VAD DU ÄLSKAR ~ ÄR VAD DU ÄR

Allt som vi upplever attraheras in i vår upplevelse.

Hur attraherar, eller dras vi till detta?

Inte genom våra tankar. Våra tankar är sekundära till vad vi tror om oss själva. Vi tillåter oss att göra det som vi tror. Det som vi gör attraherar det som vi upplever, inte det som vi tycker och tänker.

Vår tro, eller trosuppfattning om oss själva är därför nyckeln till att förstå vad det är som vi upplever.

Medan våra energier är komplexa fält som består av allt som vi har kommit i kontakt med och allt som vi är – så har allt vi har kommit i kontakt med alltid vibrerat i frekvensen av vårt ”jag”, den vi tror att vi är.

Det som är mest intressant här är att även om vi kan upprätthålla, och skapa en annan vibration genom att fokusera på våra önskningar och önskemål så kommer vi i slutändan bara att attrahera det vi vill, men inte vad vi är. Det vi attraherar färgas, eller influeras sedan av vad vi “tror” att vi vill ha.

Detta kan vara kontroversiellt när man tittar på det genom den andliga uppfattningen av “vad du är – är kärlek.” Du kanske tänker “Om jag är kärlek, varför kan jag inte dra till mig det som jag älskar, för det jag älskar är vad jag vill.”

Sanningen är att det som du älskar, är det som du är.

Gör du vad du älskar?

Eller är du i konflikt med det som du älskar?

När vi gör sådant som vi älskar, då kan vi attrahera det som vi önskar. Att bara ta in information och använda affirmationer kommer i själva verket att hålla dig borta från det som du vill ha, vilket är vad du är.

För att till fullo vara i linje med den kärlek som vi är, måste man företrädesvis lära sig att gå in för det som man älskar, och ägna sig åt detta.

När man lever sitt liv genom sin kärlek, det är då man attraherar sådant som passar in där man hör hemma. Vad man INNERLIGEN är, och inte vad man är som resultatet av omgivningens förhållanden, fysiska begränsningar eller tankemönster, och inte heller vad vi “tror” att vi vill ha.

Sanningen är att vi måste gå bortom alla dessa begränsningar för att uppleva fullständighet av den frihet som icke-dualitet hänvisar till.

Ja, vi är kärlek och vi är fria. Det är Sanningen. Men hur uttrycks denna kärlek och frihet när den inte begränsas av någonting?

Enkelt uttryckt: det följer vad det älskar, eller vad det attraheras till, utan några blockeringar eller upplevda hinder. Det skiftar, såsom med tidvattnets ebb och flod av vad det attraheras av, vid varje givet ögonblick. Om du inte vet vad det är för egen del, kan det bero på två orsaker.

För det första har du sannolikt spenderat flera år med att följa sådant som varit osant, och därav tappat kontakten med ditt sanna väsen. Din innersta essens. Implementerat en övning som kallas lyssnande eller meditation. Den här “mottagande”-energin är intern och inte extern, som att “få” eller vara ute efter något. En mottagande-energi kan jämföras med att släppa taget, en paus, stillhet eller kapitulation. Låt vad än som behöver komma upp till ytan i denna situation få komma upp så att det kan rensas ut och försvinna. Detta kan vara förvirrande och rörigt, men i slutändan är det en intelligent medvetenhetsprocess som jag kallar ”känslomässig kompostering”. Det ger upphov till nytt liv, nya önskningar och nya förändringar som är mycket mer autentiska och i linje med personens sanning. Det ger upphov åt nytt liv, nya önskningar och nya förändringar som är mycket mer autentiska och i linje med ens sanning.

http://www.spiritualshifts.com/wp-content/uploads/2020/04/love-header-640x427.jpg

En annan anledning kan vara att man kanske inte vet vad det är som man älskar eller attraheras av, bara för att man ger upp i den “emotionella komposteringsfasen” och fastnar. Det är då obehaget av tomhet hindrar vederbörande från att tålmodigt integrera materiens förändring i medvetandet. Det är då personen konfronteras med negativitet, separation, rädsla för döden och i slutändan står inför frågor som ”Kan jag verkligen släppa taget och låta mig gå förlorad?”.

Vad du är, är vad du älskar. Det betyder att, ja, du lär känna dig själv igen. Du kanske har spenderat 10, 30 eller 60 år i en identitet och du tror att du är på det klara med det hela – dina “gilla” och “ogillar”. Uppvaknande sätter detta på prov och ger dig full kraft i en verklig konfrontation med dina tankar, beteenden, övertygelser och handlingar. Denna process är faktiskt extremt subtil och INTE självklar, och man kommer kanske att gå i flera år utan att ha någon aning om vad som faktiskt händer, till man en dag vaknar upp, och inser att något man en gång kanske tyckte om, det är inte längre en attraktiv kraft. Dessutom blir viktiga vanor, övertygelser och beteenden mindre och mindre viktiga för varför de finns och man undrar hur man måste fixa dem, och om de är anledningen till att man inte får det man vill. Man kan tro att de saboterar sig själva, gjort ett misstag eller misslyckas i uppvaknande-processen. Allt detta är sinnets arbete. I själva verket hade Självet aldrig gjort ett fel och allt var helt i mål – perfekt transformerat hela tiden!

Vakna upp, upplysning, lossa greppet om det personliga jaget, slutligen, går obemärkt förbi. Skiften är så subtila och så lågmälda att man verkligen inte har någon grund här och ingen aning om vad som händer och varför det händer, eller om något verkligen händer över huvud taget. Upplysning är en lugn, tyst process som sker på en energisk nivå. Det är därför som den inte kan ses eller förstås eller kluras ut. Dessutom är det inte så att man vinner något som befrielse. Tvärtom. Man släpper faktiskt allt. Man blir av med bindningar, kunskap, trosövertygelser, olika koncept och idéer – tills absolut ingenting är kvar. Och det är sanningen: upplysning är en förlustprocess, inte en få-process. Vad man är, det vill säga kärlek, är allt som är kvar. Vad du är, är vad du älskar.­­  

Och detta är det okända som man måste sluta fred med. Vi måste erkänna att vi inte vet något förutom detta ögonblick. Och att även detta ögonblick är ett totalt mysterium.

Detta är friheten och också kärleken.

Det är inte möjligt för något att komma in i ditt liv om det inte har den övervägande vibrationen i ditt psyko-elektromagnetiska fält, eller din energi som helhet.

Följ din väg * Utveckling * Ärlighet * Andens frukter

Det sker omvälvande saker på Jorden och en del kan vi tydligt känna av, medan andra är mer subtila. Jag tror att en av de viktigaste åtgärder vi kan göra nu är att gå inom oss själva och följa de anvisningar som vi får därifrån. Om osäkerhet råder kring det som kommer till oss, från vår inre källa, vårt högre jag, följ då de råd som känns bäst för just dig. Känner du tvekan så avvakta och se vad som händer därnäst. Känn tillit till att allt är i sin ordning och att allt blir som det ska. Fastän att vi har vår egen fria vilja så tror jag också att det finns en mening med saker som sker. Från högre dimensioner kan man med största sannolikhet se och förstå att alla bitar faller på plats. Så håll ut! När det är som mörkast kan ett stort ljus uppstå. Det sker nu en konstant förändring och undan för undan vaknar en del av den store Anden upp. Och var och en av oss vet innerst inne var vi hör hemma och vad som är meningen med just våra liv. Vi har alla olika erfarenheter och olika förståelse för det liv som vi lever och därför kan vi varken döma eller rätta någon annan. Avhåll dig från att kritisera eller hitta fel hos andra – då inträder tålamod som är villkorslös kärlek. Den enes väg är lika helig som den andres väg, för alla vägar leder mot samma mål. Det mål som den högsta källan, Gud, har utsett åt oss. Det som behövs är bara att följa vår inre uppmaning och ta de steg som det är menat för oss att ta. Det är på det sättet som vi snabbast tar oss fram i vår egen utveckling.

