ParadigmSkifte

0

Moder Jord talar till oss från sitt inre och genom hennes starkt vibrerande hjärtslag försöker hon göra sig hörd på flera olika sätt. Det går inte längre att leva över sina tillgångar och inte heller tänka i banor som att det där får någon annan ta hand om och städa upp. I stort och smått och i många olika skikt behöver vi själva ta tag i, och ordna det som vi har trott vara den endaste sanningen.

‘Paradigm Shift’ – i grunden en bivaxmålning, med oljefärg för detaljer. Titeln kom till mig för att konstverket får representera att det är dags att vakna och förstå att förändring är i antågande.

Allting som händer här och nu kanske kan liknas vid ett gudomligt spel och det är med största sannolikhet så att vi är inne i ett nytt paradigmskifte. Ett nytt paradigm som ställer allt på sin spets för att vi ska ruskas om och sedan komma ut ur turbulensen till en bättre plats, med förnyade fräscha insikter och krafter. Helt enkelt ett nytt förhållningssätt till vad ett liv faktiskt innebär.

För närvarande är det som om vi lever i en tragikomedi, en ologisk upp-och nerpå vänd serie av händelser i vilken många upplever negativa känslor, ensamhet och kaos. Men kanske allt ändå är tänkt att vara så här? Det kanske inte egentligen har hänt något fel, och det kanske egentligen inte finns några olyckor på planeten Jorden.

Det ter sig dock som en absolut katastrof, där fullständig förvirring och kaos råder men som kanske i själva verket är ett slags utspelande av händelser som har bestämts av det gudomliga jaget, som har designats av den store Jag Är, och som har utformats av oss själva – som en del av den store Jag Är.

Våra informationskällor – television, radio och dagspress – upprepar i tungsinnade ordalag sin desinformation, och undan för undan har vi så programmerats för att vara i en slags falsk sanning som kanske egentligen inte var menad för oss från allra första början, utifrån ett större perspektiv sett.

Andlighet och reinkarnation har vi fått höra är inte verkliga, medan de är sanning i vår verklighet. Vi är gudomliga själar, alla sprungna ur den stora ’Big Bang’ och har för närvarande en mänsklig upplevelse. Vi använder våra biologiska kroppar – som är oändligt kraftfullare än den kraftfullaste superdatorn – och kommunicerar på olika sätt för att fungera i denna materiella dimension. När det kommer till reinkarnation så har vi i sanning levt många liv och spelat många roller i denna jordiska dimension. Det goda och det onda har kommit till strid om vår trohet. Religioner i all ära, men lever vi efter till exempel de tio budorden, eller efter medkänsla, eller efter alla godhetsprinciper som behöver efterföljas om vi ska undgå att hamna i helvetet. För att komma dithän att bete oss kärleksfullt och omtänksamt mot varandra finns det ingen genväg förbi oss själva.

Vår mat, vår luft och vårt vatten har förorenats. Vår miljö har blivit förorenad för att dumma ner våra kroppar och försvaga vår vilja så att vi kan vara mer följsamma och underordnade och i mindre grad kan motstå kraven från de negativa inflytelser som finns. Och vetenskapen inte att förglömma som är så vida känd, prisad, så hävdad att vara den absoluta sanningen – en travesti av gissningar och misstolkningar och utformad för att vilseleda och ofta, eller ibland till och med lura oss. Stor del av detta är som en framvuxen plan av datorsociala medier. Och de gled sakta men säkert in i våra liv med sensmoral att vara förenande. Men istället för ett nytt och kraftfullt verktyg för vänskap och kommunikation har det visat sig vara ett tveeggat verktyg.

Betänk; Eftersom svärd är tveeggat kan det skära igenom alla barriärer som håller en tillbaka – om det görs med precision och konstruktivt. Kom ihåg att det finns en annan sida av knivbladet! Om du är obetänksam, eller använder det på ett destruktivt sätt så kan det vara skadligt för dig själv och andra.

De tveeggade datorsociala medieverktygen har blivit källor för rädsla och smärta. För de är separations- och särskiljningsanordningar. De har tagit platsen för sann gemenskap och vänskap. Som människor i denna fysisk-jordiska dimension är våra gudomliga själar inhöljda i var och ens egen mänskliga kropp, men likväl fortfarande sammanlänkade och enade. Ändå är våra sinnen och egon så utformade att vi kan leva liv i skenbar separation och isolering, vara mycket programmerbara och på så sätt genomgå individuella upplevelser.

I det här lågvibrerande tredimensionella paradigmet på planeten jorden kan vi genom att uppleva utmanande händelser välja mellan det ena eller det andra som svarar bäst an på dessa händelser och individualisera våra talanger, preferenser och förmågor. Men ändå längtar våra själar djupt efter samhörigheten, gemenskapen och kamratskap – från våra ihågkomna himmelska existenser.

Vi behöver varandra, vi längtar efter sann, ärlig och autentisk gemenskap.

