Jag påmindes om att BE TILL ÄRKEÄNGEL MICHAEL

Jag letade upp den officiella bönen för honom och hade svårt för att mäkta med flödet av ord som användes. Jag sökte efter en som kändes mer samtida, som kanske mer kunde gå i linje med mig. Alla ord kändes som en barriär mellan Ärkeängel Michael och mig. Så jag påminde mig själv om att detta egentligen inte spelade någon roll och att allt jag behövde göra helt enkelt var att tala direkt med Ärkeängel Michael. På mitt eget sätt. Det skulle vara tillräckligt bra och mycket effektivt.

Låt oss be Ärkeängel Michael om beskydd varje dag. Varje morgon när vi vaknar och innan vi stiger upp! Ärkeängel Michael behöver inga tjusiga ord – naturligtvis behöver han inte det. Låt oss bara uttala hans namn och samtidigt veta, och lita på att han är den store beskyddaren och se det som ett fullbordat faktum!

För länge sedan när jag kände mig otrygg och i fara så gjorde jag samma sak med Kristus. Jag kallade på Kristi namn, och hotet försvann omedelbart. Det var en unik och extremt kraftfull upplevelse, som gav mig en naturlig och äkta förståelse för hur Kristus och Kristusliknande andliga krafter fungerar. Jag delar vad som fungerar för mig så att du kanske kan dra nytta av det.

Ärkeängel Michael är en av de större ärkeänglarna inom kristendomen, judendomen och islam. Han är ledare för alla ärkeänglar och för mig är han en Mästerlig Skyddsängel. Fulländad och näst intill Gud – ungefär som traditionen säger; ”Den som är som Gud”. Symboliskt är han representerad som en ung man, som svingar ett upplyst blått svärd med en besegrad drake vid sina fötter. Han är chefen för de Himmelska styrkorna, väktaren av Kärlek och Eld. Han ger Ljus till allt mörker.

Ärkeängel Michael skyddar människor mot ondska. Han hjälper också människor som länkar sig till honom, att hålla sig fria från bojor av rädsla, och att förbli självständiga, fria och obehindrade tänkare. Detta är utmanande i dag så jag tycker att det är mycket användbart att ha detta fantastiska stöd och beskydd till vårt förfogande.

Låt oss kalla på denne mäktiga ärkeängeln för att få omedelbart, gudomligt beskydd! När Michael slår ner draken, så segrar Ljuset, och lyser upp allt gott och dåligt.

Vi är mest mottagliga när vi sover och därför kan vi be honom innan vi går till sängs att befria oss från tvivel och ångest som dränerar vår livskraft. Ärkeängel Michael besvarar våra böner genom att ge oss styrka för att bekämpa våra demoner. Låt oss vara tacksamma för hans rensning och rening av våra giftiga energier som härrör från våra ängsliga tankar.

När vi ber direkt till Ärkeängel Michael blir vi beskyddade från all fara – inom frekvensen av “här och nu”. Vi kan be honom, klippa av alla band mellan fruktan och vår kropp med sitt självlysande svärd. Allt vi behöver göra är att tro, och vara tacksamma för att det sker omedelbart!

Dessutom kan vi föreställa oss att slå med vårt eget skimrande blå svärd för att fördriva tankemönster och mental programmering som vi vill bli kvitt. Vi kan visualisera att vi kapar av länkarna till beteenden och attityder som stör oss så att vi kan återansluta med vår verkliga djupgående natur.

I stunder av intensiv rädsla, till och med panik, låt oss be Ärkeängel Michael om HJÄLP NU, be om vad vi behöver, ha tillit, ha tro, att vi är beskyddade. Amen.

Skicka ett e-postmeddelande till mig på carinas.box@gmail.com för att få råd i en privatsession, jag skulle älska det!

