Skuggarbete ~ Egots försvarsmekanismer som motverkar personlig utveckling

2

Du är hopplös, värdelös, besvärlig, svår. Ingenting kommer någonsin att gå bra. Alla andra är alltid bättre än du är, du blir aldrig perfekt. Du vill bli omtyckt, men du är inte älskad. Misslyckad med livet. Låter det bekant?

Många kan nog känna igen sig i detta språkbruk. Mentala fällor – eller egots försvarsmekanismer – fungerar som de rostiga kuggarna som fortsätter de stereotypa cyklerna av smärta, giftig skam, skuld och hopplöshet inom oss. I många fall är de så djupt rotade i sinnet att vi är helt omedvetna om dess existens.

Det viktigaste att inse om dessa kognitiva brister är att de är dåligt anpassade sätt att hantera världen och jaget på. Att leva i en värld av mentala snedvridningar är faktiskt som att leva en lögn. Din uppfattning är ständigt besudlad med melankolisk negativitet som frambringar orealistiska och osanna tankar.

Men det är inte ditt fel och det finns ett sätt att komma igenom denna känsla av att ha kört fast.

I denna blogg är mitt mål att hjälpa dig att identifiera, förändra och avprogrammera dessa ego-försvarsmekanismer. Om du gör det kommer du att uppleva mer inre frid, självkärlek, tillit, att vara jordad och känna en andlig förbindelse till livet.

Vad är ego-försvarsmekanismer?

Ego-försvarsmekanismer (eller mentala fällor) är psykologiska strategier som hjälper oss att hantera existensens osäkerhet och tvetydighet. När en smärtsam sanning eller verklighet är för mycket för oss att bära, kan du vara säker på att en ego-försvarsmekanism är där, och kommer in för att rädda dig. Tänk på det som en riddare i glänsande rustning som skyddar ditt förstånd. Den enda svårigheten är att denne inre riddare oftast inte vill släppa dess önskan att skydda oss på grund av rädsla och trauma. När detta händer sitter vi kvar med gammal, föråldrad och dysfunktionell inre programmering som körs på upprepning och orsakar kaos i våra liv.

Lägg märke till följande tecken då ditt ego-försvar skadar dig

• Du lider av låg självkänsla och egenvärde

• Du fightas ständigt med människor

• Du känner dig oenig kring andra utan någon uppenbar anledning

• Du känner dig ofta som ett oskyldigt offer

• Du känner att världen är emot dig

• Du ser världen i svartvitt (“bra eller dåligt”, “rätt eller fel”, “vän eller fiende”, “oss eller dem, etc.)

• Du tenderar att råka in i ytterligheter i relationer, det vill säga en dag älskar du din partner, nästa dag hatar du hen

• Du tenderar att vara kritisk och sarkastisk

• Du accepterar sällan skuld (för att du “inte har gjort något fel”)

• Du är en cyniker men samtidigt en idealist

• Du har höga förväntningar på dig själv och andra

• Du känner dig missnöjd med dig själv och med livet – en stor del av tiden

• Du har en beroendeframkallande personlighet

• Du tenderar att vara besatt

• Du övertänker kring allt

• Du känner dig ofta ogrundad/osann

• Du känner dig bortkopplad från ditt sanna jag och liv

Hur många av dessa tecken kan du relatera till?

Här följer 9 grundläggande ego-försvarsmekanismer

 1. Att göra antaganden

Ett antagande är ett krav. När vi antar tror vi att något är sant baserat på vad vi tycker är sant – utan bevis. Antaganden kan handla om andra, dig själv eller en viss situation i livet. Antaganden låter ofta så här: “Han behandlar mig på det här sättet för att ____”, “De tror att jag är en ____”, “Jag gör alltid detta för att ____”.

Varför det är skadligt: Antaganden skapar onödigt mycket emotionell och mental smärta, särskilt om du alltid antar det värsta. Antaganden kan också leda till att du gör falska bedömningar om andra. Detta kan skada och till och med förstöra relationer med de människor som du bryr dig om.

