Vad händer – Vad kan vi göra

0

Har någon det ”rätta” receptet på en hjälpande medicin för vår jords fortsatta färd? Som det nu ser ut kan vi behöva komma till lite eftertanke kring allt som är, och sker runt omkring oss.

En möjlighet – som jag ser det – kan kanske vara att vi riktar vårt fokus på att balansera våra vänstra- och högra hjärnhalvor så att det blir mer jämvikt i det avseendet. Ur detta kommer så småningom också vår planets västra och östra hemisfär att balanseras. Detta tror jag kan vara en tänkbar väg som i det långa loppet skulle generera en mycket bättre plats att leva på.

Denna slutsats drar jag dels av egna personliga skäl och upplevelser, men också efter att ha studerat diverse skrifter inom såväl religioner, esoterisk lära med mera, och från den profetiska Mayakalendern som fil dr Carl Johan Calleman har forskat på i över 40 år.

Ur mina personliga upplevelser ser jag nu alltmer tydligt att den vänstra hjärnhalvan – som styr det rationella, logiska- och analytiska tänkandet – har tagit överhand. Inte specifikt i mitt eget sinne utan i många andras runt omkring mig. Det kan ibland uppstå obskyra dilemman när jag som musicerande konstnär och spiritualistiskt medium sammanstrålar med människor vars vänstra hjärnhalva är den mest dominerande. Självklart jobbar jag med mig själv så att också jag är mer rationell i mitt sinne men jag kan ibland känna mig dränerad när det är detta som är det enda allenarådande. Säkerligen upplever nog det ’analytiska folket’ det på ett liknande sätt fast tvärtom när de möter mig och det vore trösterikt att få till en förändring kring det här.

Nu har merparten av jordens befolkning levt i detta ojämna, halvdana förhållningssätt gentemot varandra under några tusen år, då det dualistiska synsättet introducerades när den förste fadern reste världsträdet och helt glasklart, står det i alla fall för mig, att någon form av förändring är nödvändig för människans överlevnad och håller så på att ske.

”Att titta på framtiden tenderar att dela upp människor i ”optimister” och ”pessimister”. Således finns det å ena sidan de som bara kommer att prata om vad de ser som positiva aspekter av vart saker barkar hän, till exempel de som utan grund i historien eller någon kvalificerad vetenskaplig teori kommer att prata om mänskligheten som plötsligt går in i 5-dimensionalitet, ett stort uppvaknande, uppstigning eller något i samma riktning. På andra sidan finns de som bara ser negativa aspekter och argumenterar för att världen hopplöst är förlorad på grund av klimatförändringar, överbefolkning, miljöförstöring etc.”  – Carl Johan Calleman, år 2011

Han tror inte att någon av dessa attityder har någon förtjänst och menar istället att en djupare analys kring alla bakomliggande faktorer behövs och pekar på att detta dock inte kan verka positivt för alla, för ibland behöver vi ändra våra åsikter om vad som är ”bra” och ”dåligt”.

Jag tänker som såhär att ja, det som är ”bra” för mig kanske är ”dåligt” för dig – i nuvarande belägenhet – men efter något tag kanske du ändrar uppfattning och tycker att det var ”bra” också för dig. Som en välsignelse i förklädnad, och då kommer det något positivt ur det hela så småningom.

Vad Mayakalendern i grunden visar på är ett tidsschema för medvetandets utveckling, som kan tydas som medvetandets evolution och klättring uppför den ”kosmiska pyramiden”, som i sin tur avslutades 28 oktober 2011 – enligt den gregorianska kalendern. Calleman kartlägger bakgrunden till alla stora skiften ända tillbaka till ’Big Bang’, det namn som moderna fysiker använder för att beskriva början på universums skapelse, men lyfter också fram det faktum att Mayakalendern når ännu längre tillbaka. Det bekräftas i en stenstod från Coba och trots att den inkluderar upp till en miljon miljarder gånger universums kända ålder så har maya namngivit från universums kända utveckling (16,4 miljarder år).

När vi följer vägledning från maya och som Calleman föreslår, ”utifrån den så finns där också den så kallade hermetiska principen och den globala hjärnan. Vi kan nu i själva verket se att, utifrån de vindar som världsträdet skapar så kan profetior mycket väl ha en verklighetsbakgrund. Det blir plötsligt mycket lätt att förstå att det i förväg profeterats om européernas och kristendomens ankomst till Mesoamerika.”