Det som vi får till oss i det yttre kan vara både rätt och missvisande. Det är i vårt inre som vi får söka svaren om det som är rätt eller fel för en själv. Det som är rätt för dig kan var fel för mig eller någon annan och tvärtom. Med allt som står till buds idag kan det vara svårt att hitta rätt. Men känner du en glad förväntan av att göra någonting så är det säkert rätt. Upplever du ett motstånd så är det nog säkrast att avvakta lite. Släpp all rädsla kring att ”nu missar jag något” för det kommer alltid nya möjligheter och de kan leda till ett mycket bättre val än de som vi tillfälligt missade. Vi har alla så bråttom idag och då kan det bli svårt att stanna upp och känna in om de val vi gör känns rätt eller fel. Det kan orsaka en del omvägar, vägar som vi helst skulle undvika. Ibland kan det dock vara nödvändigt för ens utveckling med sådana erfarenheter och få en extra skjuts framåt. Så vi ska inte anklaga oss själva för ett ”felaktigt” val för kanske var det just det valet som gav en helt ny insikt och förståelse kring det egna jaget, och kanske kring något mönster som behöver ses över.

Låt oss vara ärliga mot oss själva – för ärligheten varar ändå längst! Det är när vi är ärliga mot oss själva som vi kan börja se klart på oss själva, på andra och på livet i stort. En ny förståelse äger rum och vår verklighet blir tydligare och lättare att hantera. Ärlighet är en dygd – bland många andra – som vi alla idag bör värna om. Det höjer ljuset såväl internt som externt och sätter spår på den väg som vi vandrar på. Så låt ärligheten få lysa med ett klart sken och vår värld kommer att få ett helt nytt skimmer över sig. Om alla ord, tankar och handlingar kommer från ärlighetens upphov sker en stor förändring på Jorden. Ty intet ont kan komma från ett rent och ärligt hjärta.

Därtill reflekterar jag gärna också på Andens frukter; som är kärlek, barmhärtighet, förlåtelse, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (måttlighet).

Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.

Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. (Gal 5:16-26)

’Express gratitude for the blessings of Heaven that are taking up your time, even if life feels challenging’.

I Ljus och Kärlek

Astrologin Bakom Den Stora Jupiter-Saturnus-Konjunktionen i Vattumannen: 21 december 2020

Astrologin bakom den stora Jupiter-Saturnus-Konjunktionen i Vattumannen: Sällsynt Himmelsk Händelse Jämsides med Vintersolståndet – På Årets Kortaste Dag

Ur en astrologisk aspekt är 21 december en av de viktigaste dagarna för detta år – 2020 – ett år som redan har levererat betydelsefulla planethändelser. En mycket sällsynt planetarisk tilldragelse, den stora konjunktionen av Jupiter och Saturnus i Vattumannen, äger rum tillsammans med årets vintersolstånd i Stenbocken. Detta möte av planetariska energier sker bara en gång vart tjugonde år, men det har inte hänt i Vattumannens tecken på över 600 år! Händelser och omständigheter kommer nu att äga rum för att tydliggöra vilka delar av vårt liv som håller oss tillbaka från de nya områden som vi behöver möta för att fortsätta vår väg framåt.

En sällsynt händelse inträffar när Jupiter, expansionsplaneten, har en kurs rakt mot Saturnus, begränsningarnas planet.

Vi kommer inte bara att KÄNNA detta betydelsefulla möte mellan Jupiter- och Saturnusenergier, vi kommer också att kunna få möjlighet att se det. Jupiter och Saturnus, de två största planeterna i solsystemet, bildar en särskilt lysande punkt den 21 december då de två giganterna möts i samma område på natthimlen. När du tittar upp mot himlen den 21 december kommer du inte att kunna missa planeternas möte. Det kommer att lysa ljust som en Julstjärna. Mötet – en så kallad konjunktion – är unikt eftersom planeterna ser ut att nästan smälta ihop. Dessa två motsatta energier som kommer samman, i den omvälvande Vattumannens tecken, är en indikation om den disciplin och struktur som är nödvändig för de stora steg vi behöver ta härnäst. Vi kommer att behöva välja att antingen luta oss mot möjligheten till en långsam, stilla och lugn utveckling eller vara pessimistiska då saker och ting inte kommer att ske så snabbt som vi önskar. Sluta inte att få dina drömmar förverkligade, men var realistisk och ärlig kring de hinder som ändå finns.

Fråga dig själv: Hur långt kan jag gå? och Var är jag villig att anstränga mig för att komma dit?

Att förändra kontexten i våra situationer kommer att bli nödvändigt. Allt är alltid ett val och det kommer att nyttjas för att styra mot vardera sidan – optimism eller pessimism. Denna kombination är klassiskt kopplad till depression så var uppmärksamt medveten om att inte bara titta på den negativa sidan av det som händer omkring dig. Med tanke på att Vattumannens tecken är en del av detta “möte” av energier så kan vi gå utanför de vanliga gränserna och bli attraherade att “tänka utanför ramarna.” Utmana dig själv att utnyttja den uppfinningsrika, ovanliga och kollektiva sidan av Vattumannen! På detta sätt kan denna kombination bli ganska värdefull – och dessutom betydelsefullt nyskapande.

Trots alla begränsningar som omger oss kan vi välja att växa och utvecklas. Både Saturnus och Jupiter kommer att hjälpa oss att skapa den nödvändiga dynamiken för att utveckla en ny typ av struktur eller ram för att expandera våra liv. Saturnus kan ge dig nödvändig disciplin för att tämja Jupiters vilda vägar. När vi går in 2021 kan vi förvänta oss att gå in i en helt ny och annan typ av världsdynamik. Med tanke på Vattumannens oförutsägbarhet kommer det dock att finnas många oväntade vändpunkter som härrör från detta när vi går in i nästa.

Några tips för att få dessa motsatta energier att fungera för dig inkluderar:

 • Leta efter expansionstillväxt men var ärlig avseende tiden och tålamodet (Saturnus) det tar för tillväxt (Jupiter).
 • Expandera affärsmål på försiktiga och varsamma sätt.
 • Finn nya sätt att hantera rastlöshet och otålighet; Vattumannens aspekt säger EXPERIMENTERA med något nytt.
 • Ju mer du kan komma in i ett disciplinärt sinnestillstånd, desto bättre blir du på att hantera dessa polära motsatser.
 • Se upp för uppror mot införda begränsningar (detta kommer sannolikt att kopplas samman med människor som blir trötta och slitna från ett närbeläget år av pandemirestriktioner).
 • Förbered dig på att fatta beslut om du ska ta bort något från ditt liv – eller bygga upp det till en högre nivå, steg för steg.
 • Var redo att möta dina egna blockeringar och självbegränsningar – inklusive de saker som håller dig tillbaka plus begränsningar som läggs på dig efter omständigheterna.
 • Omfamna radikal förändring (till exempel: förändring av jobb, boendesituation, relation, familjedynamik, etc); vissa kan uppfatta de nödvändiga förändringarna som inträffar, som katastrofala, men där de till slut blir ganska lyckliga.