2. Extrema övertygelser

En tro är en övertygelse om att något är sant, även om det kanske inte är det. Övertygelser är ofta mycket extrema eller svartvita till sin natur. Övertygelser låter ofta som följande: “Jag kommer aldrig att kunna tala normalt”, “Han/hon hatar mig,” “Andra människor är alltid ute efter att få mig,” “Ingen kommer någonsin att tycka om mig eftersom jag är ful.” Liksom alla mentala fällor tolkas övertygelser omedvetet: de kan vara så djupt rotade att de undviker det medvetna sinnet.

Varför det är skadligt: Trosövertygelse är mycket bländande i sitt slag. Om den är falsk kan den också påverka ditt självvärde fullständigt eftersom den kan vara så djupt rotad. När du kämpar med lågt självförtroende och egenvärde påverkas och förlamas varje aspekt av ditt liv.

3. Negativa jämförelser

En jämförelse är ett dömande som vi gör när vi värderar två eller flera personer/saker mot varandra. Jämförelser kan till exempel existera mellan dig och andra, till exempel “Han är mycket smartare än jag är” och “Min kropp är så fet i jämförelse med hennes.” Jämförelser kan också finnas mellan oss själva och våra idéer om vad som ska hända, t.ex. “Jag borde kunna arbeta hårdare”, “Jag borde vara bättre på att umgås.”Missnöje och låg självkänsla är de två egenskaper som driver jämförelse: vi vill bli bättre, mer perfekta, mer idealiska och utmärka oss över andra. Dessutom så triggar jämförelse också konkurrens: vi använder andra människor och våra ideal som en måttstock för framgång.

Varför det är skadligt: Jämförelse föder en enorm svartsjuka och avund som leder till ilska, smärta och frustration. Dessa ångestfyllda känslor utgör en stor belastning på våra relationer med andra och förstör ofta vänskap, familjeband och romantiska partnerskap

4. Tvångsmässiga önskningar

Att önska, eller åtrå är att vilja ha något som du inte har. Vi gör det för att vi är missnöjda och känner – djupt inom någonstans – en saknad av något. När vi önskar plågas vi av känslan av att vi inte har tillräckligt. VI räcker inte. Begär/önskan låter ofta enligt följande: “Jag vill vara som ____ men jag kan inte,” “Jag vill köpa ____ eftersom det kommer att göra mitt liv bättre”, “Jag vill vara rolig precis som han.” Begär är nära kopplat till jämförelser. När vi jämför oss med andra eller ett mentalt ideal, ser vi oss själva ofta som bristfälliga och därmed uppstår lust efter något mer.

Varför det är skadligt: Den grundläggande principen för buddhistisk tanke är att lust, (habegär) är lika med smärta. Ofta leder begär till lust, och lust leder till avgudadyrkan och besatthet. Resultatet är ofta känslor av olycka, ilska och svartsjuka. När vi tänker på alla brott som begåtts i världen (stölder, mord, våldtäkter, etc) beror de alla på en besatthet som härrör från begär. När vi önskar vad vi inte kan råda över, är resultatet vanligtvis smärta.

5. Strikta förväntningar

Att förvänta sig är att ha den förutfattade tanken att något bör hända eller ska hända. Förväntningar skapas vanligtvis av sinnet som gillar att ha kontroll – även över framtida resultat. När en förväntan utmanas eller inte uppfylls är resultatet ångest, inre oro och vrede/raseri. Till exempel, om du omedvetet förväntar dig att din chef ska behandla dig schysst och blir besviken av dennes arrogans, känner du dig upprörd och fylld av ilska. Förväntningarna härrör från missvisad säkerhet, och detta är ett symptom på säkerhetssökande beteende. Du kan också skapa förväntningar för dig själv, till exempel kan du omedvetet tänka “Jag kommer att rodna och börja stamma”, och omedelbart … gör du det!