Tack. Jag väljer att le. I Ljus och Kärlek, Carina Ehlers

Dagens Tarotkort – Kejsaren IV ~ 4

Kejsaren är härskaren och inte bara över en nation utan av ett imperium. Han är den högsta befälhavaren, högst upp på trädet som bestämmer strukturen och reglerna i spelet och förväntar sig att alla ska spela efter hans regler. Han är varken en tyrann eller en medkännande ledare; han tror helt enkelt på att få saker och ting gjorda och känner att det bästa sättet att göra detta på, det är att ha någon i en position som är bemyndigad (från en myndighet) och se till att allt görs korrekt. Ett budskap som kejsarkortet har åt oss är att vi alla har vårt eget “imperium” att regera över och bör agera som han gör, och ta ansvar för våra liv – genom vårt eget själv bemyndigande.

🌈 🤴 ytterligare…

Kejsaren står för auktoriteterna i våra liv, som finns utanför oss själva och som vi måste ta hänsyn till. De har makten att forma våra liv – till det bättre eller till det sämre. Kejsaren utgör oftast en hindrande kraft och betyder oftast att vi kommer i kontakt eller konflikt med auktoriteter.

Kejsaren står för våra chefer, människor med makt, myndigheter, fadersfigurerna samt lag och ordning. Kejsaren står för nödvändigheten att lyda och underordna sig makthavarnas vilja. Kejsaren står dock även för manlighet, rigiditet, männen i våra liv, familjens överhuvud samt beskydd. Kejsaren kan också stå för en auktoritativ man eller för en auktoritativ far.

Kejsaren står för Narrens eller barnets möte med sin far, och de strukturer som finns i samhället, med överordnade och underordnade. Narren inser att han/hon inte alltid kan göra som han/hon vill.

Den negativa sidan av Kejsaren kommer till uttryck när man begränsar konst och litteratur och vissa former av kunskap i samhället. Kejsaren kan vara sätta gränser, vilket i vissa situationer behövs, men kan också bli auktoritär och hindra utveckling.

Allmän betydelse – Kejsaren står för stabil makt och beskydd, liksom för auktoritet som grundas i förnuft och övertygelse. Oftast dyker Kejsaren i våra liv när man möter hinder i livet eller när man får problem med auktoriteter. Men Kejsaren dyker också upp när man själv behöver sätta gränser, eller när man söker råd och beskydd. Det finns hinder i din väg, men de är tillfälliga, om du inte ger upp med detsamma.

Jobb – Om du söker jobb behöver du se upp med auktoriteter som försöker hitta en plats för dig. Du behöver också veta vad du skulle vilja göra och försöka förhandla. Om du har en chefsposition på jobbet, är det dags att sätta gränser och ta kontrollen över verksamheten för att styra den i rätt inriktning.

Kärlek – I kärlekslivet kan en auktoritär man dyka upp om du är kvinna. Du som är kvinna, kan också bli hindrad i ditt val av partner. Är du man, kommer du att använda dig av dina manliga egenskaper för att attrahera rätt kvinna. Du kommer att vilja beskydda henne.

Ekonomi – Snart kommer du i kontakt med vissa auktoriteter eller myndigheter som kommer att påverka din ekonomiska situation.

Personlighet – Kejsaren är antigen rebellen som försöker utmana makten eller den auktoritäre som försöker styra, beskydda och begränsa.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Kraftfull övning som avlägsnar fruktan för negativa band

💎 Sätt dig bekvämt.

💎 Blunda och bli medveten om din andning.

💎 Låt din kropp få komma till stillhet, och låt alla spänningar försiktigt få blekna bort.

💎 Bejaka din länkning till Jorden och be om beskydd. Säg till dig själv, “Jag är helt och hållet omgiven och skyddad av den Gudomliga Källans Vita Ljus.”

💎 Se dig själv i ditt inre öga, där du tar dig själv till din speciella plats (den heliga helgedomen där du vet att du är i säkerhet) och tillåt dig att stilla ditt sinne.

💎 Kalla på dina speciella guider, ditt Högre Jag, de Uppstigna Mästarna, och dina skyddsänglar att vaka över dig och ge dig beskydd.

💎 Se det Vita Ljuset som omger dig. Be Ärkeängeln Michael att placera ett skydds-fält runt ditt hem så att inga negativa påverkningar kan komma igenom till dig.