Vänd dig till din inre källa, ditt inre ljus

Stå stark, orädd och optimistisk i ditt eget ljus. Försök att inte känna det som om du famlar i blindo. Lys istället upp den värld som nu ser så mörk ut med din egen inneboende kraft. Det finns änglar, entiteter och andra underbara ljusvarelser runtom vår planet – men här, på det materiella, världsliga planet är det vi själva som nu måste lysa upp och ange tonen. Det är vi som bringar ljus i Moder Gaias dunkla natt. Var och en av oss alla är så viktiga. Även om vi inte minns i vårt nuvarande medvetandetillstånd så är det ändå vi själva som har valt att finnas till här vid denna brytpunkt. Vi ville vara här för att hjälpa till att vända hela planeten till en annan nivå. Vi ska inte ge upp, för i slutänden kommer vi att få skörda frukterna av allt det hårda arbete som vi gjort alltsedan begynnelsen av denna resa. Vi är många som arbetat under blod, svett och tårar och har så gjort under många, långa år, i princip under hela livet. Redan i barndomen var vår frekvens inne på att förändra rådande omständigheter och ljusvarelser har följt oss hela vägen. Liv efter liv har givit oss karmiska prövningar och mörker som vi behöver hela och läka och den processen går nu så mycket fortare. Tänk på alla som du hjälpt och hjälper, och på de människor som du ska hjälpa som är så långt ifrån att ta emot, så långt ifrån att kunna ta till sig budskap och ljus från olika källor. De är “fast” i vänster hjärnhalva och det är just dessa människor som gör och ger ifrån sig det största motståndet nu.

Vet att i ditt ljus och i din egen styrka så är du ett sådant enastående, signifikant hot att man kan fråga sig varför det förhåller sig så? De mörka inflytelserna behöver omskapa och omstrukturera hela sina inneboende väsen för att få kontakt med sin själ och sin spiritualitet. De raljerar, slungar vassa argument och hånar oss och hänvisar till vetenskapen. De tycker sig befinna sig på en högre plattform intellektuellt och kan inte tänka sig något mer provocerande än oss. Vi som står i vår egen kraft och vårt eget ljus. Vi kan säga vad vi tycker och vad vi står för och sedan sända dem en ljusvåg av förlåtelse och be för att deras själar blir väckta. Vi behöver inte mötas personligt för det räcker med vår intention, vårt ljus och vårt väsen och vibrationen för fram budskapet dit det ska.

Änglar, entiteter och alla ljusets brigader är så oändligt tacksamma över allas vårt outtröttliga arbete i att bidra med ljusets seger över det gamla, mörka hierarkiska mönstren som varit rådande så länge. De som fortfarande befinner sig i det starkt dualistiska tänkandet har det faktiskt svårt med dem som höjt sig över detta. Vi utsöndrar ljus men har ibland bara mörker att absorbera! Men ta bara in det och låt det enkelt transformeras till ljus. Ljus handlar inte om att alltid vara vän och len, det är en missuppfattning – det kan även handla om att vara tydlig och konkret, ”jagstark” och fast, men också liten och sårbar, att vara svag. Det kan vara på många sätt men ett har det gemensamt och det är ljusets sanning. Ljuset är alltid sanningen.

Mörka krafter, eller hellre inflytelser istället för krafter, vill inte se vår kristallina växt och hittar nu skyndsamt på metoder för att på cellnivå påverka oss och det behöver vi vara uppmärksamt medvetna om. Så var aktsamma och försiktiga när det gäller deras innovativa metoder. De har också bråttom för deras tid håller på att rinna ut. Var medveten om att det inte är så bråttom som de vill påskina, för deras dystopiska världsframtid handlar om dem själva och ingen annan. Stäng av Tv:n när den dundrar på alltför negativt och ägna dig istället åt skön musik, kreativt skapande, naturupplevelse, matlagning eller ett skönt bad… När våra medmänniskor mässar de mörka oroligheterna så slå dövörat till. Det går att lyssna men ändå inte. Vänd dig till din inre källa och ditt inre ljus och se den mest ljuvliga ängeln i din hand.

I Ljus och Kärlek

I Ljus och Kärlek

?????? ? ??????

Dagens Tarotkort ~ Åtta i Stavar

Detta tarotkort påminner oss om de mer djupare aspekterna bakom våra livsresor. När det här kortet dyker upp är det för att påminna oss om att ta en paus, hämta andan och fråga varför vi sysslar med det vi gör och om det är en del av vårt djupare syfte här i detta jordeliv. Vi ombeds att forma mer av en relation mellan våra yttre och inre resor och inte bara vidta åtgärder för sakens skull.

På sätt och vis kan kortet också symbolisera världens problem och att lära känna oss själva lite bättre. Vid dessa tillfällen kan vi känna att vi har tagit ett kliv utanför vår vardagliga existens och inhämtat mer meningsfullhet in i vår atmosfär. På vår livsresa faller ibland bara olika delar av livets pussel på plats och vi kan förstå vårt förflutna lite mer, vår nutid är mer meningsfull och vår framtid blir mer spännande. Under resans gång så kan det ibland vara så att bara en del bitar av livets pussel på plats, då vi förstår vårt förflutna lite mer och vår nutid blir mer begriplig och framtiden blir mer spännande. Vid sådana tillfällen kan vi känna en fantastisk känsla av tidlöshet – en insikt om att våra dagliga påfrestningar och bekymmer är övergående, men ändå är hela bilden så meningsfull. Åttan i Stavar symboliserar de tider då dessa bitar faller på plats – bitar som, när de sätts ihop, bildar det vackraste pusslet som är vårt liv; vår rika gobeläng.

Ytterligare betydelse kan vara:

Du är otålig, något viktigt är på väg att hända. Kortet står oftast för förväntningar.

Kortet kan också stå för en resa, nya vänner och nya erfarenheter. Det som sker, det sker snabbt och till din fördel.

Ibland kan kortet stå för en beundrare eller en snabb kärleksaffär. Spänningen finns i luften.

Ibland står kortet för chatt, meddelande via Internet eller ekonomiska transaktioner via internet.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. 

Åttor står för nya perspektiv samt resultatet av ens ansträngningar.

Allmän betydelse – Kortet symboliserar aktivitet och fart, kombinerat med stort hopp eftersom ett lyckligt slut närmar sig. Kortet står även för kommunikation, meddelanden över avstånd, snabbhet, snabba beslut och handlingar.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Intuitionen visar vägen till högre dimension

Världen så som vi känner den är nu på något sätt på väg att upplösas, försvinna för att ge rum åt något nytt och bättre. Det är en omvälvande förändring för alla och på lite sikt en bättre värld att leva i. Det som många av oss för närvarande bevittnar är en undergång av de bedrägliga och dess inflytande på oss människor. Detta upplevs av många som något fasansfullt och omskakande. Som en apokalyps helt enkelt. Hur mörkt det än verkar vara för närvarande så kommer ändå detta mörka och tunga slutligen att ge vika, och det ljusa och lätta kommer att få vår värld att fortsätta på ett högre plan. I högre och renare vibrationer. De mörka utsågs för att sprida negativitet och rädsla men deras tid ska snart vara över och vi ser deras kollaps.

