Du Förfogar Själv över Din Sanning och Tro

0

Om du verkligen är troende och tror på något som är högre och har mer kunskap än du själv har, då är det inte nödvändigt att gå till en kyrkobyggnad, tempel eller moské eller någon annan byggnad för att utöva och få gehör för din tro. Du förfogar själv över de nödvändiga byggstenar som rymmer Din Tro.

En äkta, sann troende behöver ingen bikt och inte heller finns behov för att gå till en kyrkobyggnad för vi kan alla hålla våra egna andakter och utöva vår tro var än vi befinner oss. Men jag tror att somliga går till kyrkan, inte för sitt eget inres äkthets skull utan, enkom för att visa andra hur dygdig man är. Visst är det fantastiskt fint att finna gemenskap med andra inom vackert utsmyckade kyrkor (konstnärer och byggnadsarbetares förtjänst) men att gå dit endast för att låtsas inför sin omgivning är hyckleri och bygger inte på en grund av sann, äkta och innerlig tro.

En sann och äkta troende behöver leva i enlighet med sådant som är sanning och äkta. H*n ska vörda allt annat levande på denna jord, likväl som h*n ska visa aktning mot sig själv. Om hon eller han inte har ett kärleksfullt förhållande till sig själv så kan h*n heller inte visa sann och äkta vördnad för allt levande liv som finns här på jorden. Det står i Bibeln att vi ska älska vår nästa så som vi älskar oss själva men tyvärr är fallet inte så för en del människor. Likväl låtsas de vara sant kristet, troende. En sann andlig person visar vördnad och aktning mot såväl sig själv som mot allt annat levande. Om h*n inte har ett förhållande till sig själv som är sant, äkta och kärleksfullt, då kan det heller inte finnas sanning, äkthet och kärleksfullhet mot vederbörandes nästa. Skvaller från munnar är skvallrande om osanning och med sådant skadar man sig själv vilket inte är till gagn för något levande på denna planet. Ingenting gott kommer ur sådant förfarande.

Att vårda sin innersta sanning och tro är att vörda det högre, det sanna och kärleksfulla som finns inom oss alla. Var och en av oss är en del av en större helhet och för att allt ska vara Helt och Sant, i Ljusets och Kärlekens fullkomliga essens så måste vi börja med att se in i oss själva och möta våra mer mörka aspekter. När vi möter och bejakar allting av oss själva och rensar ut ur alla skrymslen och vrår då kan vi så småningom bli redo att välkomna såväl fiende som vän. Utan förbehåll. Vet att vi alla har helighet inom oss och vi har även tillgång till alla nödvändiga resurser som krävs för att vara och leva i harmoni med varandra så plocka fram din medkänsla, vänlighet, tacksamhet och respekt för allt levande liv. När vi har lärt oss att leva i samklang med dessa attribut, i villkorslös kärlek, då tror jag att det blir en mycket bättre värld att leva i. Men först måste allt det mörka lyftas fram i ljuset och det går ännu inte att sticka under stol med att ohyggliga saker förekommer på vår planet, och till och med inom kyrkans väsen har jag sett olämpliga företeelser.

Tyvärr finns det en del förljugenhet inom kyrkan. På ganska nära håll har jag bevittnat sådant som inte ska få finnas på denna jord. Pedofili har vi hört en hel del om när det handlar om den katolska kyrkan och Vatikanen i Rom, men att det också sker övergrepp här hemma av likadan art, det talas det mindre om. Jag kände till en man som var verksam inom ett kristet förbund och sa sig vara kristen men gav sig på små pojkar på kristna sommarläger ute i Stockholms skärgård. Sådant ska tystas ned och när den vuxne, så kallade kristne mannen så småningom dog höjs han till skyarna inom familjens- och släktens krets. Sch… sch… sådant får inte komma ut. Undrar hur det gick för de utsatta pojkarna och deras familjer.

Själv konfirmerades jag en sommar i den Bohuslänska skärgården och vi gick till prästen i det gamla skolhuset och fick lära oss att rabbla utantill-verser från bibeln och psalmboken. Ungefär som i den vanliga skolan så gavs inget utrymme alls att tänka på ett självständigt sätt. Jag tackade för mig och lösgjorde mig från familjen som jag bodde och ditintills bott hos under flera sommarlov. Det var en fin familj – inget tu tal om det – men just då, efter konfirmationen kände jag ett stort behov av att utforska nya vägar.

Långt senare i livet, när jag vid ett tillfälle ute i staden, en vacker dag råkade på en dam som berättade att hon var präst i den Svenska Kyrkan så slogs jag av det faktum att hon enbart lyfte fram hur rik på materiella ägodelar hennes kyrkliga samfund var. Är man en sann kristen troende när man endast ser till de världsliga ägodelarna? Jag har många fler exempel då jag verkligen dragit öronen åt mig och ifrågasatt. Dock handlar det inte om alla utan just bara om en del personer inom den Svenska Kyrkan. Fast jag har mött flera negativa exempel på kristna utövare inom den Svenska Kyrkan och både gått ur och gått in i kyrkan igen. Men när man ser tillbaka på historien och hur oliktänkande brändes på bål och hur kvinnor nästintill alltid har förminskats, och hur exempelvis nordamerikanska indianer på grymmaste sätt felbehandlades för att ”kristnas” så har jag kommit till en ny punkt där jag åter igen överväger mitt ställningstagande till det kyrkliga rummet. Vi har alla tillgång till de nödvändiga byggstenar som rymmer vår egen sanna tro.

Lycka finner du inom dig själv – tillämpa närvarons kraft och upplev livets rikedom. ~ Här och Nu ~

Dela.

Om skribenten

Jag som skriver här är Carina Ehlers och är verksam som konstnär, medium - certifierad på Academy for Inner Potential, med Vendela Cederholm & Lottie Wahlin som lärare - och är även kunnig inom energi healing. Healing har jag lärt mig en del om, genom att delta i workshops i Kanada med Drömhealern Adam, sedermera Dr Adam McLeod, samt från hans böcker. En övergripande läkning behövs nu mer än någonsin - på hela vår planet - och jag känner mig kallad att göra skillnad, att skapa förändring och att föra in ljus och vara en liten del i det stora hela som hjälper till att gå en bättre Värld till mötes. Jag är inte ensam och det är fantastiskt att det faktiskt är så många, över hela vår Jord, som jobbar för att få in Ljus, Kärlek och att 'göra rätt'. Ju fler vi blir som ägnar mer av vår tid här i jordelivet för att inspirera andra till förändring, i kärleksfullhet, desto bättre och enklare blir det att få en bättre plats att leva på. Jag står inte bara för det jag tror på, utan förlitar mig även till en högre kraft och självklart finns mina hjälpare till hands - så som mina guider, änglar och nära och kära som har gått över till andra sidan. Att affirmera dagligen, släppa taget om sin vrede, förlåta och älska och uppskatta sig själv är en kärleksfull handling som hjälper såväl en själv som andra.

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.