💎 När du har nått ett tillstånd av inre stillhet, lugn och ro då ber du Ärkeängeln Michael – med sitt kraftfulla och snabba Ljusets svärd – att vara med dig, och finnas där för dig.

💎 Tillåt all rädsla – som är redo att frisläppas – att försiktigt få komma in i ditt medvetande. Du behöver bara vara medveten om rädsla; du behöver inte uppleva dem.

💎 Sedan ser du dessa rädslor samlas inuti en boll, omgiven av Vitt Ljus. Vet att de är separata och avskilda från dig.

💎 Platsen som du har skapat är fullständigt säker och helig. Du badar i kristallklart Vitt Ljus. Du är medveten om dina skyddsänglar som ständigt vakar över dig och som eftersträvar en lugn, följsam och lätt väg för dig att följa.

💎 Du är medveten om att ditt Högre Jag är stabilt, tryggt och ständigt länkat till dig genom en silversträng som kommer in genom toppen av ditt huvud, går ner genom varje energicentra i din kropp, och hela vägen ner in i Jorden och dess kärna.

💎 Be Ärkeängeln Michael att använda sitt svärd med blått ljus för att klyva band som binder dig till alla rädslor som du vill lämna bakom dig. Vad det än gäller ska du veta att du bara behöver be om det du önskar få hjälp med, och det görs direkt.

💎 Sitt i stillhet, i meditation då du med alla dina sinnen upplever att du är omgiven av storslagna, läkande energier.

💎 Kanske du vill ställa frågor, be om ytterligare helande läkning eller så avslutar du övningen. Du kan vänta på ytterligare budskap eller förnimmelser. Sedan, när du känner dig klar med den här sessionen, kan du tacka och återvända till ditt vanliga medvetande och vara här och nu.

Dagens Tarotkort – RÄTTVISAN VIII ~ 8

Jag drar ett av mina tarotkort denna jättevarma och sköna söndag och den gudomliga manipulationen – istället för begreppet slump – visar på Rättvisans kort, nummer 8.

På det här kortet ser vi den bekanta figuren av Fru Rättvisa. Hon bär upp en balanserande våg där hon väger upp varje motsatt sida av ett argument, såväl rätt som fel; och i händerna håller hon avgörandets svärd, med vilket hon oundvikligen kommer att administrera sin avsedda dom. Budskapet som detta kort har åt oss, är att universum i slutänden är en rättvis plats, även om det kanske inte verkar så på ett vardagligt plan. Vare sig detta beror på karmisk lag, gudomlig vedergällning eller att människor helt enkelt är goda i sig, det avslöjas inte. Kortet påminner oss också om att vi alla, var och en av oss, har ett ansvar att agera på ett etiskt sätt och om vi gör detta så kommer våra goda gärningar med tiden tillbaka till oss. På likadant sätt, om vi inte gör några förändringar till det bättre, kommer våra misstag att återvända till oss.

Tolkning: Rimlighet. Rättvisa. God Balans. Harmoni. Sedvanerätt. Rättfärdighet. Dygd. Ära. Kyskhet. Rättvis belöning. Det möjliga utfallet, vare sig förmånligt eller dåligt, kommer att vara skäligt för personen i fråga. Jämvikt. Balans.  Opartiskhet. Omvänt: Fördom. Falska anklagelser. Trångsynthet. Stränga bedömningar. Intolerans. Illojalitet. Missbruk.

Pss… RÄTTVISANS kort kommer som XI (11) i vissa tarotlekar, som exempelvis i WAITES Universella Tarot – men här i Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek visar sig kortet som 8, eller VIII ~

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Må vi alla växa och stå starka och hela i oss själva, och må den sommartid som nu kommer skänka oss livslust, kreativitet med trygghet i oss själva.

Foto jag tog på Cypern ~ Bilden är inte ‘fotoshopad’. Blomman hade ett förunderligt inre ljus!

