nej.. jag kommer inte orka ha det såhär mycket längre till då jag får ta allt ansvar med hem och 14 månaders tjejen,möten med socialtjänsten, personligt ombud samt kämpar för att få psykiatrin att hjälpa mig..har skyddat narcissisten nu sen jag kom tillbaka genom att säga att allt är bra nu till myndigheterna och att det var jag som mådde dåligt och att han inte varit så elak,han låter mig skydda honom.. och jag har byggt upp mig själv och blivit psykiskt starkare för att visa att jag mår bättre och kan ta hand om mina barn.. men han driver mig till vansinne . men det är inte lätt att bara dra igen heller då han hotar mig konstant att förstöra mitt liv om jag lämnar och att han ska se till att jag tappar min 14 månaders genom att ljuga om mig..

  Ja vad ska man göra? Jag har blivit hotad i 6 års tid..?

  • livskraftsorientering den

   Rebecca, Det är verkligen en jobbig situation du är i men jag upprepar det jag skrev här ovan. Dra och tänk på att du har ansvar för DITT liv. Jag har full förståelse för att det kan vara skräckinjagande att stå inför något nytt och skrämmande men som du har det nu, som du beskriver, kan det väl ändå inte bli värre!? Om du har blivit hotad så länge med än det ena och än det andra så ser inte jag iaf någon annan vg än att gå Din Egen Väg. Och tänk på att då rättvisa och karma går hand i hand så segrar alltid rättvisan. Ha mod och lita på att du klarar det. Kram ?

 2. Rebecca den

  Jag lever och är gift med en narcissist.. väldigt olycklig…

  • livskraftsorientering den

   Rebecca, det enda jag kan säga är… LÄMNA! Det kanske är lätt för en utomstående att säga så men det kan inte bli värre om du vågar ta steget och fortsätta ditt liv på egen hand. Att gå din väg, din egen väg, och inte se tillbaka. Frsöka att lyfta dig över de fasor du varit med om.

 3. Karin den

  Stort tack för dina skrifter. Det stärker mig rejält.
  Hoppas att du fortsätter att skriva.

  • livskraftsorientering den

   Hej Karin! Tack för att du tar del av det jag förmedlar och det kommer fler poster vad det lider.

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.