Varför det är skadligt: Att förvänta sig vissa beteenden från andra leder vanligtvis till besvikelse, förvirring, frustration och ilska – och detta orsakar belastning på våra relationer. Dessutom, att ställa höga förväntningar på dig själv leder också till lidande eftersom du trots allt är mänsklig och ofullkomlig. Förväntningar kan också bli självuppfyllda profetior: de manipulerar resultatet av en situation genom att förutbestämma huruvida det kommer att bli bra eller dåligt. Om du till exempel förväntar dig att vara orolig så kommer du att vara det 99,9% av tiden. Detta kan ha en oerhört negativ inverkan på ditt liv när ditt sinne redan är partiskt mot dig.

6. Ideal / Fulländad

Ett ideal är ett inbillat perfekt resultat. Ett exempel på ett vanligt ideal är att hitta den “perfekta älsklingen” (“En Sann Kärlek”) – vilket är orealistiskt eftersom alla har brister och beskuggade sidor. Andra fulländade ideal som vi kan ha kan vara att vi vill hitta det perfekta huset, det perfekta jobbet eller göra allt rätt när det gäller vår personliga utveckling. Idealisk är detsamma som ett symptom på perfektionism och vanligtvis ställs orealistiska mål som nästan alltid är omöjliga att leva upp till.

Varför det är skadligt: Eftersom ideal är svåra att uppnå känner vi oss ofta misslyckade, som att våra liv inte är tillräckligt bra, och att ingenting någonsin kommer att lyckas för oss. Dessutom kan ideal få dig att leva under enormt tryck, vilket skapar mycket kronisk ångest som dyker upp i bakgrunden. När vi frekvent misslyckas med att matcha vårt inre ideal med den yttre verkligheten upplever vi en inre kollaps som kan utlösa depression och ibland en existentiell kris. Eftersom de som har många ideal ofta är perfektionister, känner sig deras nära och kära till slut som att de “inte gör tillräckligt” eller inte räcker till. Detta kan sätta enormt tryck på våra relationer.

7. Reaktiva extremer

I psykologin är det tekniska begreppet ”reaktionsbildning” och detta är något du kan observera överallt. Det omedvetna sinnets natur är att det kräver absoluta evidens – det måste se världen i svart eller vitt. Det finns inget grått eller “däremellan”. Som ett resultat tenderar våra sinnen att ta sig till en eller annan ytterlighet.

Många människor som till exempel har haft en mycket strikt religiös uppväxt blir, som vuxna, desillusionerade över de dogmatiska idéer som de har fått lära sig. Dessa personer hoppar ofta, så snart som möjligt, på ateismens tåg och blir fanatiska förespråkare mot Gud – nästan på samma nivå av dogmatism som religionen de uppfostrades i. Ett annat exempel på en reaktiv extrem är en person som kämpar för att acceptera sin sexualitet. Som ett resultat kan de bli aktivt homofoba och diskriminera HBTQ-samhället.

Varför det är skadligt: Att hoppa till reaktiva ytterligheter, medan det är naturligt, begränsar vår förmåga att uppleva, omfamna och uttrycka alla autentiska, genuina delar av oss. Vanligtvis skadar vi inte enbart andra (genom att reagera mot dem), utan vi skadar oss själva i processen.

8. Undertryckande

Alltför ofta lever vi med den inre spänningen av motstridiga önskningar som vi fruktar kommer att vara socialt oacceptabla. Låt oss säga att du vill skratta högt och fritt, men du vet att andra kommer att titta konstigt på dig så du undertrycker det autentiska självuttrycket. Eller kanske du gillar en film eller en låt som du vet att dina vänner inte gillar, och hemlighåller det önskemålet och glömmer bort det.

Även om undertryckande kan vara till hjälp i vissa situationer (som att ta hand om små, krävande barn), kan det vara som ett gift när det görs regelbundet. Undertryckande gör inte så att en känsla, impuls eller tanke i dig försvinner. I själva verket kan det triggas så att en slaggpöl skapas inom – som är redo att explodera när som helst i framtiden.