Dagens Tarotkort ~ Fyra i Mynt

Från det ögonblick då vi kommer ut ur livmodern sätter vi igång med att vilja ha. Som bebisar ropar vi efter mat, tröst, kärlek och uppmärksamhet. När vi blir äldre vänder våra önskemål mot sådana grejor som världsliga ting – såsom sex och pengar, men denna känsla av att vilja ha förblir densamma. Det är ganska lätt för människor att fastna i fällor som att de alltid vill ha större, bättre, snabbare. Ju mer vi får, desto mer vill vi ha. På sätt och vis kan man säga att Fyran i Mynt är en treårings kort och kräver att dess behov uppfylls. I en välbalanserad människa motverkas våra behov av en mogen känsla av livets syfte, vilket gör det möjligt för individen att hålla sig på rätt spår. Tyvärr kan vår stillade, inre själ ta stryk i hetsen att skaffa fler prylar och uppfylla våra kortvariga behov. Därför är detta kort som en påminnare för oss, om att det är viktigt att komma ihåg vad livet egentligen handlar om och att ha en känsla av proportioner när man bedömer vad våra behov verkligen är.

Här är alltså en varning om att inte begränsa sitt liv till det materiella. Du är mer än det du äger. I kärlek kan kortet stå både för att hålla fast vid en människa, även när man borde släppa taget om h*n, liksom känslor av avund, bitterhet, svartsjuka.

Kortet kan också i en del fall stå för att trygghet är på väg. Det handlar främst om pengar men tryggheten kan också handla om känslor. Kortet kan också betyda att man är för snål eller att man sätter den materiella tryggheten först. Kan också betyda stabilitet i ekonomiska transaktioner och kontrakt.

Jobb – Ditt jobb är din källa din inkomst. Du har ingen annan tillfredsställelse av det. Du håller fast vid ditt arbete och kan inte släppa taget, ständigt rädd och vilsen över att du kommer att förlora det. Kortet kan också stå för materiell stabilitet och alla typer av kontrakt.

Kärlek – Fyra i Mynt står för svartsjuka, avundsjuka, vilja att hålla fast vid det man har, även om en relation håller på att försämras. Du känner dig hotad och är rädd för att du kan förlora människan som du delar livet med. Fyra i Mynt kan även stå för ovilja att förändras, bitterhet, vidfasthållande vid sina vanor och tänkesätt, överdrivet intresse för det materiella etcetera, all sådan envishet som leder till att du förblir ensam – om du nu är singel.

Ekonomi – Din ekonomi är trygg och stabil, men ändå är du rädd för att förlora allt du har. Försök slappna av lite. Pengar är inte allt här i livet. Bitterhet på grund av pengar; snålhet.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * https://carinaehlers.se/

Dagens Tarotkort ~ Översteprästen 5

Översteprästen är en vishetenshetens lärare. Han är en utmärkt rådgivare men är en ortodox tänkare så om du går till denne person med ett problem kommer han att ge dig ett bra svar men kommer inte alltid att kunna tänka utanför ramarna så att säga. Och inte heller speciellt fantasifullt. Kärnan i detta kort handlar om att göra saker på ett konventionellt sätt och följa traditionell vishet. Översteprästen menar att “Det konventionella sättet har testats och det fungerar. Varför försöka återuppfinna hjulet?” I denna tid av individualism där människor ofta vill göra saker på sitt sätt är budskapet från Översteprästen förmodligen inte så populärt, men ändå är det fortfarande värt att lyssna på. Det finns tillfällen då det är bättre att “passa in”, och gå med folkmassan – för ibland kan det vara till mer besvär än det är värt att vara annorlunda!

Fast även om Översteprästen kan stå för moral, religion, kultur, gruppnormer och grupptryck så är h*n ändå en sorts lärare. Vare sig vi lär oss via skola eller erfarenheten, väcker överprästen vårt moraliska ansvar till liv – på gott och ont. Å ena sidan står överprästen i tarot för tolerans, godhet och barmhärtighet, å andra sidan står överprästen för vår förmåga att skapa skräckfigurer och imaginära fiender.