Låt mig här få förklara min ståndpunkt kring det mörka och det ljusa. Mörker och ljus i denna bemärkelse kan enklast förklaras som energier och med ljus menas skaparens vibrationer och frekvens som levereras genom hela skaparens universum och genom alla varelser. Beträffande mörker så behöver det nödvändigtvis inte handla om negativa energier eller vad vi kan uppfatta som entiteter, “spöken” eller något sådant. Jag talar istället om ljusets motsats, begränsningarna, gränserna, blockeringarna och där skaparens vibrationer inte flyter. Jag talar om begränsningarna inom var och ens varelse och verklighet, vilket kan kännas igen som negativa tankar och känslor. Mörkret består i allt det som skapar åtskillnad mellan oss själva och skaparen. Dessa energier och frekvenser finns oftast inom vårt varande och är skapade av oss själva.

Hur det än må vara för närvarande så kommer jorden att lyftas upp till en högre frekvens. Rädsla kommer att försvinna, både från vårt individuella och från det kollektiva medvetandet och ersätts med kärleksfullhet. Människans uppfattningsförmåga har – på denna tredimensionella resa – tillkommit genom de fem fysiska sinnena, syn, lukt, smak, hörsel, och känsel. Genom dessa sinnen har vi varit synnerligen kontrollerbara. Vi har mer eller mindre endast haft kännedom om det som vi fysiskt blivit utsatta för. De mörka har känt till detta och försett oss med den information – inte sanningen – som de ville att vi skulle få veta.

De bestämde vad vi skulle få se och hur vi skulle influeras av informationen enligt deras agenda. De visste att vi var mottagliga för rädsla. Vårt mänskliga ego fylldes på med rädsla. Det vi ger vår uppmärksamhet åt i den tredje dimensionens låga frekvens är det som ger oss vår uppfattning om världens beskaffenhet. Det som vi påverkas av.

Dessa mörka influensers försäkrade sig om att vi la vår uppmärksamhet på mörka och skrämmande ämnen och därmed blev vårt liv begränsat och kontrollerat av rädsla.

Det här är hur vår jord kom att formas. Detta är samspelet mellan ljus och mörker, yin och yang och som kom till denna materiella värld – för oss att uppleva och för att lära oss om den sanna och äkta kärleken. Denna jordiska resa har inom sinom tid fört oss bort från mörkret.

När våra bröder och systrar inser de mörkas falskhet och svek kommer de att bli fyllda av vrede. De blir rasande och kommer att vilja hämnas. Men allteftersom tiden passerar så lyfts även de upp till högre dimensioner av kärlek och de kommer att kunna förlåta och känna tacksamhet, för de kommer att komma till insikt om att detta mörka egentligen gav dem en stor gåva.

Från den djupa upplevelsen av förtvivlan, vrede, hat, våld, depression, apati, skuld, skam och anklagelser så vet vi att dessa negativa känslor är något som vi inte vill ha. Vi föredrar alltid kärlek. Men dessa mörka influensers har i eoner hållit oss fångna i rädslans vibration. Våra fem sinnen såg och hörde vad de blev uppfödda på, och få var de som kunde se bortom den uppenbara sanningen.

Nu nalkas likafullt en underbar tid av den så efterlängtade uppstigningen, en förändring, en övergång och vårt sjätte sinne har vaknat. Vårt sjätte sinne som är vår själs sinne, inom vilken vi har vår intuition, den stilla, tysta rösten inom oss som kommer från den himmelska världen. Och vårt sjätte sinne ser bortom det fysiska och mot det gudomliga.

Det stora uppvaknandet är sannerligen ett uppvaknande. Det är ett uppvaknande till vår gudomlighet. Det är dags för upplyftandet av den tunga slöjan som har hållit mänskligheten fjättrad vid sina fem sinnen, och som har hållit oss borta från kännedomen om vår helighet och insikten om att vi inte är de små obetydliga människor som vi trodde att vi var. I själva verket är vi gudomliga varelser med vår själ förskansad i vårt hjärta och med kunskap och känsla för rättvisa, godhet och gudomlighet – långt bortom de fem sinnena av vår mänskliga verklighet.

Var tapper och förtröstansfull. Känn tillit och trygghet i den du är. Vet att trots allt kaos och all förvirring så är allt bra. Vi behöver vända oss mot vårt inre och få tillgång till de heliga akashika-arkiven, den heliga sanningen. Få tillgång till kunskapen om det gudomliga genom vår intuition.

Var försiktig med influenser från de mörkas nyhetsmeddelanden. De är desperat högljudda, klanglösa och ofta osanna. Bäst är – om inte helt – men åtminstone ta en del avståndstagande från nyheternas låga vibrationer. Och även från de rädda tredimensionella personer som enbart ser saker och ting genom sina fem fysiska sinnen. De lyssnar på de mörkas agenda. De kommer att sänka era vibrationer. Vårt ego älskar att få näring från dess negativitet och mörker och förutsägelser om katastrofer och kaos.

Vi behöver stilla våra sinnen, gå ut i naturen, lyssna på vacker musik, meditera, affirmera och bejaka det positiva. Vi är här i denna materiella världsliga dimension för att lyfta såväl oss själva som varandra till en högre dimension, där kärleksfullhet råder och förstå att varje möte har en potential att vara ett heligt möte.

Vi vibrerar på samma nivå som den omgivning vi vistas i. Klipp av den låga och barska, våldsamma och hatiska rösten från er uppfattningsförmåga. Flytta till de högre världarna av ljus och kärlek. Vi är vad vi tänker, och vad vi säger. Universell lag säger att vad vi ser som vår verklighet, ja det blir också vår verklighet. Nu är det dags att vi börjar lyssna på vår intuition.

Bakom mörkret finns det ljus vi söker. Minns det.

OPEN SPACE – olja på canvas, 60*60 cm

Ett alster målat av mig! Och nog vet vi väl att det finns ett stort ljust underverk där ute som vi alla går till mötes när vi lämnar detta tunga och mörka bakom oss.  ✨Light and love is ahead in front of us.

Dagens Tarotkort ~ 6 i Svärd

Sex i Svärd representerar en övergångsperiod – en tid då vi tillfälligt måste dra oss undan från världen och livet lite, för att på så sätt ge oss själva möjligheten att komma till en bättre ”plats”, ett bättre utgångsläge för nya synsätt och lite nyare perspektiv på tillvaron. För att helt enkelt ge utrymme åt något bättre inom oss själva, men också i det yttre, i den externa världen. Eftersom vi vid sådana här tillfällen ofta känner oklarhet, tveksamhet och obeslutsamhet kring det som vi ägnar oss åt, kan vi uppleva en förminskad självkänsla – då det är svårt att vistas och njuta av tillvaron i nuet. Utifrån denna synvinkel kan resultatet bli att vi tvivlar på oss själva, glömmer alla framgångar som vi haft tidigare och känner rädsla kring att fastna i denna övergångsfas.