Sociala medier, ja all kommunikation via dator, utformades av de krafter/kalla inflytelser, för att hålla oss åtskilda. När vi istället är tillsammans känner vi värmen i varandras leenden och vi ser ljuset lysande i varandras ögon. Vi känner varandras energi, vi lyfter varandra genom att vara ömsesidigt på samma plats och på samma våglängd. Vi kan höra tonläget i våra ord och känna kärleken genom att blanda våra auror tillsammans. En aura går inte att se på vare sig en datorskärm eller i en teveapparat.

De kramar som vi ger varandra, den mjuka beröringen är avgörande för vårt välbefinnande. Spädbarn som inte är älskade och hållna och gosade dör av sådan försummelse. När vi är tillsammans har vi interaktiva konversationer, vi kan svara varandra i realtid och korrigera misstolkningar. Med fysisk samvaro kan vi verkligen kommunicera med varandra. Med sociala medier etcetera, det vill säga att interaktion med enbart datormaskin-stoff gör att denna mycket nödvändiga, personliga interaktion tas bort. Och den har ersatts av ytliga, vansinniga inlägg för att bevisa varje individs överlägsenhet och förmåga av ett materiellt slag.

Negativa känslor, rädsla och känslor av att inte vara tillräckligt bra kan bli ett av resultaten av utsattheten av att inte bli ordentligt sedd eller hörd i de binära talens maskinella värld. Men också vise versa då en positiv feedback klickas fram av någon inbördes-beundran-krets. Precis som med det tveeggade svärdet jag beskrev. Och på gott och ont. Det finns såklart positiva aspekter men betänk även de negativa. När dagarna går kan svårmodet komma krypandes inpå bara skinnet, sorg ökar och ensamhetskänslor när hen blir avvisad, och depression och känslor av svår nedstämdhet är ofta resultatet. Vi ser och läser om unga människor som i tid och otid tar sina egna liv och jag förmodar att detta ofta har sitt ursprung i den bristande kontakten på sann och äkta kontakt med andra, en gemenskap som bygger på en nära och fysisk basis.

Förenade i vår gemenskap är vi mycket kraftfulla. I separation är vi lätthanterliga av destruktiva inflytelser som med lätthet kan ta kontrollen över våra liv, och lättprogrammerbara till efterlevnad och undergivenhet, rädsla och apati.

Sociala medier är verkligen ett tveeggat svärd för det finns den där andra aspekten, och det är att sociala medier har blivit vår alternativa mediekälla. Det är en plats för sanningssägare, de som har vaknat till sanningen om planeten jordens konspiration, kan lägga upp sina videor och berätta sanningen om mänsklig historia. Det är den plats där forskning kan göras och lögnen i huvudmedierna avslöjas. Och det är en stor gåva att den sanningen som avslöjas är att ta ner de ”mörka” negativa inflytelserna som existerar, avslöja korruptionen och ta bort djävulen från planeten jorden.

Hursomhelst så vill jag inte alls måla fan på väggen utan tvärtom vill jag uppmuntra alla att vara vid gott humör och vid gott mod. Vi är på väg mot en ljusare värld och hur det än verkar så går ändå allt framåt. Den tid vi befinner oss i nu är som de gamla profetiorna förutsagt och vår planet jorden är på väg mot ett ”lyft” och ljusare tider stundar. Allt avgörs av den gudomliga planen. Ha i åtanke att som vi så väl känner i våra hjärtan så återstår bara det bästa. Se till dig själv, fokusera på det goda, det underbara och ljuset som du har möjlighet att faktiskt känna nu och som skiner från hjärtat. Ta tillfället i akt och förfina din egen natur. Denna stora paus i planeten jordens uppstigning’ är en gåva för dig, för mig och för hela mänskligheten för att hjälpa oss alla att faktiskt vakna, och låta vårt kollektiva medvetande få följa med upp i detta stora paradigmskifte. De upprörande lögnerna, de ”mörka” människornas fruktansvärda, avskyvärda beteende har accentuerats för att väcka de som fortfarande sover. Kanske inte alla har förmåga att vakna ännu, men tillräckligt många nog för att en förändring till det bättre är att stunda.

Moder Jord talar till oss med besked så att vi förstår vikten av att genomföra olika former av förändringar i våra liv. Förändringar som handlar om alltifrån hur vi ser på oss själva, hur vi ser på vår världsbild, hur vi hanterar våra egna inre liv och de yttre handlingar som härrör därifrån.

Det bästa har ännu inte hänt så kärlek och ljus är mitt hopp ~ det bästa återstår när vi stiger upp ur det lågvibrerande tredimensionella paradigmet.

Beskuren från min målning ‘Paradigm Shift’

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som medium och konstnär - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare. Är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt genom litteratur samt i olika workshops, bl a i Kanada med Drömhealern Adam. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag hoppas kunna vara till hjälp, och dra ett strå till stacken för att föra in ljus, glädje och kärleksfullhet. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många över hela vår jord som jobbar för detta ändamål. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag förlitar mig till en högre kraft, en gudomlig kärleksfull källa som självklart vet bättre än jag gör. Mitt ande-team (nära och kära, guider och änglar) finns också till hands och hjälper när så krävs. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra. För det börjar alltid med oss själva. Om du inte kan älska dig själv så hur kan då till exempel en partner älska dig?

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.