Översteprästen kommer oftast till uttryck när vi moraliserar. När vi gör det, utgår vi från vissa antaganden. Därmed kan översteprästen svänga åt båda hållen – från tolerans och kärlek för vår nästa, till total intolerans mot de som avviker och som blivit en måltavla. Översteprästen står för narrens eller det lilla barnets möte med skolan, samhällets normer och strävan efter att hitta moralisk vägledning och det moraliska sättet att leva.

Jobb – Beroende på kortets position kan jobbsituationen färgas av vissa moraliska frågor. Du kan känna dig förtryckt och uppläxad, som om du alltid gör fel enligt chefens eller arbetskollegornas synvinkel. I andra fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig. Vägledning är ett jobb som kan passa dig.

Kärlek – Eftersom översteprästen står för kulturens normer och organiserad religion, kommer det här kortet ibland att symbolisera bröllop och förmågan att hitta sin plats i samhällets hierarki. Andra gånger står kortet för okonventionell kärlek eller kärlek som fortfarande av vissa anses som okonventionell, t ex homosexualitet.

Ekonomi – Du kommer att behöva göra allting rätt vad gäller din ekonomi, eller känner att du behöver göra allting rätt enligt gängse principer.

Personlighet – Personer som ständigt påminner andra om deras moraliska ansvar personifieras av Översteprästen. Dessa personer är duktiga vägledare, bra andliga lärare, men de kan också bli alltför kritiska mot andra och alltför allvarliga. Dessutom kan dessa personer ibland skapa de skräckfigurer och imaginära fiender som andra fruktar; då skapas gruppstabilitet på andras bekostnad. I optimala situationer kommer översteprästen att vara personen – en sorts Dalai Lama, som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor.


Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/

NEJ

NEJ

I dualitetens tillvaro ger ordet “NEJ” och dess betydelse ett dåligt rykte, medan ”JA”, å andra sidan, är förknippat med positivitet, möjligheter och accepterande.

Idén som åsyftar till att ett “JA” – det är en definition av att vara som en bit drivved.

Tyvärr skapar denna polariserade uppfattning, speciellt inom det icke-dualistiska samhället, mycket passivitet och det känns som det har fastnat och/eller hakat upp sig.

När man är som drivved finns det en passivitet som är mycket mer oceanisk. Fredlig. Detta kan indikera att man inte har något verkligt behov av beslut, bara att driva eller flyta till vilket resultat det än blir, för att tillåta vad än som kan tänkas komma i ens väg. Det finns ingen reträtt och det går inte heller framåt. Det finns bara ett ögonblick, och att acceptera allt så som det dyker upp. Den milda och osynliga, förnimbara villigheten att överlämna sig till tidvattnet och låta den föra en dit den vill. Precis som i myten om Oden, och livets träd:

”När Oden hängde spetsad, i nio dagar på Världens Träd, uttalade han orden som han hade ”offrat sig själv för”. Den här strofen ger oss en beskrivning av den enhet som finns mellan gudomen och trädet i myterna. För att betona denna förbindelse finner vi på gammal-engelska ordet treow, som betyder både träd och sanning. Språkhistoriskt sett växer då sanningen och trädet ut ur samma rot.”

Med ordet “ja” har man valt en värld av exkludering. Man bryr sig inte längre – vare sig man kommer att stanna vid stranden eller flyta längre ut till havs, blekna eller försvinna. Det är inte viktigt vad man måste göra. Ett kraftfullt val har satts i rörelse… för vila. För att låta världen omkring dig få avgöra ditt öde.

Detta betyder INTE att man inte agerar om man blir våldtagen, håller på att gå i konkurs eller vill starta ett nytt företag eller något liknande. Åtgärder måste vidtas för att ens medvetenhetsutvecklingen ska äga rum. Icke-dualitet belyser “att göra” och undertrycker det inte. Icke-dualitet möjliggör en integrerad del av att vara. Det är en och samma sak.