Men om vi är tålmodiga, har tillit och tar oss igenom den här fasen i livet så ger oss detta kort alltid ett löfte om en bättre framtid. Detta kort påminner oss i huvudsak om livets annorlunda sällsamhet. Medan den febrila stressen av projekt och idéer genomförs i livets intensiva virvelvind “där ute” så pågår ett helt annat liv inom oss. När vi står inför något trauma eller skada i livet så påminns vi om denna annorlunda sällsynthet. Sexan i Svärd begär dock inte av oss att vi ska få ett sammanbrott, ”gå i väggen” eller gå mot en undergång för att nå vishet och få insikter! Vi behöver helt enkelt bara höra och följa den inre kallelsen och ägna mer uppmärksamhet åt vårt andliga sinnelag. På så sätt kan vi börja förstå den vishet som ligger till grund för förändring och livets flyktiga natur. Inom denna förståelse kan vi också inse hur mycket av det som vi ägnar vår tid åt bara är bagateller, medan vårt andliga inre sinnelag däremot avslöjar dess verkliga värde och som vidareutvecklar och ger harmoni och trygghet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Skuggarbete ~ Egots försvarsmekanismer som motverkar personlig utveckling

Du är hopplös, värdelös, besvärlig, svår. Ingenting kommer någonsin att gå bra. Alla andra är alltid bättre än du är, du blir aldrig perfekt. Du vill bli omtyckt, men du är inte älskad. Misslyckad med livet. Låter det bekant?

Många kan nog känna igen sig i detta språkbruk. Mentala fällor – eller egots försvarsmekanismer – fungerar som de rostiga kuggarna som fortsätter de stereotypa cyklerna av smärta, giftig skam, skuld och hopplöshet inom oss. I många fall är de så djupt rotade i sinnet att vi är helt omedvetna om dess existens.

Det viktigaste att inse om dessa kognitiva brister är att de är dåligt anpassade sätt att hantera världen och jaget på. Att leva i en värld av mentala snedvridningar är faktiskt som att leva en lögn. Din uppfattning är ständigt besudlad med melankolisk negativitet som frambringar orealistiska och osanna tankar.

Men det är inte ditt fel och det finns ett sätt att komma igenom denna känsla av att ha kört fast.

I denna blogg är mitt mål att hjälpa dig att identifiera, förändra och avprogrammera dessa ego-försvarsmekanismer. Om du gör det kommer du att uppleva mer inre frid, självkärlek, tillit, att vara jordad och känna en andlig förbindelse till livet.

Vad är ego-försvarsmekanismer?

Ego-försvarsmekanismer (eller mentala fällor) är psykologiska strategier som hjälper oss att hantera existensens osäkerhet och tvetydighet. När en smärtsam sanning eller verklighet är för mycket för oss att bära, kan du vara säker på att en ego-försvarsmekanism är där, och kommer in för att rädda dig. Tänk på det som en riddare i glänsande rustning som skyddar ditt förstånd. Den enda svårigheten är att denne inre riddare oftast inte vill släppa dess önskan att skydda oss på grund av rädsla och trauma. När detta händer sitter vi kvar med gammal, föråldrad och dysfunktionell inre programmering som körs på upprepning och orsakar kaos i våra liv.

Lägg märke till följande tecken då ditt ego-försvar skadar dig

• Du lider av låg självkänsla och egenvärde

• Du fightas ständigt med människor

• Du känner dig oenig kring andra utan någon uppenbar anledning

• Du känner dig ofta som ett oskyldigt offer

• Du känner att världen är emot dig

• Du ser världen i svartvitt (“bra eller dåligt”, “rätt eller fel”, “vän eller fiende”, “oss eller dem, etc.)

• Du tenderar att råka in i ytterligheter i relationer, det vill säga en dag älskar du din partner, nästa dag hatar du hen

• Du tenderar att vara kritisk och sarkastisk

• Du accepterar sällan skuld (för att du “inte har gjort något fel”)

• Du är en cyniker men samtidigt en idealist

• Du har höga förväntningar på dig själv och andra

• Du känner dig missnöjd med dig själv och med livet – en stor del av tiden

• Du har en beroendeframkallande personlighet

• Du tenderar att vara besatt

• Du övertänker kring allt

• Du känner dig ofta ogrundad/osann

• Du känner dig bortkopplad från ditt sanna jag och liv

Hur många av dessa tecken kan du relatera till?

Här följer 9 grundläggande ego-försvarsmekanismer

 1. Att göra antaganden

Ett antagande är ett krav. När vi antar tror vi att något är sant baserat på vad vi tycker är sant – utan bevis. Antaganden kan handla om andra, dig själv eller en viss situation i livet. Antaganden låter ofta så här: “Han behandlar mig på det här sättet för att ____”, “De tror att jag är en ____”, “Jag gör alltid detta för att ____”.

Varför det är skadligt: Antaganden skapar onödigt mycket emotionell och mental smärta, särskilt om du alltid antar det värsta. Antaganden kan också leda till att du gör falska bedömningar om andra. Detta kan skada och till och med förstöra relationer med de människor som du bryr dig om.

2. Extrema övertygelser

En tro är en övertygelse om att något är sant, även om det kanske inte är det. Övertygelser är ofta mycket extrema eller svartvita till sin natur. Övertygelser låter ofta som följande: “Jag kommer aldrig att kunna tala normalt”, “Han/hon hatar mig,” “Andra människor är alltid ute efter att få mig,” “Ingen kommer någonsin att tycka om mig eftersom jag är ful.” Liksom alla mentala fällor tolkas övertygelser omedvetet: de kan vara så djupt rotade att de undviker det medvetna sinnet.

Varför det är skadligt: Trosövertygelse är mycket bländande i sitt slag. Om den är falsk kan den också påverka ditt självvärde fullständigt eftersom den kan vara så djupt rotad. När du kämpar med lågt självförtroende och egenvärde påverkas och förlamas varje aspekt av ditt liv.

3. Negativa jämförelser

En jämförelse är ett dömande som vi gör när vi värderar två eller flera personer/saker mot varandra. Jämförelser kan till exempel existera mellan dig och andra, till exempel “Han är mycket smartare än jag är” och “Min kropp är så fet i jämförelse med hennes.” Jämförelser kan också finnas mellan oss själva och våra idéer om vad som ska hända, t.ex. “Jag borde kunna arbeta hårdare”, “Jag borde vara bättre på att umgås.”Missnöje och låg självkänsla är de två egenskaper som driver jämförelse: vi vill bli bättre, mer perfekta, mer idealiska och utmärka oss över andra. Dessutom så triggar jämförelse också konkurrens: vi använder andra människor och våra ideal som en måttstock för framgång.

Varför det är skadligt: Jämförelse föder en enorm svartsjuka och avund som leder till ilska, smärta och frustration. Dessa ångestfyllda känslor utgör en stor belastning på våra relationer med andra och förstör ofta vänskap, familjeband och romantiska partnerskap

4. Tvångsmässiga önskningar

Att önska, eller åtrå är att vilja ha något som du inte har. Vi gör det för att vi är missnöjda och känner – djupt inom någonstans – en saknad av något. När vi önskar plågas vi av känslan av att vi inte har tillräckligt. VI räcker inte. Begär/önskan låter ofta enligt följande: “Jag vill vara som ____ men jag kan inte,” “Jag vill köpa ____ eftersom det kommer att göra mitt liv bättre”, “Jag vill vara rolig precis som han.” Begär är nära kopplat till jämförelser. När vi jämför oss med andra eller ett mentalt ideal, ser vi oss själva ofta som bristfälliga och därmed uppstår lust efter något mer.