Den så kallade hermetiska principen: som där uppe – så där nere, är förenlig med en modell baserad på de fyra riktningarna, (världsträdet) med en mittlinje som separerar de två globala hemisfärerna, och dessa egenskaper som förknippas med de fyra riktningarna pekar på existensen av ett antal paralleller mellan vår jords globala hjärna och den mänskliga hjärnan.

Därmed är det nog så att våra hjärnhalvor har olika funktioner därför att de är mikroskopiska speglingar av jordens västra och östa hemisfär.  Här drar Calleman slutsatsen att: den rationella, handlingsinriktade, västra hemisfären är en parallell till den vänstra, maskulina, hjärnhalvan – medan den meditativa östra hemisfären å andra sidan är en parallell till den högra, intuitiva, helhetsorienterade feminina hjärnhalvan, vilken också är ett centrum för människans bilduppfattning.

Så det ena som vi kanske kan behöva se över hos oss själva är att få en balans mellan våra två hjärnhalvor, och det andra att vi blir medvetna om mönster och konturerna hos en kosmisk plan. För den kan tjäna som vägledning för förverkligandet av det högre syftet med våra liv. Och kanske det om 10 år eller så finns mer grund för att bygga en värld av fred och enhet, och att allt fler av oss kan komma att uppnå ett kollektivt högre medvetandetillstånd.

Hur balanserar vi de två hjärnhalvorna så att de är i linje med varandra:

Ett första steg kan vara att komma underfund med vad man själv befinner sig – som: Är jag mer analytiskt orienterad till min läggning, eller är jag helt raka motsatsen, till exempel konstnärlig etcetera – men kanske till och med till ytterligheten att ’bara flyga iväg upp i det blå’. Nåja, som vår värld är beskaffad ser jag nog ändå att de flesta kan tänka rationellt när så behövs. Om än stora omvälvande förändringar är på gång att ske med förståelse kring en gudomlig plan för medvetandets utveckling så ger det dock fortfarande ett överslag åt den vänstra hjärnhalvans dominans.

Ett andra steg kan vara att utforska sådant som man tidigare har negligerat och till och med avfärdat som flummigt trams. Detta behöver den mer logiskt, analytiskt orienterade ta i beaktande. Åtminstone om hen vill dra sitt strå till stacken för en bättre framtida värld. Å andra sidan behöver de som är mer orienterade från sin högra hjärnhalva träna i begrepp som rimlighet och fakta etcetera.

För att komma över de spärrar som finns hos den mer logiskorienterade personen är det hjälpande att till exempel plocka fram sitt barnasinne och gå ur det där fyrkantiga nedärvda mönstret. Alla kan vara lekfulla, alla kan sjunga, alla kan lära sig att spela ett musikinstrument, alla kan spela något skojigt sällskapsspel, alla kan måla, alla kan skratta, alla kan prata med sina krukväxter, alla kan krama träd, alla kan ta skogs-bad, alla har förmågan att nyttja sin intuition, alla får information från den gudomliga källan så det är inte så svårt. Men vare sig man anser sig kunna sjunga eller inte så gör det ändå, och pröva andra uttrycksformer som finns i det där fantastiska oupptäckta territoriet.  Detta var mina förslag och det finns fler sätt att finna på nätet så det är bara att sätta igång ✨🎨💎😉 Glad helg önskar jag er alla.

 Den mest grundläggande sanningen om Mayakalendern är att den beskriver perioderna för de pulser och vibrationer som utgår från världsträdet. Dessa bestämmer sedan det mänskliga medvetandets evolution. – Carl Johan Calleman

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som medium och konstnär - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare. Är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt genom litteratur samt i olika workshops, bl a i Kanada med Drömhealern Adam. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag hoppas kunna vara till hjälp, och dra ett strå till stacken för att föra in ljus, glädje och kärleksfullhet. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många över hela vår jord som jobbar för detta ändamål. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag förlitar mig till en högre kraft, en gudomlig kärleksfull källa som självklart vet bättre än jag gör. Mitt ande-team (nära och kära, guider och änglar) finns också till hands och hjälper när så krävs. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra. För det börjar alltid med oss själva. Om du inte kan älska dig själv så hur kan då till exempel en partner älska dig?

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.