I själva verket betyder inte ordet “NEJ” i sig att du har misslyckats. Det betyder att du vet vad som är rätt för dig.

Vad vi är, är så avsiktligt och så intimt medvetet om oss själva att vi vet exakt när vi ska säga ja och när vi ska säga nej. Våra tankar har inte den sublima kunskapen och vet följaktligen inget sådant. Det är våra kroppar som leder medvetandet till befrielse. För bara när vi känner denna kontraktion och denna fysiska upplevelse av “NEJ”, kan vi navigera i vattnet och verkligen leva som ett med livets flod.

Genom att koppla från kroppen avskiljer vi oss från livets träd. Det är i överlämnande till kroppen, som visdomens dualism av “nej” och “ja” kan belysas.

Förändringens Tid, enligt den Gudomliga Planen

Vi har nu kommit 20 år in i det nya millenniet – energierna som har påverkat och påverkar vår jord nu har förändrats – och under de senaste två tusen åren har de nya energierna vuxit fram av den förändring som skett. Fiskens tidsålder är över och den nya cykeln, i Vattumannen, har tagit fart. Genom denna nya tid, i Vattumannens tecken, kommer vi att börja förändra vårt sätt kring hur vi tänker och känner och ser på saker och ting. På ett sätt som vi alla, var och en av oss, uppfattar och ser på livet – det är inne i en förändringsfas där vi redan förändrats och kommer fortsätta förändras under en lång tid framöver. Det finns nu en gigantisk infusion, essens, eller typ besjälade väsen av kärlek, som strömmar ner på jorden och expanderas utåt från dess kollektiva hjärta, precis som kärlek strömmar ner över och i oss och expanderas inifrån från våra egna hjärtan. Denna tillströmning, ja detta inflöde av kärlek förändrar vår medvetenhet om livet och påverkar mänskligheten som helhet.    

Du ombeds att inte frukta några förändringar som kan tänkas uppstå i ditt liv för närvarande, för allt händer i enlighet med den gudomliga planen. Aktuella händelser banar helt enkelt väg för en ljusare framtid. Kärlek lyser upp allt mörker. Var positiv och se det ljusa i det som väntar framöver. Om du känner dig förvirrad eller rädd emellanåt så kom ihåg att detta är en del av den förändrande transformeringsprocessen. Överge allt som inte längre tjänar dig och ditt eget högre syfte i detta jordeliv. Låt allt som återstår höljas i ditt hjärtas ytskikt så att det kan bli helat och läkt. Genom att göra detta kommer du att ge utrymme för nya och vackra energier så de kan få komma fram och som till fullo gör att du kan omfamna en kommande guldålder i Ditt Liv.

Ett av mina äldre alster som symbol för texten. Målningen i blandteknik är ganska stor & gammal (allt är relativt) En gammal tavla, kraftigt beskuren mest i olja, som jag nog kommer att måla mera på – någon dag framöver!

Dagens Tarotkort ~ 10 i Bägare

Tio i Bägarens tarotkort handlar om familj, äktenskap och engagemang. Det representerar överflöd, harmoni och lycka, vilket bygger på prestation, integration, anpassning och omställning. Frid och harmoni finns närvarande. Önskningar går i uppfyllelse, en efter en, och du kan inte låta bli att fira din lycka. Ett fredligt och kärleksfullt familjeliv ligger också i detta kort. Alla kommer överens, och det är kärlek och glädje som delas med alla. Det är verkligen en lugn och harmonisk miljö som syns i detta kort.