Varför det är skadligt: Den grundläggande principen för buddhistisk tanke är att lust, (habegär) är lika med smärta. Ofta leder begär till lust, och lust leder till avgudadyrkan och besatthet. Resultatet är ofta känslor av olycka, ilska och svartsjuka. När vi tänker på alla brott som begåtts i världen (stölder, mord, våldtäkter, etc) beror de alla på en besatthet som härrör från begär. När vi önskar vad vi inte kan råda över, är resultatet vanligtvis smärta.

5. Strikta förväntningar

Att förvänta sig är att ha den förutfattade tanken att något bör hända eller ska hända. Förväntningar skapas vanligtvis av sinnet som gillar att ha kontroll – även över framtida resultat. När en förväntan utmanas eller inte uppfylls är resultatet ångest, inre oro och vrede/raseri. Till exempel, om du omedvetet förväntar dig att din chef ska behandla dig schysst och blir besviken av dennes arrogans, känner du dig upprörd och fylld av ilska. Förväntningarna härrör från missvisad säkerhet, och detta är ett symptom på säkerhetssökande beteende. Du kan också skapa förväntningar för dig själv, till exempel kan du omedvetet tänka “Jag kommer att rodna och börja stamma”, och omedelbart … gör du det!

Varför det är skadligt: Att förvänta sig vissa beteenden från andra leder vanligtvis till besvikelse, förvirring, frustration och ilska – och detta orsakar belastning på våra relationer. Dessutom, att ställa höga förväntningar på dig själv leder också till lidande eftersom du trots allt är mänsklig och ofullkomlig. Förväntningar kan också bli självuppfyllda profetior: de manipulerar resultatet av en situation genom att förutbestämma huruvida det kommer att bli bra eller dåligt. Om du till exempel förväntar dig att vara orolig så kommer du att vara det 99,9% av tiden. Detta kan ha en oerhört negativ inverkan på ditt liv när ditt sinne redan är partiskt mot dig.

6. Ideal / Fulländad

Ett ideal är ett inbillat perfekt resultat. Ett exempel på ett vanligt ideal är att hitta den “perfekta älsklingen” (“En Sann Kärlek”) – vilket är orealistiskt eftersom alla har brister och beskuggade sidor. Andra fulländade ideal som vi kan ha kan vara att vi vill hitta det perfekta huset, det perfekta jobbet eller göra allt rätt när det gäller vår personliga utveckling. Idealisk är detsamma som ett symptom på perfektionism och vanligtvis ställs orealistiska mål som nästan alltid är omöjliga att leva upp till.

Varför det är skadligt: Eftersom ideal är svåra att uppnå känner vi oss ofta misslyckade, som att våra liv inte är tillräckligt bra, och att ingenting någonsin kommer att lyckas för oss. Dessutom kan ideal få dig att leva under enormt tryck, vilket skapar mycket kronisk ångest som dyker upp i bakgrunden. När vi frekvent misslyckas med att matcha vårt inre ideal med den yttre verkligheten upplever vi en inre kollaps som kan utlösa depression och ibland en existentiell kris. Eftersom de som har många ideal ofta är perfektionister, känner sig deras nära och kära till slut som att de “inte gör tillräckligt” eller inte räcker till. Detta kan sätta enormt tryck på våra relationer.

7. Reaktiva extremer

I psykologin är det tekniska begreppet ”reaktionsbildning” och detta är något du kan observera överallt. Det omedvetna sinnets natur är att det kräver absoluta evidens – det måste se världen i svart eller vitt. Det finns inget grått eller “däremellan”. Som ett resultat tenderar våra sinnen att ta sig till en eller annan ytterlighet.

Många människor som till exempel har haft en mycket strikt religiös uppväxt blir, som vuxna, desillusionerade över de dogmatiska idéer som de har fått lära sig. Dessa personer hoppar ofta, så snart som möjligt, på ateismens tåg och blir fanatiska förespråkare mot Gud – nästan på samma nivå av dogmatism som religionen de uppfostrades i. Ett annat exempel på en reaktiv extrem är en person som kämpar för att acceptera sin sexualitet. Som ett resultat kan de bli aktivt homofoba och diskriminera HBTQ-samhället.

Varför det är skadligt: Att hoppa till reaktiva ytterligheter, medan det är naturligt, begränsar vår förmåga att uppleva, omfamna och uttrycka alla autentiska, genuina delar av oss. Vanligtvis skadar vi inte enbart andra (genom att reagera mot dem), utan vi skadar oss själva i processen.

8. Undertryckande

Alltför ofta lever vi med den inre spänningen av motstridiga önskningar som vi fruktar kommer att vara socialt oacceptabla. Låt oss säga att du vill skratta högt och fritt, men du vet att andra kommer att titta konstigt på dig så du undertrycker det autentiska självuttrycket. Eller kanske du gillar en film eller en låt som du vet att dina vänner inte gillar, och hemlighåller det önskemålet och glömmer bort det.

Även om undertryckande kan vara till hjälp i vissa situationer (som att ta hand om små, krävande barn), kan det vara som ett gift när det görs regelbundet. Undertryckande gör inte så att en känsla, impuls eller tanke i dig försvinner. I själva verket kan det triggas så att en slaggpöl skapas inom – som är redo att explodera när som helst i framtiden.

Varför det är skadligt: Undertryckande är ett stort hinder för personlig utveckling och ett meningsfullt liv, eftersom det resulterar i oförmåga att vara autentisk mot dig själv (vilket är nyckelelementet i att kunna acceptera och älska sig själv som den du är). Ju mer du undertrycker i dig själv, desto mer måste du anta en falsk image eller mask för att hantera den yttre världen. Ju mer du bär den här masken, desto finare känner du dig och en ökande nivå av frånkoppling från din själ uppstår.

9. Förtryck

Förtryck skiljer sig från undertryckande på ett viktigt sätt. Medan undertryckande initialt är en medveten process att ha en önskan, eller lust, och lära sig att undvika eller ignorera det så är förtryck en helt omedveten process.

Du kan till exempel ha haft en traumatiserande upplevelse som barn som var så turbulent eller disharmonisk att den måste begravas och glömmas bort omedelbart. Naturligtvis var detta inte ditt fel: det hände automatiskt som en ego-försvarsmekanism. Ändå ligger det förtryckta innehållet fortfarande begravt i ditt omedvetna och kan ge uttryck för olika destruktiva sätt i ditt liv.

Varför det är skadligt: Problemet med förtryck är att det är automatiskt och omedvetet. Som sådan blir vi inte ens medvetna om vad våra ursprungliga, genuina önskningar var för att de raserades innan de fick chansen att blomstra. Resultatet är en känsla av att vara ur kontakt med ditt sanna jag och känna utanförskap, försummad och åsidosatt från livet. Lösningen på detta är att göra ett medvetet inre arbete och göra en självrannsakan och söka svar i själen.