Varför det är skadligt: Undertryckande är ett stort hinder för personlig utveckling och ett meningsfullt liv, eftersom det resulterar i oförmåga att vara autentisk mot dig själv (vilket är nyckelelementet i att kunna acceptera och älska sig själv som den du är). Ju mer du undertrycker i dig själv, desto mer måste du anta en falsk image eller mask för att hantera den yttre världen. Ju mer du bär den här masken, desto finare känner du dig och en ökande nivå av frånkoppling från din själ uppstår.

9. Förtryck

Förtryck skiljer sig från undertryckande på ett viktigt sätt. Medan undertryckande initialt är en medveten process att ha en önskan, eller lust, och lära sig att undvika eller ignorera det så är förtryck en helt omedveten process.

Du kan till exempel ha haft en traumatiserande upplevelse som barn som var så turbulent eller disharmonisk att den måste begravas och glömmas bort omedelbart. Naturligtvis var detta inte ditt fel: det hände automatiskt som en ego-försvarsmekanism. Ändå ligger det förtryckta innehållet fortfarande begravt i ditt omedvetna och kan ge uttryck för olika destruktiva sätt i ditt liv.

Varför det är skadligt: Problemet med förtryck är att det är automatiskt och omedvetet. Som sådan blir vi inte ens medvetna om vad våra ursprungliga, genuina önskningar var för att de raserades innan de fick chansen att blomstra. Resultatet är en känsla av att vara ur kontakt med ditt sanna jag och känna utanförskap, försummad och åsidosatt från livet. Lösningen på detta är att göra ett medvetet inre arbete och göra en självrannsakan och söka svar i själen.

Källa: www.lonerwolf.com

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som medium och konstnär - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare. Är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt genom litteratur samt i olika workshops, bl a i Kanada med Drömhealern Adam. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag hoppas kunna vara till hjälp, och dra ett strå till stacken för att föra in ljus, glädje och kärleksfullhet. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många över hela vår jord som jobbar för detta ändamål. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag förlitar mig till en högre kraft, en gudomlig kärleksfull källa som självklart vet bättre än jag gör. Mitt ande-team (nära och kära, guider och änglar) finns också till hands och hjälper när så krävs. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra. För det börjar alltid med oss själva. Om du inte kan älska dig själv så hur kan då till exempel en partner älska dig?

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

2 kommentarer

 1. Madelen den

  Så svårt, jag hade en barndom med precis allt. Narcissistisk mamma, övergrepp, psykisk och fysisk misshandel och missbruk. Min identitet togs ifrån mig direkt, min överlevnadsstrategi var att dölja sanningen för mig själv och göra om verkligheten. Jag har försökt i flera år att känna nånting mer än smärta men min insida är död (känns så iaf). Jag önskar känna värme, kärlek och glädje. Men hur gör man?

  • livskraftsorientering den

   Hej Madelen!
   Så tråkigt att höra och jag känner med dig av det som du har fått genomlida. Av egen erfarenhet – kring såväl fysisk som psykisk misshandel – berättar jag att det faktiskt går att komma över. Livskraft är ett magiskt ord men något som vi alla ändå måste sträva efter och har vi tillgång till kreativiteten därtill så är ingenting omöjligt. En gång för alla måste vi bestämma oss för vad vi egentligen vill med våra liv här i denna jordiska dimension. Är det att andra ska bestämma och styra över våra liv, eller tar vi själva ansvar för vår existensiella vistelse här? Nu i dessa tider med virus och nedstängningar av det mesta jorden runt kan det kännas extra svårt. Men VET att det finns ljus i slutet av tunneln och att det är du själv, vi själva, som håller i facklan som leder dig dit. Ingenting är omöjligt! Kram och allt gott på din fortsatta väg framåt ?

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.