Vidare handlar det om tillfredsställelse, hem, hopp, drömmar, uppfyllelse och glädje. Tio i Bägare symboliserar lycka, och detta kan även inbegripa kärlek, romantik och samhörighet. Tio i bägare är ett tecken på att du inte har någonting att oroa dig över. Du och din älskade är på samma våglängd. Ni har likadana visioner om er framtid tillsamman och allt kommer att blomstra. Om du är singel och letar efter kärlek kan det betyda att ett datum blir magiskt och lovande. Det kommer att finnas kemi. Det kommer att kännas som fjärilar i magen och en explosion av kärleksfulla och varma känslor. Det kommer att bli ett andra datum. Och ett tredje. Och ett fjärde. Det kan betyda att någon du har varit kär i en tid äntligen kommer att besvara dina känslor. Endera parten av er kommer äntligen att bekräfta den andre, eller så kommer hen äntligen att ta modet till sig och be om en lunch tillsammans. Det blir flirtande tillbaka när någon av er gör detta och kyssen kommer när chansen uppstår. I ett omvänt läge kan Tio i Bägare dock signalera om arrogans eller stolthet i ett förhållande. Lycka finns i kortet, men det krävs två för att dansa en tango. Det kan finnas ett behov av att dela samma mål och se saker och ting på ett sätt så att det är i samklang med den andres synsätt.

När Tio i Bägare dyker upp så kan det också innebära en tid för vila och avkoppling. Det kan finnas någon familj som träffas eller något firande som snart inträffar. Det kan representera en tid för familjen att spendera tid tillsammans och bara vara och känna samhörigheten till varandra. Det kan också betyda spännande evenemang som alla leder till underbara överraskningar och lyckliga tider. Tio i Bägare återspeglar också dina personliga värderingar och personliga övertygelser. Det representerar dina övertygelser och värderingar så att du kan skapa ett liv som är i linje med dina värderingar. Det är dags att du lyssnar på ditt hjärta och din inre röst. Låt din intuition vägleda dig att gör vad som är rätt för just dig. Sök möjligheter och ta hand om dina relationer.

Sammanfattningsvis handlar detta kort generellt om att vi är på väg in i en lycklig del av våra liv. Men en kortfattad tolkning kan i en del fall hinta om det omvända. För när vi tittar på detta kort så är Bägarna nästan ordnade som i Livets Träd, men de är instabila och spiller vatten från den stora Lotusen som hänger över dem. Detta kännetecknar en störning och den violetta kraften som oundvikligen angriper varje eventuell antydan om perfektion.

Tolkning: Hem. Glädje. Tillfredsställelse. Frid. Kärlek. Belåtenhet. Familjeharmoni. Ära. Uppskattning. Dygd. Omvänt: Mistande av vänskap. Olycksalighet. Familjegräl. Småsinthet. Vansinne. Vara osams.

Aleister Crowley’s TOTH Tarotlek * * * Mer info: https://carinaehlers.se/tarot/

Du Förfogar Själv över Din Sanning och Tro

Om du verkligen är troende och tror på något som är högre och har mer kunskap än du själv har, då är det inte nödvändigt att gå till en kyrkobyggnad, tempel eller moské eller någon annan byggnad för att utöva och få gehör för din tro. Du förfogar själv över de nödvändiga byggstenar som rymmer Din Tro.

En äkta, sann troende behöver ingen bikt och inte heller finns behov för att gå till en kyrkobyggnad för vi kan alla hålla våra egna andakter och utöva vår tro var än vi befinner oss. Men jag tror att somliga går till kyrkan, inte för sitt eget inres äkthets skull utan, enkom för att visa andra hur dygdig man är. Visst är det fantastiskt fint att finna gemenskap med andra inom vackert utsmyckade kyrkor (konstnärer och byggnadsarbetares förtjänst) men att gå dit endast för att låtsas inför sin omgivning är hyckleri och bygger inte på en grund av sann, äkta och innerlig tro.

En sann och äkta troende behöver leva i enlighet med sådant som är sanning och äkta. H*n ska vörda allt annat levande på denna jord, likväl som h*n ska visa aktning mot sig själv. Om hon eller han inte har ett kärleksfullt förhållande till sig själv så kan h*n heller inte visa sann och äkta vördnad för allt levande liv som finns här på jorden. Det står i Bibeln att vi ska älska vår nästa så som vi älskar oss själva men tyvärr är fallet inte så för en del människor. Likväl låtsas de vara sant kristet, troende. En sann andlig person visar vördnad och aktning mot såväl sig själv som mot allt annat levande. Om h*n inte har ett förhållande till sig själv som är sant, äkta och kärleksfullt, då kan det heller inte finnas sanning, äkthet och kärleksfullhet mot vederbörandes nästa. Skvaller från munnar är skvallrande om osanning och med sådant skadar man sig själv vilket inte är till gagn för något levande på denna planet. Ingenting gott kommer ur sådant förfarande.