Källa: www.lonerwolf.com

Guider och Andliga Vägledare

För många människor är guider/andliga vägledare lika med entiteter som vi väljer, eller är hjälpare som tilldelas oss innan vi föds.

För andra representerar de andliga guiderna delar av våra omedvetna sinnen som symboliskt hjälper oss att hitta helhet. Och för ytterligare andra människor är guider/andliga vägledare delar av vårt högre jag som uppenbarar sig för oss i olika skepnader och former.

Oavsett vad du tycker om guider, och oavsett hur “new age” eller “jordnära” din förståelse är så är det utan tvivel så att vi alla behöver vägledning, råd och stöd i livet utöver våra egna förmågor, eller från dem omkring oss.

Precis som många andra andliga element inom andlighet så har guider blivit kraftigt nedsolkade, kritiserade och kommersialiserade – både på internet och i verkliga livet – men trots detta uppenbart skamfilade rykte är andliga vägledare/guider ändå en gemensam mänsklig upplevelse.

Guider är ofta tänkta som andar som leder oss, men enligt min erfarenhet av dem så är de universella krafter som leder vår inre kraft till större klarhet, frihet, glädje och fridfullhet.

Om du just står i färd med att börja din resa och ansluta dig till dina andliga vägledare/guider, fortsätt att läsa.

Vad är Andliga Vägledare/Guider?

Våra guider är universella krafter som är här för att hjälpa oss. En guide kan vara en ängel, ett djur, en mytisk varelse, en förfader, en forntida gud eller gudinna, en annan värld eller en interdimensionell varelse.

På den mest grundläggande nivån är en andeguide en typ av energi som förkroppsligas i en rad olika former. Andeguider är arketypiska krafter; aspekter av livet som lär, varnar, stödjer, tröstar, påminner och avslöjar saker som vi behöver lära kring för att växa.

Finns det verkligen guider i en annan dimension? Eller är allihopa i vårt sinne? Saken är den att: Jag kan inte ge dig något svar på detta. Det är ett av livets stora mysterier! Endast du själv kan bestämma detta.

Du kanske också undrar huruvida vi har flera guider, eller bara en?

Man kan dela in guider i två kategorier: våra primära, huvudguider och våra sekundära guider. De primära guiderna följer oss vanligtvis genom hela livet och hjälper oss att lära oss omfattande livslektioner. De sekundära guiderna är tillfälliga och hjälper till med dagliga problem eller problem som vi tampas med.

Med andra ord så ja, jag tror att vi har flera andliga vägledare/guider. Några som vi är födda med, andra som besöker oss sporadiskt under livets gång.

Här följer ett antal olika sorters guider/andliga vägledare

Just nu verkar det vara en vanlig trend att tro att andliga guider främst är djur eller ängla-varelser, men detta är bara en liten dimension av de många möjligheter som finns där ute.

Jag tror att andeguider kan ha/anta obegränsade skepnader och former. Likväl som ett fulländat gudomligt väsen som vi möter under en shamansk resa, kan en andeguide också vara en vindpust som får håren på ens armar att resa sig.

Det finns så många möjligheter där ute, och nedan kommer jag att dela upp de viktigaste “typerna”, “arter” eller former av guider som du kan stöta på längs din väg. Kom ihåg att du kan ha mer än en – och de flesta har ofta det!

 • Hälften Man Hälften Vilddjur (Trans-arter)

Många andeguider visar sig som hälften man/kvinna och hälften djur. Exempel inkluderar centaurer, fauner, harpier, sjöjungfruar, sfinxer, älvor och minotaurier. Många gudar förekommer också som andeguider, till exempel Anubis (sjakalhuvud med egyptisk gud), Ganesha (elefant-hövdad indisk gud), Ra (falkhuvud, mänsklig kropp), etc.

 • Djur/Totem

Djur är välkända andeguider och har vunnit mycket popularitet under de senaste åren, kanske tack vare deras tillgänglighet i vår vardag. Vissa forntida kulturer, såsom ursprungsbefolkningar (amerikaner och kineser), höll djur som heliga symboler av deras stammar eller härkomst. Numer kommer djur att representera och återspegla en persons egen inre längtan och behov, rör sig från gruppbruk till mer personlig och individuell tillämpning.

 • Ljusvarelser

Många beskriver “ljusvarelser” (vanligtvis även omtalade som skyddsänglar), som sina andeguider. Ljusvarelser sägs hjälpa människor att komma igenom traumatiska livspositioner som död, förlust och sorg. Ljusvarelser kallas så på grund av deras tendens att uppenbara sig lysande, strålande eller fulla av ljus.

 • Förfäder

Nedärvda guider är entiteter som har någon form av blodsband till oss och vår släkt. En förfaders-guide kan vara en nyligen avliden medlem av din familj (mamma, pappa, moster, farfar etc) eller en släkting som har varit död sedan länge, som du kanske aldrig har träffat under din livstid. När jag länkar upp mig ibland kan jag få kontakt med någon förfader sedan långt tillbaka i tiden och de verkar mer som skuggiga varelser men som ändå känns tydligt bekanta. De lärde mig att fastän att jag kände mig ensam och isolerad i min nuvarande familj så är jag en del av något mycket större. Meddelandena som våra förfäder ger kan vara vackra och livsförändrande.

 • Växter

Shamaner tror att världen och allt i den består av dynamisk, levande energi. Detta inkluderar växter. Ayahuasca – en själslig brygd som tillverkas av en klätterväxt som vanligtvis finns i Peru – är ett av de mest kända sätten att komma i kontakt med naturens andar. Intressant nog är Banisteriopsis Caapi (Ayahuasca) vinrankan känd som “själarnas vinstock”, och det är vanligt att alla som tar den känner sig vägledda av växten, in i riken av inre och yttre existens. Detsamma kan sägas för många andra själsaktiva (och icke-själsaktiva växter). Växter kan antingen vara symboliska, som i hedniska traditioner som associerar vissa kvaliteter med vissa växter, eller erfarenhetsmässigt, där intag av växten stimulerar mental, fysisk och emotionell expansion.

 • Gudar och Gudinnor

Gudar och gudinnor har dyrkats, fruktats och skrivits om sedan tidernas begynnelse. De är allmänt spridda över varje kultur, varje tradition, varje religion och alla delar av världen. Vanliga gudar och gudinnor som fungerar som andeguider inkluderar Athena, Quan Yin, Apollo, Lakshmi, Lugh, Kali, Hathor, Horus, The Green Man och Selene.

 • Uppstigna Mästare

Uppstigna mästare är varelser som redan har levt på denna planet, genomgått ett andligt uppvaknande men har blivit upplysta, medvetna eller har transcenderat/höjt sig över den jordiska reinkarnationscykeln. Således representerar uppstigna mästare de ultimata lärarna och portarna till det gudomliga. Det sägs att uppstigna mästare, som alla andeguider, lär alla människor som kallar på dem (inte bara du) att uppnå större helhet och harmoni i livet. Vanliga exempel inkluderar Krishna, Jesus, Confucius, Kuthumi, Melchisedek, Maria Jesu moder, Mahavatar Babaji, Gautama Buddha och många fler.

~ Vägledning ~

Kärlekens gåva är resan från glömska till kärlek.

Jag önskar er alla en underbar vecka – kanske med bad, eller skogsbad om vattnet är för kallt och blåbärsplockning och svampletande är också trevligt. Skogen, havet, och naturen ger så mycket med lukter, smak, känseln, synen, hörseln eller förnimmelse. Ta tillfället som bjuds och bara var där och upptäck sådant som oftast försvinner i stadens hektiska brus.

Källa: www.lonerwolf.com

Så här Kan Du Starta Din Andliga Resa

Allas andliga resa är unik, ständigt pågående och föränderlig.

Det finns inte något enda läge där vi stannar av denna inre transformation. I själva verket är hela den felaktiga idén att nå ett tillstånd av “perfektion” egentligen bara lika med döden och stagnation. Och vad händer när saker och ting slutar växa, utvecklas och flödar på? Det blir håglöst och likgiltigt, bryts ner, ruttnar och faller sönder.

Medan kraven på ständig tillväxt och utveckling kan vara svåra att hantera ibland, är de nödvändiga för att vi ska hitta vårt livs syfte och fullborda vårt öde på denna planet. Om du vill leva ett djupt, meningsfullt, rikt, givande och kärleksfullt liv, som är fullt av värme, kreativitet och själ – då är inte bara inledningen av din andliga resa viktig utan också avgörande.

Förståeligt nog kanske du känner dig lite skraj och vilsen, utan att veta var du ska börja. Här är några förslag på tillvägagångssätt:

1. Ta reda på syftet/målet med din resa

Tänk noga över varför du vill börja gå den andliga vägen. Har du ett specifikt mål, syfte eller avsikt i åtanke? Vill du hitta något eller undvika något? (Eller kanske båda.) Kanske vill du uppnå eller uppleva något?

Det finns en mängd orsaker till varför människor ger sig in i den andliga resan, och det finns inget rätt eller fel svar. Till exempel vill vissa människor uppleva upplysning, länka sig till sina guider/andliga vägledare, utveckla sina andliga gåvor, hitta sitt livs syfte, pröva sanning/frihet, bli fria från ett gammalt trauma eller beroende, och så vidare.

Tänk på att ditt syfte/mål troligen kommer att alternera och förändras alltmedan du utvecklas på din andliga väg. Detta är helt normalt. Din väg och dina behov är unika för dig så omfamna dem.

2. Var uppmärksam på filosofier, verktyg eller förfaringssätt som väcker ditt intresse

Så snart du har kommit fram till varför du vill utforska den andliga vägen och upptäcka ditt livs-syfte, var då helt enkelt bara uppmärksam och vaken. Lägg märke till vilka andliga områden, idéer, filosofier och praxis som väcker ditt intresse. Den andliga resan behöver inte vara något torrt, monoton och repetitiv (såvida du inte vill att den ska vara det). Detta är en syssla som gynnsamt involverar lek, glädje och passion. I själva verket kommer du sannolikt att få ut mesta möjliga av din andliga resa om du närmar dig den från denna hjärtcentrerade plats. Neurovetenskap har visat att vi lär oss mest när vi har kul så hitta din glädjefullhet. Gå hjärtats väg. Det här är den väg som du är menad att gå på.

3. Res djupt och ingående

En av de viktigaste frågorna som ofta uppstår på den andliga vägen är en viss typ av spirituell materialism eller spirituell fönster-shopping.

Att hoppa från övning till övning kan vara användbart i början (för att bli bekant med territorium). Men om vi kommer in i den beroendeframkallande vanan att hitta en så kallad “nästa och bästa” andliga praxis, verktyg, workshop, etc. så gör vi oss själva en stor otjänst. Vi närmar oss inte bara spiritualitet med ett materialistiskt tänkesätt, utan vi undviker också det grundläggande syftet med den andliga vägen: att djupt transformera och utvecklas.

När du har gjort en del, lite av varje (det kan handla om att titta på youtube-klipp, läsa böcker, delta i workshops etc), är det dags att sakta ner och sammanlänka dig till något. Oroa dig inte om du senare upptäcker att vägen du är på inte är för dig, du kan alltid ändra rutt. Det som är viktigt är att du bromsar ner och engagerar dig för något, till en början – det här är det enda sättet att utvinna nyttigheter, djupa väsentliga sanningar och förankrade visdomar.

Så tona in dig själv och ta reda på vad som tänder din själ. Vad sägs till dig på ett djupare plan? Vad har gynnat dig mest? Börja kretsa runt det ämnet, träna, eller bana väg och ägna din fulla uppmärksamhet åt det. (Och om det finns en handfull vägar, är det också okej, håll dig till dem.)

4. För protokoll över det som du har lärt dig och upplevt

Vi hör en hel del klangfulla ord och mystiska idéer på den andliga vägen. Men ingen av dem betyder särskilt mycket om vi inte aktivt hittar sätt att införliva dem i vårt väsen.

En av de enklaste åtgärderna att få på pränt det som du har lärt dig och upplevt är helt enkelt genom att föra en journal. Ha en speciell logg eller dagbok, i vilken du ägnar dig åt att skriva ner dina tankar, erfarenheter, idéer och upptäckter. Du behöver inte vara en bra författare – eller ens bra på stavning/grammatik – för att göra detta så det kan du förbise! Det som är viktigt är att du har en solid journalanteckning som du kan återkoppla till genom hela din resa.

Det finns också andra sätt att notera vad du har lärt dig och upplevt, som att till exempel skapa konstverk eller komponera musik. Hitta det kreativa utflöde som passar dig bäst. Det kan till och med inkludera att skapa en vlog där du går in i din dagliga upplevelse. Och du kan hålla det här privat eller dela det med andra.

5. Integrera och införliva, förkroppsliga din andlighet

Det är lätt att dras med i spirituell fönster-shopping och hoppa på var och varannan ny och spännande företeelse som dyker upp. Men det krävs mycket mer själsstyrka, uppriktighet och mod för att aktivt integrera och införliva det som du har lärt dig.

Att integrera betyder att absorbera, ta in något i ditt väsen; att göra det till en levande och syresättande del av dig. Att införliva/förankra och förkroppsliga innebär att vara en manifestation för vad du har lärt dig: att vara den förändring som du letar efter, att sammansmälta, förena ditt liv med essensen av det som du har upptäckt.

Det finns åtskilliga sätt att integrera och förankra din andlighet, men kom ihåg att det här är en levande process som tar tid. Du kan inte forcera eller tvinga fram integration, eller ett förkroppsligande, införlivande – det är den naturliga produkten av Själfull mognad och andligt utvecklad erfarenhet.

Det finns emellertid sätt att initiera integrationen, eller förkroppsligandet av din resa. Några av dessa metoder inkluderar:

 • Meditation
 • Mindfulness
 • Kontemplation
 • Skuggarbete
 • Självkärlek
 • Inre barnet-arbete

Allt som hjälper dig att sakta ner tempot i vardagen, vara introspektiv (själv-iakttagande) och gå inåt, samtidigt som du uppmuntrar medvetenheten i nuet, hjälper dig att integrera och förankra det som du upplever.

Istället för att vara ett magiskt skallrande uppslag kommer du aktivt att leva och uttrycka egenskaper som kärleksfullhet, närvaro och vishet. Men först måste du vara uppriktig och hängiven åt denna väg.


Källa: www.lonerwolf.com