Att vårda sin innersta sanning och tro är att vörda det högre, det sanna och kärleksfulla som finns inom oss alla. Var och en av oss är en del av en större helhet och för att allt ska vara Helt och Sant, i Ljusets och Kärlekens fullkomliga essens så måste vi börja med att se in i oss själva och möta våra mer mörka aspekter. När vi möter och bejakar allting av oss själva och rensar ut ur alla skrymslen och vrår då kan vi så småningom bli redo att välkomna såväl fiende som vän. Utan förbehåll. Vet att vi alla har helighet inom oss och vi har även tillgång till alla nödvändiga resurser som krävs för att vara och leva i harmoni med varandra så plocka fram din medkänsla, vänlighet, tacksamhet och respekt för allt levande liv. När vi har lärt oss att leva i samklang med dessa attribut, i villkorslös kärlek, då tror jag att det blir en mycket bättre värld att leva i. Men först måste allt det mörka lyftas fram i ljuset och det går ännu inte att sticka under stol med att ohyggliga saker förekommer på vår planet, och till och med inom kyrkans väsen har jag sett olämpliga företeelser.

Tyvärr finns det en del förljugenhet inom kyrkan. På ganska nära håll har jag bevittnat sådant som inte ska få finnas på denna jord. Pedofili har vi hört en hel del om när det handlar om den katolska kyrkan och Vatikanen i Rom, men att det också sker övergrepp här hemma av likadan art, det talas det mindre om. Jag kände till en man som var verksam inom ett kristet förbund och sa sig vara kristen men gav sig på små pojkar på kristna sommarläger ute i Stockholms skärgård. Sådant ska tystas ned och när den vuxne, så kallade kristne mannen så småningom dog höjs han till skyarna inom familjens- och släktens krets. Sch… sch… sådant får inte komma ut. Undrar hur det gick för de utsatta pojkarna och deras familjer.

Själv konfirmerades jag en sommar i den Bohuslänska skärgården och vi gick till prästen i det gamla skolhuset och fick lära oss att rabbla utantill-verser från bibeln och psalmboken. Ungefär som i den vanliga skolan så gavs inget utrymme alls att tänka på ett självständigt sätt. Jag tackade för mig och lösgjorde mig från familjen som jag bodde och ditintills bott hos under flera sommarlov. Det var en fin familj – inget tu tal om det – men just då, efter konfirmationen kände jag ett stort behov av att utforska nya vägar.

Långt senare i livet, när jag vid ett tillfälle ute i staden, en vacker dag råkade på en dam som berättade att hon var präst i den Svenska Kyrkan så slogs jag av det faktum att hon enbart lyfte fram hur rik på materiella ägodelar hennes kyrkliga samfund var. Är man en sann kristen troende när man endast ser till de världsliga ägodelarna? Jag har många fler exempel då jag verkligen dragit öronen åt mig och ifrågasatt. Dock handlar det inte om alla utan just bara om en del personer inom den Svenska Kyrkan. Fast jag har mött flera negativa exempel på kristna utövare inom den Svenska Kyrkan och både gått ur och gått in i kyrkan igen. Men när man ser tillbaka på historien och hur oliktänkande brändes på bål och hur kvinnor nästintill alltid har förminskats, och hur exempelvis nordamerikanska indianer på grymmaste sätt felbehandlades för att ”kristnas” så har jag kommit till en ny punkt där jag åter igen överväger mitt ställningstagande till det kyrkliga rummet. Vi har alla tillgång till de nödvändiga byggstenar som rymmer vår egen sanna tro.

Lycka finner du inom dig själv – tillämpa närvarons kraft och upplev livets rikedom. ~ Här och Nu ~